Son Güncelleme: Perşembe, 22 Kasım 2018 19:28

 

 

 

Yeni Kelime ve İfadeler (Facebook'taki paylaşım)
 
1. ру́сская речь [RUskaya ryeç] - Rusça konuşma
2. нача́льный у́ровень [naÇAL'nıy Uravin'] – başlangıç seviye
3. знако́мится / познако́мится [znaKOmitsa / paznaKOmitsa] с кем? – kiminle tanışmak
4. знако́мство [znaKOMstva] - tanışma
5. бу́дем знако́мы [BUdim znaKOmı] - tanışalım
6. родно́й язы́к [raDNOY yıZIK] – ana dili
7. родно́й брат [raDNOY brat] – öz erkek kardeş
8. родны́е [raDNIye] - akrabalar
9. приезжа́ть / прие́хать [priyiJJAT' / priYEhat'] – araçla gelmek
10. давно́ [daVNO] – uzun zaman önce
11. нра́виться / понра́виться [NRAvitsa / paNRAvitsa] кому́? – kimin hoşuna gitmek, sevmek
12. за́мужем [ZAmujem] – evli (kadın için)
13. жена́т [jıNAT] – evli (erkek için)
14. преподава́тель [pripadaVAtil'] - öğretmen
15. преподава́ть / препода́ть [pripadaVAT' / pripaDAT'] кому́? что? – kime ne ders vermek
16. учи́ть / научи́ть [uÇİT' / nauÇİT'] кого́? что? – kime ne öğretmek
17. оди́н / одна́ /одни́ [aDİN / aDNA / aDNİ] – tek başına
18. помога́ть / помо́чь [pamaGAT' / paMOÇ] кому́? – kime yardım etmek
19. по́мощь [POmaşş'] - yardım
20. помо́щник [paMOşnik] - yardımcı
21. приве́т всем! [priVYET fsyem]  – herkese selam
22. как жизнь? [kak jızn'] – hayat nasıl?[] 
23. как пожива́ете? [kak pajıVAitye] – hayat nasıl gidiyor?
24. всё в поря́дке! [fsö fpaRYAtkkye] – her şey yolunda
25. прекра́сно! [priKRAsna] – çok güzel
26. отли́чно! [aTLİçna] - mükemmel
27. норма́льно! [narMAL'na] – normal, orta şekerli
28. ничего́ [niçiVO] – fena değil
29. е́сли [YEsli] - eğer
30. так себе́ [TAKsibye] – şöyle böyle
31. пото́м [paTOM] - sonra
32. рад [rat] - mutlu
33. приглаша́ть / пригласи́ть [priglaŞAT' / priglaSİT'] кого́? – kimi davet etmek?
34. называ́ть / назва́ть [nazıVAT' / naZVTA'] кого́? – kime hitap etmek?
35. называ́ть про́сто по и́мени [nazıVAT' PROsta paİmini] – sadece isimle hitap etmek
36. называ́ть по и́мени и о́тчеству [nazıVAT' paİmini i Oçistvu] – isim ve baba adı ile hitap etmek
37. называ́ть по фами́лии [nazıVAT' pafaMİliyi] – soyadı ile hitap etmek
38. разреша́ть / разреши́ть [razriŞAT' / razriŞIT'] кому́? – kime izin vermek?
39. ва́жный [VAjnıy] - önemli
40. профе́ссия [praFYEsiya] - meslek
41. учёный [uÇÖnıy] – bilim adamı
42. понима́ние [paniMAniye] - anlayış
43. бесе́да [biSYEda] - sohbet
44. продолжа́ть / продо́лжить [pradalJAT' / praDOLjıt'] что? – neye devam etmek
45. сле́дующий [SLYEduyuşşiy] – bir sonraki
46. на сле́дующем уро́ке [na SLYEduyuşşyem uROkye] – bir sonraki / önümüzdeki derste
47. расска́зывать / рассказа́ть [raSKAzıvat' / raskaZAT'] о чём? – neyi anlatmak?
48. ли [li] – mı soru takısı
49. береги́те себя́! [biriGİtye siBYA] – kendinize iyi bakınız
 

 

Facebook'taki paylaşım

 

Бу́дем знако́мы. Меня́ зову́т Юджель Альби́на Ива́новна.
Tanışalım. Benim adım Yücel Albina İvanovna.

 

Моя́ фами́лия – Юджель. Моё и́мя – Альби́на. Моё о́тчество – Ива́новна. Я – украи́нка, но мой родно́й язы́к – ру́сский. Та́кже я говорю́ по-украи́нски и по-туре́цки, потому́ что я живу́ в Ту́рции.
Benim soyadım, Yücel. Benim adım, Albina. Benim baba adım, İvanovna. Ben Ukraynalıyım ama benim ana dilim Rusça. Ben bir de Ukraynaca ve Türkçe konuşuyorum çünkü Türkiye’de yaşıyorum.

 

В Ту́рцию я прие́хала давно́. Мне нра́вится э́та страна́. Я здесь за́мужем. Мы живём в Стамбу́ле. Семья́ му́жа то́же из Стамбу́ла. Моя́ семья́ живёт в Украи́не (на Украи́не), в Ки́еве. Мои́ родны́е ча́сто приезжа́ют к нам в го́сти, а я ре́дко е́зжу на ро́дину. Моя́ втора́я ро́дина - Ту́рция.
Türkiye’ye uzun zaman önce geldim. Bu ülkeyi seviyorum. Ben burada evliyim. Biz İstanbul’da oturuyoruz. Kocamın ailesi de İstanbullu. Benim ailem Ukrayna’da Kiev’de yaşıyor. Akrabalarım sık sık bize misafirliğe geliyorlar. Ben ise memleketime nadir giderim. Benim ikinci vatanım, Türkiye’dir.

 

Я – преподава́тель. Я преподаю́ ру́сский язы́к. Мне нра́вится моя́ рабо́та. Я рабо́таю до́ма. Я преподаю́ ру́сский язы́к че́рез Интерне́т. Ру́сский язы́к – тру́дный, но о́чень бога́тый. Я хочу́ научи́ть вас понима́ть и говори́ть по-ру́сски.
Ben bir öğretmenim. Rusça dersleri veriyorum. İşimi seviyorum. Ben evden (evde) çalışıyorum. Rusçayı İnternet üzerinden öğretiyorum.

 

Я бу́ду учи́ть вас не одна́. У меня́ бу́дут помо́щники. Сейча́с я познако́млю вас с Ивано́вым Ива́ном Андре́евичем.
Dersleri size tek başıma vermeyeceğim. Yardımcılarım olacak. Şimdi sizi İvanov İvan Andreyeviç ile tanıştıracağım.

 

- До́брый день, Ива́н Андре́евич! Спаси́бо, что пришли́ к нам в го́сти.
- İyi günler, İvan Andreyeviç. Bize misafir geldiğiniz için teşekkürler.

 

- Приве́т всем! Как ва́ши дела́? Как жизнь?
- Herkese selam. Nasılsınız? Hayatınız nasıl?

 

Дава́йте отве́тим Ива́ну Андре́евичу. Скажи́те, как ва́ши дела́? Как ва́ша жизнь? Как пожива́ете? Вы мо́жете отве́тить так:
İvan Andreyeviç’e cevap verelim. Nasıl olduğunuzu söyleyiniz. Hayatınız nasıl? Hayatınız nasıl gidiyor?
Şu şekilde cevap verebilirsiniz;

 

- Спаси́бо, всё хорошо́!
- Teşekkür ederim, her şey iyi.

 

И́ли
Veya

 

- Всё в поря́дке! И́ли Прекра́сно! И́ли отли́чно! И́ли норма́льно! А мо́жет быть Ничего́.
- Her şey yolunda. Veya Çok güzel. Veya Mükemmel. Veya normal. Belki de fena değil.

 

А е́сли ва́ши дела́ не о́чень хорошо́, то вы мо́жете отве́тить 'так себе́' и́ли же 'пло́хо'.
Ama eğer işleriniz çok iyi değilse o zaman şöyle böyle veya kötü diye cevap verebilirsiniz.

 

А что пото́м?

Peki sonrası?

 

А пото́м вы говори́те спаси́бо и спра́шиваете «А как ва́ши?» а вы как?
Sonra ise siz teşekkür edip peki siziz işleriniz nasıl? Siz nasılsınız? Diye soruyorsunuz.

 

Дава́йте спро́сим ива́на андре́евича.
Haydi İvan Andreyeviç’e soralım.

 

- Ива́н андре́евич «А как ва́ши дела́?» а вы как?
- İvan Andreyeviç Peki sizin işleriniz nasıl? Peki siz nasılsınız?

 

- О, у меня́ всё отли́чно! Я о́чень рад, что Альби́на Ива́новна пригласи́ла меня́ на уро́к!
- O, her şey mükemmel. Albina İvanovna beni davet ettiği için çok mutluyum.

 

- Ива́н Андре́евич, Вы мо́жете называ́ть меня́ про́сто Альби́на.
- İvan Andreyeviç, bana sadece Albina diyebilirsiniz.

 

- Ну, е́сли вы разреша́ете называ́ть себя́ про́сто по и́мени, то нет пробле́м?! Но меня́ прошу́ называ́ть то́лько по и́мени и о́тчеству! У меня́ о́чень ва́жная профе́ссия! Я – учёный.
- Madem kendinize sadece isimle hitap etmeyi izin veriyorsanız sorun yok. Fakat bana ancak isim ve baba ismimle hitap etmenizi rica ediyorum. Benim mesleğim çok çok önemli. Ben bir bilim adamıyım.

 

- Хорошо́, Ива́н Андре́евич. Мы бу́дем называ́ть Вас по и́мени и о́тчеству.
- Tamam, İvan Andreyeviç. Size isim ve baba isminizle hitap edeceğiz.

- Спаси́бо за понима́ние.
- Anlayışınız için teşekkürler.

 

Дороги́е друзья́, бесе́ду с Ива́ном Андре́евичем мы продо́лжим на сле́дующем уро́ке.
А сейча́с расскажи́те немно́го о себе́.
Sevgili arkadaşlar, İvan Andreyeviç ile sohbetimize bir sonraki derste devam ederiz.
Şimdi ise biraz kendinizi anlatınız.

 

Как вас зову́т? – Adınız ne (tam ad ve soy ad)?
Как ва́ше и́мя? – Adınız ne (sadece ad)?
Как ва́ша фами́лия? – Soyadınız ne?
Как вас называ́ют до́ма и на рабо́те? – Size evde ve işte nasıl hitap ediyorlar?
Ско́лько вам лет? – Kaç yaşındasınız?
За́мужем / жена́ты ли вы? – Evli misiniz? (kadınlara sorulur / erkeklere sorulur)
Отку́да вы? – Nerelisiniz?
Где́ вы живёте? – Nerede oturuyorsunuz?
Где живёт ва́ша семья́? – Aileniz nerede yaşıyor?
Где живёт семья́ жены́|жёны / му́жа? – Eşinizin ailesi nerede yaşıyor?
Кто вы по профе́ссии? – Mesleğiniz nedir?
Где́ вы рабо́таете? – Nerede çalışıyorsunuz?
Лю́бите|Люби́те ли вы свою́ рабо́ту? – İşinizi seviyor musunuz?

 

Бу́ду ждать ва́ших отве́тов. До свида́ния. Береги́те себя́!
Cevaplarınızı bekliyor olacağım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

 

 
 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #17 Albina 24-01-2019 15:07
mukkemel bir site, sitemi beğendiğiniz için teşekkür ederim. umarım bu dili en kısa sürede güzel bir şekilde öğrenip istediğiniz alanlarda rahatça kullanabilirsiniz. iyi dersler ve başarılar dilerim (smile)
0 #16 mukemmel bır sıte. 22-01-2019 20:06
çok güzel bir site. çok teşekkür ederim. ben yaklaşık 1 yıldır Baku de çalışmaktayım. Adım Feyyaz. 1 oğlum ve 1 kızım var. 5 yıl önce boşandım. 2 aydır Rusça öğrenmeye çalışıyorum, özel ders alıyorum. sizin sitenizi de araştırırken buldum çok faydalanıyorum. gerçekten zor bir dil ancak çok güzel bir dil. inşallah öğrenebilirim. iyi akşamlar......dobri veçer.... (smile)
+1 #15 Albina 05-09-2017 17:31
Cevahirat, öyleyse Rusçayı çözmüşsünüz :) teşekkür ederim. İyi dersler :-)
0 #14 Cevahirat 02-09-2017 15:04
Herşey için çok teşekkürler hocam.Çok güzel anlatıyorsunuz,anlamamak mümkün değil :-)
0 #13 Albina 08-08-2017 12:34
наджи шимшек, doğru. семья (она) что делает? - живёт
+4 #12 наджи шимшек 06-08-2017 17:33
где живет ваша семья?Hocam bu cumlede aile kelimesi 3.tekil sahis zamiri olarak dusunuldugu icin жить fiili 3.sahis zamirine gore cekimlenmis sanirim.
+1 #11 faruk aydin 27-06-2017 19:53
8) 8) 8) 8)
0 #10 Albina 21-06-2017 12:27
kemale, teşekkür ederim. demin videonun Rusça ve Türkçe altyazıları eklendi. tekrar izleyebilirsiniz. 2. ve 3. videonun altyazıları çok yakında eklenecektir.
+1 #9 kemale 21-06-2017 12:20
çokkk teşekkürler ..harika bi iş
0 #8 Albina 17-03-2017 11:23
NACI ŞİMŞEK, bunu isterdim :) ben de teşekkür ederim.