Son Güncelleme: Pazar, 18 Nisan 2021 09:33

 

İstediğiniz söcüğü Ctrl+F tuş kombinasyonu yardımı ile kolay bulabilirsiniz

 

dictionary1

 

Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

 

textalowd

 

 

Ek Sözlük

 

Rusça Hal Çekimli ve Örnekli İsimler Sözlüğü

 

rusca ornekli isimler sozlugu

 


 

Sözcük Listesi'nin linklerine tıklayarak istediğiniz sözcük sırasına hızlıca ulaşabilirsiniz.

Sözcüğün kullanımını çeşitli içeriklerle bulabilmek için sol panelindeki Site İçi Arama penceresini kullanın. 

 

Sözcük Listesi

 

  

 


 

1 - 10. Sözcüklerle Örnek Cümleler

 

  

1. авто́бус [aFTObus] – otobüs
2. ба́бушка [BAbuşka] – nine, anneanne, büyük anne
3. ваш [vaş] – sizin
4. газе́та [gaZİEta] – gazete
5. дава́ть (НСВ) / дать кому? что? (СВ) [daVAT' / dat'] – kime, ne vermek 
6. его́ / её [yıVO / yiYO] – onun (eril / dişil)
7. ждать / подожда́ть кого? что? [jdat' / padaJDAT'] – kimi, ne beklemek
8. иде́я [iDİEya] – fikir
9. а [a] – ise
10. в [v] – içinde, da/de

 

Sözcük Listesine Dön

 

11 - 20. Sözcüklerle Örnek Cümleler

 

11. за грани́цей [zagraNİtsey] – yurt dışı
12. кабине́т [kabiNYET] – çalışma odası
13. ла́дно [LAdna] - tamam
14. магази́н [magaZİN] – market, dükkan, mağaza
15. чай [çay] - çay
16. да [da] - evet
17. за [za] – 1.için; 2.arkasında
18. и [i] - ve
19. к [k] - -e doğru
20. как [kak] – nasıl

  

Sözcük Listesine Dön

 

 

21 - 30. Sözcüklerle Örnek Cümleler

 

21. извиня́ть (НСВ) / извини́ть (СВ) [izvinNİAT' / izviNİT'] – affetmek
22. кафе́ [kaFE] – kafe
23. меша́ть (НСВ)/ помеша́ть (СВ) [mişŞAT'/ pamiŞAT'] – engellemek, rahatsız etmek
24. рабо́та [raBOta] – iş
25. де́лать (НСВ) / сде́лать (СВ) [DİElat' / ZDİElat'] - yapmak
26. я [ya] - ben
27. мой / моя́ / моё́ / мои́ [moy / maYA / maYO / maİ] – benim
28. меня́ [miNİA]:

28.1 меня́ [miNİA]- beni
28.2 у меня́ [umiNİA]- bende, benim ... var

29. мне [mnye]:

29.1 мне [mnie]- bana
29.2 ко мне [kaMNİE]– bana doğru
29. 3. обо мне [abaMNİE] – benim hakkımda
29.4 на мне [naMNİE]- üzerimde

30. мной [mnoy]:

30.1 мной [mnoy]- benimle
30.2 со мной [saMNOY]– benimle beraber 

 

 Sözcük Listesine Dön

 

 

31 - 40. Sözcüklerle Örnek Cümleler  

 

31. писа́ть (НСВ) / написа́ть (СВ) [piSAT' / napiSAT'] - yazmak / yazıp bitirmek
32. писа́тель [piSAtil'] - yazar
33. чита́ть (НСВ) / прочита́ть (СВ) [çiTAT' / praçiTAT'] - okumak / okuyup bitirmek
34. чита́тель [çiTAtil'] - okuyucu, okur
35. кни́га [KNİga] - kitap
36. ты [tı] - sen
37. твой / твоя́ / твоё / твои́ [tvoy / tvaYA / tvaYO / tvaİ] - senin
38. тебя́ [tiBİA]:

38.1 тебя́ [tiBİA] - seni
38.2 у тебя́ [utiBİA] - sende, senin ... var

39. тебе́ [tiBİE]:

39.1  тебе́ [tiBİE] - sana
39.2  к тебе́ [ktiBİE] - sana doğru
39.3. о тебе́ [atiBİE] - senin hakkıNda
39.4 на тебе́ [natiBİE] - üzerinde

40. тобо́й [taBOY]:

40.1 тобо́й [taBOY] - seninle
40.2 с тобо́й [staBOY] - seninle beraber 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

41 - 50. Sözcüklerle Örnek Cümleler

      

41. смотре́ть (НСВ) / посмотре́ть (СВ) [smaTRYET' / pasmaTRYET'] - bakmak
42. жизнь [jızn'] - hayat, yaşam
43. журна́л [jurNAL] - dergi
44. банк [bank] - banka
45. ба́нка [BANka] - kavonoz
46. вы [vı] - siz
47. ваш / ва́ша / ва́ше / ва́ши [vaş / VAşa / VAşe / VAşı] - sizin
48. вас [vas]:

48.1 вас [vas] - sizi
48.2 у вас [uVAS] - sizde, sizin ... var

48.3 о вас [aVAS] - hakkınızda
48.4 на вас [naVAS] - üzerinizde

49. вам [vam]:

49.1 вам [vam] - size
49.2 к вам [kvam] - size doğru

50. ва́ми [vaami]:

50.1 ва́ми [VAmi] - sizinle
50.2 с ва́ми [SVAmi] - sizinle beraber/birlikte

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

51-60. Sözcüklerle Örnek Cümleler (buradan itibaren sözcükler, A-Link Rusça derslerindeki sırasına göre verilmiştir) 

         

51. ма́ма [MAma] - anne
52. па́па [PApa] - baba
53. фо́то / фотогра́фия [FOta / fataGRAfiya] - fotoğraf
54. ла́мпа [LAMpa] - lamba
55. там / тут [tam / tut] – orada / burada

56. он [on]– o (eril)

57. его́ [yiVO]

57.1 его́ [yiVO] – onun
57.2 его́ [yiVO] – onu
57.3 у него́ [uniVO] – onda, onun var

58. ему́ [yiMU]

58.1 ему́ [yiMU] – ona
58.2 к нему́ [kniMU]– ona doğru

59. нём [nöm]

59.1 о нём [aNÖM] – onun hakkında
59.2 на нём [naNÖM]- onun üzerinizde

60. им [im]

60.1 им [im]- onunla (ilgili bir şey yapmak)
60.2 с ним [snim] – onunla (beraber olmak)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

61-70. Sözcüklerle Örnek Cümleler

         

61. ру́сский [RUskiy] - Rus (sıfat)
62. слу́шать (НСВ) / послу́шать (СВ) [SLUşat' / paSLUşat'] - dinlemek
63. повторя́ть (НСВ) / повтори́ть (СВ) [paftaRYİAT' / paftaRİT'] - tekrarlamak, tekrar etmek
64. уро́к [uROK] - ders
65. алфави́т [alfaVİT] - alfabe

66. она́ [aNA]- o (dişil)

67. её [yiYO]

67.1 её [yiYO] - onun
67.2 её́ [yiYO] - onu
67.3 у неё [uniYO] – onda, onun var

68. ей [yey]

68.1 ей [yey] - ona
68.2 к ней́ [kniey]– ona doğru, onun yanına

69. ней [niey]

69.1 о ней [aNİEY] - onun hakkında
69.2 на ней [naNİEY] - onun üzerinizde

70. е́ю [YEyu]

70.1 е́ю [YEyu] - onunla (ilgili bir şey yapmak)
70.2 с ней [sniey] - onunla (beraber olmak)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

71-80. Sözcüklerle Örnek Cümleler

71. бу́ква [BUkva] – harf
72. звук [zvuk] – ses
73. гла́сный [GLAsnıy] – ünlü, sesli harf
74. согла́сный [saGLAsnıy] – ünsüz, sessiz harf
75. петь [piet'] – şarkı söylemek

76. мы [mı] - biz
77. наш / на́ша / на́ше / на́ши [naş / NAşa / NAşe / NAşı] – bizim
78. нас [nas]:

78.1 нас [nas]- bizi
78.2 у нас [uNAS]- bizde, bizin ... var

78.3. о нас [aNAS] – hakkımızda

78.4 на нас [naNAS]- üzerimizde

79. нам [nam]:

79.1 нам [nam]- bize
79.2 к нам [knam]– bize doğru, yanımıza

80. на́ми [NAmi]:

80.1 на́ми [NAmi]- bizimle
80.2 с на́ми [SNAmi]– bizimle beraber/birlikte

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

81-90. Sözcüklerle Örnek Cümleler

81. хо́лодно [HOladna] – soğuk (belirteç)
82. пло́хо [PLOha] – kötü (belirteç)
83. когда́ [kaGDA] – ne zaman, -iken
84. дом [dom] – ev
85. ко́мната [KOMnata] – oda
86. окно́ [aKNO] – pencere
87. кот [kot] – erkek kedi
88. молоко́ [malaKO] – süt
89. оно́ [aNO] – o (nötr), bu zamirin hal çekimi 'он' zamiri ile aynı
90. они́ [aNİ] – onlar

90.1 их [ih] – onların
90.2 им [im] – onlara
90.3 к ним [knim] – onlara doğru, onların yanına
90.4 их [ih] – onları
90.5 ими [İmi] – onlarla (ilgili bir şey yapmak)
90.6 с ни́ми [SNİmi] – onlarla (beraber olmak)
90.7 о них [aNİH] – onlar hakkında
90.8 на них [naNİH] – onlar üzerinde

 

 

91-100. Sözcüklerle Örnek Cümleler

91. вода́ [vaDA] – su
92. ка́рта [KARta] – harita
93. ры́ба [RIba] – balık
94. торт [tort] – pasta
95. пого́да [paGOda] – hava (durumu)
96. у́тро - у́тром [Utra] – sabah - sabahleyin
97. парк [park] – park
98. го́род [GOrat] - şehir
99. клуб [klup] – kulüp
100. стол [stol] - masa

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

101-110. Sözcüklerle Örnek Cümleler

101. брат [brat] – erkek kardeş / ağabey
102. друг [druk] – arkadaş (eril)
103. подру́га [paDRUga] – kız arkadaş (hem arkadaş hem sevgili anlamında kullanılır)
104. стул [stul] – sandalye
105. заво́д [zaVOT] – kendi enerjisini üreten fabrika
106. гру́ппа [GRUPpa] – grup, sınıf
107. сын [sın] – oğul
108. соба́ка [saBAka] - köpek
109. расска́з [raSKAS] – hikaye
110. су́мка [SUMka] - çanta

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

111-120. Sözcüklerle Örnek Cümleler

111. мо́ре[MOrye] – deniz
112. мужчи́на [muŞŞİna] – adam (erkek)
113. музе́й [muZYEY] – müze
114. семья́ [sim'YA] – aile
115. ночь [noç] – gece
116. со́лнце [SONtse] – güneş
117. рестора́н [ristaRAN] – restoran
118. дире́ктор [diRYEktar] - müdür
119. стол [stol] – masa
120. письмо́ [pis'MO] - mektup 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

121-130. Sözcüklerle Örnek Cümleler

121. маши́на[maŞIna] – araba
122. компью́тер [kamp'YUtır] – bilgisayar
123. стюарде́сса [stüarDEsa] – hostes
124. актёр / актри́са [aKTÖR / aKTRİsa] – oyuncu erkek / bayan
125. ду́мать (НСВ) / поду́мать (СВ) [DUmat' / paDUmat'] – düşünmek (bitmemiş / bitmiş hali)
126. пра́вда / непра́вда [PRAvda / niPRAvda] – doğru / yalan, doğru değil
127. знать / узна́ть [znat' / uZNAT'] – bilmek / öğrenmek; tanımak
128. мно́го [MNOga] – çok (miktar için söylenir)
129. рабо́тать [raBOtat'] – çalışmak
130. за́втра [ZAftra] - yarın

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

131-140. Sözcüklerle Örnek Cümleler

131. говори́ть (НСВ) / поговори́ть (СВ) [gavaRİT' / pagavaRİT'] – söylemek, konuşmak
132. обе́дать (НСВ) / пообе́дать (СВ) [aBYEdat' / paaBYEdat'] – öğle yemeğini yemek

132.1 обе́д [abyeet] – öğle yemeği

133. курит́ь (НСВ) / покури́ть (СВ) [kuRİT' / pakuRİT'] – sigara içmek
134. сигаре́та [sigaRYEta] – sigara
135. игра́ть (НСВ) / поигра́ть (СВ) / сыгра́ть (СВ) [iGRAT' / paiGRAT' / sıGRAT'] – oyun oynamak, müzik aletini

       çalmak

135.1 игра́ [iGRA] – oyun, çalma

136. за́втракать (НСВ) / поза́втракать (СВ) [ZAftrakat' / paZAftrakat'] – kahvaltı etmek

136.1 за́втрак [ZAftrak] - kahvaltı

137. у́жинать (НСВ) / поу́жинать (СВ) [Ujınat' / paUjınat'] – akşam yemeğini yemek

137.1 у́жин [Ujın] – akşam yemeği

138. уже́ [uJE] – artık, bile
139. спра́шивать (НСВ) / спроси́ть (СВ) [SPRAşıvat' / spraSİT'] – sormak
140. отвеча́ть (НСВ) / отве́тить (СВ) [atviÇAT' / aTVYEtit'] – cevap vermek

140.1 отве́т [aTVYET] - cevap

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

141-150. Sözcüklerle Örnek Cümleler

141. отдыха́ть / отдохну́ть [addıHAT' / addaHNUT'] – dinlenmek, tatil yapmak, istirahat yapmak

141.1 о́тдых [Oddıh] – dinlenme, tatil, istirahat

142. понима́ть / поня́ть [paniMAT' / paNYAT'] – anlamak
143. студе́нт / студе́нтка [stuDYENT / stuDYENtka] – üniversite öğrencisi erkek / kız
144. учени́к / учени́ца [uçiNİK / uçiNİtsa] – öğrenci erkek / kız
145. проси́ть (НСВ) / попроси́ть (СВ) [praSİT' / papraSİT'] – rica etmek
146. проси́ть / попроси́ть проще́ния [praSİT' / papraSİT' praŞŞYEniya] – özür dilemek
147. учи́тель / учи́тельница [uÇİtil' / uÇİtil'nitsa] – öğretmen erkek / bayan
148. изуча́ть / изучи́ть [izuÇAT' / izuÇİT'] – öğrenmek, okumak
149. сад [sat] – bahçe
150. гуля́ть / погуля́ть [guLYAT' / paguLYAT'] – dolaşmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

151-160. Sözcüklerle Örnek Cümleler

151. телеви́зор [tiliviizar] – televizyon
152. по́мнить (НСВ) / вспо́мнить (СВ) [POMnit' / FSPOMnit'] – hatırlamak
153. спеши́ть (НСВ) / поспеши́ть (СВ) [spiŞIT' / paspiŞIT'] – acele etmek
154. кино – [kiNO] – sinema, film
155. футбо́л [futBOL] – futbol, maç
156. футболи́ст [futbaLİST] – futbolcu
157. стадио́н [stadiON] – stadyum
158. футбо́льный мяч [futBOL'nıy myaç] – futbol topu
159. футбо́льная кома́нда [futBOL'naya kaMANda] – futbol takımı
160. люби́мый [lyuBİmıy] – en sevdiğim

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

161-170. Sözcüklerle Örnek Cümleler

161. экономи́ст [ekanaMİST] – ekonomist
162. му́зыка [MUzıka] – müzik
163. музыка́нт [muzıKANT] – müzisyen
164. звать / позвать [zvat' / paZVAT'] – çağırmak
165. адвока́т [advaKAT] – avukat
166. журнали́ст [jurnaLİST] – gazeteci
167. о́чень [Oçiny] – çok
168. прия́тный [priYAtnıy] – hoş, cana yakın, tatlı, sevimli
169. прия́тно [priYAtna] – hoştur, memnun / sevimli olma durumu
170. челове́к [çilaVYEK] - insan

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

171-180. Sözcüklerle Örnek Cümleler

171. вме́сте [VMYEstye] – beraber
172. сейча́с [siÇAS] – şimdi
173. сего́дня [siVOdnya] – bugün
174. спаси́бо [spaSİba] – teşekkürler, teşekkür ederim
175. вот [vot] – işte
176. здра́вствуй / здра́вствуйте [ZDRAstvuy / ZDRAstvuytye] – merhaba (sen / siz)
177. до свида́ния [dasviDAn'ya] – hoşça kal
178. коне́чно [kaNYEşna] – tabii ki
179. здесь [zdyes'] – burada
180. у́лица [Ulitsa] - sokak 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

181-190. Sözcüklerle Örnek Cümleler

181. бе́рег [BYErik] – kıyı
182. лес [lyes] – orman
183. река́ [riKA] – nehir
184. о́стров [Ostraf] – ada
185. де́рево [DYEriva] – ağaç
186. лист [list] – yaprak, kağıt yaprağı / sayfası
187. вре́мя [VRYEmya] – zaman
188. ле́то [LYEta] – yaz
189. зима́ [ziMA] – kış
190. год [got] – yıl, sene

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

191-200. Sözcüklerle Örnek Cümleler

191. чёрт [çort] – şeytan
192. по́езд [POyıst] – tren
193. ве́чер [VYEçir] – akşam
194. по́вар [POvar] – aşçı
195. до́ктор [DOktar] – doktor
196. муж [muş] – koca
197. жена́ [jıNA] – karı
198. ма́ть [mat'] – anne
199. оте́ц [aTYETS] – baba
200. ребёнок [riBÖnak] - çocuk

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

201-210. Sözcüklerle Örnek Cümleler

201. и́мя [İmya] –isim
202. фами́лия [faMİliya] – soyadı
203. о́тчество [Oçistva] – baba adı
204. день [dyen'] – gün, öğlen
205. су́тки [SUtki] – tam gün, 24 saat
206. неде́ля [niDYElya] – hafta
207. ме́сяц [MYEsyats] – ay
208. год [got] – sene, yıl
209. о́сень [Osin'] – sonbahar
210. весна́ [viSNA] - ilkbahar

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

211-220. Sözcüklerle Örnek Cümleler

 211. слова́рь [slaVAR'] – sözlük

212. теа́тр [tiATR] – tiyatro
213. кио́ск [kiOSK] – büfe
214. такси́ст [taKSİST] – taksici
215. спортсме́н / спортсме́нка [sparTSMYEN / sparTSMYENka] – erkek / kadın sporcu
216. гид [git] – rehber
217. капита́н [kapitTAN] – kaptan
218. же́нщина [JENşşina] – kadın
219. поли́тик [paLİtik] – siyasetçi
220. инжене́р [injıNYER] - mühendis

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

221-230. Sözcüklerle Örnek Cümleler

221. очки́ [aÇKİ] – gözlük
222. брю́ки [BRÜki] – pantolon
223. джинсы [DJINsı] – kot pantolon
224. но́жницы [NOjnitsı] – makas
225. часы́ [çaSI] – saat
226. вы́боры [VIbarı] – seçim (siyaset alanında)
227. кани́кулы [kaNİkulı] – okul tatili
228. де́ньги [DYEN'gi] – para
229. фина́нсы [fiNANsı] – maliye, para
230. воро́та [vaROta] – 1. avlu kapısı, 2.kale (futbol terimi)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

231-240. Sözcüklerle Örnek Cümleler

231. солда́т [salDAT] – asker
232. бизнесме́н [biznıSMEN] – iş adamı
233. текст [tyekst] – metin
234. роди́тели [raDİitili] – ebeveynler, veliler, ana baba
235. сестра́ [siSTRA] – kız kardeş
236. дочь / до́чка [doç / DOçka] – kız çocuk
237. дед / де́душка [dyet, DYEduşka] – dede, büyük baba
238. портре́т [parTRYET] – portre
239. внук / вну́чка [vnuk / VNUçka] – torun / kız torun
240. телефо́н [tiliFON] - telefon 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

241-250. Sözcüklerle Örnek Cümleler

241. ро́за [ROza] – gül
242. пото́м [paTOM] – sonra
243. проспе́кт [praSPYEKT] – ana cadde
244. сосе́д [saSYET] – komşu
245. профе́ссор [praFYEsar] – profesör
246. копе́йка [kaPYEYka] – kuruş, Rus demir parasının adı
247. колле́га [kaLYEga] – 1.iş arkadaşı, 2.meslektaş
248. пробле́ма [praBLYEma] – sorun
249. докуме́нт [dakuMYENT] – evrak, belge
250. вино́ [viNO] - şarap

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

251-260. Sözcüklerle Örnek Cümleler

251. бюро́ [büRO] – büro
252. назва́ние [naZVAniye] – bir objenin adı (и́мя – bir insanın adı, кли́чка – bir hayvanın adı veya lakap)
253. буты́лка [buTILka] – şişe
254. гита́ра / гитари́ст [giTAra / gitaRİST] – gitar / gitarist
255. пиани́но / пиани́ст [piaNİno / piaNİST] – piyano / piyanist
256. скри́пка / скрипа́ч [SKRİpka / skriPAÇ] – keman / kemancı
257. конце́рт [kanTSERT] – konser, resital
258. ме́сто [MYEsta] – yer, mekan, araçlarda koltuk, bagajlarda parça
259. класс [klas] – sınıf
260. шко́льник [ŞKOL'nik] – ana ve orta okul öğrencisi

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

261-270. Sözcüklerle Örnek Cümleler

261. вопро́с [vaPROS] – soru, konu
262. биле́т [biLYET] – bilet
263. приве́т [priVYET] – selam
264. пока́ [paKA] – bye
265. страна́ [straNA] – ülke
266. ро́дина / Ро́дина [ROdina] – memleket / Vatan
267. дере́вня [diRYEvnya] – köy
268. столи́ца [staLİtsa] – başkent
269. флаг [flak] – bayrak
270. гимн [gimn] – marş 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

271-280. Sözcüklerle Örnek Cümleler

271. ку́ртка [KURtka] – kaban, mont
272. чемода́н [çimaDAN] – valiz
273. пло́щадь [PLOşşyat'] – meydan
274. а́рмия [ARmiya] – ordu, askerlik
274.1 служи́ть в а́рмии [sluJIT' vARmiyi] – askerlik yapmak
275. ключ [klüç] – anahtar
276. дверь [dvyer'] – kapı
277. шкаф [şkaf] – dolap
278. мост [most] – köprü
279. порт [port] – liman
280. у́гол [Ugal] – köşe

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

281-290. Sözcüklerle Örnek Cümleler

281. аэропо́рт [aeraPORT] – havalimanı
282. жить / прожи́ть [jıt' / praJIT'] – yaşamak, oturmak
283. быва́ть / быть [bıVAT' / bıt'] – olmak
284. вчера́ [fçiRA] – dün
285. ра́ньше [RAN'şe] – eskiden, önce
286. больни́ца [bal'Nİtsa] – hastane
287. жа́рко [JARka] – sıcak
288. снег [snyek] – kar
289. дождь [doşt'] – yağmur
290. тепло́ [tiPLO] – ılık

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

291-300. Sözcüklerle Örnek Cümleler

291. путеше́ствие [putiŞEstviye] – seyahat, yolculuk
292. брать / взять [brat' / vzyat' ] – almak
293. экску́рсия [ikSKURrsiya] – gezi, tur
294. юг [yuk] – güney
295. восто́к [vaSTOK] – doğu
296. за́пад [ZApat] – batı
297. се́вер [SYEvyer] – kuzey
298. спать [spat'] – uyumak
299. встава́ть / встать [ fstaVAT' / fstat'] – kalkmak
300. ложи́ться / лечь [laJItsa / lyeç] – yatmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

301-310. Sözcüklerle Örnek Cümleler

301. купа́ться / покупа́ться [kuPAtsa / pakuPAtsa] – yıkanmak
302. принима́ть душ / ва́нну [prinimAT' / priNYAT' duş / VANnu] – duş almak / banyo yapmak
303. принима́ть табле́тки [пprinimAT' / priNYAT' taBLYEtki] – ilaç almak/kullanmak
304. принима́ть госте́й [prinimAT' / priNYAT' gaSTEY] – misafirleri ağırlamak
305. продава́ть / прода́ть что? кому? [pradaVAT' / praDAT'] – neyi, kime satmak
306. снача́ла [snaÇAla] – önce
307. по́лдень [POLdin'] – öğleyin, öğle vakti

307.1 по́сле полу́дня [POsli paLUdnya] – öğleden sonra

308. по́лночь [POLnaç] – gece yarısı
309. никогда́ [NİKAgda] – hiçbir zaman, asla
310. иногда́ [inaGDA] – bazen, ara sıra

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

311-320. Sözcüklerle Örnek Cümleler

311. бухга́лтер [buGAltir] – muhasebeci
312. сно́ва [SNOva] – yine
313. обы́чно [aBIçna] – genellikle
314. пе́рвый [PYERvıy] – birinci
315. после́дний [paSLYEdniy] – son
316. молодо́й [malaDOY] – genç
317. ста́рый [STArıy] – 1.yaşlı, 2.eski
318. дорого́й [daraGOY] – pahalı
319. дешёвый [diŞOvıy] – ucuz
320. ры́нок [RInak] – pazar

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

321-330. Sözcüklerle Örnek Cümleler

321. но́вый [NOvıy] – yeni
322. но́вости [NOvasti] – haber
323. о́зеро [Ozira] – göl
324. большо́й [bal'ŞOY] – büyük
325. час [ças] – saat (zaman birimi)
326. мину́та [miNUta] – dakika
327. бога́тый [baGAtıy] – zengin
328. бе́дный [BYEdnıy] – fakir
329. горя́чий [gaRYAçiy] – sıcak
330. холо́дный [haLOdnıy ] - soğuk

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

331-340. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Sıfatlar (ön adlar)

331. лёгкий [LÖhkiy] – hafif, kolay
332. тру́дный [тру́дный - truudnıy] – zor
333. интере́сный [intiRYEsnıy] – ilginç
334. ску́чный [SKUşnıy] – sıkıcı
335. све́тлый [SVYEtlıy] – açık renk, aydınlık
336. тёмный [TÖMnıy] – koyu renk
337. дли́нный [DLİNnıy] – uzun
338. коро́ткий [kaROtkiy] – kısa
339. хоро́ший [haROşıy] – iyi
340. плохо́й [plaHOY] - kötü

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

341-350. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar) 

341. бы́стро [BIstra] – hızlı
342. ме́дленно [MYEdlinna] – yavaş
343. хорошо́ [haraŞO] – iyi bir şekilde
344. гро́мко [GROMka] – yüksek sesle
345. ти́хо [Tİha] – sessiz bir şekilde, alçak sesle
346. интере́сно [intiRYEsna] – ilginç, acaba
347. ску́чно [SKUşna] – sıkıcı
348. краси́во [kraSİva] – güzel
349. некраси́во [nikraSİva] – hoş olmayan bir şekilde, güzel değil, çirkin

_____

350. те́ма [TYEma] - konu

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

351-360. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar)
351. ра́но [RAna] – erken
352. по́здно [POzna] – geç
353. ча́сто [ÇAsta] – sık sık
354. ре́дко [RYEtka] – nadiren
355. мало [MAla] – az
356. пра́вильно [PRAvil'na] – doğru
357. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel! fevkalade! mükemmel!
358. ужа́сно [uJASna] – korkunç, müthiş (‘aşırı’ anlamında)
___________
359. центр [tsentr] – merkez
360. центра́льный [tsınTRAL'nıy] - merkezi

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

361-370. Sözcüklerle Örnek Cümleler

361. во́лосы / во́лос [Volası / VOlas] – saçlar / saç teli
362. глаза́ / глаз [glaZA / glas] – gözler / göz
363. лицо́ [liTSO] – yüz
364. фигу́ра [fiGUra] – endam, boy pos (estetik anlamda vücut)
365. пла́тье [PLAT'ye] – bayan elbisesi
366. руба́шка [ruBAşka] – gömlek
367. же́нский [JENskiy] – kadın (sıfat)
368. мужско́й [muşSKOY] – erkek (sıfat)
369. ту́фли / ту́фля [TUfli / tuFLYA] – mevsim ayakkabısı (ayakkabıları) / ayakkabının teki
370. сапоги́ / сапо́г [sapaGİ / saPOK] – çizme(ler) / çizmenin teki

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

371-380. Sözcüklerle Örnek Cümleler

371. цвет / цвета́ [tsvyet / tsviTA] – renk renkler
372. бе́лый [BYElıy] – beyaz
373. чёрный [ÇÖRnıy] – siyah
374. кра́сный [KRASnıy] – kırmızı
375. жёлтый [JOLtıy] – sarı
376. зелёный [ziLÖnıy] – yeşil
377. голубо́й [galuBOY] – mavi
378. ро́зовый [ROzavıy] – pembe
379. ора́нжевый [aRANjıvıy] – turuncu
380. си́ний [Sİniy] – lacivert

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

381-390. Sözcüklerle Örnek Cümleler

381. боти́нок / боти́нки [baTİnak / baTİNki] – bot / botlar
382. шу́ба [ŞUba] – kürk
383. ша́пка ŞApka] – bere
384. шарф [şarf] – kaşkol, atkı, eşarp
385. медици́на [midiTSIna] – tıp
386. язы́к [yaZIK] – dil
387. иска́ть [iSKAT'] – aramak
388. хоте́ть [haTYET'] – istemek
389. есть / пое́сть / съесть [yest' / paYEST' / sıYEST'] – yemek (yemek) / karın doyurmak / yiyip bitirmek
390. пить / попи́ть / вы́пить [pit' / paPTİ' / VIpit'] – içmek / bir şeyin bir miktarını içmek / içip bitirmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

391-400. Sözcüklerle Örnek Cümleler

391. покупа́ть / купи́ть [pakuPAT' / kuPİT'] – satın almak
392. оде́жда [aDYEjda] – giysi, kıyafet
393. проду́кты [praDUktı] – yiyecekler, besin
394. сто́ить [STOit'] –fiyatı olmak
395. оши́бка [aŞIPka] – hata
396. отли́чный [aTLİçnıy] – harika (ön ad)
397. мо́дный [MODnıy] – moda (ön ad)
398. разме́р [razMYER] – beden
399. натура́льный [natuRAL'nıy] – doğal, gerçek
400. приро́да [priROda] – doğa

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

401-410. Sözcüklerle Örnek Cümleler

401. футбо́лка [futBOLka] – tişört

402. сувени́р [suviNİR] – hediyelik eşya
403. велосипе́д [vilasiPYET] – bisiklet
404. мотоци́кл [mataTSIKL] – motor
405. фотоаппара́т [fotaapaRAT] – fotoğraf makinası
406. магнитофо́н [magnitaFON] – teyp
407. ру́чка [RUçka] – tükenmez kalem
408. каранда́ш [karanDAŞ] – kurşun kalem
409. цвето́к / цветы́ [tsviTOK / tsviTI] – çiçek / çiçekler
410. ша́хматы [ŞAhmatı] – satranç

  

Sözcük Listesine Dön

 

 

411. знако́миться / познако́миться [znaKOmitsa / paznaKOmitsa] с кем? – kiminle tanışmak
412. родны́е [raDNIye] - akrabalar
413. приезжа́ть / прие́хать [priyiJJAT' / priYEhat'] – araçla gelmek
414. давно́ [daVNO] – uzun zaman önce
415. нра́виться / понра́виться [NRAvitsa / paNRAvitsa] кому́? – kimin hoşuna gitmek, sevmek
416. за́мужем [ZAmujem] – evli (kadın için)
417. жена́т [jıNAT] – evli (erkek için)
418. преподава́тель [pripadaVAtil'] - öğretmen
419. преподава́ть / препода́ть [pripadaVAT' / pripaDAT'] кому́? что? – kime ne ders vermek
420. учи́ть / научи́ть [uÇİT' / nauÇİT'] кого́? что? – kime ne öğretmek
421. оди́н / одна́ /одни́ [aDİN / aDNA / aDNİ] – tek başına
422. помога́ть / помо́чь [pamaGAT' / paMOÇ] кому́? – kime yardım etmek
423. по́мощь [POmaşş'] - yardım
424. помо́щник [paMOşnik] - yardımcı
425. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel
426. отли́чно [aTLİçna] - mükemmel
427. норма́льно [narMAL'na] – normal, orta şekerli
428. ничего́ [niçiVO] – 1.fena değil, 2. hiç
429. е́сли [YEsli] - eğer
430. пото́м [paTOM] - sonra
431. рад [rat] - mutlu
432. приглаша́ть / пригласи́ть [priglaŞAT' / priglaSİT'] кого́? – kimi davet etmek?
433. называ́ть / назва́ть [nazıVAT' / naZVTA'] кого́? – kime hitap etmek?
434. разреша́ть / разреши́ть [razriŞAT' / razriŞIT'] кому́? – kime izin vermek?
435. ва́жный [VAjnıy] - önemli
436. профе́ссия [praFYEsiya] - meslek
437. учёный [uÇÖnıy] – bilim adamı
438. бесе́да [biSYEda] - sohbet
439. продолжа́ть / продо́лжить [pradalJAT' / praDOLjıt'] что? – neye devam etmek
440. сле́дующий [SLYEduyuşşiy] – bir sonraki
441. расска́зывать / рассказа́ть [raSKAzıvat' / raskaZAT'] о чём? – neyi anlatmak?
442. ли [li] – mı soru takısı
 
 

 

443-451. Sözcüklerle 1. Okuma Video Dersi

443. па́спорт [PAspart] - pasaport

444. ко́фе [KOfye] - kahve
445. сэ́ндвич [SENdviç] - sandviç
446. сло́во [SLOva] - kelime, sözcük
447. слы́шать / услы́шать кого́? что? [SLIşat' / uSLIşat'] - kimi, neyi duymak
448. конститу́ция [kanstiTUtsiya] - Anayasa 
449. револю́ция [rivaLYUtsiya] - devrim
450. демокра́тия [dimaKRAtiya] - demokrasi
451. конфли́кт [kanFLİKT] - anlaşmazlık, çatışma, ihtilaf

Sözcük Listesine Dön

 

 

452-491. Sözcüklerle 2. Konuşma Video Dersi

452. настрое́ние [nastraYEniye] – ruh hali, moral, iç keyfi

453. на про́шлом уро́ке [naPROşlam uRokye] – geçen derste
454. тогда́ [taGDA] – o zaman
455. возмо́жно [vaZMOjna] – mümkün, belki, olabilir
456. лу́чше всего́ [LUçşe fsiVO] – en iyisi
457. до́брого вре́мени су́ток [DObrava VRYEmini SUtak] – iyi günler (günün her saat dilimi için Rusça yaygın bir selamlaşma şekli, birebir çeviri - iyi zamanlar, iyi saatler)
458. уда́чный [uDAçnıy] – başarılı, çok uygun
459. приве́тствие [priVYEtstviye] - selamlaşma
460. уда́чное приве́тствие [uDAçnaye priVYEtstviye] – çok başarılı bir selamlaşma
461. приходи́ть / прийти́ [prihaDİT’ / priyTİ] - gelmek
462. здоро́ваться / поздоро́ваться с кем? [zdaROvatsa / pazdaROvatsa] – kiminle merhabalaşmak, selamlaşmak
463. представля́ться / предста́виться кому́? [pridstaVLYAtsa / priDSTAvitsa] – kime kendini tanıtmak
464. расска́зывать / рассказа́ть кому́? о ком? о чём? [raSKAzıvat’ / raskaZAT’] – kime, neyi anlatmak
465. молча́ть / замолча́ть [malÇAT’ / zamalÇAT’] - susmak
466. наве́рное [naVYERnaye] - galiba
467. стесня́ться / застесня́ться кого́? чего́? [stiSNYAtsa / zastiSNYAtsa] – çekinmek, utanmak
468. похо́ж (-а,-е,-и) на кого́ [paHOJ nakaVO] – kime benziyor
469. замеча́тельно [zamiÇAtil’na] – harika
470. сме́лый [SMYElıy] - cesur
471. у́мный [UMnıy] - akıllı
472. ра́зве [RAzvye] - yoksa
473. перебива́ть / переби́ть кого́? [piribiVAT’ / piriBİT’] – kimin sözünü kesmek
474. ско́ро [SKOra] – pek yakında (zaman olarak)
475. де́тский сад [DYEtskiy sat] – anaokulu
476. це́лый день [TSElıy dyen’] – bütün gün
477. маши́нка [maŞINka] – oyuncak araba
478. ку́кла [KUkla] – oyuncak bebek
479. рисова́ть / нарисова́ть кого́? что? [rİsaVAT’ / narisaVAT’] – resim yapmak
480. мечта́ть / помечта́ть о ком? о чём? [miÇTAT’ / PAMİçtat’] – hayal kurmak
481. ребёнок / де́ти [riBÖnak / DYEti] – çocuk / çocuklar
482. бо́льше не бу́ду [BOL’şe niBUdu] – bir daha yapmayacağım
483. (то́лько) ме́жду на́ми [TOL’ka MYEjdu NAmi] – aramızda kalsın
484. скро́мный [SKROMnıy] - mütevazi
485. на сле́дующем уро́ке [naSLYEduyuşşyem uROkye] – bir sonraki derste
486. гость [gost’] - misafir
487. приглаша́ть / пригласи́ть в го́сти кого́? [priglaŞAT’ / priglaSİT’] – kimi misafirliğe çağırmak / davet etmek
488. встре́ча [FSTRYEça] - buluşma
489. До встре́чи! [daFSTRYEçi] - Görüşmek üzere.
490. уда́ча [uDAça] – iyi şans
491. Уда́чи вам! [uDAçi vam] - Bol şanslar. / Allah rast getirsin.

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

492-493. Sözcüklerle 2. Okuma Video Dersi

492. ви́деть / уви́деть [Vİdit' / uVİdit'] - görmek

493. рожда́ться / роди́ться [raJDAtsa / raDİtsa] - doğmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

494-539. Sözcüklerle 3. Konuşma Video Dersi

494 так себе́ [tak siBYE] – şöyle böyle

495. что случи́лось? [şto sluÇİlas’] – ne oldu?

495. обеща́ть / пообеща́ть что? кому́? [abiŞŞAT’ / paabiŞŞAT’] – ne sözü, kime söz vermek

496. за́нят / занята́ / за́нято / за́няты [ZAnyat / zanyaTA / ZAnyata / ZAnyatı] – müsait değil, meşgul

497. мне о́чень жаль [mnye Oçin’ jal’] – çok üzgünüm

498. мо́жет быть [MOjıt bıt’] – belki

499. в друго́й раз [vdruGOY ras] – başka zaman(da)

500. всегда́ [fsiGDA] – her zaman

501. домохозя́йка [damahaZYAYka] – ev hanımı

502. лёгкий [LÖhkiy] – kolay, hafif

503. убира́ть / убра́ть что? где? [ubiRAT’ / uBRAT’] – neyin temizliğini yapmak

504. гла́дить / погла́дить что? [GLAdit’ / paGLAdit’] – neyin ütüsünü yapmak

505. стира́ть / постира́ть что? [stiRAT’ / pastiRAT’] – ne yıkamak (çamaşır yapmak)

506. уве́рен / уве́рена / уве́рены в чём? [uVYErin / uVYErina / uVYErinı] – hangi konuda emin

507. вку́сный [FKUsnıy] - lezzetli

508. гото́вить / пригото́вить что? [gaTOvit’ / prigaTOvit’] – ne pişirmek

509. все [fsye] – herkes, tüm

510. всё [fsö] – her şey

511. бо́льше всего́ [BOL’şe fsiVO] – en çok

512. жа́реный [JArinıy] - kızarmış

513. карто́шка [karTOşka] - patates

514. котле́та [kaTLYEta] - köfte

515. до́лжен / должна́ / должны́ [DOLjın / dalJNA / dalJNI] - zorunda

516. си́льный [SİL’nıy] - güçlü

517. ку́шать / поку́шать [KUşat’ / paKUşat’ ] – yemek yemek

518. заня́тие [zaNYAtiye] – uğraş, meşgale, ders,

519. зоопа́рк [zaaPARK] – hayvanat bahçesi

520. как здо́рово! [kak ZDOrava] – ne güzel! harika! süper!

521. обяза́тельно [abiZAtil’na] – mutlaka, kesinlikle

522. сбыва́ться / сбы́ться что? чему́? [zbıVAtsa / ZBItsa] – ne gerçekleşmek

523. шути́ть / пошути́ть [şuTİT’ / paşuTİT’] – şaka yapmak

524. реша́ть / реши́ть что де́лать? [riŞAT’ / riŞIT’] – karar vermek

525. всё ещё [fsö iŞŞÖ] - hâlâ

526. сам / сама́ / са́ми [sam / saMA / SAmi] – kendi başına

527. свой [svoy] – kendi olan

528. ничего́ себе́! [niçiVO siBYE] – vay canına!

529. про́бовать / попро́бовать что? [PRObavat’ / paPRObavat’] – denemek, tatmak

530. молоде́ц! [malaDYETS] - aferin

531. про́сто [PROsta] – sadece

532. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel

533. то́чно [TOçna] – tam / kesin olarak

534. поли́тика [paLİtika] - siyaset

535. поня́тно [paNYAtna] - anlaşıldı

536. статья́ [stat’YA] - makale

537. вспомина́ть / вспо́мнить [fspamiNAT’ / FSPOMnit’] – aklına gelmek

538. всего́ хоро́шего! [fsiVO haROşıva] – her şey gönlünce olsun.

539. береги́те себя́! [biriGİtye siBYA] – kendinize iyi bakınız veya kendinize dikkat ediniz. 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

540-547. Sözcüklerle 3. Okuma Video Dersi

540. мини́стр [miNİSTR] - bakan

541. премьер-мини́стр [prim'yer-miNİSTR] - başbakan
542. к сожале́нию [ksajaLYEniyu] - maalesef
543. набира́ть / набра́ть но́мер [nabiRAT' / naBRAT' NOmir] - telefon numarasını çevirmek
544. звони́ть / позвони́ть куда́? кому́? [zvaNİT' / pazvaNİT'] - nereyi, kimi aramak
545. ошиба́ться / ошиби́ться [aşıBAtsa / aşıBİtsa] - yanılmak, yanlış numara çevirmek
546. кварти́ра [kvarTİra] - ev (daire)
547. не туда́ попада́ть / попа́сть [nituDA papaDAT' / paPAST'] - yanlış bir yere gelmek; yanlış numara çevirmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

548-551. Sözcüklerle 4. Okuma Video Dersi

548. нос / носы́ [nos / naSI] - burun / burunlar

549. рот / рты [rot / rtı] - ağız / ağızlar
550. зуб / зу́бы [zup / ZUbı] - diş / dişler
551. весёлый [viSÖlıy] - neşeli

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

552-557. Sözcüklerle 5. Okuma Video Dersi

552. па́смурно [PAsmurna] - hava kapanıktır / kapalıdır

553. зонт [zont] - şemsiye
554. зна́чить [ZNAçit'] - anlam sahipi olmak
555. смешно́й [smiŞNOY] - komik
556. смея́ться / посмея́ться над кем? над чем? с кого? [smiYAtsa / pasmiYAtsa] - kime, neye, kime gülmek
557. непого́да [nipaGOda] - kötü hava

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

558-575. Sözcüklerle 6. Okuma Video Dersi

558. интерье́р [intır'YER] - iç dekorasyon 

559. диза́йнер [diZAYnir] - iç mimar
560. пол [pol] - zemin, taban
561. потоло́к [pataLOK] - tavan
562. стена́ [stiNA] - duvar
563. дверь [dvyer'] - kapı (dişil)
564. таре́лка [taRYELka] - tabak
565. фрукт [frukt] - meyve
566. о́вощ [Ovaşş'] - sebze
567. бана́н [baNAN] - muz
568. апельси́н [apil'SİN] - portakal
569. я́блоко [YAblaka] - elma
570. сли́ва [SLİva] - erik
571. холоди́льник [halaDİL'nik] - buzdolabı
572. помидо́р [pamiDOR] - domates
573. огуре́ц [aguRYETS] - salatalık
574. морко́вь [marKOF'] - havuç
575. фильм у́жасов [fil'm Ujasaf] - korku filmi

Sözcük Listesine Dön

 

 

576-587. Sözcüklerle 4. Konuşma Video Dersi

576. до́брое у́тро [DObraye Utra] - günaydın

577. до́брый день [DObrıy dyen'] - iyi günler
578. до́брый ве́чер [DObrıy VYEçir] - iyi akşamlar
579. до́брое вре́мя су́ток = до́брого вермени су́ток (457. ifadeye bknz.) [DObraye VRYEmya Sutak] - iyi
günler (günün her saat dilimi için Rusça yaygın bir selamlaşma şekli, birebir çeviri - iyi zamanlar)
580. как пожива́ете / пожива́ешь? [kak pajıVAyitye] - hayatınız nasıl gidiyor?
581. всё в поря́дке [fsö fpaRYAtkye] - her şey yolunda
582. передава́ть / переда́ть приве́т кому́? [piridaVAT' / piriDAT' priVYET] - kime selam iletmek (söylemek)
583. бу́дем знако́мы! [BUdim znaKOmı] - (haydi) tanışalım
584. о́чень прия́тно! [Oçin' priYAtna] - tanıştığımıza memnun oldum
585. рад (с Ва́ми) познако́миться! [rat (sVAmi) paznaKOmitsa] - tanıştığımıza memnun oldum
586. нельзя́ [nil'ZYA] - -maz (-mez), olmaz, yasak
587. представля́ть / предста́вить кого́? кому́? [pritstaVLYAT' / priTSTAvit'] - kimi, kime tanıtmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

588-599. Sözcüklerle 7. Okuma Video Dersi

588. я́ркий [YARkiy] - parlak 

589. ещё [yiŞŞÖ] - henüz, daha; 2. bir de
590. тёплый [TÖplıy] - ılık
591. энерги́чный [inırGİçnıy] - enerjik
592. споко́йный [spaKOYnıy] - sakin, huzurlu
593. со́лнечный [SOLniçnıy] - güneşli
594. не́бо [NYEba] - gökyüzü
595. све́жий / несве́жий [SVYEjıy / niSVYEjıy] - taze, temiz (hava için)
596. гру́стный [GRUsnıy] - hüzünlü
597. гру́ша [GRUşa] - armut
598. виногра́д [vinaGRAT] - üzüm
599. капу́ста [kaPUsta] - lahana

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

600-620. Sözcüklerle 5. Konuşma Video Dersi

600 . то́лько что [TOL’kaşta] – demin

601. узнава́ть / узна́ть [uznaVAT’ / uZNAT’] – 1. öğrenmek; 2. tanımak
602. друг дру́га [drukDRUga] – birbirini
603. национа́льность [natsiaNAL’nast’] - milliyet
604. Кто ты по национа́льности? [kto tı panatsiaNAL’nasti] – milliyetin nedir?
605. Кто ты по профе́ссии? [kto tı papraFYEsiyi] – mesleğin nedir?
606. изве́стный [iZVYEsnıy] – ünlü, meşhur
607. стро́ить / постро́ить [STROit’ / paSTROit’] – inşa etmek
608. инжене́р-строи́тель [injıNYER straİtil’] – inşaat mühendisi
609. бу́дущий (бу́дущий био́лог) [Buduşşiy (BUduşşiy biOlak)] – aday (biyolog adayı)
610. подготови́тельный факульте́т [padgataVİtil’nıy fakul’TYET] – hazırlık fakültesi
611. наза́д (год наза́д) [naZAT (got naZAT)] – 1. geriye doğru; 2. … önce (bir yıl önce)
612. раз [ras] – kere, defa; bir
613. родно́й (родно́й го́род, родно́й язы́к) [raDNOY] – öz olan (memleket, ana dili)

614. счита́ть / посчита́ть [şşiTAT’ / paşşiTAT’] - saymak
615. гла́вное [GLAvnaye] – önemli olan
616. говори́ть на одно́м языке́ [gavaRİT’ naaDNOM yazıKYE] – aynı dilde konuşmak
617. прав / права́ / пра́вы [praf / praVA / PRAvı] – haklı
618. класси́ческий (класси́ческая му́зыка) [klaSİçiskiy] – klasik (klasik müzik)
619. занима́ться / заня́ться чем? (занима́ться спо́ртом) [zaniMAtsa / zaNYAtsa] – 1. ders çalışmak;

620. bir şeyle uğraşmak (spor yapmak)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

621-629. Sözcüklerle 8. Okuma Video Ders

621. да́ча [DAça] - Rus tipi yazlık evi 

622. пе́нсия / быть на пе́нсии [PYENsiya / bıt' naPYENsiyi] - 1. emekli maaş, 2. emeklilik / emekli olmak
623. пенсионе́р / пансионе́рка [pinsiaNYER / pinsiaNYERka] - emekli erkek / kadın
624. бассе́йн [baSYEYN] - havuz
625. билья́рд [bil'YART] - bilardo
626. гара́ж [gaRAŞ] - garaj
627. клубни́ка [kluBNİka] - çilek
628. фантази́ровать / пофантази́ровать о чём? [fantaZİravat' / pafantaZİravat'] - neyin fantezisini kurmak

629. фанта́зия [fanTAziya] - fantezi 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

630-631. Sözcüklerle 9. Okuma Video Dersi

630. всё таки [fsÖtaki] - yine de

631. стра́нный [STRANnıy] - garip, tuhaf

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

632 - 639. Sözcüklerle 10. Okuma Video Dersi 

632. плане́та [plaNYETA] - gezegen

633. океа́н [akiAN] - okyanus
634. контине́нт [kantiNYENT] - kıta, kara
635. сейф [syeyf] - para kasası
636. кошелёк [kaşıLÖK] - cüzdan
637. луна́ [luNA] - dolunay
638. звезда́ [zviZDA] - yıldız
639. самолёт [samaLÖT] - uçak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

640 - 647. Sözcüklerle 11. Okuma Video Dersi
640. карма́н [karMAN] - cep
641. ва́нная [VANnaya] - banyo odası
642. везде́ [viZDYE] - her yerde
643. по́лка [POLka] - raf
644. дива́н [diVAN] - kanepe
645. подоко́нник [padaKONnik] - denizlik pencere önü
646. ку́хня [KUhnya] - mutfak
647. зе́ркало [ZYERkala] - ayna

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

648 - 658. Sözcüklerle 12. Okuma Video Dersi

648. клие́нт [kliYENT] - müşteri

649. бути́к [buTİK] - butik
650. неда́вно [niDAvna] - geçen gün, kısa süre önce, yeni ('yeni geldim' gibi ifadelerde)
651. всё вре́мя [fsö VRYEmya] - sürekli
652. пока́зывать / показа́ть кого́? что? кому́? [paKAzıvat' / pakaZAT'] - kimi, neyi, kime göstermek
653. шеф [şef] - patron
654. пе́рвый раз [PYERvıy ras] - ilk defa
655. ожида́ть [ajıDAT'] - ummak, beklemek (ummak anlamında)
656. универма́г [univirMAK] - süpermarket
657. счёт / счёт в ба́нке [şşöt VBANkye] - hesap, bankadaki hesab (banka hesabı)
658. мно́гое [MNOgaye] - çok şey

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

659 - 666. Sözcüklerle 13. Okuma Video Dersi

659. иностра́нец [inaSTRAnits] - yabancı (başka ülkenin vatandaşı)

660. ста́нция [STANtsıya] - istasyon
661. райо́н [raYON] - semt
662. так / не так [tak / niTAK] - böyle / böyle değil
663. называ́ться как? [nazıVAyıtsa] - ne adı olmak? (cansız isimlerle kullanılır)
664. тео́рия [tiOriya] - varsayım, teori
665. ра́зные / ра́зные тео́рии [RAznıye / RAznıye tiOriyi] - çeşitli / çeşitli varsayımlar
666. вокру́г чего́? [vaKRUK] - neyin etrafında

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

667 - 687. Sözcüklerle 14. Okuma Video Dersi
667. худо́жник [huDOjnik] - ressam
668. худо́жник - моделье́р [huDOjnik-madıl'yer] - moda tasarımcısı
669. большо́й оригина́л [bal'şoy arigiNAL] - çok orijinal biri
670. шампу́нь [şamPUN'] - şampuan
671. голова́ [galaVA] - baş, kafa
672. висе́ть / повисе́ть где? [viSYET' / paviSYET'] - nerede asılı durmak
673. лежа́ть / полежа́ть где? [liJAT' / paliJAT^'] - nerede yatmak (yatay durmak)
674. сиде́ть / посиде́ть где? [siDYET' / pasiDYET'] - nerede oturmak (oturmuş olmak)
675. стоя́ть / постоя́ть где? [staYAT' / pastaYAT'] - nerede dik veya ayakta durmak
676. карти́на [karTİna] - tablo
677. рису́нок [riSUnak] - resim
678. га́лстук [GALstuk] - kravat
679. пиджа́к [piDJAK] - ceket
680. крова́ть [kraVAT'] - karyola (yatak)
681. бри́тва [BRİtva] - tıraş bıçağı
682. бри́ться / побри́ться чем? [BRİtsa / paBRİtsa] - neyle tıraş olmak
683. мы́ло [MIla] - sabun
684. мыть / помы́ть что? чем? [mıt' / paMIT'] - neyi neyle yıkamak
685. щётка [ŞŞÖtka] - fırça
686. зубна́я щётка [zuBNAya ŞŞÖtka] - diş fırçası
687. командиро́вка [kamandiROfka] - iş seyahatı

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

688 - 699. Sözcüklerle 15. Okuma Video Dersi

688. эконо́мика [ikaNOmika / ekaNOmika] - ekonomi 

689. психотерапе́вт [psihatiraPYEFT] - psikoterapist 

690. популя́рный [papuLYARnıy] - ünlü, meşhur

691. разгова́ривать с кем? о чём?  [razgaVArivat'] - kiminle ne hakkında konuşmak, sohbet etmek (karşılıklı konuşmak)

692. зарпла́та [zarPLAta] - maaş 

693. весь [vyes'] - tüm

694. литерату́ра [litiraTUra] - edebiyat

695. любо́вь [lüBOF'] - aşk, sevgi

696. выслу́шивать / вы́слушать кого́? [vıSLUşıvat' / VIsluşat'] - kimi baştan sonuna kadar dikkatli dinlemek

697. сове́т / дать сове́т [hsaVYET / dat' saVYET - tavsiye / tavsiye vermek

698. сча́стье [şşyast'ye] - mutluluk

699. счастли́вый [şiSLİvıy] - 1.mutlu, 2.şanslı

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

700 - 724. Sözcüklerle 16. Okuma Video Dersi 

700. зага́дка [zaGAtka] - bulmaca 
701. зага́дывать / загада́ть зага́дку [zaGAdıvat' / zagaDAT' zaGAtku] - bulmaca sormak
702. уга́дывать / угада́ть зага́дку [uGAdıvat' / ugaDAT' zaGAtku] - bulmaca çözmek
703. стомато́лог [stamaTOlak] - diş doktoru
704. танцева́ть / станцева́ть [tantsıVAT' / stantsıVAT'] - dans etmek
705. та́нец [TAnits] - dans
706. столо́вая [staLOvaya] - yemekhane, lokanta
707. еда́ [yıDA] - yemek, yiyecek
708. суп [sup] - çorba
709. мя́со [MYAsa] - et
710. сала́т [saLAT] - salata
711. милиционе́р [militsıaNYER] - polis (Ukrayna'da)
712. мили́ция [miLİtsiya] - polis teşkilatı, polis şubesi, karakola
713. полице́йский [paliTSEYskiy] - polis (Rusya'da) 
714. поли́ция [paLİtsıya] - polis teşkilatı, polis şubesi, karakola
715. банди́т [banDİT] - eşkiya

716. ба́нда[BANda] - çete
717. колле́га [kaLYEga] - meslektaş, iş arkadaşı
718. хулига́н [huliGAN] - holigan, kabadayı, zorba, sataşan kimse
719. друго́й [durGOY] - diğer, başka
720. ничего́ плохо́го / ничего́ плохо́го не де́лать [niçiVO plaHOva] - kötü bir şey yok / kötü bir şey yapmamak
721. ничего́ хоро́шего / ничего́ хоро́шего не де́лать [niçiVO haROşıva] - iyi bir şey yok / iyi bir şey yapmamak 
722. музыка́льный инструме́нт [muzıKAL'nıy instruMYENT] - müzik aleti
723. зал / конце́ртный зал [zal / kanTSERtnıy zal] - salon / konser salonu 
724. приду́мывать / приду́мать что? [priDUmıvat' / priDUmat'] - bulmak, uydurmak, akıl etmek, 

icat etmek

724.1 приду́мывать / приду́мать пра́вило [priDUmıvat' / priDUmat' PRAvila] - kural koymak
724.2 приду́мывать / приду́мать спо́соб [priDUmıvat' / priDUmat' SPOsap] - bir yol bulmak 
724.3 приду́мывать / приду́мать и́мя [priDUmıvat' / priDUmat' İmya] - isim koymak
724.4 приду́мывать / приду́мать план [priDUmıvat' / priDUmat' plan] - plan yapmak 
724.5 приду́мывать / приду́мать оправда́ние [priDUmıvat' / priDUmat' apravDAniye] - bahane uydurmak
724.6 приду́мывать / приду́мать Интерне́т [priDUmıvat' / priDUmat' intırNET] - İnternet'i icat etmek
724.7 приду́мывать / приду́мать зага́дку [priDUmıvat' / priDUmat' zaGAtku] - bulmacayı oluşturmak
724.8 что-нибу́дь приду́маем [ştoniBUT' priDUmayım] - bir şekilde hallederiz

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

725 - 744. Sözcüklerle 17. Okuma Video Dersi   

725. понеде́льник [paniDYEL'nik] - Pazartesi 
726. вто́рник [FTORnik] - Salı 
727. среда́ [sriDA] - Çarşamba 
728. четве́рг [çiTVYERK] - Perşembe 
729. пя́тница [PYAtnitsa] - Cuma 
730. суббо́та [suBOta] - Cumartesi 
731. воскресе́нье [vaskriSYEN'ye] - Pazar 
732. идти́ - ходи́ть куда́? [itTİ - haDİT'] - nereye yürüyerek gitmek 
733. скуча́ть / заскуча́ть [skuÇAT' / zaskuÇAT'] - canı sıkılmak 
734. скуча́ть / соску́читься по кому́? по чему́? [skuÇAT' / saSKUçitsa] - kimi, neyi özlemek
735. путь [put'] - yolculuk, yol
736. доро́га [daROga] - yol, yolculuk
737. пра́вильный [PRAvil'nıy] - doğru olan 
738. ве́рный [VYERnıy] - doğru olan 
739. успе́х [uSPYEH] - başarı 
740. неуда́ча [niuDAça] - başarısızlık
741. открыва́ть / откры́ть что? [atkrıVAT' / aTKRIT'] - neyi açmak (elektrikli cihazlar hariç) 
742. закрыва́ть / закры́ть что? [zakrıVAT' / zaKRIT'] - neyi kapatmak (elektrikli cihazlar hariç) 
743. ка́ждый [KAjdıy] - her 
744. находи́ть / найти́ кого́? что? [nahaDİT' / nayTİ] - bulmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

745 - 767 Sözcüklerle 18. Okuma Video Dersi

745. е́хать / е́здить куда́? на чём? [YEHat' / YEzdit'] - nereye, ne ile gitmek
746. ваго́н [vaGON] - vagon

746.1 о́бщий ваго́н [Opşşiy vaGON] - oturma koltuklu vagon
746.2 плацка́ртный ваго́н [platsKARtnıy vaGON] - yataklı vagon
746.3 купе́йный ваго́н [kuPYEYnıy vaGON] - kompartımanlı vagon
746.4 спа́льный ваго́н - СВ (люкс ваго́н) [SPAL'nıy vaGON] - iki kişilik yataklı vagon
746.5 премиум ваго́н (VIP) [PRYEmium vaGON] - birinci sınıf vagon

747. купе́ [kuPE] - kompartıman
748. улыба́ться / улыбну́ться [ulaBAtsa / ulıBNUtsa] - gülümsemek
749. происходи́ть / произойти́ (что происхо́дит?) [praishaDİT' / praizayTİ (şto praisHOdit)] - meydana gelmek, yer almak, olmak (ne, neler oluyor?)
750. тепле́ть / потепле́ть где? [ptiPLYET' / patiPLYET'] - ne ısınmak (в комнате потеплело - oda ısındı)
751. та́ять / раста́ять [TAyat' / raSTAyat'] - erimek 
752. цвести́ / расцвести́ [TSVYEsti / rastsvyeSTİ] - çiçek açmak
753. пти́ца [PTİtsa] - kuş
754. свети́ть / посвети́ть [sviTİT' / pasviTİT'] - ışık vermek, parlamak (güneş için)
755. греть / согре́ть кого? что? [gryet' / saGRYET'] - kimi, neyi ısıtmak
756. спеть/ поспе́ть [spyet' / paSPYET'] - olgunlaşmak, olmak (meyve, sebze için)
767. вре́мя года [VRYEmya GOda] - mevsim

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

768 - 779 Sözcüklerle 19. Okuma Video Dersi

768. торго́вый центр [tarGOvıy tsentr] - alışveriş merkezi
769. универма́г [univirMAK] - süpermarket, alışveriş merkezi
770. благодари́ть / поблагодари́ть за что? [blagadaRİT' / pablagadaRİT' zaŞTO] - ne için teşekkür etmek
771. про́сто замеча́тельно! [PROsta zamiÇAtil'nıy] - harika valla!
772. начина́ть / нача́ть что? [naçiNAT' / naÇAT' ] - neye başlamak (örneğin; derse başlamak)
773. начина́ться / нача́ться [naçiNAtsa / naÇAtsa] - ne başlamak (örneğin; ders başlıyor)
774. нача́ло [naÇAla] - başlangıç
775. зака́нчивать / зако́нчить что? [zaKANçivat' / zaKONçit'] - neyi bitirmek
776. зака́нчиваться / зако́нчиться [zaKANçivatsa / zaKONçitsa] - bitmek
777. коне́ц [kaNYETS] - son
778. мо́дный [MOdnıy] - moda olan
779. кру́то / круто́й [KRUta / kruTOY] - harika / havalı

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

780 - 805 Sözcüklerle 20. Okuma Video Dersi

780. тала́нт [taLANT] - yetenek
781. тала́нтливый [taLANtlivıy] - yetenekli
782. уда́чливый [uDAçlivıy] - şanslı
783. поня́тливый [paNYAtlivıy] - anlayışlı
784. устава́ть / уста́ть [ustaVAT' / uSTAT'] - yorulmak
785. исто́рия [iSTOriya] - tarih, kısa hikaye
786. матема́тика [matiMAtika] - matematik
787. фи́зика [Fİzika] - fizik
788. иностра́нный язы́к [inaSTRANnıy yıZIK] - yabancı dil
789. вещь (она́) [vyeşş'] - eşya
790. носо́к - носки́ [naSOK - naSKİ] - çorap - çoraplar
791. ча́йник [ÇAYnik] - çaydanlık
792. ча́шка [ÇAşka] - fincan
793. ви́лка [Vİlka] - çatal
794. нож [noş] - bıçak
795. диск [disk] - CD, disk
796. кни́жный шкаф (она́) [KNİjnıy şkaf] - kitap dolabı
797. дверно́й замо́к [dvirNOY zaMOK] - kapı kilidi
798. шко́льные го́ды [ŞKOL'nıye GOdı] - okul yılları
799. копчёная колбаса́ [kapÇÖnaya kalbaSA] - sucuk
800. варёная колбаса́ [vaRÖnaya kalbaSA] - salam
801. сли́вочное ма́сло [SLİvaçnaye MAsla] - tereyağı
802. расти́тельное ма́сло [raSTİtil'naye MAsla] - sıvı yağı
803. варе́нье [vaRYEN'ye] - reçel
804. ме́бель [MYEbil'] - mobilya
805. посу́да [paSUda] - çanak çömlek, bulaşık

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

806 - 819 Sözcüklerle 21. Okuma Video Dersi

806. ужа́сный [uJAsnıy] - korkunç, felaket, iğrenç

807. высо́кий [vıSOkiy] - yüksek, uzun boylu
808. сли́шком [SLİŞkam] - çok fazla, fazlasıyla
809. цена́ [tsıNA] - fiyat
810. Что с тобо́й происхо́дит? [şto staBOY praisHOdit] - sana ne oluyor
811. норма́льный челове́к [narMAL'nıy çilaVYEK] - normal, düzgün bir insan
812. яйцо́ - я́йца [yiyTSO / YAYtsa] - yumurta - yumurtalar
813. яи́чница [yiİŞnitsa] - sahanda yumurta
814. дово́лен чем? [daVOlin] - ne ile memnun
815. Будь дово́лен! [but' daVOlin] - keyfine bak memnun ol
816. включа́ть / включи́ть что? [fklüÇAT' / fklüÇİT'] - ne (elektrik cihazları) açmak
817. свет [taLANT] - elektrik, ışık, lamba
818. тра́тить / потра́тить что? на что? [TRAtit' / paTRAtit'] - neyi ne için harcamak
819. не́рвничать / разне́рвничаться [NYERvniçat' / razNYERvniçatsa] - sinirlenmek, sinir olmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

820 - 825 Sözcüklerle 22. Okuma Video Dersi

820. мяч - мя́чик [myaç - MYAçik] - top, ufak top veya çocuk oyun topu

821. опя́ть [apYAT'] - yine, tekrar
822. пиро́г - пироги́ [piROK - piraGİ] - meyveli turta, börek - börekler
823. пирожо́к - пироги́, пирожки́ [piraJOK - piraGİ, piraŞKİ] - poaça - poaçalar
824. пла́кать / запла́кать [PLAkat'/ zaPLAkat'] - ağlamak / ağlamaya başlamak
825. учи́ть наизу́сть / вы́учить наизу́сть [uÇİT' naiZUST' / VIuçit' naiZUST'] - ezberlemek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

826 - 834 Sözcüklerle 23. Okuma Video Dersi

826. консервато́рия [kansirvaTOriya] - konservatuar

827. бараба́н [baraBAN] - davul, trampet
828. фле́йта [FLYEYta] - flüt
829. культу́ра [kul'TUra] - kültür
830. хи́нди [HİNdi] - Hintçe, Hint dili
831. род [rot] - sülale, soy
832. объясня́ть / объясни́ть кому́? что? [ab(ı)yaSNYAT' / ab(ı)yaSNİT'] - kime ne açıklamak
833. знако́мый [znaKOmıy] - tanıdık
834. чужо́й / чужо́й язы́к / чужа́я страна́ [çuJOY] - yabancı (başka anlamında) / başka bir il / başka bir ülke

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

835 - 851 Sözcüklerle 24. Okuma Video Dersi

835. капиталисти́ческий [kapitaliSTİçiskiy] - kapitalist sistemi ile ilgili

836. рок-музыка́нт [rok-muzıKANT] - Rock müzisyen
837. шоу-би́знес [şou-BİZnıs] - eğlence sektörü
838. поэ́т [paET] - şair
839. стих, стихотворе́ние [stih, stihatvaRYEniye] - şiir
840. юг, ю́жный (ю́жный ве́тер) [yuk, YUjnıy (YUjnıy VYEtir)] - Güney, Güney ile ilgili (Güney rüzgarı)
841. се́вер, се́верный (Се́верный по́люс) [SYEvir, SYEvirnıy (SYEvirnıy VYEtir)] - Kuzey, Kuzey ile ilgili

       (Kuzey Kutbu)
842. восто́к, восто́чный (восто́чный та́нец) [vaSTOK, vaSTOçnıy (vaSTOçnıy TAnits)] - Doğu, Doğu ile ilgili

       (oriyental dans, göbek dansı)
843. за́пад, за́падный (за́падная культу́ра) [ZApat, ZApadnıy (ZApadnaya kul'TUra)] - Batı, Batı ile ilgili (Batı

       kültür)
844. Сове́тский Сою́з [saVYEtskiy saYUS] - Sovyetler Birliği
845. получа́ть / получи́ть что? от кого́? у кого́?[paluÇİT' / paluÇAT'] - (teslim) almak
846. посы́лка (получи́ть посы́лку) [paSILka (paluÇİT' paSILku)] - kargo (kargo almak)
847. про́сто, то́лько [PROsta, TOL'ka] - sadece (basitçe), sadece (ancak)
848. филосо́фия [filaSOfiya] - felsefi
849. ге́ний [GYEniy] - deha
850. (как?) гениа́льно / (какой?) гениа́льный [giniAL'nıy] - dahice (belirteç (zarf) / sıfat)
851. совреме́нный [savriMYENnıy] - modern, günümüzde olan

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

852 - 865 Sözcüklerle 25. Okuma Video Dersi 

852. оптимисти́чно [aptimiSTİçna] - iyimserce

853. оптимисти́чный челове́к [aptimiSTİçnıy çilaVYEK] – iyimser insan
854. неформа́льный [nifarMAL’nıy] – gayriresmi
855. колле́га [kaLYEga] – meslektaş, iş arkadaşı

855.1. колле́га по рабо́те [kaLYEga paraBOtye] – iş arkadaşı
855.2. колле́га по университе́ту [kaLYEga paunivyersiTYEtu ] – üniversite arkadaşı
855.3. колле́га по слу́жбе [kaLYEga paSLUjbye] - meslektaş

856. мир [mir] – dünya (Dünya deği); barış

856.1. мир во всём ми́ре [mir vaFSÖM Mİrye] – tüm dünyada barış

857. потихо́ньку [patiHON’ku] – yavaş yavaş, idare eder
858. как всегда́ [kafsiGDA] – her zamanki gibi
859. как обы́чно [kakaBIçna] – her zamanki gibi
860. забыва́ть / забы́ть кого? что? о ком? о чём? [zabıVAT’ / zaBIT’] – ne, kimi, ne hakkında, kim hakkında    ututmak

861. услы́шать в отве́т [uSLIşat’ vaTVYET] – cevap olarak duymak
862. боле́ть / заболе́ть чем? [baLYET’ / zabaLYET’] – hasta yatmak / olmak, hastalanmak, ne hastalığı kapmak

862. 1. голова́ боли́т [galaVA baLİT] – başı / m ağrıyor

863. пло́хо учи́ться [PLOha uÇİtsa] – okulda başarılı olamamak, kötü notlara sahip olmak
864. задава́ть / зада́ть вопро́с [zadaVAT’ / zaDAT’ vaPROS] – soru sormak
865. отвеча́ть / отве́тить на вопро́с [atviÇAT’ / aTVYEtit’ navaPROS] – soruyu cevaplamak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

865 - 875 Sözcüklerle  26. Okuma Video Dersi

866. незнако́мый [niznaKOmıy] – tanımadık, yabancı biri

867. напро́тив чего́? [naPROtif çiVO] – nayin karşısında

867.1. напро́тив друг дру́га [naPROtif drukDRUga] – karşı karşıya
867.2. друг про́тив дру́га [druk PROtif DRUga] – karşı karşıya

868. возвраща́ться / верну́ться откуда? куда? [vazvraŞŞYAtsa / virNUtsa] – nereden, nereye dönmek
869. нача́ть что де́лать? [naÇAT’ şto DYElat’] – ne yapmaya başlamak
870. стать что де́лать? [stat’ şto DYElat’] – ne yapmaya başlamak
871. продолжа́ть что де́лать? [pradalJAT’ şto DYElat’] – ne yapmaya devam etmek
872. переста́ть что де́лать? [piriSTAT’ şto DYElat’] – ne yapmayı kesmek / durdurmak
873. ко́нчить что де́лать? [KONçit’ şto DYElat’] – ne yapmayı bitirmek
874. встреча́ть / встре́тить кого? [fstriÇAT’ / FSTRYEtit’] – kimi karşılamak, kime rastlamak, kiminle

       karşılaşmak
875. сра́зу [SRAzu] – hemen, o anda

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

876 - 888 Sözcüklerle  27. Okuma Video Dersi 

876. блонди́н / блонди́нка [blanDİN / blanDİNka] – sarışın erkek / kadın

877. брюне́т / брюне́тка [brüNYET / brüNYEtka] – esmer erkek / kadın
878. теря́ть / потеря́ть кого́? что? [tiRYAT' / patiRYAT'] – kimi, ne kaybetmek
879. коме́дия [kaMYEdiya] – komedi
880. траге́дия [traGYEdiya] – trajedi
881. глу́пый [GLUpıy] – budala, aptal
882. нача́льник / нача́льница [naÇAL'nik / naÇAL'nitsa] – şef, başkan, amir, müdür erkek / kadın
883. секрета́рь (секрета́рша) [sikriTAR' (sikriTARşa)] – sekreter erkek / kadın (konuşma üslubu ile sekreter kadın)
884. вечери́нка [viçiRİNka] – akşam partisi
885. анекдо́т [aniKDOT] – fıkra
886. жениться на ком? [jıNİtsa] – kiminle evlenmek (erkek için söylenir)
887. выходи́ть / вы́йти за́муж за кого́? [vıhaDİT' ZAmuj] – kiminle evlenmek (kadın için söylenir)
888. жени́ться / пожени́ться [jıNİtsa / pajıNİtsa] – evlenmek (evlenen çift için söylenir)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

889 - 900 Sözcüklerle  28. Okuma Video Dersi

889. прести́ж [priSTİJ] – saygınlık, itibar, prestij

890. прести́жный / прести́жно [priSTİjnıy / priSTİjna] – saygın, itibarlı, prestijli (zarf/önad)
891. детекти́в [deteKTİF] – polis hafiyesi, polis hikayesi, polisiye
892. кла́ссика [KLAsika] – klasik romanlar, dünya klasikleri
893. име́ть что? [iMYET’] – neye sahip olmak
894. легко́ [liHKO] - kolayca
895. почти́ [paÇTİ] - neredeyse
896. электро́нная кни́га [iliKTRONnaya POçta] – elektronik kitap
897. бума́га [buMAga] - kağıt
898. бума́жная кни́га [buMAjnaya KNİga] – kağıt kitap
899. лю́ди поста́рше [LÜdi paSTARşe] – yaşça büyük insanlar
900. обы́чный [aBIçnıy] – sıradan, alışılmış

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

901. Sözcüğü ile  29. Okuma Video Dersi 

901. слы́шно кому́? кого́? как? [SLIşna] – kime, kimin sesi gelmek

901.1. (мне вас) пло́хо / хорошо́ слы́шно [mnye PLOha / haraŞO SLIşna] – (bana) sesiniz kötü / iyi geliyor

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

902-906. Sözcüğü ile  30. Okuma Video Dersi

902. то́чка [TOçka] – nokta 

903. электро́нная по́чта [iliKTRONnaya POçta] – elektronik posta
904. ко́шка [KOşka] – dişi kedi
905. знак [znak] – işaret
906. обезья́на [abiz’YAna] – maymun 

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

907-912. Sözcüğü ile  31. Okuma Video Dersi

907. несча́стный [niŞŞYAsnıy] – mutsuz, zavallı, talihsiz, bedbaht

908. несча́стье [niŞŞYAst’ye] – mutsuzluk, talihsizlik, kötü bir olay
909. впро́чем [FPROçim] – aslında, bununla beraber
910. заче́м? / для чего́? [zaÇEM / dlyaçiVO] – ne için, ne diye
911. да́же [DAje] – bile
912. налива́ть / нали́ть что? куда́? [naliVAT’ / naLİT’] – ne nereye koymak (sıvı için söylenir)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

913-914. Sözcüğü ile  32. Okuma Video Dersi

913. вертолёт [virtaLÖT] – helekopter 

914. всего́ лишь [fsiVOliş] – sadece, ancak (çok az anlamında)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

915-924. Sözcüğü ile  33. Okuma Video Dersi

915. диа́гноз [diAgnaz] – teşhis

916. температу́ра [timpiraTUra] – ateş, vücut sıcaklığı
917. ни́зкий [Nİskiy] – düşük, alçak, kısa boylu
918. ка́шель [KAşıl’] – öksürük
919. на́сморк [NAsmark] – burun akıntısı
920. простужа́ться / простуди́ться [prastuJAtsa / prastuDİtsa] – nezle olmak, üşütmek
921. просту́да [praSTUda] – nezle
922. лека́рство [liKARstva] – ilaç
923. выпи́сывать / вы́писать лека́рство [vıPİsıvat’ / VIpisat’ liKARstva ] – ilaç yazmak
924. чу́вствовать / почу́вствовать себя́ как? [ÇUstvavat’ / paÇUstvavat’ siBYA] – kendini nasıl hissetmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

925-929. Sözcüğü ile  34. Okuma Video Dersi

925. День рожде́ния [dyen’ rajDİEniya] – Doğum Günü

926. ура́! [uRA] – Yaşa!
927. крича́ть / прокрича́ть что? [kriÇAT’ / prakriÇAT’] – bağırmak
928. ско́рая по́мощь [SKOraya POmaşş’] - ambulans
929. вызыва́ть / вы́звать кого́? что? [vızıVAT’ / VIzvat’] – kimi, ne çağırmak

929.1. вы́звать мили́цию / поли́цию [VIzvat’ miLİtsıyu / paLİtsıyu] – polis çağırmak
929.2. вы́звать такси́ [VIzvat’ taKSİ] – taksi çağırmak
929.3. вы́звать врача́ [VIzvat’ vraÇA] – doktor çağırmak
929.4. вы́звать ско́рую по́мощь [VIzvat’ SKOruyu POmaşş’] – ambulans çağırmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

930-944. Sözcüğü ile  35. Okuma Video Dersi

930. молодёжь [malaDÖJ] – gençler (dişil)

931. молодёжный [malaDÖjnıy] - genç, gençlikle ilgili

931.1. молодёжный фо́рум [malaDÖjnıy FOrum] - gençlik fotumu
931.2. молодёжное движе́ние [malaDÖjnaye dviJEniye] - gençlik harekatı

932. молодёжная кома́нда [malaDÖjnaya kaMANda] - genç takım
933. дра́ма [DRAma] - dram
934. драмати́ческий [dramaTİçiskiy] – dram ile ilgili, dramatik

934.1. драмати́ческий теа́тр [dramaTİçiskiy tiATR] - drama tiyatrosu
934.2. драмати́ческий слу́чай [dramaTİçiskiy SLUçay] - dramatik olay

935. сце́на [STSEna] - sahne
936. мно́гие [MNOgiye] – birçok
937. бале́т [baLYET] - bale
938. ремо́нт [riMONT] - onarım, tamir, bakım, tamirat
939. спекта́кль [spiKTAKL’] - gösteri, sahne oyunu, temsil
940. кста́ти [KSTAti] - bu arada
941. бли́зко (как?) / бли́зкий (како́й?) [BLİska / BLİskiy] – yakın / yakında olan
942. далеко́(как?) / далёкий (како́й?) [daliKO / daLÖkiy] – uzak / uzakta olan
943. ближа́йший [bliJAYşıy] – en yakın olan
944. немно́го да́льше [niMNOga DAL’şe] - biraz daha uzakta

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

945-962. Sözcüğü ile  36. Okuma Video Dersi

945. в оди́н прекра́сный день [vaDİN priKRAsnıy dyen’] - günğn birinde 

946. хлеб [hlyep] - ekmek
947. рис [ris] - pirinç
948. са́хар [SAhar] - şeker
949. сыр [sır] - peynir
950. соль [sol’] – tuz
951. яи́чница [yiİşnitsa] – sahanda yumurta
952. ря́дом [RYAdam] – yakın(da) (mesafe için söylenir)
953. до́брый (челове́к) [DObrıy] – iyi kalplı, hoş görülü
954. боксёр [baKSÖR] - boksör
955. каки́е пробле́мы? [kaKİYE praBLYEmı] – sorun ne?
956. бифште́кс [bifŞTEKS] - biftek
957. (как?) до́рого / недо́рого [DOraga / niDOraga] – pahalı (belirteç)
958. вдруг [vdruk] - birden
959. медсестра́ / медбра́т [mitsiSTRA / metBRAT] – hemşire kadın / erkek
960. врач [vraç] - hekim
961. рука́ [ruKA] – el, kol
962. умне́ть / поумне́ть [uMNYET’ / pauMNYET’] - akıllanmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

963-968. Sözcüğü ile  37. Okuma Video Dersi

963. фило́соф [fiLOsaf] - filozof 

964. во́ля [VOlia] - irade
965. выбира́ть / вы́брать кого́? что? [vıbiRAT’ / VIbrat’] - kimi, ne seçmek
966. свобо́да [svaBOda] - özgürlük
967. свобо́дный / свобо́ден [svaBODnıy / svaBOdin] - özgür, müsait (tam sıfat / kısa sıfat)

967.1. э́то ме́сто свобо́дное? [Eta MİESta svaBOdnaye] – burası (bu koltuk) müsait mi?
967.2. я свобо́дный челове́к [ya svaBOdnıy çilaVİEK] – ben özgür bir insanım
967.3. я сего́дня свобо́ден [ya siVOdnia svaBOdin] – bugün müsaitim

968. согла́сен / согла́сна / согла́сны с кем? с чем? [saGLAsin / saGLAsna / saGLAsnı] – kiminle aynı fikirde olmak, kime, neye katılmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

969-984. Sözcüğü ile  38. Okuma Video Dersi 

969. кварти́ра [kvarTİra] – apartman dairesi

970. свобо́дное вре́мя [svaBOdnaye VRİEmia] – boş zaman
971. кре́сло [KRİEsla] - koltuk
972. фигу́ра [fiGUra] – insanın fiziği, boy pos
973. ла́па [LApa] - pençe
974. хвост [hvost] - kuyruk
975. виля́ть / вильну́ть чем? [viLİAt’ / vil’NUT’] - sallamak, oynatmak, kıvıra kıvıra gitmek

975.1 виля́ть хвосто́м [vilİAT’ hvaSTOM] – kuyruk sallamak

976. моби́льный телефо́н [maBİL’nıy tiliFON] – cep telefon

 

Sözcük Listesine Dön

 

977-984 Sözcükler (çeşitli mevcut okuma paçalardan derlenmiş)

977. банки́р [banKİR] - bankacı
978. шпио́н [şpiON] - ispiyoncu
979. кло́ун [KLOun] - palyaço
980. продаве́ц [pradaVİETS] - satıcı
981. опа́сный [aPAsnıy] - tehlikeli
982. секре́т [siKRİET] - sır
983. секре́тный [siKRİEtnıy] - gizli
984. тяжёлый [tiJOlıy] – zor, zahmetli

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

985 - 986. Sözcüğü ile  39. Okuma Video Dersi

985. ци́фра [tsıfra] - rakam 

986. случа́йно [sluçayna] - tesadüfen, yanlışlıkla

  

 

987 - 1000. Sözcüğü ile  40. Okuma Video Dersi

987. про́бка [PROpka] – 1. trafik, 2. tıkaç

988. пассажи́р [pasaJIR] – yolcu
989. моби́льный телефо́н [maBİL’nıy tiliFON] – cep telefon
990. дорого́й [daraGOY] – 1. canım, 2.pahalı (318. nolu sözcük)
991. опа́здывать / опозда́ть куда? на ско́лько? [aPAzdıvat’ / apaZDAT’] – nereye, ne kadar süre geç kalmak
992. крича́ть / накрича́ть на кого́ [kriÇAT’ / nakriÇAT’] – kime bağırmak, kimi azarlamak
993. волнова́ться / переволнова́ться о чём? о ком? за кого? [valnaVAtsa] – ne için, kimin için endişelenmek
994. винова́т [vinaVAT] – suçlu
995. огро́мный [agROMnıy] – kocaman, devasa, çok büyük
996. целова́ть / поцелова́ть кого? куда? [tsılaVAT’ / patsılaVAT’] – kimi nereden öpmek
997. разгово́р [razgaVOR] – sohbet, konuşma

997.1. телефо́нный разгово́р [tiliFONnıy razgaVOR] – telefon konuşması

998. че́рез ско́лько вре́мени? [çirisSKOL’ka VRİEmini] – ne kadar süre sonra
999. без кого́? чего́? [biskaVO? bisçiVO] – kim, ne olmadan
1000. удо́бный [uDObnıy] – rahat, kullanışlı, elverişli

1000.1. удо́бная вещь [uDObnaya vieşş’] – kullanımı rahat bir şey / bir eşya

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1001 - 1010. Sözcüğü ile  41. Okuma Video Dersi

1001. деревя́нный [diriVİANnıy] - ahşap

1002. ска́зка, ска́зочный [SKAska, SKAzaçnıy] – masal, masal ile ilgili
1003. фаса́д [faSAT] - cephe
1004. галере́я [galiRİEya] - galeri
1005. прое́кт [praEKT] - proje
1006. стиль [stil’] - tarz

1006.1. в како́м сти́ле [fkaKOM STİlie] – hangi tarzda?
1006.2. в ру́сском сти́ле [VRUskam STİlie] – Rus tarzında

1007 запомина́ть / запо́мнить кого? что? [zapamiNAT / zaPOMnit’] - aklında tutmak, hatırlmak
1008. переу́лок [piriUlak] – ara sokak
1009. жи́вопись [JIvapis’] - resim sanatı
1010. живо́й [jıVOY] - canlı

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1011 - 1022. Sözcüğü ile  42. Okuma Video Dersi

1011. берёза [biRÖza] – huş ağacı

1012. си́мвол [SİMval] – sembol
1013. анса́мбль [anSAMBL’] – topluluk, grup

1013.1. анса́мбль пе́сни и та́нца [anSAMBL’ PİEsni i TANtsa] – şarkı ve oyun topluluğu

1014. визи́тная ка́рточка [viZİtnaya KARtaçka] – kartvizit
1015. не́жный [NİEjnıy] – narin, nazlı, nazik, çıtkırıldım
1016. пе́сня [PİEsnia] – şarkı
1017. ра́ньше всех [RAN’şe fsieh] – hepsinden evvel, ilk olarak
1018. поле́зный [palİEznıy] – faydalı
1019. не́которые [NİEkatarıye] – bazıları
1020. здоро́вье [zdaROV’ye] – sağlık
1021. си́ла [Sİla] – güç
1022. стро́йный [STROYnıy] – endamlı, boyulu poslu

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1023 - 1028. Sözcüğü ile  43. Okuma Video Dersi

1023. секре́т [siKRİET] - sır

1024. данти́ст [danTİST] – diş hekimi
1025. выдава́ть / вы́дать кого́? что? [vıdaVAT’ / VIdat’] – kimi ele vermek, ispiyonlamak; ne açıklamak

1025.1. вы́дать секре́т [VIdat’ siKRİET] – sır açıklamak

1026. парикма́хер [pariKMAhier] – kuaför, berber
1027. держа́ть / продержа́ть кого? что? где? [dirJAT’ / pradirJAT’] – kimi, ne, nerede tutmak
1028. храни́ть / сохрани́ть что? где? [hraNİT’ / sahraNİT’] – ne, nerede saklamak, korumak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1029 - 1037. Sözcüğü ile  45. Okuma Video Dersi

1029. пода́рок [paDarak] - hediye

1030. дари́ть / подари́ть что? кому́? [daRİT’ / padaRİT’]
1031. крем [kriem]
      1031.1. крем для лица́ [kriem dlialiTSA]
1032. аллерги́я на что? [alirGİya]
      1032.1. аллерги́я на крем [ alirGİya naKRİEM]
1033. однокла́ссник / однокла́ссница [adnaKLAsnik / adnaKLAsnitsa]
1034. дружи́ть с кем? [druJIT’]
1035. привози́ть / привезти́ что? отку́да? куда́? кому́? [privaZİT’ / priviSTİ]
1036. испо́льзовать что? [isPOL’zavat’]
1037. пе́ред чем? [PİErit çem]
      1037.1. пе́ред но́вым годом [PİErit NOvım GOdam]
      1037.2. пе́ред уро́ком [PİErit uROkam]

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1038 - 1045. Sözcüğü ile  46. Okuma Video Dersi

1038. духи́ [duhi] - parfüm

1039. кастрю́ля [kastrülia] - tencere
1040. сковорода́, сковоро́дка [skavarada, skavarotka] - tava
1041. лягу́шка [liguşka] - kurbağa
1042. коллекциони́ровать [kaliktsianiravat’] - biriktirmek, koleksiyon yapmak
1043. коллекционе́р [kaliktsianier] - koleksiyoncu
1044. Рождество́ [rajdiSTVO] - Noel Bayramı
1045. Но́вый год [NOvıy got]

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1046 - 1050. Sözcüğü ile  47. Okuma Video Dersi

1046. пья́ный [piYAnıy] - sarhoş

1047. эта́ж [iTAŞ] - apartıman katı
1048. симпати́чный [simpaTİçnıy] - sempatik, hoş
1049. обнима́ть / обня́ть кого? [abniMAT’] - kime sarılmak
1050. ситуа́ция [situAtsıya] - durum

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1051 - 1053. Sözcüğü ile  48. Okuma Video Dersi

1051. интернациона́льный [in-ter-na-tsı-a-NAL’nıy] – çok uluslu

1052. ла́сковый [LAskavıy] – şefkatli, müşfik

1052.1. ла́сково [LAskava] – şefkatli bir şekilde

1053. су́ффикс [SUfiks] – yapı eki

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1054 - 1063. Sözcüğü ile  49. Okuma Video Dersi

  1. эксце́нтрик [ikstentrik] - tuhaf, zibidi
  2. рома́нтик [ramantik] - romantik biri
  3. хара́ктер [haraktir] - karakter, huy
  4. сла́бый [slabıy] – güçsüz, zayıf (güç bakımından)
  5. серьёзный – несерьёзный [sir’yoznıy – nisir’yoznıy] – ciddi, ciddi değil
  6. игру́шка [igruşka] - oyuncak
  7. кошма́р [kaşmar] - kabus
  8. скря́га [skriaga] - pinti
  9. возду́шный ша́рик [vazduşnıy şarik] – hava balonu (ufak)
  10. пиро́жное [pirojnaye] – pasta dilimi

 

Sözcük Listesine Dön 

 

 

1064 - 1067. Sözcüğü ile  50. Okuma Video Dersi

1064. осма́тривать / осмотре́ть кого? что? [asmatrivat’ / asmatriet’] – kimi muayene etmek, ne incelemek, göz gezdirmek (her hangi bir yer için söylenir)
1065. совсе́м не … [safsiem] – hiç
1064. забо́титься / позабо́иться о ком? о чём [zabotitsa / pazabotitsa] – kime göz kulak olmak, iyi bakmak, neye dikkat etmek (örn. sağlığa dikkat etmek)
1066. надоеда́ть / надоесть кому́? [nadayidat’ / nadayest’] – kimin canını sıkmak, kime sıkıcı gelmek
1067. ра́ди кого́? чего́? [radikavo, radiçivo] – kimin uğuruna, kimin için

  

Sözcük Listesine Dön

 

1068 - 1072. Sözcüğü ile  51. Okuma Video Dersi

1068. лёд [löt] - buz
1069. то́лстый [tolstıy]
1070. то́нкий [tonkiy]
1071. ката́ться / поката́ться / прокати́ться на чём? [katatsa / pakatatsa / prakatitsa] - bir araçla gezmek

1071.1. какаться на конька́х [katatsa nakan’kah] – paten kaymak
1071.2. ката́ться на лы́жах [katatsa nalıjah] – kayak yapmak
1071.3. ката́ться на ло́шади [katatsa naloşadi] – ata binmek
1071.4. ката́ться на ло́дке [katatsa nalotkie] – kayıkla gezmek
1071.5. ката́ться на маши́не [katatsa namaşınie] – araba ile gezmek

1072. плыть / пла́вать куда́? где? [ plıt’ / plavat’] – nereye, nerede yüzmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1073 - 1075. Sözcüğü ile  52. Okuma Video Dersi

1073. вы́бор [vıbar] - seçim
1074. сове́товать / посове́товать кому́? что? [savietavat’ / pasavietavat’] – kime, ne tavsiye vermek
1075. откры́ть свой би́знес [atkrıt’ svoy biznıs]– kendi işini / iş yerini açmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1076 - 1084. Sözcüğü ile  53. Okuma Video Dersi

1076. практи́чный (челове́к) [praktiçnıy] – pratik, uygulamacı

1077. прагмати́чный (челове́к), прагма́тик [pragmatiçnıy, pragmatik] – pragmatik, faydacı, işgüzar
1078. эгоисти́чный (челове́к), эгои́ст [igaistiçnıy, igaist] - bencil
1079. ста́рший (брат) [starşıy] – yaşça daha büyük kimse (ağbey)
1080. мла́дший (брат) [mlatşıy] – yaşça daha küçük kimse (küçük erkek kardeş)
1081. сре́дний (брат) [sriedniy] – orta, (ortanca erkek kardeş)
1082. что? конча́ться / ко́нчиться  [kançatsa / konçitsa] = зака́нчиваться / зако́нчиться (776. sözcük) - bitmek
1083. дура́к [durak] – aptal
1084. выи́грывать / вы́играть что? у кого́? [vıigrıvat’ / vıigrat’] – kimi yenmek, ne kazanmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1085 - 1093. Sözcüğü ile  54. Okuma Video Dersi

1085. огоро́д [agaROT] - bostan

1086. взро́слый [VZROslıy] – yetişkin, olgun
1087. свёкла [SVÖkla] - pancar
1088. о́тпуск [Otpusk] – yıılık iş izni, tatil

1088.1. быть в о́тпуске [bıt’ VOtpuskie] – yıllık iş iznine ayrılmak
1088.2. е́здить в о́тпуск [YEzdit’ VOtpusk] – tatile gitmek

1089. ненави́деть кого? что? [ninaVİdit’] – kimden, neden nefret etmek
1090. с удово́льствием [sudaVOL’stviyem] - memnuniyetle
1091. ста́рость [STArast’] - yaşılık
1092. тяжёлый [tiJOlıy] – zor, ağır
1093. кому? тяжело́ [tijıLO] – kime zor, ağır gelmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1094- 1095. Sözcüğü ile  55. Okuma Video Dersi

1094. ло́жка [LOşka] - kaşık
1095. па́лка [PALka] - değnek, çubuk, sopa

1095.1. па́лочки для ри́са / су́ши [PAlaçki dlia Rİsa / SUşi] – pirinç / suşi çubukları

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1096- 1099. Sözcüğü ile  56. Okuma Video Dersi

1096. вкус [fkus]
1097. спо́рить / поспо́рить [sporit’ / pasporit’] о чём?

1097.1. о вку́сах не спо́рят [afkusah nisporiat]

1098. жир [jır] – katı yağ, vüsut yağı, donyağı, kuyruk yağı

1098.1. ры́бий жир [rıbiy jır] – balık yağı

1099. класть / положи́ть [klast’ / palajıt’] кого́? что? куда́?

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1100- 1108. Sözcüğü ile  58. Okuma Video Dersi

1100. мечта́ [miÇTA] - hayal
1101. столя́р [staLİAR] - marangoz
1102. сле́сарь [SLİEsar’] - çilingir
1103. конди́тер [kanDİtir] - pastacı
1104. швея́ [şviYA] – terzi (kadın)
1105. портно́й, портни́ха [parTNOY / parTNİha] - terzi (erkek, kadın)
1106. води́ть / вести́ маши́ну [vaDİT’ / viSTİ maŞInu] - araba sürmek
1107. води́тель [vaDİtil’] - sürücü, şoför
1108. президе́нт [priziDİENT] - başkan

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1109- 1113. Sözcüğü ile  59. Okuma Video Dersi

1109. пистоле́т [pistaLİET] - tabanca
1110. лётчик [LÖççik] - pilot
1111. лете́ть - лета́ть куда́? на чём? [liTAT’ / liTİET’] - nereye uçmak
1112. беспла́тно [biSPLAtna] – ücretsiz, bedava
1113. изменя́ть / измени́ть кого́? что? [izmiNİAT’ / izmiNİT’] - kimi, ne değiştirmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1114 - 1120. Sözcüğü ile  60. Okuma Video Dersi 

1114. полити́ческий [paliTİçiskiy] – siyaset ile ilgili / politik

1114.1. полити́ческий ли́дер [paliTİçiskiy Lİdir] – siyasi lider
1114.2. полити́ческий режи́м [paliTİçiskiy riJIM] – siyasi rejim
1114.3. полити́ческий центр [paliTİçiskiy tsentr ] – siyasi merkez

1115. культу́рный [kul’TURnıy] – kültür ile ilgili / kültürel

1115.1. культу́рный челове́к [kul’TURnıy çilaVİEK] – kültürlü bir insan
1115.2. культу́рный центр [kul’TURnıy tsentr] – kültür merkezi

1116. экономи́ческий [ikanaMİçiskiy] - ekonomik

1116.1. экономи́ческий факульте́т [ikanaMİçiskiy fakul’TİET] – iktisat fakültesi
1116.2. экономи́ческий центр [ikanaMİçiskiy tsentr] – iktisat merkezi

1117. романти́ческий [ramanTİçiskiy] - romantik

1117.1. романти́ческий у́жин [ramanTİçiskiy Ujın] – romantik bir akşam yemeği
1117.2. романти́ческий ве́чер [ramanTİçiskiy VİEçir] – romantik bir akşam
1117.3. романти́ческая пе́сня [ramanTİçiskaya PİEsnia] – romantik bir şarkı

1118. тюльпа́н [tül’PAN] - lale
1119. век [viek] - yüzyıl
1120. се́рдце [SİERtse] - kalp, yürek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1121 - 1128. Sözcüğü ile  61. Okuma Video Dersi 

1121. фана́т [faNAT] – birinin veya bir grubun hayranı
1122. раке́тка [raKİEtka] – tenis roketi
1123. сойти с ума́ [sayTİ suMA] – aklını kaçırmak
1124. поле́зно [paLİEzna] – faydalı (belirteç)
1125. вре́дно [VRİEdna] – zararlı (belirteç)
1126. стра́шно [STRAşna] – korkunç (belirteç)
1127. ни за что! [nizaŞTO] - asla
1128. вид [vit] - tür

1128.1. вид спо́рта [vit SPORta] – spor türü / dalı

Sözcük Listesine Dön

 

 

1129 - 1148. Sözcüğü ile  62. Okuma Video Dersi 

1129. иску́сство [iSKUstva] - sanat
1130. нефть [nieft’] - petrol
1131. нефтяно́й [niftiNOY] – petrol ile ilgili
1132. нефтяна́я компа́ния [niftiNAya kamPAniya] – petrol şirketi
1133. еди́нственный [yiDİNstvinnıy] – bir tek
1134. образова́ние [abrazaVAniye] – eğitim
1135. получа́ть / получи́ть образова́ние [paluÇAT’ / paluÇİT’ abrazaVAniye] – eğitim almak
1136. поступа́ть / поступи́ть в институ́т [pastuPAT’ / pastuPİT’ vinstiTUT] – üniversiteye girmek
1137. не́сколько [NİEskal’ka] - birkaç
1138. юри́ст [yüRİST] - hukukçu
1139. трениро́вка [triniROfka] – antrenman
1140. посо́л [paSOL] - büyükelçi
1141. посо́льство [paSOL’stva] - büyükelçilik
1142. междунаро́дный [mijdunaROdnıy] - uluslararası
1143. отноше́ния [atnaŞEniya] - ilşkiler
1144. факульте́т междунаро́дных отноше́ний [fakul’TİET mijdunaROdnıh atnaŞEniy] – uluslararası ilişkiler bölümü
1145. ня́ня [NİAnia] – çocuk bakıcısı
1146. аге́нтство [aGİENstva] – acente
1147. аге́нтство недви́жимости [aGİENstva niDVİjımasti] – emlak bürosu
1148. заинтересова́ть [zaintirisaVAT’] – ilgi çekmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1149 - 1161. Sözcüğü ile  63. Okuma Video Dersi 

1149. краса́вица [kraSAvitsa] – güzellik, güzeli
1150. сенса́ция [sinSAtsıya] – flaş haber
1151. ко́нкурс [KONkurs] - yarışma
1152. вселе́нная [fsiLİENnaya] – evren, dünya
1153. путеше́ствовать где? по чему́? [putiŞEstvavat’] nerede seyahat etmek, neyi gezmek
1154. диссерта́ция [disirTAtsıya] - tez
1155. защища́ть / защити́ть кого́? что? от кого́? [zaşşiŞŞİAT’ / zaşşiTİT’] – kimi, ne, kime karşı savunmak

1155.1. защища́ть диссерта́цию [zaşşiŞŞİAT’ disirTAtsıyu] – tezi savunmak
1155.2. защища́ть Ро́дину [zaşşiŞŞİAT’ ROdinu] – Vatanı savunmak

1156. действи́тельно [diSTVİtil’na] - gerçekten
1157. телеви́дение [tiliVİdiniye] – televizyon (kurum olarak)
1158. споко́йной но́чи! [spaKOYnay NOçi] – iyi geceler
1159. малы́ш [maLIŞ] – ufaklık, bebek, çocuk
1160. телеведу́щая [tiliviDUşşiaya] - sunucu
1161. одна́жды [aDNAjdı] – bir gün

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1162 - 1176. Sözcüğü ile  64. Okuma Video Dersi 

1162. удивля́ться / удиви́ться кому́? чему́? [udiVLİAtsa / udiVİtsa] – kime, neye şaşırmak
1163. причи́на [priÇİna] - sebep
1164. торопи́ться / поторопи́ться куда́? [taraPİtsa / pataraPİtsa] – nereye acele etmek
1165. кли́мат [KLİmat] - iklim
1166. не́когда [NİEkagda] – bir şey için zamanın olmaması
1167. пу́блика [PUblika] – halk, seyirciler, millet
1168. неожи́данно [niaJIdanna] – aniden, beklemeksiniz
1169. наконе́ц [nakaNİETS] - nihayet
1170. форма́льно [farMAL’na] – formalite veya biçimsel bir şekilde
1171. улы́бка [uLIpka] - gülümseme
1172. и́скренне (как?), и́скренний (како́й?) [İskrinnie / İskrinniy] – samimi (zarf, sıfat)
1173. доверя́ть / дове́рить кому́? что? [daviRİAT’ / daVİErit’] – kime güvenmek, kime neyi emanet vermek
1174. дове́рие[daVİEriye] - güven
1175. ра́дость [RAdast'] - mutluluk
1176. дру́жба [DRUjba] – dostluk, arkadaşlık

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1177 - 1182. Sözcüğü ile  65. Okuma Video Dersi 

1177. теплохо́д [tiplaHOT] – buharlı gemi
1178. со́бственный [SOpstvinnıy] – kendine ait
1179. шоссе́ [şaSE] – otoyol
1180. куро́рт [kuRORT] – tatil köyü, tatil yeri
1181. охраня́ть [ahraNİAT’] – korumak
1182. охра́на [aHRAna] – koruma ekibi

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1183 - 1191. Sözcüğü ile  66. Okuma Video Dersi 

1183. леге́нда [liGİENda] - efsane
1184. автомоби́ль [aftamaBİL’] - otomobil
1185. монасты́рь [manaSTIR] - manastır
1186. наро́д [naROT] - halk
1187. наро́дный [naROdnıy] – halkla ilgili, folklor
1188. знамени́тый [znamiNİtıy] - meşhur
1189. стари́нный [staRİNnıy] - antik
1190. широ́кий [şıROkiy] - geniş
1191. у́зкий [Uskiy] - dar

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1192 - 1200. Sözcüğü ile  67. Okuma Video Dersi 

1192. кана́л [kaNAL] - kanal
1193. пери́од [piRİat] - dönem
1194. романти́чный [ramanTİçnıy] - romantik
1195. влюблённый [vlüBLÖNnıy] – aşık olan kimse
1196. полови́на [palaVİna] - yarım
1197. разводи́ть / развести́ мосты́ [razvaDİT’ / razviSTİ maSTI] – köprüleri açmak
1198. невозмо́жно [nivaZMOjna] - imkansız
1199. признава́ться / призна́ться в любви́ [priznaVAtsa / priZNAtsa vlüBVİ] – aşkı itiraf etmek
1200. успева́ть / успе́ть что сде́лать? [uspiVAT’ / uSPİET'] – bir şeyi yapmaya yetişmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1201 - 1215. Sözcüğü ile  68. Okuma Video Dersi 

1201. зо́лото [ZOlata] - altın
1202. золото́й [zalaTOY] – altın ile ilgili
1203. кольцо́ [kal’TSO] – yüzük, çember
1204. фрагме́нт [fraGMİENT] – fragman, kısım, bölüm, parça
1205. фре́ска [FİREska] – fresk, eski duvar resmi
1206. уника́льный [uniKAL’nıy] – eşsiz, özgün
1207. архитекту́рный [arhitiKTURnıy] – mimari
1208. торже́ственный [tarJEstvinnıy] – görkemli
1209. ико́на [iKOna] - ikon
1210. собо́р [saBOR] – katedral, başkilise
1211. холм [holm] – tepe
1212. вид на мо́ре [vid na MOrie] – deniz manzarası
1213. па́мять [PAmit'] – hafıza, hatıra, anı
1214. па́мятник [PAmitnik] – anıt, heykel
1214.1. архитекту́рный па́мятник [arhitiKTURnıy PAmitnik] – mimari eser / anıt
1215. храм [hram] – ibadethane (kilise, cami, tapınak vb.)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1216 - 1218. Sözcüğü ile  69. Okuma Video Dersi 

1216. видеока́мера [vidiakamira] – video kamera
1217. подходи́ть / подойти́ кому? к чему́ [pathadit’ / padayti] – kime, neye yakışmak
1218. мело́дия [milodiya] - melodi

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1219 - 1226. Sözcüğü ile  70. Okuma Video Dersi 

1219. лу́чший [LUçşıy] – en iyi
1220. ху́дший [HUtşıy] – en kötü
1221. шокола́д [şıkaLAT] - çikolata
1222. энциклопе́дия [intsıklaPİEdiya] - ansiklopedi
1223. во-пе́рвых, во-вторы́х [vaPİERvıh, vaftaRIH] – birincisi, ikincisi
1224. злой [zloy] – kızgın, kötü kalpli
1225. де́тский [DİEtskiy] – çocuklarla ile ilgili, çocuksu
1226. худе́ть / похуде́ть [huDİET’ / pahuDİET’] - zayıflamak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1227 - 1230. Sözcüğü ile  71. Okuma Video Dersi 

1227. мона́х [maNAH] – rahip, keşiş
1228. скульпту́ра [skul’PTUra] - heykel
1229. царь [tsar’] - çar
1230. пре́док [PRİEdak] - ata

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1231 - 1237. Sözcüğü ile  72. Okuma Video Dersi 

1238. Sözükle 73. Okuma Video Dersi

1231. археоло́гия [arhiaLOgiya] - arkeoloji
1232. часть [çast’] – kısım, parça
1233. земля́ [ziMLİA] – toprak, zemin, yer
1234. дре́вний [DRİEvniy] – çok eski, antik
1235. изменя́ться / измени́ться [izmiNİAtsa / izmiNİtsa] - değişmek
1236. клад [klat] - hazine
1237. раско́пки [raSKOpki] - kazılar

1238. война́ [vayNA] - savaş

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1239 - 1242. Sözcüğü ile 74. Okuma Video Dersi 

1239. переводи́ть / перевести́ что? [pirivaDİT’ / piriviSTİ] - ne çevirmek (tercüme etmek)
1240. инстру́кция [inSTRUktsıya] - kullanım kılavuzu (talimatı)
1241. макаро́ны [makaROnı] - makarna(lar)
1242. вари́ть / свари́ть что? [vaRİT’ / svaRİT’] - ne pişirmek, haşlamak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1243 - 1250. Sözcüğü ile 75. Okuma Video Dersi 

1243. до́брый [DObrıy] -yi kalpli, merhametli
1244. доброта́ [dabraTA] - iyilik, merhamet
1245. красота́ [krasaTA] - güzellik
1246. щека́ - щёки [şşiKA - ŞŞÖki] -yanak - yanaklar
1247. пощёчина [paŞŞÖçina] - tokat
1248. дава́ть / дать пощёчину [daVAT’ / dat’ paŞŞÖçinu] - tokat atmak
1249. наха́л [naHAL] - yüzsüz, utanmaz
1250. крича́ть / закрича́ть [kriÇAT’ / zakriÇAT’] - bağırmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1251 - 1259. Sözcüğü ile 76. Okuma Video Dersi 

1260 - 1261. Sözcüğü ile 77. Okuma Video Dersi 

1251. меня́ть / поменя́ть что? на что? [miNİAT’ / pamiNİAT’] - ne ne ile değiştirmek
1252. пельме́ни [pil’MİEni] - mantı
1253. чёрт возьми́! [çört vaz’Mİ] - Allah senin iyiliğini versin! Allah kahretsin! Lanet olsun!
1254. сериа́л [siriAL] - dizi
1255. пря́мо [PRİAma] - düz, direkt
1256. пря́мо сейча́с [PRİAma siÇAS] - hemen şimdi
1257. гото́в (-а, -о,-ы) [gaTOF, gaTOva, gaTOva, gaTOvı] - hazır
1258. идёт? [iDÖT] - anlaştık mı?
1259. предлага́ть / предложи́ть кому́? что? [pridlaGAT’ / pridlaJIT’] - kime ne teklif etmek

1260. осо́бенно [aSObinna] - özellikle
1261. разводи́ться / развести́сь с кем? [razvaDİtsa / razviSTİS’] – kimden boşanmak

 

 

1262 - 1273. Sözcüğü ile 78. Okuma Video Dersi 

1262. необы́чный [niaBIçnıy] – sıra dışı
1263. нести́ / снести́ яйцо́ [niSTİ / sniSTİ yiyTSO] - yumurtlamak
1264. сере́бряный [siRİEbrinıy] – gümüş renkli
1265. жа́лко кому́? что? [JALka] – kim neye kıyamamak
1266. а́кция [Aktsıya] – hisse senedi
1267. принц , принце́сса [prints / prinTSEssa] - prens, prenses
1268. разбива́ться / разби́ться [razbiVAtsa / raZBİtsa] – düşüp kırılmak
1269. цыплёнок [tsıPLÖnak] – civciv
1270. улета́ть / улете́ть откуда? куда? [uliTAT’ / uliTİET’] – uçup gitmek
1271. просто́й [praSTOY] - basit, sade, sıradan
1272. настоя́щий [nastaYAşşiy] – gerçek olan
1273. внима́тельный [vniMAtil’nıy] – dikkatli olan

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1274 - 1284. Sözcüğü ile 79. Okuma Video Dersi 

1274. пра́вило [PRAvila] - kural
1275. грамма́тика [graMAtika] - gramer
1276. глаго́л [glaGOL] - fiil
1277. движе́ние [dviJEniye] - hareket
1277.1. глаго́л движе́ния [glaGOL dviJEniya] - hareket fiili
1278. что обознача́ть? [şto abaznaÇAT’] - ne anlama gelmek?
1279. туда́ [tuDA] - oraya
1280. обра́тно [aBRAtna] - geri
1281. сторона́ [staraNA] - taraf, yön
1282. в одну́ сто́рону [vaDNU STOranu] - tek yöne doğru
1283. навсегда́ [nafsiGDA] - ebedi olarak, sonsuza dek
1284. пешко́м [piŞKOM] - yürüyerek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1285 - 1288. Sözcüğü ile 80. Okuma Video Dersi 

1285. спортза́л [spartZAL] - spor salonu
1286. а́нгел [ANgil] - melek
1287. фотографи́ровать / сфотографи́ровать кого́? что? [fatagraFİravat’ / sfatagraFİravat’] - kimin, neyin fotoğrafını çekmek
1288. портфе́ль [partFİEL’] - evrak çantası, okul çantası

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1289 - 1291. Sözcüğü ile 81. Okuma Video Dersi 

1289. страда́ть [straDAT’] - ızdırap çekmek
1290. фантасти́ческий [fntaSTİçiskiy] – fantastik (sıfat)
1291. проводи́ть / провести́ вре́мя где? как? с кем? [pravaDİT / praviSTİ VRİEmia] – nerede, nasıl, kiminle zaman geçirmek

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1292 - 1295. Sözcüğü ile 82. Okuma Video Dersi 

1292. остано́вка (авто́бусная остано́вка) [astaNOfka] - otobüs durağı

1293. стоя́нка такси́ [staYANka] - taksi durağı
1294. ста́нция метро́ [STANtsıya] - metro istasyonu
1295. подъезжа́ть / подъе́хать к чему́? [padyıJJAT’ / padYEhat’] - nereye araçla yaklaşmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1296 - 1303. Sözcüğü ile 83. Okuma Video Dersi 

1296. геогра́фия [giaGRAfiya] - coğrafi
1297. грани́ца [graNİtsa] - sınır
1298. фо́рма, унифо́рма [FORma, uniFORma] - üniforma
1299. докуме́нт [dakuMİENT] - evrak, belge
1300. так [tak] - evet bakalım …; evet, şimdi …; böylece ...; bu şekilde
1301. исто́рик [iSTOrik] - tarihçi
1302. оригина́л [arigiNAL] - orijinal, asıl
1303. попада́ть / попа́сть куда́? [papaDAT’ / paPAST’] - nereye girmek, ulaşmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1304 - 1307. Sözcüğü ile 84. Okuma Video Dersi  

1304. туристи́ческий [turiSTİçiskiy] - turistik
1305. туристи́ческое аге́нтство [turiSTİçiskaye aGİENstva] - turizm acentesi
1306. гло́бус [GLObus] - yerküre
1307. до́лго [DOLga] - uzun süre

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1308 - 1334. Sözcüğü ile 85. Okuma Video Dersi  

1308. подска́зывать / подсказа́ть кому́? что? [paTSKAzıvat’ / patskaZAT’] - kime neyin ipucusunu vermek
1309. проходи́ть / пройти́ куда́? (к чему́?) [prahaDİT’ / prayTİ] - nereye geçmek
1310. повора́чивать / поверну́ть куда́? [pavaRAçivat’ / pavirNUT’] - nereye dönmek

1311. где? спра́ва [SPRAva] - sağda
1312. куда́? напра́во [naPRAva] - sağa
1313. отку́да? спра́ва [SPRAva] - sağdan

1314. где? сле́ва [SLİEva] - solda
1315. куда́? нале́во [naLİEva] - sola
1316. отку́да? сле́ва [SLİEva] - soldan

1317. где? наверху́ [navirHU] - yukarıda
1318. куда́? наве́рх [naVİERH] - yukarı
1319. отку́да? све́рху [SVİERhu] - yukarıdan

1320. где? внизу́ [vniZU] - aşağıda
1321. куда́? вниз [vnis] - aşağı
1322. отку́да? сни́зу [SNİzu] - aşağıdan

1323. где? впереди́ [fpiriDİ] - önde
1324. куда́? вперёд [fpiRÖT] - ileri
1325. отку́да? спе́реди [SPİEridi] - önden

1326. где? сза́ди [ZZAdi] - arkada
1327. куда́? наза́д [naZAT] - arkaya
1328. отку́да? сза́ди [zzaDİ] - arkadan

1329. апте́ка [aPTİEka] - eczane
1330. це́рковь [TSERkaf’] - kilise
1331. бу́лочная [BUlaçnaya] - fırın dükkanı

1332. полчаса́ [polçiSA] - yarım saat
1333. че́стно говоря́ [ÇEsna gavaRİA] -açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse
1334. не́ за что [NİEzaşta] - bir şey değil

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1335 - 1340. Sözcüğü ile 86. Okuma Video Dersi  

1335. депре́ссия [diPRİEssiya] - depresyon
1336. компози́тор [kampaZİtar] - bestekar
1337. ми́лый [Mİlıy] - canım, tatlım
1338. умира́ть / умере́ть [umiRAT’ / umiRİET’] - ölmek
1339. кошма́р [kaŞMAR] - kabus (isim)
1340. кошма́рный [kaŞMARnıy] - kabus (sıfat)

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1341- 1345. Sözcüğü ile 87. Okuma Video Dersi  

1341. компа́ния [kamPAniya] - arkadaş grubu
1342. соста́вить компа́нию кому? [saSTAvit’ kamPAniyu] - bir arkadaş grubuna katılmak
1343. смуща́ть / смути́ть кого́? [smuŞŞİAT’ / smuTİT’] - rahatsız etmek (utandırmak, mahcup etmek)
1344. плани́ровать / заплани́ровать что? [plaNİravat’ / zaplaNİravat’] - planlamak
1345. путеше́ственник (-ца) [putiŞEstvinnik] - gezgin, seyyah, turist

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

1341- 1345. Sözcüğü ile 88. Okuma Video Dersi  

1346. се́верное сия́ние [SİEvirnaye siYAniye] - Kuzey Işıkları
1347. практи́чески (зна́ю) [praKTİçiski] - neredeyse (biliyorum)
1348. остана́вливать / останови́ть кого? что? [astaNAvlivat’ / astanaVİT’] - kimi, ne durdurmak
1349. специа́льный [spitsıAL’nıy] - özel (özgün) olan
1350. опи́сывать / описа́ть кого́? что? [aPİsıvat’ / apiSAT’] - betimlemek, tasvir etmek, anlatmak

 

Sözcük Listesine Dön

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz