Son Güncelleme: Pazartesi, 15 Şubat 2021 08:54

 

Ders İçeriği 

 

1. Okuma Kuralları. 'E' Harfinin Vurgulu/Vurgusuz Pozisyonda Okunması
2. Rusçada Vurgu. 5.Ritim Modeli
3. Nerede? Solda, Sağda, Burada, Orada
4. İsimlerin Çoğul Hali
5. Diyaloglar. Sabahleyin-akşamleyin. Şimdi teneffüs - ders. Bilet ve vize sorma-verme

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM

 


 

1. Okuma Kuralları. 'E' Harfinin Vurgulu / Vurgusuz Pozisyonda Okunması

 

Ünlü ‘е [ye]’ harfinin çift sesli yumuşak (ince) bir harf olduğunu hatırlayalım. Fakat sözcüğün içinde belli pozisyonlarda bu harf bazen çift sesli bazen de tek sesli olarak okunur. İleriki derslerde bu durumunu öğreneceğiz. Bu derste ise ‘e’ harfinin vurgulu ve vurgusuz olduğunda nasıl okunacağını öğreneceğiz.

Rusça okuma kurallarına göre; ‘e’ harfi vurgulu pozisyonda   [yе] veya [ie] ('ie' çift sesle aktarılmış olsa da, kapalı ve ince ‘e’ sesi gibi okunur)  olarak okunurken, vurgusuz pozisyonda ise [yi] veya [i] gibi telaffuz edilir.

 

Alıştırma

Aşağıdaki sözcükleri ‘e’ harfinin önce vurgulu sonra vurgusuz pozisyonlardaki okunuşlarına dikkat ederek okuyun


vurgulu pozisyonda

 

нет            [niet]             - hayır

где            [gdie]            - nerede

апте́ка       [aPTİEka]      - eczane

студе́нт     [stuDİENT]    - üniversite erkek öğrencisi

студе́нтка [stuDİENtka] - üniversite kız öğrencisi

дед            [diet]             - dede (kaba söyleyişi)

де́душка    [DİEduşka]    - dede

ле́том        [LİEtam]        - yaz mevsiminde

приве́т      [priVİET]       - selam

ме́сто        [MİEsta]        - yer

музе́й        [muZİEY]      - müze

 

 

vurgusuz pozisyonda

 

дела́          [diLA]            - işler

его́            [yiVO]           - onu (erkeği)

её             [yiYO]           - onu (kadını)

о́сенью      [Osin'yu]       - sonbaharda

тетра́дь     [titRAT']        - defter

сестра́       [sisTRA]        - kız kardeş

семья́        [sim'YA]        - aile

тепло́        [tiPLO]          - ılık, sıcak

а́дрес        [Adris]           - adres

жена́         [jıNA]            - eş kadın

сего́дня     [siVOdnia]     - bugün

метро́        [miTRO]        - metro

теа́тр         [tiATR]          - tiyatro

учи́тель     [uÇİtil']         - öğretmen

телефо́н    [tiliFON]        - telefon

инжене́р    [injıNİER]      - mühendis


Açıklama: ж, ш, ц harfler birer sert harf oldukları için; bu harflerden sonra yumuşak (ince) ünlü yazılsa bile yine de sert okunur: жи, ши, ци yazıyoruz ama [жы, шы, цы] olarak okuyoruz. Bu nedenle vurgusuz ‘e’ harfi bu harflerden sonra daima ы [ı] gibi okunur: жена́ [jıNA], инжене́р [injıNİER]

 

Önemli! ‘e’ harfi, ismin cinsini veya çekimini bildiren bir sonek olduğunda vurgusuz pozisyonda olsa da yazıldığı gibi okunur: море [MOrie] – deniz (‘e’ sonekinden ismin orta cinsli bir isim olduğunu anlıyoruz)

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Rusçada Vurgu. 5.Ritim Modeli

 

Bu derste 5. ritim modeli ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz. Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

5. model ' ta – ta - TA' - 3.hece vurgulu

 

молоко́      [malaKO]     - süt
хорошо́     [haraŞO]     - iyi, güzel (belirteç)
каранда́ш [karanDAŞ] - kurşun kalem
магази́н     [magaZİN]   - dükkan
инжене́р    [injıNİER]     - mühendis

 

  

ve yeni sözcükler

 

1. model 'TA - ta'

 

ры́ба           [RIba]         - balık
гру́ппа        [GRUPpa]    - grup
шко́ла         [ŞKOla]       - okul
ша́пка         [ŞApka]       - bere
за́втра         [ZAftra]       - yarın
за́втрак       [ZAftrak]     - kahvaltı

тётя            [TÖtia]        - teyze, hala
дя́дя           [DİAdia]      - dayı, amca 

 

  

2. model 'ta -TA'

 

расска́з     [raSKAS]     - hikaye, öykü
игра́          [igRA]          - oyun
студе́нт     [stuDİENT] - erkek üniversite öğrencisi
зимо́й        [ziMOY]       - kışın 

 

  

3. model 'TA - ta - ta'

 

у́лица        [Ulitsa]        - sokak 

 

   

tek heceli

 

суп            [sup]           - çorba
сыр           [sır]             - peynir
стул          [stul]           - sandalye
нож           [noş]           - bıçak
шкаф        [şkaf]          - dolap
шарф        [şarf]           - atkı, kaşkol
есть           [yest']         - var 

 

  

Alıştırma
Sözcüklerin vurgularına dikkat ederek okuyun, çevirin.

 

1. Вот ко́мната. Э́то окно́.
2. Э́то кот. Там молоко́.
3. О́сенью и зимо́й хо́лодно. Когда́ хо́лодно, пло́хо. Ле́том жа́рко. Когда́ жа́рко, хорошо́.
4. Я студе́нт. Вот моя́ кни́га и мой каранда́ш. Э́то на́ша гру́ппа.
5. Э́то магази́н. Там есть сыр, молоко́, ры́ба, торт и сок.
6. Э́то моя́ у́лица, а э́то твоя́ у́лица.
7. Э́то шкаф. Там шарф и ша́пка.
8. Дай пожа́луйста, нож.
9. Вот стул. Тут су́мка.
10. Э́то стол. Тут суп, сок и сыр.
11. Э́то не мой расска́з. Э́то его́ расска́з.
12. Э́то твоя́ игра́? Да, моя́.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

 

1. Burası (işte) bir oda. Bu bir pencere.
2. Bu bir kedi. Orada süt var.
3. Sonbaharda ve kışın soğuk. Hava soğuk olduğunda kötü oluyor. Yazın sıcak.
Sıcak olduğunda iyi oluyor.
4. Ben bir öğrenciyim. İşte benim kitabım ve kalemim. Bu bizim grubumuz.
5. Burası bir dükkan. Orada peynir, süt, balık, pasta ve meyve suyu var.
6. Bu benim sokağım, bu ise senin sokağın.
7. Bu bir dolap. Orada atkı ve şapka var.
8. Bıçak verir misin, lütfen
9. İşte sandalye. Burada çanta var.
10. Bu bir masa (sofra). Burada (sofrada) çorba, meyve suyu ve peynir var.
11. Bu benim hikayem değil. Bu onun hikayesi.
12. Bu oyun senin mi? Evet benim.

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Nerede? Solda, Sağda, Burada, Orada

 

sprava slyevanerede  - где [gdie]
burada  - тут, здесь [tut, zdies']
orada    - там [tam]
solda    - сле́ва [SLİEva]
sağda   - спра́ва [SPRAva]

 

 

  

 

 

 

 

Alıştırma
Okuyun, çevirin, yeni kelimelerine dikkat edin, onları ezberleyin.

 

1. Вот стол. Сле́ва ва́за, а спра́ва ка́рта.
2. Где дом? Он спра́ва.
3. Что там сле́ва? Там парк.
4. Где магази́н? Он здесь, спра́ва.
5. Э́то ко́мната. Спра́ва стол и стул. Сле́ва шкаф.
6. Э́то моя́ у́лица. Здесь сле́ва магази́н и шко́ла. Там спра́ва банк и заво́д.
7. Э́то ка́рта. Тут мо́я страна́ Росси́я. Там мой го́род Москва. Вот моя́ у́лица.
8. Скажи́те, пожа́луйста, где парк? Здесь, сле́ва.
9. Покажи́те пожа́луйста, где здесь магази́н? Там, спра́ва.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

  

1. Bu (işte) bir masa. Solunda vazo, sağında ise harita var.
2. Ev nerede? Ev (o), sağdadır.
3. Orada solda ne var? Orada park var.
4. Dükkan nerede? Dükkan (o), burada sağda.
5. Burası bir oda. Sağda masa ve sandalye var. Solda dolap var.
6. Burası benim sokağım. Burada solda dükkan ve okul var. Orada sağda bank
ve fabrika var.
7. Bu bir harita. Burası benim ülkem Rusya. Şurası benim şehrim Moskova.
işte benim sokağım.
8. Parkın nerede olduğunu söyler misiniz, lütfen. Burada solda.
9. Dükkanın nerede olduğunu gösterir misiniz, lütfen. Orada sağda.

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. İsimlerin Çoğul Hali 

 

eril cins

sonek

çoğul eki

örnek (değişen vurgulara dikkat edin)

ünsüz harf

стол – столы́ [staLI]

шарф – шарфы́ [şarFI]

-й, -ь

yerine

чай – чаи́ [çaYİ]

музей – музе́и [muZİEyi]

слова́рь – словари́ [slavaRİ]

ıslıklı: ч, щ, ж, ш
arka dilli: г, к, х

каранда́ш – карандаши́ [karandaŞI]

за́втрак – за́втраки [ZAftarki]

   

Dişil Cins ve -a Sonekini Alan Eril Cins (папа, дедушка, дядя ...)

sonek

çoğul eki

örnek (değişen vurgulara dikkat edin)

yerine

ка́рта – ка́рты [KARtı]

ва́за – ва́зы [VAzı]

-я, -ь

yerine

семья́ – се́мьи [SİEM’yi]

но́вость – но́вости [NOvasti]

-а sonekinden önce

ıslıklı : ч, щ, ж, ш

veya
arka dilli: г, к, х

harflerinden biri varsa -a

yerine

студе́нтка – студе́нтки [stuDİENtki]

ночь – но́чи [NOçi]

мышь – мыши [MIşı]

вещь – вещи [VİEşşi]

  

Nötr Cins

sonek

çoğul eki

örnek (değişen vurgulara dikkat edin)

yerine

окно́ – о́кна [Okna]

yerine

мо́ре – моря́ [maRİA]

-мя

yerine - мена

имя – имена [imiNA]

  

İstisna sözcükleri hatırlayın

брат                                     - бра́тья [BRAt’ya]
друг                                     - друзья́ [druZ'YA]
стул                                     - сту́лья [STUl’ya]
сын                                      - сыновья́ [sınaV'YA]

сестра́                                 - сёстры [SÖstrı]

дом                                      - дома́ [daMA]
го́род                                   - города́ [garaDA]
глаз [glas] (göz)                  - глаза́ [glaZA]
до́ктор                                 - доктора́ [daktaRA]

челове́к [çilaVİEK] (insan)    - лю́ди [LÜdi]
ребё́нок [riBÖnak] (çocuk)   - де́ти [DİEti]

 

Alıştırma 

Vurulara, çoğul soneklerine ve istisna sözcüklerine dikkat ederek okuyun, dinleyin, tekrarlayın, çevirin

 

eril cinsli isimler (tekil - çoğul)

 

па́па - па́пы, дом - дома́, кот - коты́, банк - ба́нки, парк - па́рки, брат - бра́тья, до́ктор - доктора́,

тури́ст - тури́сты, го́род - города́, клуб - клу́бы, стол - столы́, друг - друзья́, уро́к - уро́ки,

авто́бус - авто́бусы, заво́д - заво́ды, журна́л - журна́лы, слова́рь - словари́, торт - торты́, звук - зву́ки,

сок - со́ки, сын - сыновья́, глаз - глаза́, челове́к - лю́ди, ребёнок - де́ти, каранда́ш - карандаши́,

магази́н - магази́ны, инжене́р - инжене́ры, за́втрак - за́втраки, дя́дя - дя́ди, расска́з - расска́зы,

студе́нт - студе́нты, суп - супы́, сыр - сыры́, стул - сту́лья, нож - ножи́, шкаф - шкафы́, шарф – шарфы́

 

   

dişil cinsli isimler (tekil - çoğul)

 

ма́ма - ма́мы, ла́мпа - ла́мпы, ва́за - ва́зы, ка́рта - ка́рты,

вода́ – во́ды (sadece gezenemizdeki su kaynaklarından bahsederken kullanılır),

Луна́ – Лу́ны (bilim kurgu romanlarda geçebilir), ко́мната - ко́мнаты, ба́бушка - ба́бушки,

страна́ - стра́ны, подру́га - подру́ги, маши́на - маши́ны, бу́ква - бу́квы, су́мка - су́мки, сестра́ - сёстры,

рыба - ры́бы, гру́ппа - гру́ппы, шко́ла - шко́лы, ша́пка - ша́пки, тётя - тёти, игра́ - и́гры, у́лица – у́лицы

 

  

orta cinsli isimler (tekil - çoğul)

 

де́ло - дела́, окно́ - о́кна, фо́то (yabancı dilden gelen bir sözcük, değişmiyor), пальто́ (yabancı dilden gelen bir sözcük, değişmiyor),

сло́во - слова́, письмо́ - пи́сьма, я́блоко – я́блоки

 

  

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Sabahleyin-akşamleyin. Şimdi teneffüs - ders. Bilet ve vize sorma - verme.

 

Diyalog Çalışma Talimatı

 

1. Diyaloglarda göreceğiniz yeni sözcükleri öğreniniz:

у́тро [Utra] - sabah
у́тром [Utram] - sabahleyin
ве́чер [VYEçir] - akşam
ве́чером [VYEçiram] - akşamleyin
день [dyen'] - öğlen, gün
днём [dnöm] - öğlen vaktinde
обе́д [aBYET] - öğlen yemeği
сейча́с [siÇAS] - şimdi
переры́в [pirıRIV] - teneffüs
урок [uROK] - ders
ви́за [Vİza] - vize
биле́т [bİLYET] - bilet

2. Her diyaloğu 1 kere dinleyin ve anlamaya çalışın.
3. Diyaloğu okuyun ve çevirin. Çevirdiklerinizi orijinal çeviri ile karşılaştırıN.
4. Anlamadığınız bir şey varsa şu videonun altında sorun.
5. Alıştırma yapın.

 

Diyalog 1

 

breakfast lunch

- За́втрак у́тром?
- Да, у́тром.
- А обе́д ве́чером?
- Нет, обе́д днём.   

- Kahvaltı sabah mi yapılır?
- Evet, sabahleyin.

- Peki öğle yemeği akşam mı yenir?
- Hayır, öğle yemeği öğlen yenir.

 

 

 

   

 Diyalog 2

 

- Скажи́те, сейча́с переры́в?

- Нет, сейча́с уро́к. 

- Söyler misiniz, şimdi teneffüs mü?

- Hayır, şimdi ders var.

 

   

Diyalog 3

 

- Где ва́ша ви́за?
- Вот моя́ ви́за. 

- Affedersiniz, vizeniz nerede?
- İşte vizem.

 

- Извини́те, где ваш биле́т?
- Вот он, пожа́луйста.

- Affedersiniz, biletiniz nerede?
- İşte, buyurunuz.

 

   

Ders İçeriğine Dön 

 


 

8. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın

 

Hikaye Niteliğinde Video Diyaloglar. 1. ‘Moskova Havalimanında’

 

   

6. Ders          8. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+1 #71 Albina 07-12-2019 10:00
cenk yıldız, merhaba. a1 derslerinde istisnaları anlatmadım.
bu linkte onları bulabilirsiniz www.irlc.msu.ru/.../tabl.jpg

isimlerin çoğul hali ile ilgili ek dersi de izleyebilirsiniz
www.youtube.com/watch?v=BLF8q9jb7Kw
0 #70 cenk yıldız 05-12-2019 21:48
merhabalar
брат-братья друг-друзья стул-стулья
ben bunları görmedim nerde gördük bunları
0 #69 Albina 25-09-2019 20:20
Serkan, Rusça'da 'есть' sözcüğü sadece vurgulandığı zaman kullanılır (ilerde bununla ilgili bir ders var, göreceksiniz). 5. cümledeki есть sözcüğü 'satılıyor' anlamında kullanıldı, 10. cümlede 'duruyor' anlamında kullanabilirdik ama kulağa hoş gelmezdi, bu durumda ya direkt 'duruyor' fiili tercih edilir ya da hiç bir fiil kullanılmaz.
+1 #68 Serkan 25-09-2019 19:18
merhabalar hocam
2.bölümün 5. cümlesinde peynir süt... var derken есть kullanıyoruz ama 10 cümlede neden kullanmıyoruz?
0 #67 Albina 16-08-2019 17:18
Ayhan, merhaba (smile)
ребёнок (çocuk) sözcüğünün çoğul hali bir istisnadır, дети - çocuklar (kural dışı bir çekim)
брат sözcüğünün de öyle, братья olmalı.
осень, yumuşak harfle bittiği için çoğul durumda; sert -ы harfi değil yumuşak -и ile bitiyor
лето - nötr cinsli olduğu için çoğul durumda -а sonekini alır (bunu derste anlattım, isterseniz dersi tekrar izleyin).
зима - зимы - standart çoğul ismi kuralına uygun, bir anormallik yok,
учитель - istisna grubuna giriyor, учителя olmalı.
0 #66 Ayhan 15-08-2019 15:32
Merhabalar tekrardan hocam

деди = Bu kelime de çoğul yaparken "и" harfini neye göre getirdik acaba?

брат= bu neden "брати" oldu? браты yapmıştım

aynı şekilde
осени
лета
зимы
учителя

kelimeleri de kurala uymuyor. Bunları ezberlememiz mi gerekiyor acaba?
0 #65 Albina 22-05-2019 06:08
Arda, vurgusuz 'a' harfli ağızınızı çok açmadan ve dudaklarınızı 2 yana doğru hafif uzatarak söyleyin, 'ı' sesine benzeyen bir ses çıkar çıkar ama 'e' değil, 'tsıt' ' oluyor. iyi derler (smile)
0 #64 Arda 22-05-2019 01:43
Hocam sayıların telaffuzu biraz zorluyor :/

aDİnatsat' derken ''tset'' diye mi çıkacak ses?
0 #63 Albina 08-04-2019 12:37
MİYAGAGİ X ENDSPİL (smile)

карта - 1. harita, 1 adet iskambil kağıt (no_look)
карты - 1. haritalar, 2. iskambil kağıtlar
-1 #62 MİYAGİ X ENDSPİL 02-04-2019 16:08
ABLA YAA of karta haritaya ı eki gelince kağıt oluyor haritalar olmuyor.. (thanks) :yorgun: maalesef anlamadım lütfen anlat .