Son Güncelleme: Çarşamba, 27 Şubat 2019 18:20

 

 

 

Yeni Kelime ve İfadeler (Facebook'taki paylaşım)
 
1. настрое́ние [nastraYEniye] – ruh hali, moral, iç keyfi
2. на про́шлом уро́ке [naPROşlam uRokye] – geçen derste
3. тогда́ [taGDA] – o zaman
4. возмо́жно [vaZMOjna] – mümkün, belki, olabilir
5. лу́чше всего́ [LUçşe fsiVO] – en iyisi
6. до́брого вре́мени су́ток [DObrava VRYEmini SUtak] – iyi zamanlar (günün her saat dilimi için Rusça yaygın bir selamlaşma şekli)
7. уда́чный [uDAçnıy] – başarılı, çok uygun
8. приве́тствие [priVYEtstviye] - selamlaşma
9. уда́чное приве́тствие [uDAçnaye priVYEtstviye] – çok başarılı bir selamlaşma
10. приходи́ть / прийти́ [prihaDİT’ / priyTİ] - gelmek
11. здоро́ваться / поздоро́ваться с кем? [zdaROvatsa / pazdaROvatsa] – kiminle merhabalaşmak, selamlaşmak
12. представля́ться / предста́виться кому́? [pridstaVLYAtsa / priDSTAvitsa] – kime kendini tanıtmak
13. расска́зывать / рассказа́ть кому́? о ком? о чём? [raSKAzıvat’ / raskaZAT’] – kime, neyi anlatmak
14. молча́ть / замолча́ть [malÇAT’ / zamalÇAT’] - susmak
15. наве́рное [naVYERnaye] - galiba
16. стесня́ться / застесня́ться кого́? чего́? [stiSNYAtsa / zastiSNYAtsa] – çekinmek, utanmak
17. похо́ж (-а,-е,-и) на кого́ [paHOJ nakaVO] – kime benziyor
18. замеча́тельно [zamiÇAtil’na] – harika
19. сме́лый [SMYElıy] - cesur
20. у́мный [UMnıy] - akıllı
21. ра́зве [RAzvye] - yoksa
22. перебива́ть / переби́ть кого́? [piribiVAT’ / piriBİT’] – kimin sözünü kesmek
23. ско́ро [SKOra] – pek yakında (zaman olarak)
24. де́тский сад [DYEtskiy sat] – anaokulu
25. це́лый день [TSElıy dyen’] – bütün gün
26. маши́нка [maŞINka] – oyuncak araba
27. ку́кла [KUkla] – oyuncak bebek
28. рисова́ть / нарисова́ть кого́? что? [rİsaVAT’ / narisaVAT’] – resim yapmak
29. мечта́ть / помечта́ть о ком? о чём? [miÇTAT’ / PAMİçtat’] – hayal kurmak
30. ребёнок / де́ти [riBÖnak / DYEti] – çocuk / çocuklar
31. бо́льше не бу́ду [BOL’şe niBUdu] – bir daha yapmayacağım
32. (то́лько) ме́жду на́ми [TOL’ka MYEjdu NAmi] – aramızda kalsın
33. скро́мный [SKROMnıy] - mütevazi
34. на сле́дующем уро́ке [naSLYEduyuşşyem uROkye] – bir sonraki derste
35. гость [gost’] - misafir
36. приглаша́ть / пригласи́ть в го́сти кого́? [priglaŞAT’ / priglaSİT’] – kimi misafirliğe çağırmak / davet etmek
37. встре́ча [FSTRYEça] - buluşma
38. До встре́чи! [daFSTRYEçi] - Görüşmek üzere.
39. уда́ча [uDAça] – iyi şans
40. Уда́чи вам! [uDAçi vam] - Bol şanslar. / Allah rast getirsin.

 

 

Facebook'taki paylaşım

 

Здра́вствуйте, дороги́е друзья́! Добро́ пожа́ловать на второ́й уро́к нача́льного у́ровня ру́сской ре́чи A-Link.
Merhaba sevgili arkadaşlar. A-Link başlangıç seviye ikinci Rusça konuşma dersine hoş geldiniz.
 

Как вы сего́дня? Как ва́ше настрое́ние? Как жизнь?
Nasılsınız bugün? Keyfiniz nasıl? Hayatınız nasıl?

 

Наде́юсь, что у вас всё хорошо́ и вы гото́вы слу́шать и говори́ть по-ру́сски.
Umarım her şey yolunda ve Rusça dinlemeye ve konuşmaya hazırsınız.

 

На про́шлом уро́ке мы познако́мились с Ивано́вым Ива́ном Андре́евичем. Вы по́мните, кто он по профе́ссии? Он учёный! Кака́я ва́жная профе́ссия, пра́вда? О́чень ва́жная профе́ссия. Поэ́тому мы бу́дем называ́ть Ива́на Андре́евича как? По и́мени и о́тчеству.
Geçen derste İvanov İvan Andreyeviç ile tanıştık. Onun mesleğini hatırlıyor musunuz? O bir bilim adamı! Ne kadar önemli bir meslek, değil mi? Çok önemli bir meslek. Bu yüzden İvan Andreyeviç'e nasıl hitap edeceğiz? Adı ve baba adı ile hitap edeceğiz.

 

- Ива́н Андре́евич, где́ вы?
- İvan Andreyeviç, neredesiniz?

 

- Иду́, иду́. А вот и я. Всем до́брый день!
- Geldim, geldim. İşte buradayım. Herkese iyi günler.

 

- Ива́н Андре́евич, вы сказа́ли «до́брый день», а мо́жет быть, нас смо́трят у́тром.
- İvan Andreyeviç, ‘iyi günler’ dediniz ama bizi sabah seyrediyor olabilirler.

 

- Хмм, ну тогда́ до́брое у́тро!
- Hm, o zaman günaydın.

 

- А возмо́жно, кто-то слу́шает нас ве́чером.
- Birileri bizi akşam da dinliyor olabilir.

 

- Ну, тогда́ до́брый ве́чер!
- O zaman, iyi akşamlar.

 

- А лу́чше всего́, сказа́ть «до́брого вре́мени су́ток»!
- En iyisi ‘iyi zamanlar’ diyelim.

 

- Да, о́чень уда́чное приве́тствие! О́чень, о́чень уда́чное приве́тствие! Всем до́брого вре́мени су́ток! Как пожива́ете?
- Evet, çok başarılı bir selamlaşma şekli. Çok, çok başarılı bir selamlaşma. Herkese iyi zamanlar. Hayatınız nasıl gidiyor?

 

- Спаси́бо, всё в поря́дке. А вы как?
- Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Peki siz nasılsınız?

 

- У меня́, как всегда́, всё отли́чно! Сего́дня я пришёл не оди́н. Со мной пришёл мой сын Влади́мир. Во́ва, иди́ сюда́. Поздоро́вайся, предста́вься, расскажи́ немно́го о себе́.
- Ben her zamanki gibi harikayım. Bugün yalnız değilim. Benimle birlikte oğlum Vladimir geldi. Vova, gel buraya. Merhaba de, kendini tanıt, kendini biraz anlat.

 

- Во́ва, почему́ ты молчи́шь?
- Vova neden susuyorsun?

 

- Наве́рное он стесня́ется. Ива́н Андре́евич, а не могли́ бы вы рассказа́ть нам о Влади́мире? Ско́лько ему́ лет? На кого́ он похо́ж? Что он лю́бит? Куда́ он хо́дит: в шко́лу и́ли ещё в де́тский сад?
- Galiba çekiniyor. Peki İvan Andreyeviç siz Vladimir hakkında anlatabilir misiniz? Kaç yaşında? Kime benziyor? Ne seviyor? Nereye gidiyor: okula mı yoksa daha anaokula mı?

 

- Коне́чно, могу́. Во́ва не похо́ж на меня́, потому́ что я никогда́ не стесня́юсь, а Во́ва стесня́ется, как и его́ ма́ма, поэ́тому он похо́ж на ма́му.
- Tabii ki, anlatabilirim. Vova bana benzemez çünkü ben asla çekingenlik yapmam. Vova ise annesi gibi utanıyor, bu yüzden annesine çekmiştir.

 

- Па́па, па́па я не стесня́юсь и могу́ сам рассказа́ть о себе́!
- Baba ya, ben utanmam ve hakkımda kendim anlatabilirim.

 

- Прекра́сно! Замеча́тельно! Во́ва, ты сме́лый и у́мный ма́льчик. Нам бу́дет о́чень интере́сно послу́шать тебя́.
- Çok güzel! Harika! Vova, sen cesur ve akıllı bir çocuksun. Seni dinlemek bizim için çok ilginç olacak.

 

- Спаси́бо. Меня́ зову́т Влади́мир, но па́па называ́ет меня́ Во́ва, а ма́ма называ́ет меня́ Вовочка и́ли сыно́чек. Я о́чень люблю́ свою́ ма́му.
- Teşekkür ederim. Benim adım Vladimir ama babam bana Vova der, annem ise Vovoçka veya oğluşum der. Annemi çok seviyorum.

 

- Как? А меня́ ты что, ра́зве не лю́бишь?!
- Nasıl yani? Yoksa beni sevmiyor musun?

 

- Па́па, не перебива́й меня́! Коне́чно же, я люблю́ и тебя́! Я люблю́ вас обо́их.
- Baba, sözümü kesme. Tabii ki, seni de seviyorum. Ben ikinizi de seviyorum.

 

- Како́й хоро́ший у меня́ сын, пра́вда?
- Ne kadar iyi bir oğlum var, değil mi?

 

- Да, Ива́н Андре́евич, Во́ва – о́чень хоро́ший ма́льчик. Вовочка, а ско́лько тебе́ лет?
- Evet, İvan Andreyeviç. Vova, çok iyi bir çocuk. Peki, Vovoçka, kaç yaşındasın?

 

- Мне уже́ 5 лет! Я уже́ большо́й и ско́ро пойду́ в шко́лу.
- Artık beş yaşına geldim. Ben artık büyük biriyim ve yakında okula gideceğim.

 

- А сейча́с куда́ ты хо́дишь?
- Peki şimdi nereye gidiyorsun?

 

- Сейча́с я хожу́ в де́тский сад.
- Şimdi anaokuluna gidiyorum.

 

- Хм, тебе́ нра́вится твой де́тский сад?
- Hm, anaokulunu seviyor musun?

 

- Да, я люблю́ мой де́тский сад, потому́ что у меня́ там мно́го друзе́й и мы це́лый день игра́ем.
- Evet, anaokulumu seviyorum, çünkü orada çok arkadaşım var ve biz bütün gün oynuyoruz.

 

- А во что вы игра́ете?
- Peki ne oynuyorsunuz?

 

- В маши́нки, в мяч, в ку́клы.
- Oyuncak arabalarla, top, oyuncak bebeklerle.

 

- Интере́сно… Ты то́же игра́ешь в ку́клы?
- İlginç… Sen de mi oyuncak bebeklerle oynuyorsun?

 

- Да, иногда́ де́вочки про́сят поигра́ть с ни́ми в ку́клы. А ещё мы рису́ем, у́чим алфави́т и чита́ем.
- Evet, kızlar bazen onlarla birlikte bebeklerle oynamamızı istiyorlar. Ayrıca, biz resim çiziyoruz, Alfabe öğreniyoruz ve okuyoruz. 

 

- Как интере́сно! А ещё что ты лю́бишь?
- Ne kadar ilginç! Peki başka ne seversin?

 

- А ещё я люблю́ игра́ть в футбо́л и мечта́ть.
- Ben bir de futbol oynamayı ve hayal kurmayı severim.

 

- Ты тако́й ма́ленький и уже́ уме́ешь игра́ть в футбо́л?!
- Sen bu kadar küçük olduğun halde futbol oynayabiliyor musun?

 

- Я уже́ говори́л вам, что я не ма́ленький. Мне уже́ 5 лет и ско́ро бу́дет шесть лет. Я был ма́леньким, когда́ мне был оди́н год, два го́да, три го́да, четы́ре го́да. А сейча́с я уже́ большо́й. Я уже́ не ребёнок. Я – футболи́ст!
- Size küçük olmadığımı söylemiştim. Ben beş yaşındayım ve yakında altı yaşında olacağım. Ben bir yaşındayken, 2 yaşındayken, üç yaşındayken, dört yaşındayken küçüktüm. Şimdi ise ben büyük biriyim. Ben artık çocuk değilim. Ben bir futbolcuyum!

 

- Хорошо́, хорошо́. Тогда́ я бо́льше не бу́ду называ́ть тебя́ Вовочка и да́же не бу́ду называ́ть тебя́ Во́ва. Я бу́ду называ́ть тебя́ Влади́мир.
- Peki, peki. O zaman sana bir daha Vovoçka demeyeceğim, hatta Vova bile demeyeceğim. Ben sana Vladimir diyeceğim.

 

- Хм.. Мо́жно, но друзья́ называ́ют меня́ Вовка.
- Hm… Olur ama arkadaşlar bana Vovka derler.

 

- Хм… Влади́мир, с тобо́й о́чень интере́сно говори́ть.
- Hm… Vladimir, seninle konuşmak çok keyifli.

 

- Я зна́ю. Я о́чень интере́сный, у́мный и сме́лый ма́льчик.
- Biliyorum. Ben çok keyifli, akıllı ve cesur biriyim.

 

- И (то́лько) ме́жду на́ми, не о́чень скро́мный…
- Ve, aramızda kalsın, pek mütevazi değil.

 

Дороги́е друзья́, на сле́дующем уро́ке мы с ва́ми узна́ем о чём лю́бит мечта́ть Во́ва и пригласи́м к нам в го́сти ма́му Во́вы, жену́ Ива́на Андре́евича.
Sevgili arkadaşlar, bir sonraki derste sizinle Vova’nın neyin hayalini kurmayı sevdiğini öğreneceğiz ve konuk olarak Vova’nın annesini ve İvan Andreyeviç’İn eşini davet edeceğiz.

 
 
А сейча́с дава́йте вспо́мним и отве́тим:
Şimdi ise şunları hatırlayıp cevap verelim:
 

1. Кто Ива́н Андре́евич по профе́ссии? - İvan Andreyeviç’in mesleği nedir?

2. С кем Ива́н Андре́евич пришёл сего́дня на уро́к? - İvan Andreyeviç bugünkü derse kiminle geldi? 

3. Как зову́т сы́на Ива́на Андре́евича? - İvan Andreyeviç’in oğlunun adı ne? 

4. Ско́лько ему́ лет? - Oğlu kaç yaşında? 

5. Куда́ Во́ва хо́дит? - Vova nereye gidiyor? 

6. Почему́ Во́ве нра́вится его́ де́тский сад? - Vova neden anaokulunu seviyor? 

7. Во что де́ти игра́ют в де́тском саду́ и что ещё они́ там де́лают? - Anaokulundaki çocuklar ne oynuyorlar ve başka yaptıkları nelerdir? 

8. Как Во́ву называ́ет его́ ма́ма? - Annesi Vova’ya hangi isimle sesleniyor? 

9. Что ещё лю́бит Во́ва? - Vova başka ne seviyor? 

10. А у вас есть де́ти и́ли ма́ленькие брат и́ли сестра́? - Peki sizin çocuk veya ufak kardeşleriniz var mı? 

11. Ско́лько им лет? - Kaç yaşındalar? 

12. Как вы их называ́ете? - Onlara nasıl sesleniyorsunuz? 

13. Как они́ называ́ют вас? - Onlar size nasıl sesleniyorlar? 

 

Бу́ду ждать ва́ших отве́тов.

Cevaplarınızı bekliyor olacağım.

 

До встре́чи.
Görüşmek üzere.

 

Уда́чи вам!
Bol şanslar. / Allah rast getirsin.

 
 
 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #6 Albina 03-06-2018 08:31
Ali bilgen, harika! (like) size de teşekkür ederim. devamında başarılar (smile)
+1 #5 Ali bilgen 01-06-2018 22:37
Alfabeyi öğrendim yazıları artık çok kolay bir şekilde okuyabiliyorum (smile) önceden kelime hazinesi vardı şimdi onları daha iyi anlamış oldum verdiğiniz emeklerdeb dolayı больше спасибо (alkis) (alkis) (alkis) (ok) (thanks)
0 #4 Albina 01-05-2018 16:13
Can tatarin, okuma video derslerimi de çalışırsanız alinkrusca.com/.../ kesin konuşursunuz (smile)
+1 #3 Can tatarin 30-04-2018 19:04
Süper rusca öğrenmek için a link rusca seviyelerini bitirdim mi inşallah ruscayi da derdimi anlatmış olurum kesinlikle
+2 #2 Albina 27-02-2017 18:20
NACİ ŞİMSEK, harika :) 3. derste de biraz konuşacağız, 4. ve 5. derslerde ise selamlaşma, hal hatır sorma ve kendini anlatma konularının özeti olacak, bilmeniz gereken kalıpları çalışacağız (eskileri tekrarlayacağız, yenileri öğreneceğiz). sonra başka konuya başlayacağız.
+3 #1 NACI SIMSEK 24-02-2017 12:54
:-) :-) :-) cok basarili calisma olmus.Birkac kez dinledikten sonra zorlanmadan herseyi anlayabiliyorum.Lutfen devam edin.