Son Güncelleme: Pazar, 10 Mayıs 2020 09:15

 

 

Sözlük

 


предме́т [priDMİET] - ders, disiplin
специа́льность [spitsıAL'nast'] - meslek, ihtisas, uzmanlık alanı
бу́дущий врач [BUduşşiy vraç] - doktor adayı
серьёзный [sir'YOznıy] - ciddi
в о́бщем [VOpşim] - yani, kısacası
заня́тие [zaNYAtiye] - ders
медици́на [midiTSIna] - tıp, hekimlik
так что [TAKşta] - bundan dolayı, bu yüzden
наве́рное [naVİERnaye] - galiba, her halde

подготови́тельный факульте́т [padgataVİtil'nıy fakul'TİET] - hazırlık fakültesi / bölümü 

переходи́ть / перейти куда? [pirihaDİT' / piriyTİ] - nereye geçmek

опа́здывать / опозда́ть куда? [aPAzdıvat' / apaZDAT'] - nereye geç kalmak

меня́ть / поменя́ть что на что? [miNİAT' / pamiNİAT'] - neyi ne ile değiştirmek

 

Как я реши́л стать врачо́м

 

staty vrachom

Я студе́нт. Учу́сь на подготови́тельном факульте́те. Че́рез год, е́сли сдам экза́мен по ру́сскому языку́, бу́ду учи́ться в университе́те. Но я не зна́ю, на како́м факульте́те.


Снача́ла я хотел учи́ться на экономи́ческом факульте́те и стать экономи́стом. Но ско́ро я понял, что матема́тика –  о́чень тру́дный предме́т. Я реши́л поменя́ть специа́льность и перешёл в другу́ю гру́ппу.


В э́той гру́ппе учи́лись бу́дущие журнали́сты. Но гру́ппа мне не понра́вилась. Там все студе́нты бы́ли о́чень серьёзные. Они́ то́лько де́лали дома́шнее зада́ние, учи́ли, чита́ли, писа́ли – в о́бщем, там бы́ло о́чень ску́чно. И преподава́тель меня́ не люби́л, потому́ что я ча́сто опа́здываю на уро́ки. Я по́нял, что не хочу быть журнали́стом и перешёл в другу́ю гру́ппу.


Э́та гру́ппа мне о́чень понра́вилась. Во-пе́рвых, мно́го де́вушек. И все краси́вые. Во-вторы́х, преподава́тель о́чень до́брый, и дома́шнее зада́ние мо́жно не де́лать. Мо́жно да́же не ходи́ть на заня́тия. Пра́вда, мне не о́чень нра́вилась специа́льность – медици́на. Я всегда́ не люби́л поликли́ники и враче́й. Но что де́лать? Гру́ппа о́чень хоро́шая. Так что бу́ду поступа́ть на медици́нский факульте́т, наве́рное. Бу́ду врачо́м.

 

Как я реши́л стать врачо́м
Doktor Olma Kararımın Hikayesi

 

Я студе́нт. Учу́сь на подготови́тельном факульте́те. Че́рез год, е́сли сдам экза́мен по ру́сскому языку́, бу́ду учи́ться в университе́те. Но я не зна́ю, на како́м факульте́те.
Ben bir üniversite öğrencisiyim. Hazırlık fakültesinde okuyorum. Bir sene sonra Rusça sınavını verebilirsem, üniversitede okuyacağım. Fakat, hangi fakültede okuyacağımı bilmiyorum.


Снача́ла я хотел учи́ться на экономи́ческом факульте́те и стать экономи́стом. Но ско́ро я понял, что матема́тика – э́то о́чень тру́дный предме́т. Я реши́л поменя́ть специа́льность и перешёл в другу́ю гру́ппу.
Önce ekonomi fakültesinde okumak ve ekonomist olmak istiyordum. Fakat, kısa süre sonra anladım ki, matematik, çok zor bir disiplinmiş. Mesleğimi değiştirmeye karar verdim ve başka bir gruba geçtim.


В э́той гру́ппе учи́лись бу́дущие журнали́сты. Но гру́ппа мне не понра́вилась. Там все студе́нты бы́ли о́чень серьёзные. Они́ то́лько де́лали дома́шнее зада́ние, учи́ли, чита́ли, писа́ли – в о́бщем, там бы́ло о́чень ску́чно.
Bu grupta geleceğin gazetecileri okuyorlardı. Ancak, grup hoşuma gitmedi. Oradaki bütün öğrenciler çok ciddiydiler. Onlar sadece ev ödevlerini yapıyor, ders çalışır, okuyor ve yazıyorlardı. Kısacası, orası çok sıkıcıydı.

 

И преподава́тель меня́ не люби́л, потому́ что я ча́сто опа́здываю на уро́ки. Я понял, что не хочу быть журнали́стом и перешёл в другу́ю гру́ппу.
Öğretmenim de beni derslere sık sık geç kaldığım için sevmiyordu. Gazeteci olmak istemediğimi anladım ve başka bir gruba geçtim.


Э́та гру́ппа мне о́чень понра́вилась. Во-пе́рвых, мно́го де́вушек. И все краси́вые. Во-вторы́х, преподава́тель о́чень до́брый, и дома́шнее зада́ние мо́жно не де́лать. Мо́жно да́же не ходи́ть на заня́тия.
Bu grubu çok beğendim. Birincisi, burada çok kız var. Hepsi de güzel. İkincisi, öğretmenimiz çok yufka yürekli biri ve ev ödevlerimizi yapmasak da olur. Hatta derslere bile gitmeyebiliriz.


Пра́вда, мне не о́чень нра́вилась специа́льность – медици́на. Я всегда́ не люби́л поликли́ники и враче́й. Но что де́лать? Гру́ппа о́чень хоро́шая. Так что бу́ду поступа́ть на медици́нский факульте́т, наве́рное. Бу́ду врачо́м.
Gerçi, doktor (hekim) mesleğini pek sevmiyordum. Poliklinik ve doktorları hiçbir zaman sevmedim. Ama ne yapalım? Çok iyi bir grup. Bu yüzden, her halde, tıp fakültesine yazılacağım. Doktor olacağım.

 

 

Alıştırma

 

1. Soruları cevaplayın. / Ответьте на вопосы.

 

1) Где он учится?

2) Кем он хотел стать сначала?

3) Почему он перешёл в другую группу?

4) Кем он решил стать потом?

5) Почему он не захотел стать журналистом?

6) Кем он будет?

7) Почему он решил стать врачом?

8) Как вы думаете, это серьёзный студент? Он будет хорошим врачом?

 

2. Cümleleri tamamlayın. / Закончите фразы.

 

1) Сначала я хотел стать _________.

2) Скоро я понял, что не хочу быть _________.

3) Я, наверное, буду _________.

 

26. Okuma Parçası         28. Okuma Parçası

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+2 #5 Albina 22-10-2018 20:49
Угур Локманович
5. не любил преподавателя
7. красивых
8. наверное
как всегда, отличкая работа (alkis) (ok) (like)
+1 #4 Albina 22-10-2018 20:49
Угур Локманович
5. не любил преподавателя
7. красивых
8. наверное
как всегда, отличкая работа (alkis) (ok) (like)
+1 #3 Угур Локманович 21-10-2018 14:24
1. Он учится на подготовительном факультете.
2. Сначала он хотел стать экономистом.
3. Потому что математика очень трудный предмет.
4. Потом он решил стать журналистом.
5. Потому что там было очень скучно и он не любит предподавателя
6. Врачом
7. Потому что там много красивые девушек и добрый предподаватель.
8. Я думаю это не серьёзный студент и новерное он будет плохим врачом.
0 #2 Albina 21-01-2018 10:11
ıvan (thanks)
+1 #1 ıvan 20-01-2018 11:18
(alkis)