Son Güncelleme: Pazartesi, 11 Şubat 2019 10:02

 

İstediğiniz söcüğü Ctrl+F tuş kombinasyonu yardımı ile kolay bulabilirsiniz

 

dictionary1

 

Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

 

textalowd

 

 

1 - 10. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

  

1. авто́бус [aFTObus] – otobüs
2. ба́бушка [BAbuşka] – nine, anneanne, büyük anne
3. ваш [vaş] – sizin
4. газе́та [gaZİEta] – gazete
5. дава́ть (НСВ) / дать кому? что? (СВ) [daVAT' / dat'] – kime, ne vermek 
6. его́ / её [yıVO / yiYO] – onun (eril / dişil)
7. ждать / подожда́ть кого? что? [jdat' / padaJDAT'] – kimi, ne beklemek
8. иде́я [iDİEya] – fikir
9. а [a] – ise
10. в [v] – içinde, da/de

 

 

11 - 20. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

 

11. за грани́цей [zagraNİtsey] – yurt dışı
12. кабине́т [kabiNYET] – çalışma odası
13. ла́дно [LAdna] - tamam
14. магази́н [magaZİN] – market, dükkan, mağaza
15. чай [çay] - çay
16. да [da] - evet
17. за [za] – 1.için; 2.arkasında
18. и [i] - ve
19. к [k] - -e doğru
20. как [kak] – nasıl

  

 

21 - 30. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

 

21. извиня́ть (НСВ) / извини́ть (СВ) [izvinNİAT' / izviNİT'] – affetmek
22. кафе́ [kaFE] – kafe
23. меша́ть (НСВ)/ помеша́ть (СВ) [mişŞAT'/ pamiŞAT'] – engellemek, rahatsız etmek
24. рабо́та [raBOta] – iş
25. де́лать (НСВ) / сде́лать (СВ) [DİElat' / ZDİElat'] - yapmak
26. я [ya] - ben
27. мой / моя́ / моё́ / мои́ [moy / maYA / maYO / maİ] – benim
28. меня́ [miNİA]:

28.1 меня́ [miNİA]- beni
28.2 у меня́ [umiNİA]- bende, benim ... var

29. мне [mnye]:

29.1 мне [mnie]- bana
29.2 ко мне [kaMNİE]– bana doğru
29. 3. обо мне [abaMNİE] – benim hakkımda
29.4 на мне [naMNİE]- üzerimde

30. мной [mnoy]:

30.1 мной [mnoy]- benimle
30.2 со мной [saMNOY]– benimle beraber

 

 

31 - 40. Sözcüklerle Örnek Cümleler  

 

31. писа́ть (НСВ) / написа́ть (СВ) [piSAT' / napiSAT'] - yazmak / yazıp bitirmek
32. писа́тель [piSAtil'] - yazar
33. чита́ть (НСВ) / прочита́ть (СВ) [çiTAT' / praçiTAT'] - okumak / okuyup bitirmek
34. чита́тель [çiTAtil'] - okuyucu, okur
35. кни́га [KNİga] - kitap
36. ты [tı] - sen
37. твой / твоя́ / твоё / твои́ [tvoy / tvaYA / tvaYO / tvaİ] - senin
38. тебя́ [tiBİA]:

38.1 тебя́ [tiBİA] - seni
38.2 у тебя́ [utiBİA] - sende, senin ... var

39. тебе́ [tiBİE]:

39.1  тебе́ [tiBİE] - sana
39.2  к тебе́ [ktiBİE] - sana doğru
39.3. о тебе́ [atiBİE] - senin hakkıNda
39.4 на тебе́ [natiBİE] - üzerinde

40. тобо́й [taBOY]:

40.1 тобо́й [taBOY] - seninle
40.2 с тобо́й [staBOY] - seninle beraber 

 

 

41 - 50. Sözcüklerle Örnek Cümleler  

      

41. смотре́ть (НСВ) / посмотре́ть (СВ) [smaTRYET' / pasmaTRYET'] - bakmak
42. жизнь [jızn'] - hayat, yaşam
43. журна́л [jurNAL] - dergi
44. банк [bank] - banka
45. ба́нка [BANka] - kavonoz
46. вы [vı] - siz
47. ваш / ва́ша / ва́ше / ва́ши [vaş / VAşa / VAşe / VAşı] - sizin
48. вас [vas]:

48.1 вас [vas] - sizi
48.2 у вас [uVAS] - sizde, sizin ... var

48.3 о вас [aVAS] - hakkınızda
48.4 на вас [naVAS] - üzerinizde

49. вам [vam]:

49.1 вам [vam] - size
49.2 к вам [kvam] - size doğru

50. ва́ми [vaami]:

50.1 ва́ми [VAmi] - sizinle
50.2 с ва́ми [SVAmi] - sizinle beraber/birlikte

 

 

51-60. Sözcüklerle Örnek Cümleler (buradan itibaren sözcükler, A-Link Rusça derslerindeki sırasına göre verilmiştir) 

         

51. ма́ма [MAma] - anne
52. па́па [PApa] - baba
53. фо́то / фотогра́фия [FOta / fataGRAfiya] - fotoğraf
54. ла́мпа [LAMpa] - lamba
55. там / тут [tam / tut] – orada / burada

56. он [on]– o (eril)

57. его́ [yiVO]

57.1 его́ [yiVO] – onun
57.2 его́ [yiVO] – onu
57.3 у него́ [uniVO] – onda, onun var

58. ему́ [yiMU]

58.1 ему́ [yiMU] – ona
58.2 к нему́ [kniMU]– ona doğru

59. нём [nöm]

59.1 о нём [aNÖM] – onun hakkında
59.2 на нём [naNÖM]- onun üzerinizde

60. им [im]

60.1 им [im]- onunla (ilgili bir şey yapmak)
60.2 с ним [snim] – onunla (beraber olmak)

 

 

61-70. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

61. ру́сский [RUskiy] - Rus (sıfat)
62. слу́шать (НСВ) / послу́шать (СВ) [SLUşat' / paSLUşat'] - dinlemek
63. повторя́ть (НСВ) / повтори́ть (СВ) [paftaRYİAT' / paftaRİT'] - tekrarlamak, tekrar etmek
64. уро́к [uROK] - ders
65. алфави́т [alfaVİT] - alfabe

66. она́ [aNA]- o (dişil)

67. её [yiYO]

67.1 её [yiYO] - onun
67.2 её́ [yiYO] - onu
67.3 у неё [uniYO] – onda, onun var

68. ей [yey]

68.1 ей [yey] - ona
68.2 к ней́ [kniey]– ona doğru, onun yanına

69. ней [niey]

69.1 о ней [aNİEY] - onun hakkında
69.2 на ней [naNİEY] - onun üzerinizde

70. е́ю [yeeyu]

70.1 е́ю [YEyu] - onunla (ilgili bir şey yapmak)
70.2 с ней [sniey] - onunla (beraber olmak)

 

 

71-80. Sözcüklerle Örnek Cümleler  

71. бу́ква [BUkva] – harf
72. звук [zvuk] – ses
73. гла́сный [GLAsnıy] – ünlü, sesli harf
74. согла́сный [saGLAsnıy] – ünsüz, sessiz harf
75. петь [piet'] – şarkı söylemek

76. мы [mı] - biz
77. наш / на́ша / на́ше / на́ши [naş / NAşa / NAşe / NAşı] – bizim
78. нас [nas]:

78.1 нас [nas]- bizi
78.2 у нас [uNAS]- bizde, bizin ... var

78.3. о нас [aNAS] – hakkımızda

78.4 на нас [naNAS]- üzerimizde

79. нам [nam]:

79.1 нам [nam]- bize
79.2 к нам [knam]– bize doğru, yanımıza

80. на́ми [NAmi]:

80.1 на́ми [NAmi]- bizimle
80.2 с на́ми [SNAmi]– bizimle beraber/birlikte

 

 

81-90. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

81. хо́лодно [HOladna] – soğuk (belirteç)
82. пло́хо [PLOha] – kötü (belirteç)
83. когда́ [kaGDA] – ne zaman, -iken
84. дом [dom] – ev
85. ко́мната [KOMnata] – oda
86. окно́ [aKNO] – pencere
87. кот [kot] – erkek kedi
88. молоко́ [malaKO] – süt
89. оно́ [aNO] – o (nötr), bu zamirin hal çekimi 'он' zamiri ile aynı
90. они́ [aNİ] – onlar

90.1 их [ih] – onların
90.2 им [im] – onlara
90.3 к ним [knim] – onlara doğru, onların yanına
90.4 их [ih] – onları
90.5 ими [İmi] – onlarla (ilgili bir şey yapmak)
90.6 с ни́ми [SNİmi] – onlarla (beraber olmak)
90.7 о них [aNİH] – onlar hakkında
90.8 на них [naNİH] – onlar üzerinde

 

 

91-100. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

91. вода́ [vaDA] – su
92. ка́рта [KARta] – harita
93. ры́ба [RIba] – balık
94. торт [tort] – pasta
95. пого́да [paGOda] – hava (durumu)
96. у́тро - у́тром [Utra] – sabah - sabahleyin
97. парк [park] – park
98. го́род [GOrat] - şehir
99. клуб [klup] – kulüp
100. стол [stol] - masa

 

 

101-110. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

101. брат [brat] – erkek kardeş / ağabey
102. друг [druk] – arkadaş (eril)
103. подру́га [paDRUga] – kız arkadaş (hem arkadaş hem sevgili anlamında kullanılır)
104. стул [stul] – sandalye
105. заво́д [zaVOT] – kendi enerjisini üreten fabrika
106. гру́ппа [GRUPpa] – grup, sınıf
107. сын [sın] – oğul
108. соба́ка [saBAka] - köpek
109. расска́з [raSKAS] – hikaye
110. су́мка [SUMka] - çanta

 

 

111-120. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

111. мо́ре[MOrye] – deniz
112. мужчи́на [muŞŞİna] – adam (erkek)
113. музе́й [muZYEY] – müze
114. семья́ [sim'YA] – aile
115. ночь [noç] – gece
116. со́лнце [SONtse] – güneş
117. рестора́н [ristaRAN] – restoran
118. дире́ктор [diRYEktar] - müdür
119. стол [stol] – masa
120. письмо́ [pis'MO] - mektup 

 

 

121-130. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

121. маши́на[maŞIna] – araba
122. компью́тер [kamp'YUtır] – bilgisayar
123. стюарде́сса [stüarDEsa] – hostes
124. актёр / актри́са [aKTÖR / aKTRİsa] – oyuncu erkek / bayan
125. ду́мать (НСВ) / поду́мать (СВ) [DUmat' / paDUmat'] – düşünmek (bitmemiş / bitmiş hali)
126. пра́вда / непра́вда [PRAvda / niPRAvda] – doğru / yalan, doğru değil
127. знать / узна́ть [znat' / uZNAT'] – bilmek / öğrenmek; tanımak
128. мно́го [MNOga] – çok (miktar için söylenir)
129. рабо́тать [raBOtat'] – çalışmak
130. за́втра [ZAftra] - yarın

 

 

131-140. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

131. говори́ть (НСВ) / поговори́ть (СВ) [gavaRİT' / pagavaRİT'] – söylemek, konuşmak
132. обе́дать (НСВ) / пообе́дать (СВ) [aBYEdat' / paaBYEdat'] – öğle yemeğini yemek

132.1 обе́д [abyeet] – öğle yemeği

133. курит́ь (НСВ) / покури́ть (СВ) [kuRİT' / pakuRİT'] – sigara içmek
134. сигаре́та [sigaRYEta] – sigara
135. игра́ть (НСВ) / поигра́ть (СВ) / сыгра́ть (СВ) [iGRAT' / paiGRAT' / sıGRAT'] – oyun oynamak, müzik aletini

       çalmak

135.1 игра́ [iGRA] – oyun, çalma

136. за́втракать (НСВ) / поза́втракать (СВ) [ZAftrakat' / paZAftrakat'] – kahvaltı etmek

136.1 за́втрак [ZAftrak] - kahvaltı

137. у́жинать (НСВ) / поу́жинать (СВ) [Ujınat' / paUjınat'] – akşam yemeğini yemek

137.1 у́жин [Ujın] – akşam yemeği

138. уже́ [uJE] – artık, bile
139. спра́шивать (НСВ) / спроси́ть (СВ) [SPRAşıvat' / spraSİT'] – sormak
140. отвеча́ть (НСВ) / отве́тить (СВ) [atviÇAT' / aTVYEtit'] – cevap vermek

140.1 отве́т [aTVYET] - cevap

 

 

141-150. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

141. отдыха́ть / отдохну́ть [addıHAT' / addaHNUT'] – dinlenmek, tatil yapmak, istirahat yapmak

141.1 о́тдых [Oddıh] – dinlenme, tatil, istirahat

142. понима́ть / поня́ть [paniMAT' / paNYAT'] – anlamak
143. студе́нт / студе́нтка [stuDYENT / stuDYENtka] – üniversite öğrencisi erkek / kız
144. учени́к / учени́ца [uçiNİK / uçiNİtsa] – öğrenci erkek / kız
145. проси́ть (НСВ) / попроси́ть (СВ) [praSİT' / papraSİT'] – rica etmek
146. проси́ть / попроси́ть проще́ния [praSİT' / papraSİT' praŞŞYEniya] – özür dilemek
147. учи́тель / учи́тельница [uÇİtil' / uÇİtil'nitsa] – öğretmen erkek / bayan
148. изуча́ть / изучи́ть [izuÇAT' / izuÇİT'] – öğrenmek, okumak
149. сад [sat] – bahçe
150. гуля́ть / погуля́ть [guLYAT' / paguLYAT'] – dolaşmak

 

 

151-160. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

151. телеви́зор [tiliviizar] – televizyon
152. по́мнить (НСВ) / вспо́мнить (СВ) [POMnit' / FSPOMnit'] – hatırlamak
153. спеши́ть (НСВ) / поспеши́ть (СВ) [spiŞIT' / paspiŞIT'] – acele etmek
154. кино – [kiNO] – sinema, film
155. футбо́л [futBOL] – futbol, maç
156. футболи́ст [futbaLİST] – futbolcu
157. стадио́н [stadiON] – stadyum
158. футбо́льный мяч [futBOL'nıy myaç] – futbol topu
159. футбо́льная кома́нда [futBOL'naya kaMANda] – futbol takımı
160. люби́мый [lyuBİmıy] – en sevdiğim

 

 

161-170. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

161. экономи́ст [ekanaMİST] – ekonomist
162. му́зыка [MUzıka] – müzik
163. музыка́нт [muzıKANT] – müzisyen
164. звать / позвать [zvat' / paZVAT'] – çağırmak
165. адвока́т [advaKAT] – avukat
166. журнали́ст [jurnaLİST] – gazeteci
167. о́чень [Oçiny] – çok
168. прия́тный [priYAtnıy] – hoş, cana yakın, tatlı, sevimli
169. прия́тно [priYAtna] – hoştur, memnun / sevimli olma durumu
170. челове́к [çilaVYEK] - insan

 

 

171-180. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

171. вме́сте [VMYEstye] – beraber
172. сейча́с [siÇAS] – şimdi
173. сего́дня [siVOdnya] – bugün
174. спаси́бо [spaSİba] – teşekkürler, teşekkür ederim
175. вот [vot] – işte
176. здра́вствуй / здра́вствуйте [ZDRAstvuy / ZDRAstvuytye] – merhaba (sen / siz)
177. до свида́ния [dasviDAn'ya] – hoşça kal
178. коне́чно [kaNYEşna] – tabii ki
179. здесь [zdyes'] – burada
180. у́лица [Ulitsa] - sokak 

 

 

181-190. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

181. бе́рег [BYErik] – kıyı
182. лес [lyes] – orman
183. река́ [riKA] – nehir
184. о́стров [Ostraf] – ada
185. де́рево [DYEriva] – ağaç
186. лист [list] – yaprak, kağıt yaprağı / sayfası
187. вре́мя [VRYEmya] – zaman
188. ле́то [LYEta] – yaz
189. зима́ [ziMA] – kış
190. год [got] – yıl, sene

 

 

191-200. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

191. чёрт [çort] – şeytan
192. по́езд [POyıst] – tren
193. ве́чер [VYEçir] – akşam
194. по́вар [POvar] – aşçı
195. до́ктор [DOktar] – doktor
196. муж [muş] – koca
197. жена́ [jıNA] – karı
198. ма́ть [mat'] – anne
199. оте́ц [aTYETS] – baba
200. ребёнок [riBÖnak] - çocuk

 

 

201-210. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

201. и́мя [İmya] –isim
202. фами́лия [faMİliya] – soyadı
203. о́тчество [Oçistva] – baba adı
204. день [dyen'] – gün, öğlen
205. су́тки [SUtki] – tam gün, 24 saat
206. неде́ля [niDYElya] – hafta
207. ме́сяц [MYEsyats] – ay
208. год [got] – sene, yıl
209. о́сень [Osin'] – sonbahar
210. весна́ [viSNA] - ilkbahar

 

 

211-220. Sözcüklerle Örnek Cümleler

 211. слова́рь [slaVAR'] – sözlük

212. теа́тр [tiATR] – tiyatro
213. кио́ск [kiOSK] – büfe
214. такси́ст [taKSİST] – taksici
215. спортсме́н / спортсме́нка [sparTSMYEN / sparTSMYENka] – erkek / kadın sporcu
216. гид [git] – rehber
217. капита́н [kapitTAN] – kaptan
218. же́нщина [JENşşina] – kadın
219. поли́тик [paLİtik] – siyasetçi
220. инжене́р [injıNYER] - mühendis

 

 

221-230. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

221. очки́ [aÇKİ] – gözlük
222. брю́ки [BRÜki] – pantolon
223. джинсы [DJINsı] – kot pantolon
224. но́жницы [NOjnitsı] – makas
225. часы́ [çaSI] – saat
226. вы́боры [VIbarı] – seçim (siyaset alanında)
227. кани́кулы [kaNİkulı] – okul tatili
228. де́ньги [DYEN'gi] – para
229. фина́нсы [fiNANsı] – maliye, para
230. воро́та [vaROta] – 1. avlu kapısı, 2.kale (futbol terimi)

 

 

231-240. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

231. солда́т [salDAT] – asker
232. бизнесме́н [biznıSMEN] – iş adamı
233. текст [tyekst] – metin
234. роди́тели [raDİitili] – ebeveynler, veliler, ana baba
235. сестра́ [siSTRA] – kız kardeş
236. дочь / до́чка [doç / DOçka] – kız çocuk
237. дед / де́душка [dyet, DYEduşka] – dede, büyük baba
238. портре́т [parTRYET] – portre
239. внук / вну́чка [vnuk / VNUçka] – torun / kız torun
240. телефо́н [tiliFON] - telefon 

 

 

241-250. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

241. ро́за [ROza] – gül
242. пото́м [paTOM] – sonra
243. проспе́кт [praSPYEKT] – ana cadde
244. сосе́д [saSYET] – komşu
245. профе́ссор [praFYEsar] – profesör
246. копе́йка [kaPYEYka] – kuruş, Rus demir parasının adı
247. колле́га [kaLYEga] – 1.iş arkadaşı, 2.meslektaş
248. пробле́ма [praBLYEma] – sorun
249. докуме́нт [dakuMYENT] – evrak, belge
250. вино́ [viNO] - şarap

 

 

251-260. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

251. бюро́ [büRO] – büro
252. назва́ние [naZVAniye] – bir objenin adı (и́мя – bir insanın adı, кли́чка – bir hayvanın adı veya lakap)
253. буты́лка [buTILka] – şişe
254. гита́ра / гитари́ст [giTAra / gitaRİST] – gitar / gitarist
255. пиани́но / пиани́ст [piaNİno / piaNİST] – piyano / piyanist
256. скри́пка / скрипа́ч [SKRİpka / skriPAÇ] – keman / kemancı
257. конце́рт [kanTSERT] – konser, resital
258. ме́сто [MYEsta] – yer, mekan, araçlarda koltuk, bagajlarda parça
259. класс [klas] – sınıf
260. шко́льник [ŞKOL'nik] – ana ve orta okul öğrencisi

 

 

261-270. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

261. вопро́с [vaPROS] – soru, konu
262. биле́т [biLYET] – bilet
263. приве́т [priVYET] – selam
264. пока́ [paKA] – bye
265. страна́ [straNA] – ülke
266. ро́дина / Ро́дина [ROdina] – memleket / Vatan
267. дере́вня [diRYEvnya] – köy
268. столи́ца [staLİtsa] – başkent
269. флаг [flak] – bayrak
270. гимн [gimn] – marş 

 

 

271-280. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

271. ку́ртка [KURtka] – kaban, mont
272. чемода́н [çimaDAN] – valiz
273. пло́щадь [PLOşşyat'] – meydan
274. а́рмия [ARmiya] – ordu, askerlik
274.1 служи́ть в а́рмии [sluJIT' vARmiyi] – askerlik yapmak
275. ключ [klüç] – anahtar
276. дверь [dvyer'] – kapı
277. шкаф [şkaf] – dolap
278. мост [most] – köprü
279. порт [port] – liman
280. у́гол [Ugal] – köşe

 

 

281-290. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

281. аэропо́рт [aeraPORT] – havalimanı
282. жить / прожи́ть [jıt' / praJIT'] – yaşamak, oturmak
283. быва́ть / быть [bıVAT' / bıt'] – olmak
284. вчера́ [fçiRA] – dün
285. ра́ньше [RAN'şe] – eskiden, önce
286. больни́ца [bal'Nİtsa] – hastane
287. жа́рко [JARka] – sıcak
288. снег [snyek] – kar
289. дождь [doşt'] – yağmur
290. тепло́ [tiPLO] – ılık

 

 

291-300. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

291. путеше́ствие [putiŞEstviye] – seyahat, yolculuk
292. брать / взять [brat' / vzyat' ] – almak
293. экску́рсия [ikSKURrsiya] – gezi, tur
294. юг [yuk] – güney
295. восто́к [vaSTOK] – doğu
296. за́пад [ZApat] – batı
297. се́вер [SYEvyer] – kuzey
298. спать [spat'] – uyumak
299. встава́ть / встать [ fstaVAT' / fstat'] – kalkmak
300. ложи́ться / лечь [laJItsa / lyeç] – yatmak

 

 

301-310. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

301. купа́ться / покупа́ться [kuPAtsa / pakuPAtsa] – yıkanmak
302. принима́ть душ / ва́нну [prinimAT' / priNYAT' duş / VANnu] – duş almak / banyo yapmak
303. принима́ть табле́тки [пprinimAT' / priNYAT' taBLYEtki] – ilaç almak/kullanmak
304. принима́ть госте́й [prinimAT' / priNYAT' gaSTEY] – misafirleri ağırlamak
305. продава́ть / прода́ть что? кому? [pradaVAT' / praDAT'] – neyi, kime satmak
306. снача́ла [snaÇAla] – önce
307. по́лдень [POLdin'] – öğleyin, öğle vakti

307.1 по́сле полу́дня [POsli paLUdnya] – öğleden sonra

308. по́лночь [POLnaç] – gece yarısı
309. никогда́ [NİKAgda] – hiçbir zaman, asla
310. иногда́ [inaGDA] – bazen, ara sıra

 

311-320. Sözcüklerle Örnek Cümleler

311. бухга́лтер [buGAltir] – muhasebeci
312. сно́ва [SNOva] – yine
313. обы́чно [aBIçna] – genellikle
314. пе́рвый [PYERvıy] – birinci
315. после́дний [paSLYEdniy] – son
316. молодо́й [malaDOY] – genç
317. ста́рый [STArıy] – 1.yaşlı, 2.eski
318. дорого́й [daraGOY] – pahalı
319. дешёвый [diŞOvıy] – ucuz
320. ры́нок [RInak] – pazar

 

321-330. Sözcüklerle Örnek Cümleler

321. но́вый [NOvıy] – yeni
322. но́вости [NOvasti] – haber
323. о́зеро [Ozira] – göl
324. большо́й [bal'ŞOY] – büyük
325. час [ças] – saat (zaman birimi)
326. мину́та [miNUta] – dakika
327. бога́тый [baGAtıy] – zengin
328. бе́дный [BYEdnıy] – fakir
329. горя́чий [gaRYAçiy] – sıcak
330. холо́дный [haLOdnıy ] - soğuk

 

331-340. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Sıfatlar (ön adlar)

331. лёгкий [LÖhkiy] – hafif, kolay
332. тру́дный [тру́дный - truudnıy] – zor
333. интере́сный [intiRYEsnıy] – ilginç
334. ску́чный [SKUşnıy] – sıkıcı
335. све́тлый [SVYEtlıy] – açık renk, aydınlık
336. тёмный [TÖMnıy] – koyu renk
337. дли́нный [DLİNnıy] – uzun
338. коро́ткий [kaROtkiy] – kısa
339. хоро́ший [haROşıy] – iyi
340. плохо́й [plaHOY] - kötü

 

341-350. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar) 

341. бы́стро [BIstra] – hızlı
342. ме́дленно [MYEdlinna] – yavaş
343. хорошо́ [haraŞO] – iyi bir şekilde
344. гро́мко [GROMka] – yüksek sesle
345. ти́хо [Tİha] – sessiz bir şekilde, alçak sesle
346. интере́сно [intiRYEsna] – ilginç, acaba
347. ску́чно [SKUşna] – sıkıcı
348. краси́во [kraSİva] – güzel
349. некраси́во [nikraSİva] – hoş olmayan bir şekilde, güzel değil, çirkin

_____

350. те́ма [TYEma] - konu

 

351-360. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar)
351. ра́но [RAna] – erken
352. по́здно [POzna] – geç
353. ча́сто [ÇAsta] – sık sık
354. ре́дко [RYEtka] – nadiren
355. мало [MAla] – az
356. пра́вильно [PRAvil'na] – doğru
357. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel! fevkalade! mükemmel!
358. ужа́сно [uJASna] – korkunç, müthiş (‘aşırı’ anlamında)
___________
359. центр [tsentr] – merkez
360. центра́льный [tsınTRAL'nıy] - merkezi

 

361-370. Sözcüklerle Örnek Cümleler

361. во́лосы / во́лос [Volası / VOlas] – saçlar / saç teli
362. глаза́ / глаз [glaZA / glas] – gözler / göz
363. лицо́ [liTSO] – yüz
364. фигу́ра [fiGUra] – endam, boy pos (estetik anlamda vücut)
365. пла́тье [PLAT'ye] – bayan elbisesi
366. руба́шка [ruBAşka] – gömlek
367. же́нский [JENskiy] – kadın (sıfat)
368. мужско́й [muşSKOY] – erkek (sıfat)
369. ту́фли / ту́фля [TUfli / tuFLYA] – mevsim ayakkabısı (ayakkabıları) / ayakkabının teki
370. сапоги́ / сапо́г [sapaGİ / saPOK] – çizme(ler) / çizmenin teki

 

371-380. Sözcüklerle Örnek Cümleler

371. цвет / цвета́ [tsvyet / tsviTA] – renk renkler
372. бе́лый [BYElıy] – beyaz
373. чёрный [ÇÖRnıy] – siyah
374. кра́сный [KRASnıy] – kırmızı
375. жёлтый [JOLtıy] – sarı
376. зелёный [ziLÖnıy] – yeşil
377. голубо́й [galuBOY] – mavi
378. ро́зовый [ROzavıy] – pembe
379. ора́нжевый [aRANjıvıy] – turuncu
380. си́ний [Sİniy] – lacivert

 

381-390. Sözcüklerle Örnek Cümleler

381. боти́нок / боти́нки [baTİnak / baTİNki] – bot / botlar
382. шу́ба [ŞUba] – kürk
383. ша́пка ŞApka] – bere
384. шарф [şarf] – kaşkol, atkı, eşarp
385. медици́на [midiTSIna] – tıp
386. язы́к [yaZIK] – dil
387. иска́ть [iSKAT'] – aramak
388. хоте́ть [haTYET'] – istemek
389. есть / пое́сть / съесть [yest' / paYEST' / sıYEST'] – yemek (yemek) / karın doyurmak / yiyip bitirmek
390. пить / попи́ть / вы́пить [pit' / paPTİ' / VIpit'] – içmek / bir şeyin bir miktarını içmek / içip bitirmek

 

391-400. Sözcüklerle Örnek Cümleler

391. покупа́ть / купи́ть [pakuPAT' / kuPİT'] – satın almak
392. оде́жда [aDYEjda] – giysi, kıyafet
393. проду́кты [praDUktı] – yiyecekler, besin
394. сто́ить [STOit'] –fiyatı olmak
395. оши́бка [aŞIPka] – hata
396. отли́чный [aTLİçnıy] – harika (ön ad)
397. мо́дный [MODnıy] – moda (ön ad)
398. разме́р [razMYER] – beden
399. натура́льный [natuRAL'nıy] – doğal, gerçek
400. приро́да [priROda] – doğa

 

401-410. Sözcüklerle Örnek Cümleler

401. футбо́лка [futBOLka] – tişört
402. сувени́р [suviNİR] – hediyelik eşya
403. велосипе́д [vilasiPYET] – bisiklet
404. мотоци́кл [mataTSIKL] – motor
405. фотоаппара́т [fotaapaRAT] – fotoğraf makinası
406. магнитофо́н [magnitaFON] – teyp
407. ру́чка [RUçka] – tükenmez kalem
408. каранда́ш [karanDAŞ] – kurşun kalem
409. цвето́к / цветы́ [tsviTOK / tsviTI] – çiçek / çiçekler
410. ша́хматы [ŞAhmatı] – satranç

  

411. знако́миться / познако́миться [znaKOmitsa / paznaKOmitsa] с кем? – kiminle tanışmak
412. родны́е [raDNIye] - akrabalar
413. приезжа́ть / прие́хать [priyiJJAT' / priYEhat'] – araçla gelmek
414. давно́ [daVNO] – uzun zaman önce
415. нра́виться / понра́виться [NRAvitsa / paNRAvitsa] кому́? – kimin hoşuna gitmek, sevmek
416. за́мужем [ZAmujem] – evli (kadın için)
417. жена́т [jıNAT] – evli (erkek için)
418. преподава́тель [pripadaVAtil'] - öğretmen
419. преподава́ть / препода́ть [pripadaVAT' / pripaDAT'] кому́? что? – kime ne ders vermek
420. учи́ть / научи́ть [uÇİT' / nauÇİT'] кого́? что? – kime ne öğretmek
421. оди́н / одна́ /одни́ [aDİN / aDNA / aDNİ] – tek başına
422. помога́ть / помо́чь [pamaGAT' / paMOÇ] кому́? – kime yardım etmek
423. по́мощь [POmaşş'] - yardım
424. помо́щник [paMOşnik] - yardımcı
425. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel
426. отли́чно [aTLİçna] - mükemmel
427. норма́льно [narMAL'na] – normal, orta şekerli
428. ничего́ [niçiVO] – 1.fena değil, 2. hiç
429. е́сли [YEsli] - eğer
430. пото́м [paTOM] - sonra
431. рад [rat] - mutlu
432. приглаша́ть / пригласи́ть [priglaŞAT' / priglaSİT'] кого́? – kimi davet etmek?
433. называ́ть / назва́ть [nazıVAT' / naZVTA'] кого́? – kime hitap etmek?
434. разреша́ть / разреши́ть [razriŞAT' / razriŞIT'] кому́? – kime izin vermek?
435. ва́жный [VAjnıy] - önemli
436. профе́ссия [praFYEsiya] - meslek
437. учёный [uÇÖnıy] – bilim adamı
438. бесе́да [biSYEda] - sohbet
439. продолжа́ть / продо́лжить [pradalJAT' / praDOLjıt'] что? – neye devam etmek
440. сле́дующий [SLYEduyuşşiy] – bir sonraki
441. расска́зывать / рассказа́ть [raSKAzıvat' / raskaZAT'] о чём? – neyi anlatmak?
442. ли [li] – mı soru takısı
 

 

443-451. Sözcüklerle 1. Okuma Video Dersi

443. па́спорт [PAspart] - pasaport
444. ко́фе [KOfye] - kahve
445. сэ́ндвич [SENdviç] - sandviç
446. сло́во [SLOva] - kelime, sözcük
447. слы́шать / услы́шать кого́? что? [SLIşat' / uSLIşat'] - kimi, neyi duymak
448. конститу́ция [kanstiTUtsiya] - Anayasa 
449. револю́ция [rivaLYUtsiya] - devrim
450. демокра́тия [dimaKRAtiya] - demokrasi
451. конфли́кт [kanFLİKT] - anlaşmazlık, çatışma, ihtilaf

 

452-491. Sözcüklerle 2. Konuşma Video Dersi

452. настрое́ние [nastraYEniye] – ruh hali, moral, iç keyfi
453. на про́шлом уро́ке [naPROşlam uRokye] – geçen derste
454. тогда́ [taGDA] – o zaman
455. возмо́жно [vaZMOjna] – mümkün, belki, olabilir
456. лу́чше всего́ [LUçşe fsiVO] – en iyisi
457. до́брого вре́мени су́ток [DObrava VRYEmini SUtak] – iyi günler (günün her saat dilimi için Rusça yaygın bir selamlaşma şekli, birebir çeviri - iyi zamanlar, iyi saatler)
458. уда́чный [uDAçnıy] – başarılı, çok uygun
459. приве́тствие [priVYEtstviye] - selamlaşma
460. уда́чное приве́тствие [uDAçnaye priVYEtstviye] – çok başarılı bir selamlaşma
461. приходи́ть / прийти́ [prihaDİT’ / priyTİ] - gelmek
462. здоро́ваться / поздоро́ваться с кем? [zdaROvatsa / pazdaROvatsa] – kiminle merhabalaşmak, selamlaşmak
463. представля́ться / предста́виться кому́? [pridstaVLYAtsa / priDSTAvitsa] – kime kendini tanıtmak
464. расска́зывать / рассказа́ть кому́? о ком? о чём? [raSKAzıvat’ / raskaZAT’] – kime, neyi anlatmak
465. молча́ть / замолча́ть [malÇAT’ / zamalÇAT’] - susmak
466. наве́рное [naVYERnaye] - galiba
467. стесня́ться / застесня́ться кого́? чего́? [stiSNYAtsa / zastiSNYAtsa] – çekinmek, utanmak
468. похо́ж (-а,-е,-и) на кого́ [paHOJ nakaVO] – kime benziyor
469. замеча́тельно [zamiÇAtil’na] – harika
470. сме́лый [SMYElıy] - cesur
471. у́мный [UMnıy] - akıllı
472. ра́зве [RAzvye] - yoksa
473. перебива́ть / переби́ть кого́? [piribiVAT’ / piriBİT’] – kimin sözünü kesmek
474. ско́ро [SKOra] – pek yakında (zaman olarak)
475. де́тский сад [DYEtskiy sat] – anaokulu
476. це́лый день [TSElıy dyen’] – bütün gün
477. маши́нка [maŞINka] – oyuncak araba
478. ку́кла [KUkla] – oyuncak bebek
479. рисова́ть / нарисова́ть кого́? что? [rİsaVAT’ / narisaVAT’] – resim yapmak
480. мечта́ть / помечта́ть о ком? о чём? [miÇTAT’ / PAMİçtat’] – hayal kurmak
481. ребёнок / де́ти [riBÖnak / DYEti] – çocuk / çocuklar
482. бо́льше не бу́ду [BOL’şe niBUdu] – bir daha yapmayacağım
483. (то́лько) ме́жду на́ми [TOL’ka MYEjdu NAmi] – aramızda kalsın
484. скро́мный [SKROMnıy] - mütevazi
485. на сле́дующем уро́ке [naSLYEduyuşşyem uROkye] – bir sonraki derste
486. гость [gost’] - misafir
487. приглаша́ть / пригласи́ть в го́сти кого́? [priglaŞAT’ / priglaSİT’] – kimi misafirliğe çağırmak / davet etmek
488. встре́ча [FSTRYEça] - buluşma
489. До встре́чи! [daFSTRYEçi] - Görüşmek üzere.
490. уда́ча [uDAça] – iyi şans
491. Уда́чи вам! [uDAçi vam] - Bol şanslar. / Allah rast getirsin.

 

492-493. Sözcüklerle 2. Okuma Video Dersi 

492. ви́деть / уви́деть [Vİdit' / uVİdit'] - görmek

493. рожда́ться / роди́ться [raJDAtsa / raDİtsa] - doğmak

 

494-539. Sözcüklerle 3. Konuşma Video Dersi

494 так себе́ [tak siBYE] – şöyle böyle

495. что случи́лось? [şto sluÇİlas’] – ne oldu?

495. обеща́ть / пообеща́ть что? кому́? [abiŞŞAT’ / paabiŞŞAT’] – ne sözü, kime söz vermek

496. за́нят / занята́ / за́нято / за́няты [ZAnyat / zanyaTA / ZAnyata / ZAnyatı] – müsait değil, meşgul

497. мне о́чень жаль [mnye Oçin’ jal’] – çok üzgünüm

498. мо́жет быть [MOjıt bıt’] – belki

499. в друго́й раз [vdruGOY ras] – başka zaman(da)

500. всегда́ [fsiGDA] – her zaman

501. домохозя́йка [damahaZYAYka] – ev hanımı

502. лёгкий [LÖhkiy] – kolay, hafif

503. убира́ть / убра́ть что? где? [ubiRAT’ / uBRAT’] – neyin temizliğini yapmak

504. гла́дить / погла́дить что? [GLAdit’ / paGLAdit’] – neyin ütüsünü yapmak

505. стира́ть / постира́ть что? [stiRAT’ / pastiRAT’] – ne yıkamak (çamaşır yapmak)

506. уве́рен / уве́рена / уве́рены в чём? [uVYErin / uVYErina / uVYErinı] – hangi konuda emin

507. вку́сный [FKUsnıy] - lezzetli

508. гото́вить / пригото́вить что? [gaTOvit’ / prigaTOvit’] – ne pişirmek

509. все [fsye] – herkes, tüm

510. всё [fsö] – her şey

511. бо́льше всего́ [BOL’şe fsiVO] – en çok

512. жа́реный [JArinıy] - kızarmış

513. карто́шка [karTOşka] - patates

514. котле́та [kaTLYEta] - köfte

515. до́лжен / должна́ / должны́ [DOLjın / dalJNA / dalJNI] - zorunda

516. си́льный [SİL’nıy] - güçlü

517. ку́шать / поку́шать [KUşat’ / paKUşat’ ] – yemek yemek

518. заня́тие [zaNYAtiye] – uğraş, meşgale, ders,

519. зоопа́рк [zaaPARK] – hayvanat bahçesi

520. как здо́рово! [kak ZDOrava] – ne güzel! harika! süper!

521. обяза́тельно [abiZAtil’na] – mutlaka, kesinlikle

522. сбыва́ться / сбы́ться что? чему́? [zbıVAtsa / ZBItsa] – ne gerçekleşmek

523. шути́ть / пошути́ть [şuTİT’ / paşuTİT’] – şaka yapmak

524. реша́ть / реши́ть что де́лать? [riŞAT’ / riŞIT’] – karar vermek

525. всё ещё [fsö iŞŞÖ] - hâlâ

526. сам / сама́ / са́ми [sam / saMA / SAmi] – kendi başına

527. свой [svoy] – kendi olan

528. ничего́ себе́! [niçiVO siBYE] – vay canına!

529. про́бовать / попро́бовать что? [PRObavat’ / paPRObavat’] – denemek, tatmak

530. молоде́ц! [malaDYETS] - aferin

531. про́сто [PROsta] – sadece

532. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel

533. то́чно [TOçna] – tam / kesin olarak

534. поли́тика [paLİtika] - siyaset

535. поня́тно [paNYAtna] - anlaşıldı

536. статья́ [stat’YA] - makale

537. вспомина́ть / вспо́мнить [fspamiNAT’ / FSPOMnit’] – aklına gelmek

538. всего́ хоро́шего! [fsiVO haROşıva] – her şey gönlünce olsun.

539. береги́те себя́! [biriGİtye siBYA] – kendinize iyi bakınız veya kendinize dikkat ediniz. 

 

540-547. Sözcüklerle 3. Okuma Video Dersi 

540. мини́стр [miNİSTR] - bakan
541. премьер-мини́стр [prim'yer-miNİSTR] - başbakan
542. к сожале́нию [ksajaLYEniyu] - maalesef
543. набира́ть / набра́ть но́мер [nabiRAT' / naBRAT' NOmir] - telefon numarasını çevirmek
544. звони́ть / позвони́ть куда́? кому́? [zvaNİT' / pazvaNİT'] - nereyi, kimi aramak
545. ошиба́ться / ошиби́ться [aşıBAtsa / aşıBİtsa] - yanılmak, yanlış numara çevirmek
546. кварти́ра [kvarTİra] - ev (daire)
547. не туда́ попада́ть / попа́сть [nituDA papaDAT' / paPAST'] - yanlış bir yere gelmek; yanlış numara çevirmek

 

548-547. Sözcüklerle 4. Okuma Video Dersi 

548. нос / носы́ [nos / naSI] - burun / burunlar
549. рот / рты [rot / rtı] - ağız / ağızlar
550. зуб / зу́бы [zup / ZUbı] - diş / dişler
551. весёлый [viSÖlıy] - neşeli

 

552-557. Sözcüklerle 5. Okuma Video Dersi 

552. па́смурно [PAsmurna] - hava kapanıktır / kapalıdır
553. зонт [zont] - şemsiye
554. зна́чить [ZNAçit'] - anlam sahipi olmak
555. смешно́й [smiŞNOY] - komik
556. смея́ться / посмея́ться над кем? над чем? с кого? [smiYAtsa / pasmiYAtsa] - kime, neye, kime gülmek
557. непого́да [nipaGOda] - kötü hava

 

558-575. Sözcüklerle 6. Okuma Video Dersi 

558. интерье́р [intır'YER] - iç dekorasyon 
559. диза́йнер [diZAYnir] - iç mimar
560. пол [pol] - zemin, taban
561. потоло́к [pataLOK] - tavan
562. стена́ [stiNA] - duvar
563. дверь [dvyer'] - kapı (dişil)
564. таре́лка [taRYELka] - tabak
565. фрукт [frukt] - meyve
566. о́вощ [Ovaşş'] - sebze
567. бана́н [baNAN] - muz
568. апельси́н [apil'SİN] - portakal
569. я́блоко [YAblaka] - elma
570. сли́ва [SLİva] - erik
571. холоди́льник [halaDİL'nik] - buzdolabı
572. помидо́р [pamiDOR] - domates
573. огуре́ц [aguRYETS] - salatalık
574. морко́вь [marKOF'] - havuç
575. фильм у́жасов [fil'm Ujasaf] - korku filmi

 

576-587. Sözcüklerle 4. Konuşma Video Dersi 

576. до́брое у́тро [DObraye Utra] - günaydın
577. до́брый день [DObrıy dyen'] - iyi günler
578. до́брый ве́чер [DObrıy VYEçir] - iyi akşamlar
579. до́брое вре́мя су́ток = до́брого вермени су́ток (457. ifadeye bknz.) [DObraye VRYEmya Sutak] - iyi
günler (günün her saat dilimi için Rusça yaygın bir selamlaşma şekli, birebir çeviri - iyi zamanlar)
580. как пожива́ете / пожива́ешь? [kak pajıVAyitye] - hayatınız nasıl gidiyor?
581. всё в поря́дке [fsö fpaRYAtkye] - her şey yolunda
582. передава́ть / переда́ть приве́т кому́? [piridaVAT' / piriDAT' priVYET] - kime selam iletmek (söylemek)
583. бу́дем знако́мы! [BUdim znaKOmı] - (haydi) tanışalım
584. о́чень прия́тно! [Oçin' priYAtna] - tanıştığımıza memnun oldum
585. рад (с Ва́ми) познако́миться! [rat (sVAmi) paznaKOmitsa] - tanıştığımıza memnun oldum
586. нельзя́ [nil'ZYA] - -maz (-mez), olmaz, yasak
587. представля́ть / предста́вить кого́? кому́? [pritstaVLYAT' / priTSTAvit'] - kimi, kime tanıtmak

 

588-599. Sözcüklerle 7. Okuma Video Dersi 

588. я́ркий [YARkiy] - parlak
589. ещё [yiŞŞÖ] - henüz, daha; 2. bir de
590. тёплый [TÖplıy] - ılık
591. энерги́чный [inırGİçnıy] - enerjik
592. споко́йный [spaKOYnıy] - sakin, huzurlu
593. со́лнечный [SOLniçnıy] - güneşli
594. не́бо [NYEba] - gökyüzü
595. све́жий / несве́жий [SVYEjıy / niSVYEjıy] - taze, temiz (hava için)
596. гру́стный [GRUsnıy] - hüzünlü
597. гру́ша [GRUşa] - armut
598. виногра́д [vinaGRAT] - üzüm
599. капу́ста [kaPUsta] - lahana

 

599-620. Sözcüklerle 5. Konuşma Video Dersi

599. то́лько что [TOL’kaşta] – demin
600. узнава́ть / узна́ть [uznaVAT’ / uZNAT’] – 1. öğrenmek; 2. tanımak
601. друг дру́га [drukDRUga] – birbirini
602. национа́льность [natsiaNAL’nast’] - milliyet
603. Кто ты по национа́льности? [kto tı panatsiaNAL’nasti] – milliyetin nedir?
604. Кто ты по профе́ссии? [kto tı papraFYEsiyi] – mesleğin nedir?
605. изве́стный [iZVYEsnıy] – ünlü, meşhur
606. стро́ить / постро́ить [STROit’ / paSTROit’] – inşa etmek
607. инжене́р-строи́тель [injıNYER straİtil’] – inşaat mühendisi
608. бу́дущий (бу́дущий био́лог) [Buduşşiy (BUduşşiy biOlak)] – aday (biyolog adayı)
609. подготови́тельный факульте́т [padgataVİtil’nıy fakul’TYET] – hazırlık fakültesi
610. наза́д (год наза́д) [naZAT (got naZAT)] – 1. geriye doğru; 2. … önce (bir yıl önce)
611. раз [ras] – kere, defa; bir
612. родно́й (родно́й го́род, родно́й язы́к) [raDNOY] – öz olan (memleket, ana dili)
613. Ско́лько вре́мени Вы изуча́ете ру́сский язы́к? [SKOL’ka VRYEmini vı izuCHAyitye Ruskiy yıZIK] –

        Rusçayı ne zamandır öğreniyorsunuz?
614. счита́ть / посчита́ть [şşiTAT’ / paşşiTAT’] - saymak
615. гла́вное [GLAvnaye] – önemli olan
616. говори́ть на одно́м языке́ [gavaRİT’ naaDNOM yazıKYE] – aynı dilde konuşmak
617. прав / права́ / пра́вы [praf / praVA / PRAvı] – haklı
618. класси́ческий (класси́ческая му́зыка) [klaSİçiskiy] – klasik (klasik müzik)
619. занима́ться / заня́ться чем? (занима́ться спо́ртом) [zaniMAtsa / zaNYAtsa] – 1. ders çalışmak;

620. bir şeyle uğraşmak (spor yapmak)

 

621-629. Sözcüklerle 8. Okuma Video Dersi 

621. да́ча [DAça] - Rus tipi yazlık evi 
622. пе́нсия / быть на пе́нсии [PYENsiya / bıt' naPYENsiyi] - 1. emekli maaş, 2. emeklilik / emekli olmak
623. пенсионе́р / пансионе́рка [pinsiaNYER / pinsiaNYERka] - emekli erkek / kadın
624. бассе́йн [baSYEYN] - havuz
625. билья́рд [bil'YART] - bilardo
626. гара́ж [gaRAŞ] - garaj
627. клубни́ка [kluBNİka] - çilek
628. фантази́ровать / пофантази́ровать о чём? [fantaZİravat' / pafantaZİravat'] - neyin fantezisini kurmak

629. фанта́зия [fanTAziya] - fantezi 

 

630-631. Sözcüklerle 9. Okuma Video Dersi 

630. всё таки [fsÖtaki] - yine de

631. стра́нный [STRANnıy] - garip, tuhaf

 

632 - 639. Sözcüklerle 10. Okuma Video Dersi 

632. плане́та [plaNYETA] - gezegen
633. океа́н [akiAN] - okyanus
634. контине́нт [kantiNYENT] - kıta, kara
635. сейф [syeyf] - para kasası
636. кошелёк [kaşıLÖK] - cüzdan
637. луна́ [luNA] - dolunay
638. звезда́ [zviZDA] - yıldız
639. самолёт [samaLÖT] - uçak

 

640 - 647. Sözcüklerle 11. Okuma Video Dersi
640. карма́н [karMAN] - cep
641. ва́нная [VANnaya] - banyo odası
642. везде́ [viZDYE] - her yerde
643. по́лка [POLka] - raf
644. дива́н [diVAN] - kanepe
645. подоко́нник [padaKONnik] - denizlik pencere önü
646. ку́хня [KUhnya] - mutfak
647. зе́ркало [ZYERkala] - ayna

 

648 - 658. Sözcüklerle 12. Okuma Video Dersi 

648. клие́нт [kliYENT] - müşteri
649. бути́к [buTİK] - butik
650. неда́вно [niDAvna] - geçen gün, kısa süre önce, yeni ('yeni geldim' gibi ifadelerde)
651. всё вре́мя [fsö VRYEmya] - sürekli
652. пока́зывать / показа́ть кого́? что? кому́? [paKAzıvat' / pakaZAT'] - kimi, neyi, kime göstermek
653. шеф [şef] - patron
654. пе́рвый раз [PYERvıy ras] - ilk defa
655. ожида́ть [ajıDAT'] - ummak, beklemek (ummak anlamında)
656. универма́г [univirMAK] - süpermarket
657. счёт / счёт в ба́нке [şşöt VBANkye] - hesap, bankadaki hesab (banka hesabı)
658. мно́гое [MNOgaye] - çok şey

 

659 - 666. Sözcüklerle 13. Okuma Video Dersi 

659. иностра́нец [inaSTRAnits] - yabancı (başka ülkenin vatandaşı)
660. ста́нция [STANtsıya] - istasyon
661. райо́н [raYON] - semt
662. так / не так [tak / niTAK] - böyle / böyle değil
663. называ́ться как? [nazıVAyıtsa] - ne adı olmak? (cansız isimlerle kullanılır)
664. тео́рия [tiOriya] - varsayım, teori
665. ра́зные / ра́зные тео́рии [RAznıye / RAznıye tiOriyi] - çeşitli / çeşitli varsayımlar
666. вокру́г чего́? [vaKRUK] - neyin etrafında

 

667 - 687. Sözcüklerle 14. Okuma Video Dersi
667. худо́жник [huDOjnik] - ressam
668. худо́жник - моделье́р [huDOjnik-madıl'yer] - moda tasarımcısı
669. большо́й оригина́л [bal'şoy arigiNAL] - çok orijinal biri
670. шампу́нь [şamPUN'] - şampuan
671. голова́ [galaVA] - baş, kafa
672. висе́ть / повисе́ть где? [viSYET' / paviSYET'] - nerede asılı durmak
673. лежа́ть / полежа́ть где? [liJAT' / paliJAT^'] - nerede yatmak (yatay durmak)
674. сиде́ть / посиде́ть где? [siDYET' / pasiDYET'] - nerede oturmak (oturmuş olmak)
675. стоя́ть / постоя́ть где? [staYAT' / pastaYAT'] - nerede dik veya ayakta durmak
676. карти́на [karTİna] - tablo
677. рису́нок [riSUnak] - resim
678. га́лстук [GALstuk] - kravat
679. пиджа́к [piDJAK] - ceket
680. крова́ть [kraVAT'] - karyola (yatak)
681. бри́тва [BRİtva] - tıraş bıçağı
682. бри́ться / побри́ться чем? [BRİtsa / paBRİtsa] - neyle tıraş olmak
683. мы́ло [MIla] - sabun
684. мыть / помы́ть что? чем? [mıt' / paMIT'] - neyi neyle yıkamak
685. щётка [ŞŞÖtka] - fırça
686. зубна́я щётка [zuBNAya ŞŞÖtka] - diş fırçası
687. командиро́вка [kamandiROfka] - iş seyahatı

 

688 - 699. Sözcüklerle 15. Okuma Video Dersi 

688. эконо́мика [ikaNOmika / ekaNOmika] - ekonomi 

689. психотерапе́вт [psihatiraPYEFT] - psikoterapist 

690. популя́рный [papuLYARnıy] - ünlü, meşhur

691. разгова́ривать с кем? о чём?  [razgaVArivat'] - kiminle ne hakkında konuşmak, sohbet etmek (karşılıklı konuşmak)

692. зарпла́та [zarPLAta] - maaş 

693. весь [vyes'] - tüm

694. литерату́ра [litiraTUra] - edebiyat

695. любо́вь [lüBOF'] - aşk, sevgi

696. выслу́шивать / вы́слушать кого́? [vıSLUşıvat' / VIsluşat'] - kimi baştan sonuna kadar dikkatli dinlemek

697. сове́т / дать сове́т [hsaVYET / dat' saVYET - tavsiye / tavsiye vermek

698. сча́стье [şşyast'ye] - mutluluk

699. счастли́вый [şiSLİvıy] - 1.mutlu, 2.şanslı

 

700 - 724. Sözcüklerle 16. Okuma Video Dersi 

700. зага́дка [zaGAtka] - bulmaca 
701. зага́дывать / загада́ть зага́дку [zaGAdıvat' / zagaDAT' zaGAtku] - bulmaca sormak
702. уга́дывать / угада́ть зага́дку [uGAdıvat' / ugaDAT' zaGAtku] - bulmaca çözmek
703. стомато́лог [stamaTOlak] - diş doktoru
704. танцева́ть / станцева́ть [tantsıVAT' / stantsıVAT'] - dans etmek
705. та́нец [TAnits] - dans
706. столо́вая [staLOvaya] - yemekhane, lokanta
707. еда́ [yıDA] - yemek, yiyecek
708. суп [sup] - çorba
709. мя́со [MYAsa] - et
710. сала́т [saLAT] - salata
711. милиционе́р [militsıaNYER] - polis (Ukrayna'da)
712. мили́ция [miLİtsiya] - polis teşkilatı, polis şubesi, karakola
713. полице́йский [paliTSEYskiy] - polis (Rusya'da) 
714. поли́ция [paLİtsıya] - polis teşkilatı, polis şubesi, karakola
715. банди́т [banDİT] - eşkiya

716. ба́нда[BANda] - çete
717. колле́га [kaLYEga] - meslektaş, iş arkadaşı
718. хулига́н [huliGAN] - holigan, kabadayı, zorba, sataşan kimse
719. друго́й [durGOY] - diğer, başka
720. ничего́ плохо́го / ничего́ плохо́го не де́лать [niçiVO plaHOva] - kötü bir şey yok / kötü bir şey yapmamak
721. ничего́ хоро́шего / ничего́ хоро́шего не де́лать [niçiVO haROşıva] - iyi bir şey yok / iyi bir şey yapmamak 
722. музыка́льный инструме́нт [muzıKAL'nıy instruMYENT] - müzik aleti
723. зал / конце́ртный зал [zal / kanTSERtnıy zal] - salon / konser salonu 
724. приду́мывать / приду́мать что? [priDUmıvat' / priDUmat'] - bulmak, uydurmak, akıl etmek, 

icat etmek

724.1 приду́мывать / приду́мать пра́вило [priDUmıvat' / priDUmat' PRAvila] - kural koymak
724.2 приду́мывать / приду́мать спо́соб [priDUmıvat' / priDUmat' SPOsap] - bir yol bulmak 
724.3 приду́мывать / приду́мать и́мя [priDUmıvat' / priDUmat' İmya] - isim koymak
724.4 приду́мывать / приду́мать план [priDUmıvat' / priDUmat' plan] - plan yapmak 
724.5 приду́мывать / приду́мать оправда́ние [priDUmıvat' / priDUmat' apravDAniye] - bahane uydurmak
724.6 приду́мывать / приду́мать Интерне́т [priDUmıvat' / priDUmat' intırNET] - İnternet'i icat etmek
724.7 приду́мывать / приду́мать зага́дку [priDUmıvat' / priDUmat' zaGAtku] - bulmacayı oluşturmak
724.8 что-нибу́дь приду́маем [ştoniBUT' priDUmayım] - bir şekilde hallederiz

 

725 - 744. Sözcüklerle 17. Okuma Video Dersi 

725. понеде́льник [paniDYEL'nik] - Pazartesi 
726. вто́рник [FTORnik] - Salı 
727. среда́ [sriDA] - Çarşamba 
728. четве́рг [çiTVYERK] - Perşembe 
729. пя́тница [PYAtnitsa] - Cuma 
730. суббо́та [suBOta] - Cumartesi 
731. воскресе́нье [vaskriSYEN'ye] - Pazar 
732. идти́ - ходи́ть куда́? [itTİ - haDİT'] - nereye yürüyerek gitmek 
733. скуча́ть / заскуча́ть [skuÇAT' / zaskuÇAT'] - canı sıkılmak 
734. скуча́ть / соску́читься по кому́? по чему́? [skuÇAT' / saSKUçitsa] - kimi, neyi özlemek
735. путь [put'] - yolculuk, yol
736. доро́га [daROga] - yol, yolculuk
737. пра́вильный [PRAvil'nıy] - doğru olan 
738. ве́рный [VYERnıy] - doğru olan 
739. успе́х [uSPYEH] - başarı 
740. неуда́ча [niuDAça] - başarısızlık
741. открыва́ть / откры́ть что? [atkrıVAT' / aTKRIT'] - neyi açmak (elektrikli cihazlar hariç) 
742. закрыва́ть / закры́ть что? [zakrıVAT' / zaKRIT'] - neyi kapatmak (elektrikli cihazlar hariç) 
743. ка́ждый [KAjdıy] - her 
744. находи́ть / найти́ кого́? что? [nahaDİT' / nayTİ] - bulmak

 

745 - 767 Sözcüklerle 18. Okuma Video Dersi 

745. е́хать / е́здить куда́? на чём? [YEHat' / YEzdit'] - nereye, ne ile gitmek
746. ваго́н [vaGON] - vagon

746.1 о́бщий ваго́н [Opşşiy vaGON] - oturma koltuklu vagon
746.2 плацка́ртный ваго́н [platsKARtnıy vaGON] - yataklı vagon
746.3 купе́йный ваго́н [kuPYEYnıy vaGON] - kompartımanlı vagon
746.4 спа́льный ваго́н - СВ (люкс ваго́н) [SPAL'nıy vaGON] - iki kişilik yataklı vagon
746.5 премиум ваго́н (VIP) [PRYEmium vaGON] - birinci sınıf vagon

747. купе́ [kuPE] - kompartıman
748. улыба́ться / улыбну́ться [ulaBAtsa / ulıBNUtsa] - gülümsemek
749. происходи́ть / произойти́ (что происхо́дит?) [praishaDİT' / praizayTİ (şto praisHOdit)] - meydana gelmek, yer almak, olmak (ne, neler oluyor?)
750. тепле́ть / потепле́ть где? [ptiPLYET' / patiPLYET'] - ne ısınmak (в комнате потеплело - oda ısındı)
751. та́ять / раста́ять [TAyat' / raSTAyat'] - erimek 
752. цвести́ / расцвести́ [TSVYEsti / rastsvyeSTİ] - çiçek açmak
753. пти́ца [PTİtsa] - kuş
754. свети́ть / посвети́ть [sviTİT' / pasviTİT'] - ışık vermek, parlamak (güneş için)
755. греть / согре́ть кого? что? [gryet' / saGRYET'] - kimi, neyi ısıtmak
756. спеть/ поспе́ть [spyet' / paSPYET'] - olgunlaşmak, olmak (meyve, sebze için)
767. вре́мя года [VRYEmya GOda] - mevsim

 

768 - 779 Sözcüklerle 19. Okuma Video Dersi 

768. торго́вый центр [tarGOvıy tsentr] - alışveriş merkezi
769. универма́г [univirMAK] - süpermarket, alışveriş merkezi
770. благодари́ть / поблагодари́ть за что? [blagadaRİT' / pablagadaRİT' zaŞTO] - ne için teşekkür etmek
771. про́сто замеча́тельно! [PROsta zamiÇAtil'nıy] - harika valla!
772. начина́ть / нача́ть что? [naçiNAT' / naÇAT' ] - neye başlamak (örneğin; derse başlamak)
773. начина́ться / нача́ться [naçiNAtsa / naÇAtsa] - ne başlamak (örneğin; ders başlıyor)
774. нача́ло [naÇAla] - başlangıç
775. зака́нчивать / зако́нчить что? [zaKANçivat' / zaKONçit'] - neyi bitirmek
776. зака́нчиваться / зако́нчиться [zaKANçivatsa / zaKONçitsa] - bitmek
777. коне́ц [kaNYETS] - son
778. мо́дный [MOdnıy] - moda olan
779. кру́то / круто́й [KRUta / kruTOY] - harika / havalı

 

780 - 805 Sözcüklerle 20. Okuma Video Dersi 

780. тала́нт [taLANT] - yetenek
781. тала́нтливый [taLANtlivıy] - yetenekli
782. уда́чливый [uDAçlivıy] - şanslı
783. поня́тливый [paNYAtlivıy] - anlayışlı
784. устава́ть / уста́ть [ustaVAT' / uSTAT'] - yorulmak
785. исто́рия [iSTOriya] - tarih, kısa hikaye
786. матема́тика [matiMAtika] - matematik
787. фи́зика [Fİzika] - fizik
788. иностра́нный язы́к [inaSTRANnıy yıZIK] - yabancı dil
789. вещь (она́) [vyeşş'] - eşya
790. носо́к - носки́ [naSOK - naSKİ] - çorap - çoraplar
791. ча́йник [ÇAYnik] - çaydanlık
792. ча́шка [ÇAşka] - fincan
793. ви́лка [Vİlka] - çatal
794. нож [noş] - bıçak
795. диск [disk] - CD, disk
796. кни́жный шкаф (она́) [KNİjnıy şkaf] - kitap dolabı
797. дверно́й замо́к [dvirNOY zaMOK] - kapı kilidi
798. шко́льные го́ды [ŞKOL'nıye GOdı] - okul yılları
799. копчёная колбаса́ [kapÇÖnaya kalbaSA] - sucuk
800. варёная колбаса́ [vaRÖnaya kalbaSA] - salam
801. сли́вочное ма́сло [SLİvaçnaye MAsla] - tereyağı
802. расти́тельное ма́сло [raSTİtil'naye MAsla] - sıvı yağı
803. варе́нье [vaRYEN'ye] - reçel
804. ме́бель [MYEbil'] - mobilya
805. посу́да [paSUda] - çanak çömlek, bulaşık

 

806 - 819 Sözcüklerle 21. Okuma Video Dersi  

806. ужа́сный [uJAsnıy] - korkunç, felaket, iğrenç
807. высо́кий [vıSOkiy] - yüksek, uzun boylu
808. сли́шком [SLİŞkam] - çok fazla, fazlasıyla
809. цена́ [tsıNA] - fiyat
810. Что с тобо́й происхо́дит? [şto staBOY praisHOdit] - sana ne oluyor
811. норма́льный челове́к [narMAL'nıy çilaVYEK] - normal, düzgün bir insan
812. яйцо́ - я́йца [yiyTSO / YAYtsa] - yumurta - yumurtalar
813. яи́чница [yiİŞnitsa] - sahanda yumurta
814. дово́лен чем? [daVOlin] - ne ile memnun
815. Будь дово́лен! [but' daVOlin] - keyfine bak memnun ol
816. включа́ть / включи́ть что? [fklüÇAT' / fklüÇİT'] - ne (elektrik cihazları) açmak
817. свет [taLANT] - elektrik, ışık, lamba
818. тра́тить / потра́тить что? на что? [TRAtit' / paTRAtit'] - neyi ne için harcamak
819. не́рвничать / разне́рвничаться [NYERvniçat' / razNYERvniçatsa] - sinirlenmek, sinir olmak

 

820 - 825 Sözcüklerle 22. Okuma Video Dersi

820. мяч - мя́чик [myaç - MYAçik] - top, ufak top veya çocuk oyun topu
821. опя́ть [apYAT'] - yine, tekrar
822. пиро́г - пироги́ [piROK - piraGİ] - meyveli turta, börek - börekler
823. пирожо́к - пироги́, пирожки́ [piraJOK - piraGİ, piraŞKİ] - poaça - poaçalar
824. пла́кать / запла́кать [PLAkat'/ zaPLAkat'] - ağlamak / ağlamaya başlamak
825. учи́ть наизу́сть / вы́учить наизу́сть [uÇİT' naiZUST' / VIuçit' naiZUST'] - ezberlemek

 

826- 834 Sözcüklerle 23. Okuma Video Dersi

826. консервато́рия [kansirvaTOriya] - konservatuar
827. бараба́н [baraBAN] - davul, trampet
828. фле́йта [FLYEYta] - flüt
829. культу́ра [kul'TUra] - kültür
830. хи́нди [HİNdi] - Hintçe, Hint dili
831. род [rot] - sülale, soy
832. объясня́ть / объясни́ть кому́? что? [ab(ı)yaSNYAT' / ab(ı)yaSNİT'] - kime ne açıklamak
833. знако́мый [znaKOmıy] - tanıdık
834. чужо́й / чужо́й язы́к / чужа́я страна́ [çuJOY] - yabancı (başka anlamında) / başka bir il / başka bir ülke

 

835- 852 Sözcüklerle 24. Okuma Video Dersi

835. капиталисти́ческий [kapitaliSTİçiskiy] - kapitalist sistemi ile ilgili
836. рок-музыка́нт [rok-muzıKANT] - Rock müzisyen
837. шоу-би́знес [şou-BİZnıs] - eğlence sektörü
838. поэ́т [paET] - şair
839. стих, стихотворе́ние [stih, stihatvaRYEniye] - şiir
840. юг, ю́жный (ю́жный ве́тер) [yuk, YUjnıy (YUjnıy VYEtir)] - Güney, Güney ile ilgili (Güney rüzgarı)
841. се́вер, се́верный (Се́верный по́люс) [SYEvir, SYEvirnıy (SYEvirnıy VYEtir)] - Kuzey, Kuzey ile ilgili

       (Kuzey Kutbu)
842. восто́к, восто́чный (восто́чный та́нец) [vaSTOK, vaSTOçnıy (vaSTOçnıy TAnits)] - Doğu, Doğu ile ilgili

       (oriyental dans, göbek dansı)
843. за́пад, за́падный (за́падная культу́ра) [ZApat, ZApadnıy (ZApadnaya kul'TUra)] - Batı, Batı ile ilgili (Batı

       kültür)
844. Сове́тский Сою́з [saVYEtskiy saYUS] - Sovyetler Birliği
845. получа́ть / получи́ть что? от кого́? у кого́?[paluÇİT' / paluÇAT'] - (teslim) almak
846. посы́лка (получи́ть посы́лку) [paSILka (paluÇİT' paSILku)] - kargo (kargo almak)
847. про́сто, то́лько [PROsta, TOL'ka] - sadece (basitçe), sadece (ancak)
848. филосо́фия [filaSOfiya] - felsefi
849. ге́ний [GYEniy] - deha
850. (как?) гениа́льно / (какой?) гениа́льный [giniAL'nıy] - dahice (belirteç (zarf) / sıfat)
851. совреме́нный [savriMYENnıy] - modern, günümüzde olan

 

852- 865 Sözcüklerle 25. Okuma Video Dersi 

852. оптимисти́чно [aptimiSTİçna] - iyimserce
853. оптимисти́чный челове́к [aptimiSTİçnıy çilaVYEK] – iyimser insan
854. неформа́льный [nifarMAL’nıy] – gayriresmi
855. колле́га [kaLYEga] – meslektaş, iş arkadaşı

855.1. колле́га по рабо́те [kaLYEga paraBOtye] – iş arkadaşı
855.2. колле́га по университе́ту [kaLYEga paunivyersiTYEtu ] – üniversite arkadaşı
855.3. колле́га по слу́жбе [kaLYEga paSLUjbye] - meslektaş

856. мир [mir] – dünya (Dünya deği); barış

856.1. мир во всём ми́ре [mir vaFSÖM Mİrye] – tüm dünyada barış

857. потихо́ньку [patiHON’ku] – yavaş yavaş, idare eder
858. как всегда́ [kafsiGDA] – her zamanki gibi
859. как обы́чно [kakaBIçna] – her zamanki gibi
860. забыва́ть / забы́ть кого? что? о ком? о чём? [zabıVAT’ / zaBIT’] – ne, kimi, ne hakkında, kim hakkında    ututmak

861. услы́шать в отве́т [uSLIşat’ vaTVYET] – cevap olarak duymak
862. боле́ть / заболе́ть чем? [baLYET’ / zabaLYET’] – hasta yatmak / olmak, hastalanmak, ne hastalığı kapmak

862. 1. голова́ боли́т [galaVA baLİT] – başı / m ağrıyor

863. пло́хо учи́ться [PLOha uÇİtsa] – okulda başarılı olamamak, kötü notlara sahip olmak
864. задава́ть / зада́ть вопро́с [zadaVAT’ / zaDAT’ vaPROS] – soru sormak
865. отвеча́ть / отве́тить на вопро́с [atviÇAT’ / aTVYEtit’ navaPROS] – soruyu cevaplamak

 

866- 875 Sözcüklerle  26. Okuma Video Dersi 

866. незнако́мый [niznaKOmıy] – tanımadık, yabancı biri
867. напро́тив чего́? [naPROtif çiVO] – nayin karşısında

867.1. напро́тив друг дру́га [naPROtif drukDRUga] – karşı karşıya
867.2. друг про́тив дру́га [druk PROtif DRUga] – karşı karşıya

868. возвраща́ться / верну́ться откуда? куда? [vazvraŞŞYAtsa / virNUtsa] – nereden, nereye dönmek
869. нача́ть что де́лать? [naÇAT’ şto DYElat’] – ne yapmaya başlamak
870. стать что де́лать? [stat’ şto DYElat’] – ne yapmaya başlamak
871. продолжа́ть что де́лать? [pradalJAT’ şto DYElat’] – ne yapmaya devam etmek
872. переста́ть что де́лать? [piriSTAT’ şto DYElat’] – ne yapmayı kesmek / durdurmak
873. ко́нчить что де́лать? [KONçit’ şto DYElat’] – ne yapmayı bitirmek
874. встреча́ть / встре́тить кого? [fstriÇAT’ / FSTRYEtit’] – kimi karşılamak, kime rastlamak, kiminle

       karşılaşmak
875. сра́зу [SRAzu] – hemen, o anda

 

876 - 888 Sözcüklerle  27. Okuma Video Dersi 

876. блонди́н / блонди́нка [blanDİN / blanDİNka] – sarışın erkek / kadın
877. брюне́т / брюне́тка [brüNYET / brüNYEtka] – esmer erkek / kadın
878. теря́ть / потеря́ть кого́? что? [tiRYAT' / patiRYAT'] – kimi, ne kaybetmek
879. коме́дия [kaMYEdiya] – komedi
880. траге́дия [traGYEdiya] – trajedi
881. глу́пый [GLUpıy] – budala, aptal
882. нача́льник / нача́льница [naÇAL'nik / naÇAL'nitsa] – şef, başkan, amir, müdür erkek / kadın
883. секрета́рь (секрета́рша) [sikriTAR' (sikriTARşa)] – sekreter erkek / kadın (konuşma üslubu ile sekreter kadın)
884. вечери́нка [viçiRİNka] – akşam partisi
885. анекдо́т [aniKDOT] – fıkra
886. жениться на ком? [jıNİtsa] – kiminle evlenmek (erkek için söylenir)
887. выходи́ть / вы́йти за́муж за кого́? [vıhaDİT' ZAmuj] – kiminle evlenmek (kadın için söylenir)
888. жени́ться / пожени́ться [jıNİtsa / pajıNİtsa] – evlenmek (evlenen çift için söylenir)

 

889 - 900 Sözcüklerle  28. Okuma Video Dersi

889. прести́ж [priSTİJ] – saygınlık, itibar, prestij
890. прести́жный / прести́жно [priSTİjnıy / priSTİjna] – saygın, itibarlı, prestijli (zarf/önad)
891. детекти́в [deteKTİF] – polis hafiyesi, polis hikayesi, polisiye
892. кла́ссика [KLAsika] – klasik romanlar, dünya klasikleri
893. име́ть что? [iMYET’] – neye sahip olmak
894. легко́ [liHKO] - kolayca
895. почти́ [paÇTİ] - neredeyse
896. электро́нная кни́га [iliKTRONnaya POçta] – elektronik kitap
897. бума́га [buMAga] - kağıt
898. бума́жная кни́га [buMAjnaya KNİga] – kağıt kitap
899. лю́ди поста́рше [LÜdi paSTARşe] – yaşça büyük insanlar
900. обы́чный [aBIçnıy] – sıradan, alışılmış

 

901. Sözcüğü ile  29. Okuma Video Dersi

901. слы́шно кому́? кого́? как? [SLIşna] – kime, kimin sesi gelmek

901.1. (мне вас) пло́хо / хорошо́ слы́шно [mnye PLOha / haraŞO SLIşna] – (bana) sesiniz kötü / iyi geliyor

 

902-906. Sözcüğü ile  30. Okuma Video Dersi

902. то́чка [TOçka] – nokta
903. электро́нная по́чта [iliKTRONnaya POçta] – elektronik posta
904. ко́шка [KOşka] – dişi kedi
905. знак [znak] – işaret
906. обезья́на [abiz’YAna] – maymun 

 

907-912. Sözcüğü ile  31. Okuma Video Dersi

907. несча́стный [niŞŞYAsnıy] – mutsuz, zavallı, talihsiz, bedbaht
908. несча́стье [niŞŞYAst’ye] – mutsuzluk, talihsizlik, kötü bir olay
909. впро́чем [FPROçim] – aslında, bununla beraber
910. заче́м? / для чего́? [zaÇEM / dlyaçiVO] – ne için, ne diye
911. да́же [DAje] – bile
912. налива́ть / нали́ть что? куда́? [naliVAT’ / naLİT’] – ne nereye koymak (sıvı için söylenir)

 

913-914. Sözcüğü ile  32. Okuma Video Dersi

913. вертолёт [virtaLÖT] – helekopter
914. всего́ лишь [fsiVOliş] – sadece, ancak (çok az anlamında)

 

915-924. Sözcüğü ile  33. Okuma Video Dersi

915. диа́гноз [diAgnaz] – teşhis
916. температу́ра [timpiraTUra] – ateş, vücut sıcaklığı
917. ни́зкий [Nİskiy] – düşük, alçak, kısa boylu
918. ка́шель [KAşıl’] – öksürük
919. на́сморк [NAsmark] – burun akıntısı
920. простужа́ться / простуди́ться [prastuJAtsa / prastuDİtsa] – nezle olmak, üşütmek
921. просту́да [praSTUda] – nezle
922. лека́рство [liKARstva] – ilaç
923. выпи́сывать / вы́писать лека́рство [vıPİsıvat’ / VIpisat’ liKARstva ] – ilaç yazmak
924. чу́вствовать / почу́вствовать себя́ как? [ÇUstvavat’ / paÇUstvavat’ siBYA] – kendini nasıl hissetmek

 

925-929. Sözcüğü ile  34. Okuma Video Dersi

925. День рожде́ния [dyen’ rajDİEniya] – Doğum Günü
926. ура́! [uRA] – Yaşa!
927. крича́ть / прокрича́ть что? [kriÇAT’ / prakriÇAT’] – bağırmak
928. ско́рая по́мощь [SKOraya POmaşş’] - ambulans
929. вызыва́ть / вы́звать кого́? что? [vızıVAT’ / VIzvat’] – kimi, ne çağırmak

929.1. вы́звать мили́цию / поли́цию [VIzvat’ miLİtsıyu / paLİtsıyu] – polis çağırmak
929.2. вы́звать такси́ [VIzvat’ taKSİ] – taksi çağırmak
929.3. вы́звать врача́ [VIzvat’ vraÇA] – doktor çağırmak
929.4. вы́звать ско́рую по́мощь [VIzvat’ SKOruyu POmaşş’] – ambulans çağırmak

 

930-944. Sözcüğü ile  35. Okuma Video Dersi

930. молодёжь [malaDÖJ] – gençler (dişil)
931. молодёжный [malaDÖjnıy] - genç, gençlikle ilgili

931.1. молодёжный фо́рум [malaDÖjnıy FOrum] - gençlik fotumu
931.2. молодёжное движе́ние [malaDÖjnaye dviJEniye] - gençlik harekatı

932. молодёжная кома́нда [malaDÖjnaya kaMANda] - genç takım
933. дра́ма [DRAma] - dram
934. драмати́ческий [dramaTİçiskiy] – dram ile ilgili, dramatik

934.1. драмати́ческий теа́тр [dramaTİçiskiy tiATR] - drama tiyatrosu
934.2. драмати́ческий слу́чай [dramaTİçiskiy SLUçay] - dramatik olay

935. сце́на [STSEna] - sahne
936. мно́гие [MNOgiye] – birçok
937. бале́т [baLYET] - bale
938. ремо́нт [riMONT] - onarım, tamir, bakım, tamirat
939. спекта́кль [spiKTAKL’] - gösteri, sahne oyunu, temsil
940. кста́ти [KSTAti] - bu arada
941. бли́зко (как?) / бли́зкий (како́й?) [BLİska / BLİskiy] – yakın / yakında olan
942. далеко́(как?) / далёкий (како́й?) [daliKO / daLÖkiy] – uzak / uzakta olan
943. ближа́йший [bliJAYşıy] – en yakın olan
944. немно́го да́льше [niMNOga DAL’şe] - biraz daha uzakta

 

945-962. Sözcüğü ile  36. Okuma Video Dersi

945. в оди́н прекра́сный день [vaDİN priKRAsnıy dyen’] - günğn birinde
946. хлеб [hlyep] - ekmek
947. рис [ris] - pirinç
948. са́хар [SAhar] - şeker
949. сыр [sır] - peynir
950. соль [sol’] – tuz
951. яи́чница [yiİşnitsa] – sahanda yumurta
952. ря́дом [RYAdam] – yakın(da) (mesafe için söylenir)
953. до́брый (челове́к) [DObrıy] – iyi kalplı, hoş görülü
954. боксёр [baKSÖR] - boksör
955. каки́е пробле́мы? [kaKİYE praBLYEmı] – sorun ne?
956. бифште́кс [bifŞTEKS] - biftek
957. (как?) до́рого / недо́рого [DOraga / niDOraga] – pahalı (belirteç)
958. вдруг [vdruk] - birden
959. медсестра́ / медбра́т [mitsiSTRA / metBRAT] – hemşire kadın / erkek
960. врач [vraç] - hekim
961. рука́ [ruKA] – el, kol
962. умне́ть / поумне́ть [uMNYET’ / pauMNYET’] - akıllanmak

 

963-968. Sözcüğü ile  37. Okuma Video Dersi

963. фило́соф [fiLOsaf] - filozof
964. во́ля [VOlia] - irade
965. выбира́ть / вы́брать кого́? что? [vıbiRAT’ / VIbrat’] - kimi, ne seçmek
966. свобо́да [svaBOda] - özgürlük
967. свобо́дный / свобо́ден [svaBODnıy / svaBOdin] - özgür, müsait (tam sıfat / kısa sıfat)

967.1. э́то ме́сто свобо́дное? [Eta MİESta svaBOdnaye] – burası (bu koltuk) müsait mi?
967.2. я свобо́дный челове́к [ya svaBOdnıy çilaVİEK] – ben özgür bir insanım
967.3. я сего́дня свобо́ден [ya siVOdnia svaBOdin] – bugün müsaitim

968. согла́сен / согла́сна / согла́сны с кем? с чем? [saGLAsin / saGLAsna / saGLAsnı] – kiminle aynı fikirde olmak, kime, neye katılmak

 

969-985. Sözcüğü ile  38. Okuma Video Dersi

969. кварти́ра [kvarTİra] – apartman dairesi
970. свобо́дное вре́мя [svaBOdnaye VRİEmia] – boş zaman
971. кре́сло [KRİEsla] - koltuk
972. фигу́ра [fiGUra] – insanın fiziği, boy pos
973. ла́па [LApa] - pençe
974. хвост [hvost] - kuyruk
975. виля́ть / вильну́ть чем? [viLİAt’ / vil’NUT’] - sallamak, oynatmak, kıvıra kıvıra gitmek

975.1 виля́ть хвосто́м [vilİAT’ hvaSTOM] – kuyruk sallamak

976. моби́льный телефо́н [maBİL’nıy tiliFON] – cep telefon
977. банки́р [banKİR] - bankacı
978. шпио́н [şpiON] - ispiyoncu
979. кло́ун [KLOun] - palyaço
980. продаве́ц [pradaVİETS] - satıcı
981. опа́сный [aPAsnıy] - tehlikeli
982. секре́т [siKRİET] - sır
983. секре́тный [siKRİEtnıy] - gizli
984. тяжёлый [tiJOlıy] – zor, zahmetli

 

985 - 986. Sözcüğü ile  39. Okuma Video Dersi

985. ци́фра [tsıfra] - rakam

986. случа́йно [sluçayna] - tesadüfen, yanlışlıkla

 

987 - 1000. Sözcüğü ile  40. Okuma Video Dersi

987. про́бка [PROpka] – 1. trafik, 2. tıkaç
988. пассажи́р [pasaJIR] – yolcu
989. моби́льный телефо́н [maBİL’nıy tiliFON] – cep telefon
990. дорого́й [daraGOY] – 1. canım, 2.pahalı (318. nolu sözcük)
991. опа́здывать / опозда́ть куда? на ско́лько? [aPAzdıvat’ / apaZDAT’] – nereye, ne kadar süre geç kalmak
992. крича́ть / накрича́ть на кого́ [kriÇAT’ / nakriÇAT’] – kime bağırmak, kimi azarlamak
993. волнова́ться / переволнова́ться о чём? о ком? за кого? [valnaVAtsa] – ne için, kimin için endişelenmek
994. винова́т [vinaVAT] – suçlu
995. огро́мный [agROMnıy] – kocaman, devasa, çok büyük
996. целова́ть / поцелова́ть кого? куда? [tsılaVAT’ / patsılaVAT’] – kimi nereden öpmek
997. разгово́р [razgaVOR] – sohbet, konuşma

997.1. телефо́нный разгово́р [tiliFONnıy razgaVOR] – telefon konuşması

998. че́рез ско́лько вре́мени? [çirisSKOL’ka VRİEmini] – ne kadar süre sonra
999. без кого́? чего́? [biskaVO? bisçiVO] – kim, ne olmadan
1000. удо́бный [uDObnıy] – rahat, kullanışlı, elverişli

1000.1. удо́бная вещь [uDObnaya vieşş’] – kullanımı rahat bir şey / bir eşya

 

1001 - 1010. Sözcüğü ile  41. Okuma Video Dersi

1001. деревя́нный [diriVİANnıy] - ahşap
1002. ска́зка, ска́зочный [SKAska, SKAzaçnıy] – masal, masal ile ilgili
1003. фаса́д [faSAT] - cephe
1004. галере́я [galiRİEya] - galeri
1005. прое́кт [praEKT] - proje
1006. стиль [stil’] - tarz

1006.1. в како́м сти́ле [fkaKOM STİlie] – hangi tarzda?
1006.2. в ру́сском сти́ле [VRUskam STİlie] – Rus tarzında

1007 запомина́ть / запо́мнить кого? что? [zapamiNAT / zaPOMnit’] - aklında tutmak, hatırlmak
1008. переу́лок [piriUlak] – ara sokak
1009. жи́вопись [JIvapis’] - resim sanatı
1010. живо́й [jıVOY] - canlı

 

1011 - 1022. Sözcüğü ile  42. Okuma Video Dersi

1011. берёза [biRÖza] – huş ağacı
1012. си́мвол [SİMval] – sembol
1013. анса́мбль [anSAMBL’] – topluluk, grup

1013.1. анса́мбль пе́сни и та́нца [anSAMBL’ PİEsni i TANtsa] – şarkı ve oyun topluluğu

1014. визи́тная ка́рточка [viZİtnaya KARtaçka] – kartvizit
1015. не́жный [NİEjnıy] – narin, nazlı, nazik, çıtkırıldım
1016. пе́сня [PİEsnia] – şarkı
1017. ра́ньше всех [RAN’şe fsieh] – hepsinden evvel, ilk olarak
1018. поле́зный [palİEznıy] – faydalı
1019. не́которые [NİEkatarıye] – bazıları
1020. здоро́вье [zdaROV’ye] – sağlık
1021. си́ла [Sİla] – güç
1022. стро́йный [STROYnıy] – endamlı, boyulu poslu

 

1023 - 1028. Sözcüğü ile  43. Okuma Video Dersi

1023. секре́т [siKRİET] - sır
1024. данти́ст [danTİST] – diş hekimi
1025. выдава́ть / вы́дать кого́? что? [vıdaVAT’ / VIdat’] – kimi ele vermek, ispiyonlamak; ne açıklamak

1025.1. вы́дать секре́т [VIdat’ siKRİET] – sır açıklamak

1026. парикма́хер [pariKMAhier] – kuaför, berber
1027. держа́ть / продержа́ть кого? что? где? [dirJAT’ / pradirJAT’] – kimi, ne, nerede tutmak
1028. храни́ть / сохрани́ть что? где? [hraNİT’ / sahraNİT’] – ne, nerede saklamak, korumak

 

1029 - 1037. Sözcüğü ile  45. Okuma Video Dersi

1029. пода́рок [paDarak] - hediye
1030. дари́ть / подари́ть что? кому́? [daRİT’ / padaRİT’]
1031. крем [kriem]
      1031.1. крем для лица́ [kriem dlialiTSA]
1032. аллерги́я на что? [alirGİya]
      1032.1. аллерги́я на крем [ alirGİya naKRİEM]
1033. однокла́ссник / однокла́ссница [adnaKLAsnik / adnaKLAsnitsa]
1034. дружи́ть с кем? [druJIT’]
1035. привози́ть / привезти́ что? отку́да? куда́? кому́? [privaZİT’ / priviSTİ]
1036. испо́льзовать что? [isPOL’zavat’]
1037. пе́ред чем? [PİErit çem]
      1037.1. пе́ред но́вым годом [PİErit NOvım GOdam]
      1037.2. пе́ред уро́ком [PİErit uROkam]

 

1038 - 1045. Sözcüğü ile  46. Okuma Video Dersi

1038. духи́ [duhi] - parfüm
1039. кастрю́ля [kastrülia] - tencere
1040. сковорода́, сковоро́дка [skavarada, skavarotka] - tava
1041. лягу́шка [liguşka] - kurbağa
1042. коллекциони́ровать [kaliktsianiravat’] - biriktirmek, koleksiyon yapmak
1043. коллекционе́р [kaliktsianier] - koleksiyoncu
1044. Рождество́ [rajdiSTVO] - Noel Bayramı
1045. Но́вый год [NOvıy got]

 

1046 - 1050. Sözcüğü ile  47. Okuma Video Dersi

1046. пья́ный [piYAnıy] - sarhoş
1047. эта́ж [iTAŞ] - apartıman katı
1048. симпати́чный [simpaTİçnıy] - sempatik, hoş
1049. обнима́ть / обня́ть кого? [abniMAT’] - kime sarılmak
1050. ситуа́ция [situAtsıya] - durum

 

Sayfanın Başına Dön

 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

Burhan Dağınık
+1 #46 Burhan Dağınık 26-01-2019 14:19
(like) (thanks) (smile) (saygi)
Albina
0 #45 Albina 02-12-2018 08:35
Nurca, teşekkür ederim. 3. video dersinden bahsediyorsunuz sanırım. tamam, bundan sonra saiyah yazılar sadece beyaz arkafonunda olacak. bildirdiğiniz için sağ olun.
Nurca
0 #44 Nurca 01-12-2018 19:37
Emeğinize sağlık. Benim bir ricam var. Beyaz açıklamalarda siyah taşanlar var. Olunamıyor. Hepsi beyazda olsa okunacak sanırım.
serdar
0 #43 serdar 27-11-2018 12:53
teşekkür ederim albina hocam ama ben kayboldum resmen ruşça'nın içinde :) kelimeleri öğrenip okuma parçasına mı geçsem yoksa okuma parçası hemde hergün azar azar kelime mi öğrensem. :) bana bir yol gösterseniz.
Albina
+2 #42 Albina 22-01-2018 12:55
Hamit, и я благодарю за комплимент :)
Hamit
+2 #41 Hamit 21-01-2018 12:44
Благодарю за комплимент. Вы очень трудолюбивая преподавательница :) и Успешная
Albina
+1 #40 Albina 21-01-2018 09:41
Hamit, aynen (smile) haftalık bülteni ile beraber bu bilgileri de paylaşıyorum. alinkrusca.com/.../... tüm anlamlar henüz yazılmadı ama hepsi eklenecektir.
Hamit
+1 #39 Hamit 16-01-2018 15:06
Teşekkürler hocam sayenizde daha fazla öğreniyoruz. Rusçada farklı fiiller bazı cümlelerde aynı anlama gelebiliyor. Ходить в пальто palto giymek. Gibi. Oysa ходить hareket fiili diye öğrenmiştim.
Albina
0 #38 Albina 16-01-2018 12:05
Hamit bey, merhaba. Evet, начать fiili ile aynı: я стал читать = я начал читать = okumaya başladım
Hamit
+1 #37 Hamit 14-01-2018 16:17
Sevgiler.. :)