Son Güncelleme: Cuma, 06 Aralık 2019 14:24

 

 


Gramer Konusu: -i hali  21. Ders 4. Bölüm

 

Sözlük

 

однокла́ссник [adnaKLAsnik] – sınıf arkadaşı
са́йт [sayt] – web sitesi
иска́ть / поиска́ть [isKAT' / paiSKAT'] - aramak / biraz aramak

находить / найти́ [nahaDİT' / nayTİ] - bulmak

литерату́ра [litiraTUra] - edebiyat
шко́льные го́ды [ŞKOL'nıye GOdı] – okul yılları
води́тель [vaDİtil'] - şoför
наве́рное [naVYERnaye] - galiba
финанси́ст [finanSİST] - maliyeci
жена́т [jıNAT] – evli (erkek için)
за́мужем [ZAmujım] – evli (bayan için)
неда́вно [niDAvna] – geçenlerde, geçen gün, yakında
остана́вливать / останови́ть [astanaVLİvat' / astanaVİT'] – durdurmak, araç çevirmek
действи́тельно [diSTVİtil'na] - gerçekten
уезжа́ть / уе́хать [uyıJJAT' / uYEhat'] – gitmek (ayrılmak)
обяза́тельно [abiZAtil'na] - mutlaka
продолже́ние [pradalJEniye] – devam
продолже́ние сле́дует [pradalJEniye SLYEduyıt] – devamı gelecek

 

 

Однокла́ссники


odnoklasnikiНа са́йте «Однокла́ссники» и́щут друг друга те, кто ра́ньше учи́лся в одно́м кла́ссе. Вот два письма с э́того са́йта.


А́нна-Ви́ктору


Здра́вствуй, Ви́ктор! Я о́чень ра́да, что ты написа́л мне. Де́сять лет я ничего́ не зна́ла о тебе́. Я живу́ сейча́с в Петербу́рге. Рабо́таю в университе́те, преподаю́ литерату́ру.


Я хорошо́ по́мню на́ши шко́льные го́ды. По́мнишь на́шу учи́тельницу матема́тики Мари́ю  Ива́новну? Ты хорошо́ знал матема́тику. А я не люби́ла матема́тику, но о́чень люби́ла литерату́ру.


Ты по́мнишь Анто́на? Он о́чень пло́хо учи́лся. Я слы́шала, сейча́с он рабо́тает води́телем такси́.


Ты по́мнишь, наве́рное, что в восьмо́м кла́ссе я люби́ла Анто́на. То́лько тебе́ я рассказа́ла об э́том. Ты всегда́ понима́л меня́. Оди́н раз ты дал мне свой биле́т в кино́, а Анто́ну сказа́л, что не мо́жешь пойти́ с ним. И я пошла́ в кино́ с Анто́ном. Но Анто́н люби́л мою подру́гу Ната́шу. Поэ́тому он всё вре́мя, да́же когда́ мы смотре́ли кино́, говори́л о ней. Он о́чень люби́л её.


Как ты? Где рабо́таешь? Напиши́ о свое́й семье́.


Ви́ктор-А́нне


Здра́вствуй, А́нна! Я то́же о́чень рад! Я живу́ в Москве́. Рабо́таю в ба́нке. Я финанси́ст. Я не жена́т, живу́ оди́н.
А́нна, я по́мню, что ты люби́ла Анто́на, а Анто́н люби́л Ната́шу. Но ты не зна́ла, что я люби́л тебя́, а Ната́ша люби́ла меня́. Коне́чно, я хотел пойти́ в кино́ с тобо́й, а Анто́н – с Ната́шей. Сейча́с Анто́н и Ната́ша – муж и жена́. Они́ то́же живу́т в Москве́. Неда́вно я останови́л такси́ и уви́дел, что води́тель – наш Анто́н! Я не ви́дел его́ 10 лет! Он действи́тельно рабо́тает води́телем такси́.


Всё э́то вре́мя я иска́л тебя́, я не знал, что ты уехала в Петербу́рг. Нам на́до обяза́тельно встре́титься. Я приглаша́ю тебя́ в Москву́. Е́сли хочешь, я приеду в Петербу́рг.


(продолже́ние сле́дует) 

 

 

Açıklama

 

Однокла́ссники
Sınıf Arkadaşları


На са́йте «Однокла́ссники» и́щут друг друга те, кто ра́ньше учи́лся в одно́м кла́ссе. Вот два письма с э́того са́йта.
'Sınıf Arkadaşları' sitesinde eskiden aynı sınıfta okuyan kişiler bir birini ararlar. İşte bu siteden alınmış 2 mektup.


А́нна-Ви́ктору
Anna'nın Viktor'a mektubu

 

Здра́вствуй, Ви́ктор! Я о́чень ра́да, что ты написа́л мне. Де́сять лет я ничего́ не зна́ла о тебе́. Я живу́ сейча́с в Петербу́рге. Рабо́таю в университе́те, преподаю́ литерату́ру.
Merhaba, Viktor. Bana yazdığın için çok mutluyum. On senedir hakkında hiçbir şeyi bilmiyordum. Ben şimdi Petersburg'da oturuyorum. Bir üniversitede çalışıp edebiyat öğretmenliğini yapıyorum.

 

Я хорошо́ по́мню на́ши шко́льные го́ды. По́мнишь на́шу учи́тельницу матема́тики Мари́ю Ива́новну? Ты хорошо́ знал матема́тику. А я не люби́ла матема́тику, но о́чень люби́ла литерату́ру.
Okul yıllarımızı çok iyi hatırlıyorum. Matematik öğretmenimiz Mariya İvanovna'yı hatırlıyr musun? Sen matematiği iyi biliyordun. Ben ise matematiği hiç sevmezdim ama edebiyatı severdim.

 

Ты по́мнишь Анто́на? Он о́чень пло́хо учи́лся. Я слы́шала, сейча́с он рабо́тает води́телем такси́.
Anton'u hatırlıyor musun? O çok kötü bir öğrenciydi. Şimdi de onun bir taksi şoförü olarak çalıştığını duydum.

 

Ты по́мнишь, наве́рное, что в восьмо́м кла́ссе я люби́ла Анто́на. То́лько тебе́ я рассказа́ла об э́том. Ты всегда́ понима́л меня́. Оди́н раз ты дал мне свой биле́т в кино́, а Анто́ну сказа́л, что не мо́жешь пойти́ с ним. И я пошла́ в кино́ с Анто́ном. Но Анто́н люби́л мою подру́гу Ната́шу. Поэ́тому он всё вре́мя, да́же когда́ мы смотре́ли кино́, говори́л о ней. Он о́чень люби́л её.
Sekizinci sınıfta Anton'a aşık olduğumu hatırlıyorsundur. Bunu sadece sana söylemiştim. Sen beni hep anlardın. Bir gün bana kendi sinema biletini vermiştin, Anton'a ise onunla gidemeyeceğini söylemiştin. Ben de sinemaya Anton'la gitmiştim. Fakat; Anton, kız arkadaşım Nataşa'yı severdi. Bu yüzden o, biz film seyrederken bile, hep onu konuşuyordu. O, onu (Nataşa'yı) çok severdi.

 

Как ты? Где рабо́таешь? Напиши́ о свое́й семье́.
Sen nasılsın? Nerede çalışıyorsun? Ailen hakkında yazar mısın? (Aileni anlatır mısın?)

 

Ви́ктор-А́нне
Viktor'un Anna'ya mektubu

 

Здра́вствуй, А́нна! Я то́же о́чень рад! Я живу́ в Москве́. Рабо́таю в ба́нке. Я финанси́ст. Я не жена́т, живу́ оди́н.
Merhaba, Anna. Ben de çok sevindim! Ben Moskova'da oturuyorum. Bankada çalışıyorum. Maliyeciyim. Evli değilim. Yalnız oturuyorum.

 

А́нна, я по́мню, что ты люби́ла Анто́на, а Анто́н люби́л Ната́шу. Но ты не зна́ла, что я люби́л тебя́, а Ната́ша люби́ла меня́. Коне́чно, я хотел пойти́ в кино́ с тобо́й, а Анто́н – с Ната́шей.
Anna'nın, Anton'a aşık olduğunu hatırlıyorum. Anton ise Nataşa'ya aşıktı. Ama sen, benim seni sevdiğimi, Nataşa'nın ise bana aşık olduğunu bilmiyordun. Tabii ki, sinemaya da ben seninle, Anton ise Nataşa ile gitmeyi istiyorduk.

 

Сейча́с Анто́н и Ната́ша – муж и жена́. Они́ то́же живу́т в Москве́. Неда́вно я останови́л такси́ и уви́дел, что води́тель – наш Анто́н! Я не ви́дел его́ 10 лет! Он действи́тельно рабо́тает води́телем такси́.
Şimdi Anton ve Nataşa karı ve koca oldular. Onlar da Moskova'da oturuyorlar. Geçen gün ben bir taksi çevirmiştim ve gördüğüm o ki; taksi şoförü, bizim Anton'muş. Onu on senedir görmemiştim. O gerçekten de taksi şoförü olarak çalışıyor.

 

Всё э́то вре́мя я иска́л тебя́, я не знал, что ты уехала в Петербу́рг. Нам на́до обяза́тельно встре́титься. Я приглаша́ю тебя́ в Москву́. Е́сли хочешь, я приеду в Петербу́рг.
Bütün bu zaman seni aramıştım. Senin Petersburg'a gittiğini bilmiyordum. Mutlaka görüşmeliyiz. Seni Moskova'ya davet ediyorum. İstersen ben Petersburg'a geleyim.


(продолже́ние сле́дует)
(Devamı gelecek)

 


 

Okuma Parçası Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

1. Yeni sözcükleri inceleyiniz ve öğreniniz
2. Hikayeyi yavaş okuyunuz ve anlamaya çalışınız.
4. Hikayenin çevirisine bakınız ve kendi çevirinizle kıyaslayınız

5. Hikayeyi metne bakmadan dinleyiniz

6. Alıştırma yapınız

 

Alıştırma

 

1. Soruları cevaplayınız / Ответьте на вопросы

1) Куда уехала Анна?

2) Что она преподаёт?

3) Что она любила и что не любила, когда училась в школе.

4) Кого любила Анна?

5) Кого любил Виктор?

6) Где живёт Виктор?

7) Где он работает?

8) Что он любил, когда учился в школе?

9) Где живут Антон и Наташа?

10) Кого любила Наташа?

11) Кого любил Антон?

12) Куда Виктор приглашает Анну?

 

 

20. Okuma Parçası          22. Okuma Parçası

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+1 #7 Zafer 12-06-2019 17:56
Ne diyor Anna: Sen beni hep anlardın...sevmek dedikleri belki de budur.
0 #6 Albina 11-10-2018 12:47
Угур Локманович (like) (alkis)
11. Анна любила ...
+1 #5 Угур Локманович 10-10-2018 18:10
1. Анна уехала в петербург.
2. Она преподаёт литаратуру.
3. Она любила литературу и не любила математику.
4. Виктор любил Анну.
5. Наташа любила Виктора.
6. Он живёт в Москве.
7. Он работает в банке.
8. Математику.
9. В Москве.
10.Антон любил Наташу.
11.Анна любил Антона.
12.Он её приглашает в Москву.
+1 #4 Albina 21-01-2018 09:57
ıvan, (thanks)
+1 #3 ıvan 17-01-2018 22:13
teşekkürler (ok)
+1 #2 Albina 13-12-2016 19:28
çok sağ olun. düzelttim :)
+2 #1 Azad 07-12-2016 20:28
Sekizinci sınıfta Antona aşık olduğumu(!) hatırlıyorsundur! (Olduğumu!)