Son Güncelleme: Çarşamba, 13 Mayıs 2020 08:41

 

Ders İçeriği 

 

1. Okuma Kuralları. 'O' Harfinin Vurgulu/Vurgusuz Pozisyonda Okunması
2. Rusçada Vurgu. 4.Ritim Modeli
3. Rusça Cümle Tonlaması. -sa/-se'li Birleşik Cümlelerinin Tonlaması
4. İsim Cinsleri ve Cinslerin Diğer Sonekleri
5. Diyaloglar. Affedersiniz / Söyler misin / Verir misin / Gösterir misin, lütfen

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM

 


 

1. Okuma Kuralları.  'O' Ünlünün Vurgulu / Vurgusuz Pozisyonda Okunması

 

Bazı ünlü harfler ( о, е, э, я ) vurgulu veya vurgusuz pozisyonda bulunmasına bağlı olarak farklı şekilde okunmaktadırlar.

 

‘O’ harfi vurgulu pozisyonda yazıldığı gibi, yani [o] olarak okunurken, vurgusuz pozisyonda ise [a] gibi telaffuz edilir.


Alıştırma

Sözcüklerin okunuşlarını dinleyin ve vurgusuz ‘o’ harfin ‘a’ gibi okunmasına dikkat edin. Aynı şekilde okuyun.

 

алло́ [aLO], дом [dom], до́ма [DOma], он [on], то [to], Анто́н [anTON],

 

кот [kot], кто [kto], ко́мната [KOMnata], стол [stol], мой [moy],

 

твой [tvoy], его́  [yıVO], уро́к [urók], то́же [tóje], э́то [Eta], она́ [aNA],

 

вода́ [vaDA], моё́ [maYO], твоё [tvaYO], когда́ [kaGDA], Москва́ [maSKVA]

 

фо́то [FOta], окно́ [aKNO], хо́лодно [HOladna], го́род [GOrat], спаси́бо [spaSİba]

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Rusçada Vurgu. 4.Ritim Modeli

 

Bu derste 4. ritim modeli ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz. Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

3.model 'ta - TA - ta' - 1.hece vurgulu

 

пого́да         [paGOda]    - hava (durumu)

авто́бус       [aFTObus]   - otobüs

спаси́бо       [spaSİba]    - teşekkür ederim

подру́га       [paDRUga] - kız arkadaş

маши́на       [maŞIna]     - araba  

 

 

  

ve yeni sözcükler

 

1. model 'TA - ta'

 

пло́хо          [PLOkha]     - kötü

мно́го          [MNOga]     - çok (miktar için)

ма́ло            [MAla]         - az

бу́ква          [BUkva]       - harf

сло́во          [SLOva]       - sözcük

за́втра         [ZAftra]       - yarın

су́мка          [SUMka]      - çanta

ле́том          [LİEtam]      - yazın (yaz mevsiminde)

жа́рко          [JARka]       - sıcak (hava hakkında)

 

 

  

2. model 'ta - TA'

 

заво́д          [zaVOT]       - fabrika

журна́л        [jurNAL]      - dergi

слова́рь       [slaVAR']     - sözlük

письмо́        [pis'MO]      - mektup 

 

  

model 'TA - ta - ta'

 

я́блоко        [YAblaka]    - elma

о́сенью        [Osin'yu]     - sonbaharda 

 

   

tek heceli

 

где              [gdie]          - nerede
торт            [tort]           - pasta
звук            [zvuk]         - ses
сок              [sok]           - meyve suyu
сын             [sın]            - oğul
вот              [vot]           - işte

 

 

  

Alıştırma.
Sözcük ritimlerine dikkat ederek okuyun, çevirin.

 

1. Вот авто́бус.

 

2. -Это кто́?
    -Это моя́ подру́га.

 

3. -Где маши́на?
    -Там.
    -Спаси́бо.

 

4. Ле́том жа́рко. О́сенью хо́лодно. Когда́ хо́лодно, пло́хо!

 

5. Э́то бу́ква "д". Её́ звук - "д".

 

6. Вот моя́ су́мка. Вот твой сок. Вот твой торт.

 

7. - Где моё я́блоко?

    - Вот оно́.

 

8. - Э́то твой брат?
    - Нет, э́то мой друг.
    - А э́то кто?
    - Э́то мой сын.

  

 

Kendinizi kontrol edin.

 

1.İşte otobüs.
2.Bu kim? - Bu benim kız arkadaşım.
3.Araba nerede? - Orada. - Teşekkür ederim.
4.Yazın (hava) sıcak. Sonbaharda (hava) soğuk. Dışarıda soğuk olduğunda kötü oluyor.

5.Bu 'Д [de]' harfi. Onun sesi 'd'.
6.Bu (işte) benim çantam. Bu (işte) senim meyve suyun. Bu (işte) senin pastan.

7.Elmam nerede? - İşte elman.
8.Bu senin erkek kardeşin mi? - Hayır, bu benim erkek arkadaşım. - Peki bu kim? - Bu benim oğlum.

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Tonlama. -sa/-se'li Birleşik Cümlelerinin Tonlaması

 

tonlama

Bu derste öğreneceğimiz cümle tonlama modeli;

 

Это моё яблоко, a это твоё.

[Eta maYO YAblaka, a Eta tvaYO]

Bu benim elmam, bu ise senin.

 

gibi ‘а (ise)’ çeliştirici bağlacı ile bağlanan cümlelerde kullanılır. 

 

Bu tür birleşik cümlelerin ilk cümleciği bir soru cümlesi gibi okunur ve karşılaştırılan sözcüğün ses tonu yükselir (3.Tonlama modeli);  ‘a’ bağlacı ile bağlanan cümleciğin ses tonu ise tam tersi, karşılaştırılan sözcükte düşer (1. Tonlama modeli).


Э́то моё↑ я́блоко (3. Tonlama), а э́то твоё↓ я́блоко (1. Tonlama). 

 

  

Alıştırma
Dinleyin, okuyun, çevirin. Karşılaştırılan sözcükler kalın harflerle yazılmış.

 

1. Вот на́ша ма́шина, а вот ва́ша маши́на.
2. Э́то бу́ква, а э́то звук.
3. Ле́том жа́рко, а о́сенью хо́лодно.
4. Вот его́ су́мка, а вот её су́мка.
5. Э́то наш заво́д, а э́то их заво́д.
6. Там мой журна́л, а тут твой.
7. Вот ваш слова́рь, а вот наш.
8. Э́то моё письмо́, а э́то его́ письмо́.
9. Э́то вода́, а это сок.
10. Э́то ба́бушка, а э́то ма́ма.
11. Э́то мой брат, а это моя́ се́стра

 

 

Kendinizi kontrol edin.

 

1. Bu bizim arabamız, bu ise sizin arabanız.
2. Bu bir harf, bu ise sestir.
3. Yazın hava sıcak, sonbaharda ise soğuk.
4. Bu erkeğin çantası, bu ise kadının çantası.
5. Bu bizim fabrikamız, bu ise onların fabrikası.
6. Orada benim dergim, burada ise seninki.
7. Bu sizin sözlüğünüz, bu ise bizimki.
8. Bu benim mektubum, bu ise onun (erkeğin) mektubu.
9. Bu su, bu ise meyve suyu.
10. Bu anneanne, bu ise anne.
11. Bu erkek kardeşim, bu ise kız kardeşim.

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. İsim Cinsleri. Cinsiyetlerin Diğer Sonekleri

 

ru adillar

Bu bölümde isim cinslerinin diğer sonekleri öğreneceğiz.

 

Eril

Eril cins isimlerin (gerçek cinsiyetini ifade eden eril isimler hariç: папа – eril cins, çünkü baba sadece bir erkek olabilir) ünsüz harflerle bittiğini biliyoruz. Bu konuda bir değişiklik yok. Ancak, ünsüz harflerinden biri olan ‘й’ harfini diğer ünsüz harflerden ayrı tutarsak ilerde isim hal çekimlerinde bu bilgiden faydalanacağız.

 

музе́й    [muZİEY]     - müze

чай        [çay]           - çay

 

Dişil

 

Dişi cins isimlerin bir diğer soneki -a sonekinin çifti 'dir. 

тётя       [TÖtia]        - teyze, hala

семья́    [sim'YA]       - aile

 

Nötr

 

Nötr cins isimlerin diğer soneki -e' dir. 

 

мо́ре      [MOrie]        - deniz 

 

 

Ayrıca, Rusçada -мя ile biten ve orta (nötr) cins olan 10 tane sözcük var.

 

се́мя      [SİEmia]        - tohum

зна́мя   [ZNAmia]      - sancak

и́мя       [İmia]          - isim

пле́мя    [PLİEmia]      - kabile

стре́мя   [STRİEmia]    - üzengi

бре́мя    [BRİEmia]      - külfet

вре́мя   [VRİEmia]   - zaman

пла́мя    [PLAmia]       - alev

те́мя      [TİEmia]        - başın tepesi

вы́мя     [VImia]         - inek vb. memesi

 

Kalın yazılmış sözcükleri ezberleyin.

 

 

Bunun dışında Rusçada birçok sözcük ile bitiyor. Ve ‘miakhkiy znak’ ile biten sözcükler eril cinsli de olabilir, dişil cinsli de. Bu durumda sözcüklerin cinsi sözlükte bakılmalı.

 

Sözlüklerdeki cins kısaltmaları

 

м    – мужской род (eril)

ж   – женский род (dişil)

с    – средний род (orta)

 

-ь ile biten sözcüklerin cins tespiti ile ilgili bazı ipuçları var.

 

Örneğin;

 

eril cinsli isimler aşağıdaki harflerle biter

 

- тель  : учитель (öğretmen), строитель (inşaatçı)

- арь    : словарь (sözlük), календарь (takvim)

 

 dişil cinsli isimler aşağıdaki harflerle biter

 

- чь     : ночь (gece), дочь (kız çocuğu)

- шь     : мышь (fare), вошь (bit)

- жь     : рожь (çavdar)

- щь     : вещь (eşya, şey)

- ость  : новость (haber), злость (kızgınlık)

 

Alıştırma 

Оkuyun, çevirin, isimlerin cinslerini belirtin.

 

мой авто́бус, твоя́ подру́га, на́ша маши́на, ва́ше сло́во, моя́ су́мка, ваш заво́д, мой журна́л, твой слова́рь, моё письмо́, твоё я́блоко, наш торт, твой сын, наш музе́й, моя́ тётя, твоя́ семья́, на́ше мо́ре, на́ше пальто́

   

 

  

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Affedersiniz / söyler misin / verir misin / gösterir misin, lütfen

 

Diyalogları Çalışma Talimatı

 

1. Diyaloglarda göreceğiniz yeni sözcükleri öğrenin.

 

affedersin  / affedersiniz           - извини́ [izviNİ] / извини́те [izviNİtie]  

söyler misin / söyler misiniz      - скажи́ [skaJI] / скажи́те [skaJItie] 

verir misin / verir misiniz          - дай [day] / да́йте [DAYtie] 

gösterir misin / gösterir misiniz - покажи́ [pakaJI] / покажи́те [pakaJItie] 

lütfen, buyurun / buyurunuz     - пожа́луйста [paJAlusta]

 

2. Her diyaloğu 2 kere dinleyin ve anlamaya çalışın.
3. Diyaloğu okuyun ve çevirin. Çevirinizi orijinal çevirisi ile karşılaştırın.
4. Anlamadığınız bir şey olursa şu videonun altında sorun.
5. Alıştırma yapın.

 

pokaji

    

Diyalog 1

 

- А́нна, э́то твой журна́л?
- Да, мой.
- Дай, пожа́луйста.

 

 

 

  

- Anna, bu dergi senin mi?
- Evet benim.
- Verir misin, lütfen.

 

 

Diyalog 2 

 

- И́ра, скажи́, э́то твоё́ фо́то?
- Да, моё́.
- Покажи́, пожа́луйста

 

 

 

- İra, söyler misin, bu foto senin mi?

- Evet, benim.
- Gösterir misin, lütfen.

 

 

Diyalog 3 

 

- Ви́ктор, скажи́, где твой брат?

- Он здесь.

 

- Анто́н, где А́нна?
- Она́ до́ма 

 

 

  

- Viktor, söyler misin, kardeşin nerede?
- Kardeşim burada.

 

- Anton, Anna nerede?
- Anna evde.

 

 

Diyalog 4

 

- Ви́ктор, что э́то?
- Это наш альбо́м [alybOM](albüm)
- Покажи́!
- Пожа́луйста!

 

 

  

- Viktor, bu nedir?

- Bu bizim albümümüz.
- Gösterir misin.
- Buyurun.

 

 

Diyalog 5

 

- Извини́те, скажи́те, пожа́луйста, где здесь метро́?
- Здесь нет метро́.
- А автобус?
- Автобус там.
- Спаси́бо

 

 

  

- Pardon, söyler misiniz lütfen, buralarda metro nerede?

- Buralarda metro yok.
- Peki otobüs?
- Otobüs orada.
- Teşekkür ederim.

 

 

Diyalog 6

 

- Извините, да́йте, пожа́луйста, ко́фе.
- Ко́фе нет, есть [yesty] (var) сок.
- Тогда́ [tagDA](o zaman), да́йте, сок.
- Пожа́луйста.
- Спаси́бо

 

 

  

- Affedersiniz, kahve verir misiniz, lütfen.

- Kahve yok, meyve suyu var.
- О zaman, meyve suyu verir misiniz.
- Buyurunuz.
- Teşekkür ederim.  

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki şu video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki şu video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 

 


 

6. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın

 

1. Okuma Parçası «Японский студент в столовой»

 

4. Ders          6. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz