Son Güncelleme: Salı, 04 Ağustos 2020 07:12

 

-de Halindeki Tekil İsimlere Ait Sıfatlar ve Sıra Sayıları. Zaman.

 

1. Konu Anlatımı

2. Alıştırma
3. Ek Alıştırma (Facebook)

 


 

Konu Anlatımı

 

'-de Halindeki Tekil İsimlere Ait Sıfatlar ve Sıra Sayıları' konusuna devam ediyoruz ve bu derste Rusça 'bu yıl / ay / hafta içinde', 'geçen yıl / ay / hafta' ve 'gelecek yıl / ay / hafta' nasıl söylenir diye öğreneceğiz.

 

Başlangıç seviyesi 20. dersinin Zaman Dilimlerinde İsim Halleri bölümünde –de Halinin 'Ne zaman?' sorusuna cevap verirken ay bildiriminde kullanımını öğrendik (в декабре, в январе ...)


Böylece; bir olayın hangi ayda olduğunu veya olacağını artık rahatlıkla söyleyebilirsiniz.
Peki, ay ismini kullanmadan 'bu ay içinde' veya 'geçen ay', veya 'gelecek ay' nasıl dersiniz? İlk önce bu zaman ifadelerinde kullanılan Rus zamiri ve sıfatlarını öğrenelim.


э́тот / тот [eetat / tot] – bu olan, öteki (eril ve nötr isimleri ile kullanılır)
э́та / та [eeta / ta] – bu olan, öteki (dişil isimleri ile kullanılır)

про́шлый [prooşlıy] – geçen (sıfat), önceki
бу́дущий [buuduşşiy] – gelecek (sıfat)
сле́дующий [slyeeduyuşşiy] – bir sonraki 

 

 

Ayrıca;

год [got] – yıl, sene
ме́сяц [myeesyats] – ay
неде́ля [nidyeelya] – hafta

 

 

 

Şimdi –de Halinin önceki derslerde öğrendiğimiz sıfat soruları hatırlayalım.


Bir obje hakkında anlatımında -de halindeki tekil isimlere ait sıfatların soruları,

'О како́м? О како́й?'(Hangi ... hakında? Nasıl bir .... hakında?)'dır

 

Birinin veya bir şeyin nerede, hangi katta, hangi sokakta vb. bilgileri öğrenmek sorulan sorular:
'В/на каком? В/на какой?'

 

Gördüğünüz gibi, soruların asıl sözcükleri değişmiyor (каком(eril), какой(dişil)). Değişen sadece soru sözcüklerinin başına gelen edatlar: hakkında edatı 'о' ve yer edatları 'в' ve 'на'.


Bu derste yine 'в' ve 'на' edatları bize lazım olacak. Ama bu sefer bu edatlar, bir yer değil bir zaman ifade edip 'Hangi yılda/ayda/haftada?' gibi soruları oluşturmaya bize yardımcı olacaklar.

 

1. В како́м году́ вы на́чали учи́ть ру́сский язы́к? [fkakoom gaduu vı naaçali uçiity ruuskiy yazıık] – Hangi yılda Rusça öğrenmeye başladınız?
2. В како́м ме́сяце вы ви́дели дру́га? [fkakoom myeesyatse vı viidili druuga] – Hangi ayda arkadaşınızı gördünüz?
3. На како́й неде́ле э́то бу́дет? [nakakooy nidyeelye eeta buudit] – Bu, hangi hafta içinde olacak?

–de halinde tekil sıfatların son ekleri hatırlayalım

 

  Sert Yumuşak
Eril / Nötr -ом -ем
Dişil -ой -ей

ve yukarıdaki örneğin soruları cevaplayalım

 

1. Я на́чал учи́ть ру́сский язы́к в про́шлом году́ [ya naaçal uçiity ruuskiy yazıık fprooşlam gaduu] – Rus dilini geçen sene öğrenmeye başladım
2. Я ви́дел дру́га в э́том ме́сяце [ya viidil druuga veetam myeesyatse] – Arkadaşımı bu ay gördüm
3. Э́то бу́дет на сле́дующей неде́ле [eeta buudit naslyeeduyuşşyey nidyeelye] – Bu, sonraki hafta olacak

 

Önemli! İşaret zamiri 'то' –de halinde zaman bildirimlerinde 'geçen' anlamını kazanıyor.

Örneğin;

в том году́ [ftoom gaduu] – geçen yıl(da)
в том ме́сяце [ftoom myeesyatse] – geçen ay(da)
на той неде́ле [natooy nidyeelye] – geçen hafta(da)
_______________________

 

Geçen derste 900'e kadar sıra sayılarının –de halini öğrendik. Sıra sayıların tablosuna binli rakamlarını ekleyelim ve artık bir olayın hangi yılda olduğunu veya olacağını de söylemeye deneyelim

 

Sıra Sayıları (1000'li) 

 

Yalın Hal (eril) -de hali (eril)

 

 

1000. – ты́сячный в ты́сячном году́ (1000 yılında)
2000. – двухты́сячный в двухты́сячном году́
3000. – трёхты́сячный в трёхты́сячном году́
4000. – четырёхтысячный в четырёхты́сячном году́
5000. – пяти́тысячный в пятиты́сячном году́

 

 

1001. – ты́сяча пе́рвый в ты́сяча пе́рвом году́
1453. – ты́сяча четы́реста пятьдеся́т тре́тий в ты́сяча четы́реста пятьдеся́т тре́тьем году́
2015. – две ты́сячи пятна́дцатый в две ты́сячи пятна́дцатом году́
2023. – две ты́сячи два́дцать тре́тий в две ты́сячи два́дцать тре́тьем году́
3100. – три ты́сячи со́тый в три ты́сячи со́том году́
4255. – четы́ре тыс́ячи две́сти пятьде́сят пя́тый в четы́ре ты́сячи две́сти пятьдеся́т пя́том году́
5879. – пять ты́сяч восемьсо́т се́мьдесят девя́тый в пять ты́сяч восемьсо́т се́мьдесят девят́ом году́

Hem asal hem sıra sayılarının hallerine göre online çekimi için tıklayınız 

 

Sağ üst tarafında bulunan penceresine, çekmek istediğiniz rakamınızı yazınız.

 

vveditye chislo


Sayfanın üst kısmında rakamınızın asal sayı, alt kısmında ise sıra sayı çekimi gösterilmekte.


Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

  

telaffuz 

 


 

Alıştırma

 

Sözlük


рожда́ться (НСВ) / роди́ться (СВ) [rajdaatsa / radiitsa] - doğmak
День Рожде́ния [dyeny rajdyeenyya] – Doğum Günü
станови́ться (НСВ) / стать (СВ) [stanaviitsa / staaty] - olmak
респу́блика [rispuublika] - cumhuriyet
о́тпуск [ootpusk] – iş izini
идти́ в о́тпуск (НСВ) / уйти́ в о́тпуск (СВ) [ittii vootpusk / uytii vootpusk] - izne çıkmak

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz. –de halinin son eklerini inceleyiniz

  

cumhuriyet1. - Когда́ у Вас День Рожде́ния?
    - На сле́дующей неде́ле, в сре́ду (-i hali)
2. - В како́м году́ ты родила́сь?
    - В 1980 – ом (ты́сяча девятьсо́т восьмидеся́том)
3. - Когда́ он е́здил в Росси́ю?
    - В про́шлом /в том году́
4. - В како́м году́ Ту́рция ста́ла респу́бликой?
    - В 1923-ем (ты́сяча девятьсо́т два́дцать тре́тьем)
5. - В како́м ме́сяце ты идёшь в о́тпуск?
    - В сле́дующем ме́сяце.
6. - Когда́ прие́дет твой брат?
    - На э́той неде́ле, в пя́тницу.

  

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. - Doğum Gününüz ne zaman?
    - Haftaya, Çarşamba günü
2. - Hangi yılda doğdun?
    - 1980 yılında
3. - Rusya'ya ne zaman gitmişti?
    - Geçen yıl
4. - Türkiye hangi yılda cumhuriyet oldu?
    - 1923 yılında
5. - İzne hangi ayda çıkıyorsun?
    - Önümüzdeki ay
6. - Erkek kardeşin ne zaman gelecek?
    - Bu hafta, Cuma günü. 

 

3. Ders          5. Ders

 

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #4 Albina 03-08-2019 19:54
O, Hamit'in sorusu gözümden kaçıp 2 yıl cevapsız kalmış (m) (sok)
Bilal, (thanks)
+1 #3 bilal 03-08-2019 16:57
çümkü de halinde tek heceli kelimelr u(y) son eki alır kardeş в саду(bahçede) gibi
0 #2 Hamit 06-05-2017 23:59
Merhaba saygı değer hocam.
"Год" neden "de" haline göre ek almıyor?
"Году" olmuş. "de" haline göre Годе Olması gerekirdi
Месяц-месяце
Неделя-неделе
Bunlar normal ek almış.
+1 #1 Qadir Sultanov 06-01-2017 18:32
Təşəkkür edirəm