Son Güncelleme: Pazar, 06 Ocak 2019 23:50

 

İhracatta Teslim Şekilleri (Incoterms 2010)

 

Incoterms kucukTeslim Şekilleri Hakkında Genel Bilgi
Incoterms 2010 Teslim Şekilleri Listesi
Incoterms 2010 Teslim Şekillerinin Açıklaması

 

 

  

 

 

 

 

Tabloyu büyütmek için, üzerine tıklayınız

 

 

Teslim Şekilleri Hakkında Genel Bilgi

 

INCOTERMS (İnternational Contract Terms), Uluslararası Ticaret Odaları Birliği (ICC) tarafından uluslararası ticarette kullanılan terimlerin bir standarda kavuşturulması amacıyla uygulamaya konulan bir programdır.


ICC (International Chamber of Commerce), Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası ticaretin alıcı, satıcı ve nakliyeci açısından risk ve sorumlulukları tarif eden bir kurumdur. Dış ticaret, bu odanın belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bu kurum, alıcı ile satıcı arasında yapılan ticarette malın teslim şekil ile ilgili olasılıkları genel başlıklar altında toplamıştır. Bu teslim şekilleri, INCOTERMS olarak adlandırılmıştır. INCOTERMS ilk kez 1936 yılında yayınlanmıştır. 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 yıllarında yapılan çeşitli ek ve değişiklikler ile en son 1.1.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan INCOTERMS 2010, 560 sayılı broşürü kapsamında yayınlanmıştır.


INCOTERMS, bir kanun değil ve hukuki bir nitelik taşımıyor. Ancak; nakliyeciniz veya yurtdışı müşterilerinizle düşeceğiniz anlaşmazlıklarda yargının vereceği kararlar INCOTERMS 2010 çerçevesinde gerçekleşecektir. Sözleşmenizi oluştururken; teslim şekli belirtmekle beraber parantez içinde "INCOTERMS 2010" ifadesinin bulunması önemlidir.


INCOTERMS 2010, 11 terimden oluşmaktadır. Terimlerin açıklamasından anlaşılacağı gibi bazı terimler sadece deniz yolu taşımacılığı için; bazıları ise tüm taşımacılık türlerine uygundur.

 


 

Incoterms 2010 Teslim Şekilleri Listesi 

 

Grup E - Çıkış

 

EXW - Ex Works

İşletmede Teslim

 

Grup F - Navlun Ödenmemiş

 

FAS (deniz) - Free Alongside Ship
Gemi Doğrultusunda Teslim 

FCA (kara, demir, hava) - Free Carrier
Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim

FOB (deniz) - Free On Board
Gemi Bordasında Teslim

 

Grup C - Navlun Ödenmiş

 

CFR (deniz) - Cost And Freight
Mal Bedeli ve Taşıma

CPT (kara, demir, hava) - Carriage Paid To...
Taşıma,...'e kadar ödenmiş

CIF (deniz) - Cost, Insurence And Freight
Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma

CIP (kara, demir, hava) - Carriage and Insurence Paid To...
Sigorta dahil taşıma, ....'e ödenmiş

 

Grup D - Varış

 

DAP (tüm taşımalarda) - Delivered At Place

Belirlenen Yerde Teslim 

DAT (kara, demir, hava) - Delivered At Terminal

Terminalde Teslim

DDP (tüm) - Delivered Duty Paid

Vergileri Ödenmiş Teslim

 


 

Incoterms 2010 Teslim Şekillerinin Açıklaması

 

EXW - Ex Works

İşletmede Teslim

 

Tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğunu bildiren teslim şeklidir.


Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Sözleşmede belirtilen tarihte ve yerde (fabrika, depo, büro vb.) malların alıcının emrine sunulmak için hazır tutmalı;
3. Malların emrine hazır tuttuğunu alıcıya bildirmeli;
4. Alıcının ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi için yardımcı olmalı;
5. Alıcının talep etmesi halinde, tüm masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere taşıma acentesi ile anlaşma yaparak, düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için göndermelidir.


Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Tüm masraf ve risk kendisine ait olmak üzere ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan lisans, vb. idari ve ticari belgeleri düzenlemeli;
3. Malların taşıtılması amacıyla taşıma acentesi ile anlaşarak navlun bedelini ödemeli.
4. Malların ihracat ve ithalat ile ilgili gümrük işlemlerini yaptırmalı ve Gümrük vergilerini ödemelidir.
Malları satıcının işletmesinde teslim aldığı andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflar alıcının sorumluluğundadır.

 

*EXW'te teslim (risk ve masraf devretme) noktası, satıcının işletme yeridir (fabrika, depo, ofis; vb.).
*İhracat ve ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama alıcı tarafından yapılırsa alıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

  

FAS (deniz) - Free Alongside Ship
Gemi Doğrultusunda Teslim

 

İhracat malının, ihracatçı tarafından yükleme limanında rıhtımda, geminin yanında teslimi ifade eden bir teslim şeklidir.


Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere; alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri almasına yardımcı olmalı;
3. Malları; belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlamalı;
Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.
4. Alıcının isteği üzerine, masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlemesini sağlamalı, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya göndermeli ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunmalıdır.

 

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Tüm masraf ve risk kendisine ait olmak üzere ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan lisans, vb. idari ve ticari belgeleri düzenlemeli;
3. Malların ihracat ve ithalat ile ilgili gümrük işlemlerini yaptırmalı ve Gümrük vergilerini ödemeli;
4. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak, geminin yükleme limanına yaklaşık ne zaman varacağını satıcıya bildirmeli;
5. Yükleme emrine hazır tutulan malları teslim almalıdır.
Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.

 

*FAS'ta teslim (risk ve masraf devretme) noktası, yükleme limanında rıhtımda geminin yanında.
*İhracat ve ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama alıcı tarafından yapılırsa alıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

   

FCA (kara, demir, hava) - Free Carrier
Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim

 

İhracatçı ülkesinde satıcı, malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde (aracın üstüne (araç satıcın yerine geldiyse) veya aracın olduğu yerde) taşımacıya teslim anlamına gelen bir teslim şeklidir.

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Alıcının talep etmesi üzerine durumunda taşıma acentesi ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşmalı;
5. Malları, taşıyıcıya veya taşıma acentesinın gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim etmelidir.
Teslim anına kadar bütün masraf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir.

 

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak navlun ücretini ödemeli;
3. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim almalıdır.
Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.
4. Malları, varış yerinde boşaltmalı;
5. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmelidir.

 

*FCA'da teslim (risk ve masraf devretme) noktası, herhangi bir taşıma aracının kasası (TIR, vagon, vb.) veya nakliyecinin yükleme alanıdır.
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama alıcı tarafından yapılırsa alıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

  

FOB (deniz) - Free On Board
Gemi Bordasında Teslim

  

İhracatçı ülkesinde satıcı, malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yükleme limanında geminin güvertesinde (küpeştesinde) alıcıya teslimini ifade eden bir teslim şeklidir.

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Belirlenen Limanda, belirlenen tarihte alıcının temin olduğu gemiye yükleme yapmalı;
5. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını bildirmeli;
6. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya göndermelidir.
Malların geminin küpeştesini geçene kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıp satıcının sorumluluğundadır

 

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak navlun ücretini ödemeli;
3. Belirlenen tarihte ve belirlenen geminin küpeştesinde mallarını teslim almalıdır.
Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.
4. Malları, varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini ödemek suretiyle malı boşaltmalı;
5. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmelidir.

  

*FOB'ta teslim (risk ve masraf devretme) noktası, belirlenen yükleme limanında ve gemide, geminin küpeştesidir.
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama alıcı tarafından yapılırsa alıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

 

CFR (deniz) - Cost And Freight
Mal Bedeli ve Taşıma

 

Belirlenen varış limanında mal bedeli ve navlunu ödenmiş olarak teslim.
Bu teslim şeklinde CFR'den sonra varış limanının ismi yer almaktadır. Örneğin, CFR Trieste gibi.

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar navlun ücretini ödemeli;
5. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirmeli;
6. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya göndermelidir.
Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

 

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Malları, varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini ödemek suretiyle malı boşaltmalı;
3. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmelidir.
Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır.

 

*CFR'de teslim (risk devretme) noktası, belirlenen yükleme limanında ve gemide, geminin küpeştesidir. Satıcı sadece varış limanına kadar navlun masrafını üstlenir.
*Varış limanındaki boşaltma masrafı, sözleşmede farklı belirtilmediyse, alıcıya aittir.
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama alıcı tarafından yapılırsa alıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

 

CPT (kara, demir, hava) - Carriage Paid To...
Taşıma,...'e kadar ödenmiş

 

Belirlenen varış yerinde mal bedeli ve navlunu ödenmiş olarak teslim.
Bu teslim şeklinde CFR'den sonra varış yerinin ismi yer almaktadır. Örneğin, CPT Moskova gibi.

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış yerine kadar navlun ücretini ödemeli;
5. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirmeli;
6. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya göndermelidir.
Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

 

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli;
3. Malı varış yerinde boşaltmalıdır.
Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır.
Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır.

 

*CPT'de teslim (risk devretme) noktası, herhangi bir taşıma aracının kasası (TIR, vagon, vb.) veya nakliyecinin yükleme alanıdır. Satıcı sadece varış yerine kadar navlun masrafını üstlenir.
*Varış yerindeki boşaltma masrafı, sözleşmede farklı belirtilmediyse, alıcıya aittir.
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama alıcı tarafından yapılırsa alıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

 

CIF (deniz) - Cost, Insurence And Freight
Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma

 

Belirlenen varış limanında mal bedeli, sigortası ve navlunu ödenmiş olarak teslim.
Bu teslim şeklinde CIF'ten sonra varış limanının ismi yer almaktadır. Örneğin, CIF Trieste gibi.

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar navlun ücretini ödemeli;
5. Gönderdiği malın sigortasını yaptırmalı, sigorta primini ödemeli;
6. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirmeli;
7. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya göndermelidir.
Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren navlun ve sigorta primi dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

 

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Malları, varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini ödemek suretiyle malı boşaltmalı;
3. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmelidir.
Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır.

 

*CIF'te teslim (risk devretme) noktası, belirlenen limanda ve gemide, geminin küpeştesidir. Satıcı sadece varış limanına kadar navlun masrafını ve sigortasını üstlenir.
*Varış limanındaki boşaltma masrafı, sözleşmede farklı belirtilmediyse, alıcıya aittir.
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Satıcı en dar kapsamlı mal sigortasını yapmak zorundadır.

 

Sayfanın Başına Dön

 

CIP (kara, demir, hava) - Carriage and Insurence Paid To...
Sigorta dahil taşıma, ....'e ödenmiş

 

Belirlenen varış yerinde mal bedeli, sigortası ve navlunu ödenmiş olarak teslim.
Bu teslim şeklinde CIP'ten sonra varış yerinin ismi yer almaktadır. Örneğin, CIP Moskova gibi.


Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış yerine kadar navlun ücretini ödemeli;
5. Gönderdiği malın sigortasını yaptırmalı, sigorta primini ödemeli;
6. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirmeli;
7. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya göndermelidir.
Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren navlun ve sigorta primi dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

 

Alıcının Sorumlulukları:
1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmeli;
3. Malı varış yerinde boşaltmalıdır.
Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır.
Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır.

 

*CIP'te teslim (risk devretme) noktası, herhangi bir taşıma aracının kasası (TIR, vagon, vb.) veya nakliyecinin yükleme alanıdır. Satıcı sadece varış limanına kadar navlun masrafını ve sigortasını üstlenir.
*Varış yerindeki boşaltma masrafı, sözleşmede farklı belirtilmediyse, alıcıya aittir.
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Satıcı en dar kapsamlı mal sigortasını yapmak zorundadır.

 

Sayfanın Başına Dön

 

DAP (tüm taşımalarda) - Delivered At Place

Belirlenen Yerde Teslim

 

Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir. 

Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde teslim.

DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) DAT teriminde olduğu gibi, taşıma türü ne olursa olsun, farklı taşıma türlerinin bir arada kullanıldığı durumlarda da kullanılabilir.

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar navlun ücretini ödemeli;
5. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirmeli;
6. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya göndermeli.

 

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Malları, varış yerinde boşaltma masraflarını ve gerekli ücretlerini ödemek suretiyle malı boşaltmalı;
3. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmelidir.

 

*DAP'ta teslim (risk devretme) noktası, belirlenen varış yerinde aracın üzerindedir (mallar alıcın emrine hazır tutulduğu andan itibaren).
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama satıcı tarafından yapılırsa satıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön 

 

DAT (kara, demir, hava) - Delivered At Terminal

Terminalde Teslim

 

Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir. 

Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) teslim.

DAT klozu,  kara, hava, deniz, demiryolu ve/veya bunların bir kaçının bir arada kullanılması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir.

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar navlun ücretini ödemeli;
5. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirmeli;
6. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya göndermeli.

7. Malları, varış yerinde boşaltma masraflarını ve gerekli ücretlerini ödemek suretiyle malı boşaltmalı;

  

Alıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;
2. Satıcıya bütün gerekli bilgileri sağlamalı.

3. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmelidir.

4. Satıcı tarafından hazır tutulan malı teslim almalıdır.

 

*DDP'de teslim (risk devretme) noktası, belirlenen varış yerinde (mallar alıcın emrine hazır tutulduğu andan itibaren). Alıcı ile satıcı arasında çıkması olası uyuşmazlıkların baştan önlenebilmesi için, INCOTERMS kurallarını kullanırken, mutlaka teslim noktasını belirleyen yeri açıkça belirtmek gerekir.
*İhracat gümrük masrafları satıcıya; ithalat gümrük masrafları alıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama satıcı tarafından yapılırsa satıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

 

DDP (tüm) - Delivered Duty Paid

Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim

 

Satıcının Sorumlulukları:

1. Sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalı;
2. Alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenlemeli;
3. İhracat ve İthalat Gümrük işlemlerini tamamlamalı;
4. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak belirlenen varış yerine kadar navlun ücretini ödemeli;
5. Alıcıya, yüklemenin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirmeli;
6. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlamalı ve Gümrük vergilerini ödemeli, fiili ithalatını gerçekleştirmelidir.

7. Malları, varış yerinde boşaltma masraflarını ve gerekli ücretlerini ödemek suretiyle malı boşaltmalı;

Mallar varış yerinde alıcının emrine hazır tuttuğu andan itibaren meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.


Alıcının Sorumlulukları:
1. Sözleşme koşullarına uygun malın bedelini ödemeli;

2. Satıcıya bütün gerekli bilgileri sağlamalı.

3. Satıcı tarafından hazır tutulan malı teslim almalıdır.


*DDP'de teslim (risk devretme) noktası, belirlenen varış yerinde (mallar alıcın emrine hazır tutulduğu andan itibaren).
*Varış yerinde boşaltma masrafı alıcıya aittir.
*İhracat ve ithalat gümrük masrafları satıcıya aittir.
*Sigorta yapma zorunluluğu yoktur ama satıcı tarafından yapılırsa satıcının risklerini azaltır.

 

Sayfanın Başına Dön

 


 

Dış Ticarete Genel Bakış

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Nakliyat Sigortası

Gümrük Bilgileri