Son Güncelleme: Salı, 26 Mart 2019 10:36

 

Ders İçeriği 

 

1. Okuma Kuralları. Sözcük Sonunda Sesli Ünsüzün Sessizleşmesi
2. Okuma Parçası. Bu Benim Ailem
3. Fiiller. -ать İle Biten Fiillerin Çekimi
4. Rakamlar. 1-100
5. Diyaloglar. Dersin ne zaman olacağını biliyor musun?

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 


 

1. Sözcük Sonunda Sesli Ünsüzün Sessizleşmesi

 

Sözcüğün sonunda sessizleşebilen sesli ünsüzler sessizleşir.


Örneğin,


б - п: клуб [klup] - kulüp


в - ф: Киев [Kİyif] - Ukrayna başkenti Kiev


г - к: друг [druk] - arkadaş


д - т: код [kot] - kod


ж - ш: нож [noş] - bıçak


з - с: рассказ [rasKAS] - hikaye

 

 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Okuma Parçası. Bu Benim Ailem / Это моя семья

 

Okuyunuz, sesinizi kaydediniz ve nasıl okudunuğunuzu dinleyiniz, çeviriniz

 

nasha semya

Sözlük:

 

роди́тели [raDİtili] - ebeveyinler, anne baba

програми́ст [pragraMİST] - programcı

соба́ка [saBAka] - köpek

 

 

 

 

 

 

1. Дава́йте познако́мимся. 2. Меня́ зову́т Анто́н. 3. Я студе́нт. 4. А э́то на́ша семья́. 5. Вот мои́ роди́тели. 6. Э́то мой па́па. 7. Его́ зову́т И́горь Анто́нович. 8. Он програми́ст. 9. Спра́ва моя́ ма́ма. 10. Её́ зову́т О́льга Никола́евна. 11. Она́ врач. 12. Наш де́душка то́же врач. 1З. Здесь, сле́ва, мой брат. 14. Его́ зову́т Ви́ктор. 15. Он то́же студе́нт. 16. А вот на́ша ба́бушка, Мари́я Ви́кторовна. 17. На́ша соба́ка то́же здесь. 18. Её́ зову́т Ни́ка. 19. Ни́ка - наш друг.

  

Kendinizi kontrol ediniz

 

Yavaş Okuma

 

 

1. Haydi tanışalım. 2. Benim adım Anton. 3. Ben üniversite öğrencisiyim. 4. Bu ise bizim ailemiz. 5. İşte benim anne babam. 6. Bu benim babam. 7. Onun adı İgor Antonoviç (Anton oğlu İgor). 8. O, bir programcı. 9. Sağda benim annem duruyor. 10. Onun adı Olga Nikolaevna (Nikolay kızı Olga). 11. O, bir doktor. 12. Dedemiz de doktor. 13. Burada solda benim kardeşim. 14. Onun adı Viktor. 15. O da üniversite öğrencisi. 16. İşte bu bizim büyük annemiz Mariya Viktorovna. 17. Köpeğimiz de burada. 18. Onun adı Nika. 19. Nika, bizim dostumuz. 

 

Hızlı Okuma

 

 

Okuma Parçası Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Fiiller. -ать İle Biten Fiillerin Çekimi

 

Fiiler, hareket bildiren sözcüklerdir.


Türkçede olduğu gibi Rusçada da eylemin mastar şekli "Что делать?" [şto DYElat'?] 'Ne yapmak?' sorusuna yanıt verir.

 

Mastar halindeki Rusça fiiller, -ть / -ся / -чь gibi sonekleriyle biter. En yaygın son ek -ть sonekidir.

-ть sonekinden önceki harf,  fiilin çekimini belirler.

 

Rusçada fiillerin 2 çekim grubu var. Bu gruplar fiillerin çekim eklerini belirler.

 

1. çekim grubu fiiller (1. çekim fiilleri),  -ать / -ять ve -еть ile biten bazı fiiller

2. çekim grubu fiiller (2. çekim fiilleri),   -еть ile biten bazı fiiller ve -ить ile biten fiillerdir.

 

Bu derste -ать ile biten fiileri ele alıp onların çekimlerini yapacağız.

 

Sonekleri yumuşak söylemeye dikkat gösteriniz. Yumuşatma işaretini 'ь' çok kısa [i] şeklinde telaffuz edebilirsiniz.

 

знать [znat'] - bilmek
рабо́тать [raBOtat'] - çalışmak
делать [DYElat'] - yapmak
понима́ть [paniMAT'] - anlamak
чита́ть [çiTAT'] - okumak (kitap, gazete vb.)

 

 

 

Mastar

знать

[znaty]

рабо́тать [raBOtaty]

де́лать [DYElaty]

понима́ть

 [paniMAT']

чита́ть

[çiTAT']

Я - Ben

зна́ю

[ZNAyu]

рабо́таю [raBOtayu]

де́лаю [DYElayu]

понима́ю

[paniMAyu]

чита́ю

[çiTAyu]

Ты - Sen

зна́ешь [ZNAyış]

рабо́таешь [raBOtayış]

де́лаешь [DYElayış]

понима́ешь

[paniMAyış]

чита́ешь

[çiTAyış]

Мы - Biz

зна́ем

[ZNAyım]

рабо́таем [raBOtayım]

де́лаем [DYElayım]

понима́ем

[paniMAyım]

чита́ем

[çiTAyım]

Вы - Siz

зна́ете [ZNAyıtye]

рабо́таете [raBOtayıtye]

де́лаете [DYElayıtye]

понима́ете

[paniMAyıtye]

чита́ете

[çiTAyıtye]

Он / Она / Оно - O

зна́ет

[ZNAyıt]

рабо́тает [raBOtayıt]

де́лает [DYElayıt]

понима́ет

[paniMAyıt]

чита́ет

[çiTAyıt]

Они - Onlar

зна́ют

[zNAyut]

рабо́тают [raBOtayut]

де́лают [DYElayut]

понима́ют

[paniMAyut]

чита́ют

[çiTAyut]

 

   

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1. - Извини́те, Вы зна́ете, где здесь общежи́тие?
    - Я не зна́ю, мой друг зна́ет. 

 

2. - Что вы де́лаете?
    - Чита́ем журна́л.

 

3. - Где он рабо́тает?
    - Не зна́ю.

 

4. - Вы понима́ете по-ру́сски?
    - Да, понима́ю. А Вы?
    - Я то́же.

 

5. - Здра́вствуй, Анто́н. Что ты де́лаешь?
    - Рабо́таю.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. - Affedersiniz, yurdun nerede olduğunu biliyor musunuz?

    - Bilmiyorum. Arkadaşım biliyor.

 

2. - Ne yapıyorsunuz?
    - Dergi okuyoruz.

 

3. - O nerede çalışıyor?
    - Bilmiyorum.

 

4. - Rusça anlıyor musunuz?
    - Evet, anlıyorum. Ya siz?
    - Ben de.

 

5. - Merhaba Anton. Ne yapıyorsun?
    - Çalışıyorum. 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Rakamlar. 1-100 

 

1

оди́н [aDİN]

11

оди́ннадцать [aDİnatsat']

2

два [dva]

12

двена́дцать [dviNAtsat']

20

два́дцать [DVAtsat']

3

три [tri]

13

трина́дцать [triNAtsat']

30

три́дцать [TRİt́sat']

4

четы́ре [çıTIri]

14

четы́рнадцать [çıTIRnatsat']

40

со́рок [SOrak]

5

пять [pyat']

15

пятна́дцать [pitNAtsat']

50

пятьдеся́т [piddiSYAT]

6

шесть [şest']

16

шестна́дцать [şısNAtsat']

60

шестьдеся́т [şızdiSYAT]

7

семь [syem']

17

семна́дцать [simNAtsat']

70

се́мьдесят [SYEMdisyat]

8

во́семь [VOsim]

18

восемна́дцать [vasimNAtsat']

80

во́семьдесят [VOsimdisyat]

9

де́вять [DYEvit']

19

девятна́дцать [divitNAtsat']

90

девяно́сто [diviNOSta]

10

десять [DYEsit']

100

сто [sto]

   

Alıştırma 

 

1 - 11

2 - 12 - 22

3 - 13 - 33

4 - 14 - 44

5 - 15 - 55

6 - 16 - 66

7 - 17 - 77

8 - 18 - 88

9 - 19 - 99

10 - 100 - 110

 

    

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Diğer Rakamlar

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Dersin ne zaman olacağını biliyor musun?

 

telefonda kisi sormak

 Sözlük:

 

позови́ [pazaVİ] - çağırır mısın

позови́те [pazaVİtye] - çağırır mısınız
ле́кция [LYEKtsıya] - üniversite dersi
у́тро [Utra] - sabah
у́тром [Utram] - sabahleyin

ве́чер [VYEÇİR] - akşam

ве́чером [VYEçiram] - akşamleyin

день [dyen'] - öğlen, gün

днём [dnöm] - öğlen vaktinde

ночь [noç] - gece

ночью [nOç'yu] - geceleyin

 

Diyalog 1

 

- Здра́вствуйте, это Анто́н. Скажи́́те, А́нна до́ма?
- Да, до́ма.
- Позови́те её́, пожа́луйста.
- Мину́ту.

 

 

 

 

- Merhaba, ben Anton. Söyler misiniz, Anna evde mi?

- Evet, evde.
- Onu çağırır mısınız, lütfen.
- Bir dakika.

 

Diyalog 2

 

- А́нна, ты зна́ешь когда́ ле́кция?
- Нет, я не зна́ю. Ви́ктор зна́ет.
- Спаси́бо.

 

 

- Anna, konferansın ne zaman olacağını biliyor musun?

- Hayır, bilmiyorum. Viktor biliyor.
- Teşekkür ederim.

 

Diyalog 3

 

- Ви́ктор, приве́т. Э́то Ива́н. Ска́жи, пожа́луйста, когда́ ле́кция?
- Ле́кция за́втра у́тром.
- Спаси́бо.

 

 

- Viktor, selam. Ben İvan. Söyler misin, lütfen, konferans ne zaman.

- Konferans yarın sabah.
- Teşekkür ederim. 

 

Diyalogları Çalışma Talimatı ve Alıştırması

  

Ders İçeriğine Dön 

 


   

10. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu çalışın

 

Hikayeli Video Diyalogları. 3. Diyalog

8. Ders          10. Ders

 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #42 Admin Murat 19-10-2019 09:56
Jalə, biz teşekkür ederiz, iyi çalışmalar! (smile)
+1 #41 Jalə 18-10-2019 09:04
(like) (like) (like) (alkis) (alkis) (alkis) çoooox təşəkkürlərrrrrrr
0 #40 Albina 02-10-2019 10:38
Саида, diyalog sayısı 31. her dersin altında bu dersle hangi diyalog çalışmanız gerekiyor diye yazıyor. örneğin, bu dersle 3. diyalog çalışmalısınız, bir sonraki derste 4. ve 5. vs.
0 #39 Саида 30-09-2019 21:08
öyretmenim diyorum ki-şu diyaloqlar var ya-ben hepsini 31 tane olmalı qaliba-hepsine bakdım-her bölümün sonunda bu diyaloqlar oluyor-bakıyorum yine aynı 31-i-onu diyorum
0 #38 Albina 30-09-2019 11:44
Саида, diyalogları sıra ile çalışın. TEKRAR derken ne demek istediğinizi anlamadım, maalesef.
0 #37 Саида 29-09-2019 19:13
Öyretmenim-diyorum ki-şu hani var ya diyaloqlar-hava alanında vido diyaloq-onlar hep tekrar-hep bölümün sonunda tekrar
0 #36 Albina 28-09-2019 08:49
Саида, merhaba. Tam olarak ne sormak istediğini anlamadım, maalesef. Biraz daha açıklar mısınız, lütfen.
0 #35 Саида 27-09-2019 21:59
Hocam-sondakı diyaloqlar tekrar -hikayeli videolu diyaloğu diyorum
+1 #34 Albina 16-04-2019 14:25
Arda,
1. doğru
2. doğru
3. чей друг? друг sözcüğü eril cinsli olduğu için наш zamirini kullanmalıyız. köpek için подруга (kız arkadaş) sözcüğü kullanılmaz.

sorular kafanızda kalmasın, hepsini sorun :)
cevaplarımı anlamadıysanız yine sorun.

evet, Rusça zor bir dil ama çok keyifli (smile)
siz de gayet iyi başarıyorsunuz (ok) (like)
0 #33 Arda 15-04-2019 01:46
Hocam şimdi okuma metninde kafamı karıştıran bir kısım var.

1. Soru:
Burada ''Наша собака тоже здесь'' köpek sözcüğü dişil cinsli bir sözcük olduğu için dişin cins ''bizim'' adılını aldı.

2. Soru:
Burada ise ''Её зовут Ника'' dişil cins ''onun'' adılını aldı burada ''Его'' adılını kullanamayız mı?

3. Soru:
2. Sorudaki ''Её зовут Ника'' cümlesini örnek alırsak bu köpek dişi bir bir köpek gibi duruyor. ''Ника наша друг'' gibi bir cümle doğru olmaz mı yoksa burada adılı ''Nika ya göre değil de arkadaş sözcüğünün cinsiyetine göre mi belirliyoruz?

biliyorum çok uzun oldu ama kafamda deli sorular var hocam şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum :)

Ayrı bir not: Hocam fiil çekimleri de baya zormuş dyelat' dilim dönmüyor :D :D