Son Güncelleme: Cuma, 06 Aralık 2019 14:35

 

-i Halinde Zaman İfadeleri. ... Önce, ...Sonra, Tüm..., Her...

 

1. Konu Anlatımı

2. Alıştırma
3. Ek Alıştırma (Facebook)

 


 

Konu Anlatımı 

 

Bu derste Rusça

'her yıl / ay / hafta / gün / saat vb. ',
'... yıl / ay / hafta / gün / saat vb. önce' ve
'.... yıl / ay / hafta / gün / saat vb. sonra' nasıl söylenir diye öğreneceğiz.

 

Başlangıç seviyesi 20. dersinin Zaman Dilimlerinde İsim Halleri  bölümünde –i Halinin 'Ne zaman?' sorusuna cevap verirken haftanın günü bildiriminde kullanımını öğrendik (в понедельник, во вторник, в среду vb.)

 

Dersimizin konusunu anlatmak için bize 4 yeni sözcük gerekecek


ка́ждый [ка́ждый] – her (her sıfat olduğu gibi bu sıfat ta ismin cinsine göre son ekini değiştirir)
наза́д [наза́д] – geriye doğru (önce)
че́рез [че́рез] – sonra (diğer anlamları da var)
це́лый [це́лый] – tüm, bütün, tam

 

Şimdi öğrendiğimiz sözcükleri kullanarak

 

'Когда?' / Ne zaman?,

'Как часто?' / Ne sıklıkla? ve

'Сколько (времени)?' / Ne kadar zamandır? sorularına cevap vererek örnek cümleleri oluşturalım

 

- Как ча́сто ты отдыха́ешь? [как ча́ста ты атдыха́йиш?] – Ne sıklıkla dinlenirsin / tatil yaparsın?
- Ка́ждое воскресе́нье [ка́ждайе васкрисе́н'йе] – Her pazar

 

- Когда́ вы после́дний раз ходи́ли в кино́? [кагда́ вы пасле́дний рас хади́ли фкино́] – En son ne zaman

  sinemaya gittiniz?
- Ме́сяц наза́д [ме́сятс наза́т] – Bir ay önce

 

- Когда́ мы е́дем в Росси́ю? [кагда́ мы йе́дим враси́йу] – Rusya'ya ne zaman gidiyoruz?
- Че́рез год [че́риз гот] – Bir sene sonra

 

- Когда́ начина́ется уро́к ру́сского языка́? [кагда́ начина́йитса уро́к ру́скава йазыка́] – Rusça dersi ne zaman

  başlıyor?
- Че́рез 30 мину́т [че́рез 30 мину́т] – 30 dakika sonra

 

- Ско́лько вре́мени ты у́чишь ру́сский язы́к? [ско́л'ка вре́мини ты у́чиш ру́ский язы́к] – Rusçayı ne kadar

  zamandır öreniyorsun?
- Це́лый год [тсэ́лый гот] – Bir senedir

 


 

Alıştırma

 

Sözlük 

 

сади́ться (НСВ) / сесть (СВ) / на дие́ту [сади́тса / сест' надийе́ту] – diyete başlamak

сиде́ть на дие́те [сиде́т' надийе́те] – diyet tutmak
сбра́сывать (НСВ) / сбро́сить (СВ) 10 vb. килогра́мм(ов) [збра́сыват' / збро́сит' десят' vb. килагра́м(ав)] – 10 vb.kilo vermek
пыта́ться (НСВ) / попыта́ться (СВ) [пыта́тса / папыта́тса] – çabalamak, denemek, çalışmak (çaba göstermek anlamında)
дозва́ниваться (НСВ) / дозвони́ться (СВ) [дазва́ниватса / дазвани́тса] – telefonla ulaşmak
е́здить в лес за гриба́ми [е́здит' влес загриба́ми] – ormana mantar toplamaya gitmek
надоеда́ть (НСВ) / надое́сть (СВ) [надайида́т' / надайе́ст'] – bir şeyden sıkılmak
мне надое́ло э́то [мне надайе́ла э́та] – bundan sıkıldım
лентя́йничать (НСВ) / пролентя́йничать (СВ) [линтя́йничат' / пралинтя́йничат'] – tembellik yapmak
стро́ить (НСВ) / постро́ить (СВ) [строй́ит' / пастро́йит'] – inşa etmek

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

ilk metro1. Ме́сяц наза́д я реши́л сесть на дие́ту. Я уже́ це́лый ме́сяц сижу́ на дие́те. Ду́маю, что че́рез 6 (шесть) ме́сяцев и сбро́шу 10 (де́сять) килогра́мм.


2. А́нна, я це́лый день пыта́юсь к те́бе дозвони́ться! Почему́ ты не отвеча́ешь?


3. Мы уже́ це́лое ле́то ка́ждую неде́лю е́здим в лес за гриба́ми. Мне надое́ли э́ти грибы́!


4. 3 дня наза́д к нам прие́хал мой дя́дя. Мы ка́ждое у́тро вме́сте за́втракаем, ка́ждый день игра́ем в футбо́л, ка́ждый ве́чер хо́дим гуля́ть в па́рк и ка́ждую ночь до утра́ говори́м о жи́зни. Я о́чень люблю́ своего́ дя́дю.


5. У меня́ че́рез неде́лю экза́мены, а я ещё ничего́ не учи́ла! Ма́ма говори́т, что мне на́до занима́ться ка́ждый день, но я лентя́йничаю.


6. Банк откро́ется че́рез 15 (пятна́дцать) мину́т и тогда́ вы смо́жете поменя́ть де́ньги.


7. Ско́лько лет наза́д на́чало рабо́тать пе́рвое метро́ в Москве́? Пе́рвое метро́ в Москве́ постро́или в 1935-ом (ты́сяча девятьсо́т три́дцать пя́том) году́. Сейча́с 2015-й (две ты́сячи пятна́дцатый) год. Зна́чит, э́то бы́ло 80 (во́семьдесят) лет наза́д.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Bir ay önce diyete başlamaya karar verdim. Bir aydır diyet yapıyorum. 6 ay sonra 10 kilo vereceğimi

   düşünüyorum.


2. Anna, bütün gün sana telefonla ulaşmaya çalışıyorum! Neden cevap vermiyorsun?


3. Biz bütün yaz boyunca her hafta ormana mantar toplamaya gidiyoruz. Bu mantarlardan sıkıldım artık!


4. 3 gün önce bize amcam geldi. Biz her sabah beraber kahvaltı ediyoruz, her gün futbol oynuyoruz, her akşam

    parka dolaşmaya gidiyoruz ve her gece sabaha kadar hayat hakkında konuşuyoruz. Amcamı çok seviyorum.


5. Bir hafta sonra sınavlarım var ve ben hala hiç ders çalışmadım! Annem bana her gün ders çalışmam

    gerektiğini söylüyor ama ben tembellik yapıyorum.


6. Banka, 15 dakika sonra açılacak, o zaman paranızı bozdurabilirsiniz.


7. Moskova'nın ilk metrosu kaç sene önce çalışmaya başladı? Moskova'nın ilk metrosunun inşaatı 1935'te bitti.

    Şimdi 2015'teyiz. Demek ki bu 80 yıl önce olmuştu.

 

  

9. Ders          11. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+1 #7 Albina 11-01-2019 15:21
Угур Докманович, isimler son harfine göre çekilir ama isimleri tanıtan sözcükler ismin cinsine uyumluluk gösterir. дядя - он (eril) olduğu için своего дядю olmalı.
0 #6 Угур Локманович 10-01-2019 21:43
Hocam 4. soruda
Я очень люблю своего дядю demissiniz
в.п. in kuralina gore свой sıfatını burada свою seklinde kullanmamiz gerekmezmiydi?
Cevaplarsaniz cok sevinirim (thanks)
0 #5 Ivan 18-12-2017 12:34
Çok teşekkürler.
+2 #4 Albina 15-06-2017 19:23
Hamit, size katılıyorum, ekledim :) +1 PDF :-)
PDF için sayfaları gönderirken bana hatanın düzeltildiği sayfayı da gönderiniz lütfen.
katkılarınız için teşekkür derim.
+2 #3 Hamit 14-06-2017 13:49
Merhabalar saygı değer Albina hocam. Yukarda 1.örnekte "сижу" fiili var. Verdiğiniz sözlükte fiillerden biri "сидеть" olmalıydı diye düşünüyorum Sevgiler hocam :))
+2 #2 can turkolog 22-05-2017 07:39
Azad arkadaşım merhaba. 7. örnek için bir kaç şey söylemek istiyorum. 7. örnekte fiil çekimi doğru. fiil: inşa edip bitirildiğini gösteriyor. Olaydan etkilenen Metro ama, olayı gerçekleştiren dönemin işçileri bu yüzünden onlar bitirdiler çekimi doğrudur.
+1 #1 Azad 04-01-2017 16:02
Hocam 4. örnekte "утро" nın vurgu yerde sanırım. Bide 7. Örnekte İnşa etme fiili yanlış çekimlenmiş sanırım. Metro kastedildiği için nötr (построило) olması gerekmiyor mu?