Son Güncelleme: Çarşamba, 27 Şubat 2019 18:22

 

 

 

Yeni Kelime ve İfadeler (Facebook'taki paylaşım)
 

1. то́лько что [TOL’kaşta] – demin
2. узнава́ть / узна́ть [uznaVAT’ / uZNAT’] – 1. öğrenmek; 2. tanımak
3. друг дру́га [drukDRUga] – birbirini
4. национа́льность [natsiaNAL’nast’] - milliyet
5. Кто ты по национа́льности? [kto tı panatsiaNAL’nasti] – milliyetin nedir?
6. Кто ты по профе́ссии? [kto tı papraFYEsiyi] – mesleğin nedir?
7. изве́стный [iZVYEsnıy] – ünlü, meşhur
8. стро́ить / постро́ить [STROit’ / paSTROit’] – inşa etmek
9. инжене́р-строи́тель [injıNYER straİtil’] – inşaat mühendisi
10. бу́дущий (бу́дущий био́лог) [Buduşşiy (BUduşşiy biOlak)] – aday (biyolog adayı)
11. подготови́тельный факульте́т [padgataVİtil’nıy fakul’TYET] – hazırlık fakültesi
12. наза́д (год наза́д) [naZAT (got naZAT)] – 1. geriye doğru; 2. … önce (bir yıl önce)
13. раз [ras] – kere, defa; bir
14. родно́й (родно́й го́род, родно́й язы́к) [raDNOY] – öz olan (memleket, ana dili)
15. Ско́лько вре́мени Вы изуча́ете ру́сский язы́к? [SKOL’ka VRYEmini vı izuCHAyitye Ruskiy yıZIK] – Rusçayı ne zamandır öğreniyorsunuz?
16. счита́ть / посчита́ть [şşiTAT’ / paşşiTAT’] - saymak
17. гла́вное [GLAvnaye] – önemli olan
18. говори́ть на одно́м языке́ [gavaRİT’ naaDNOM yazıKYE] – aynı dilde konuşmak
19. прав / права́ / пра́вы [praf / praVA / PRAvı] – haklı
20. класси́ческий (класси́ческая му́зыка) [klaSİçiskiy] – klasik (klasik müzik)
21. занима́ться / заня́ться чем? (занима́ться спо́ртом) [zaniMAtsa / zaNYAtsa] – 1. ders çalışmak; 22. bir şeyle uğraşmak (spor yapmak)

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

-1 #2 sebire 08-04-2019 15:09
(like) (like)
+2 #1 naci simsek 15-10-2018 18:12
(ok) (thanks)