Son Güncelleme: Pazartesi, 15 Şubat 2021 08:26

 

 

Ders İçeriği

 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Ээ, Ее, ы, Ии, Йй, Дд, Тт, Жж, Шш, Зз, Сс
2. Rusçada Vurgu. 2.Ritim Modeli
3. Tonlama. 1., 2. ve 3. Tonlama
4. Bu da / O da ...
5. Diyalog. Telefonda Kişiyi Sorma

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM

 


     

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi

 

Rusça’da ünlü ve ünsüz harflerin çoğunun bir çift harfi var. İlk önce çiftleri olan harfleri ele alacağız ve bu derste 11 harf daha öğrenip çiftleri olan harflerin öğrenimini tamamlayacağız.

 

Ünlülerin çiftleri

 

sert (kalın) yumuşak (ince)

Ээ  [e] - ses [açık e]

Ыы [ı] - ses [ı]                                  

Ее [ye] - ses [ye] çift sesli

Ии [i]   - ses [i] tek sesli                      

 

Rusça’da ‘ы’ harfi ile başlayan hiç bir sözcük olmadığı için bu harfin büyük versiyonu yok ama Iğdır gibi yabancı isimleri yazabilmek için küçük harfini sadece büyük olarak yazabiliyoruz. 

 

 

Ünsüzlerin çiftleri

 

sesli (yumuşak, çınlayan)
sesiz (sert, boğuk)

Дд  [de] - ses [d]

Жж [je]  - ses [j]

Зз   [ze] - ses [z]                              

Тт   [te]  - ses [t]

Шш [şa] - ses [ş]
Cc   [es] - ses [s]                                

 

Çifti olmayan ünsüz harf

sesli (yumuşak)  Йй [KRAtkaya i] - ses [y]

 

Bu harf Ии harfine benzese de sözcüğün içinde asla [i] gibi okunmaz, [y] gibi okunur. Ayrıca, harfin üzerindeki ‘yatan ay’ işareti vurgu işareti ile karıştırılmamalı: мой [moy] – o (eril) benim; мои́ [maİ] – onlar benim.

 

Alıştırma

 

Эда́, э́то, э́тот, еда́, ада́, яда́, де́ва, де́ти
пой, стой, мой, твой, кой, кая́, кайа́, фай, жуй
ша́пка, зака́т, сака́т, шафа́к, сала́та, тойо́та

 

  

 

моё́, твоё́, ёж, бай бай, кой, япты́, окуду́, зина́

Эди́з, кыш, иджя́т, койду́, дэдэ́, де́душка, дайы́, дя́дя

тэйзэ́, тё́тя, Жан, по́за, ко́за

 

  

 

Açıklama: ‘ё’ harfi sözcüğün içinde daima vurgulu olduğu için bu harfin vurgu işareti konulmaz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

2. Rusçada Vurgu. 2.Ritim Modeli

 

Bu derste 2. ritim modelini ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz. Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

2.model ' ta - TA ' - 1.hece vurgulu

 

Ива́н    [iVAN]     - erkek ismi
Анто́н [anTON]  - erkek ismi
она́      [aNA]      - o (dişil)
алло́    [aLO]       - alo
вода́    [vaDA]     - su
окно́    [aKNO]    - pencere
Луна́    [luNA]     - Ay


 

  

Bir de bir kaç tane basit tek heceli sözcük öğrenelim ve hatırlayalım

 

да      [da]     - evet
нет    [niet]   - hayır
не      [nie]    - değil
кот    [kot]    - erkek kedisi
банк [bank] - banka

 

 

Alıştırma 

Dinleyin, tekrarlayın

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

Кто э́то? – Э́то Ива́н.

[kto Eta? – Eta iVAN]

Bu kimdir? Bu İvan.

 

Что там? – Там Луна́.

[şto tam? – tam luNA]

Orada ne var? (Rusçada 'var' sözcüğü but tür cümlelerde kullanılmıyor) - Orada Ay var.

 

Кто тут? – Тут Анто́н.

[kto tut? – tut anTON]

Burada kim var? Burada Anton var.

 

Парк тут? – Да, парк тут.

[park tut? – da, park tut]

Park burada mı? Evet, park buradadır.

 

Банк там? – Нет, банк не там.

[bank tam? – niet, bank niTAM]

Banka orada mı? Hayır banka orada değil.

 

Что э́то? – Э́то вода́.

[şto Eta? – Eta vaDA]

Bu nedir? Bu sudur.

 

Окно́ тут? – Да, окно́ тут.

[aKNO tut? – da, aKNO tut]

Pencere burada mı? Evet, pencere buradadır.

 

 

  

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Tonlama. 1., 2. ve 3. Tonlama.

 

tonlama

Rusça soru cümlelerinde -mı soneklerinin olmadığını fark etmişsinizdir. Bunun görevini ses tonu üstleniyor.


Örneğin; ‘Bu harita mı?’ sorusunun Rusçası Это ка́рта? [Eta KARta?] 'kárta' sözcüğünün vurgulu hecesini söylerken sesimizi yükseltiyoruz.

Bu tonlama (3. Tonlama) soru sözcüklerini (kim, ne, ne zaman vb.) içermeyen sorularda kullanılır. Tonlamanın merkezi sorulan sözcüğün vurgulu hecesidir. 

                                      

Это вода́? ↑ [Eta vaDA↑]?

Луна́ там? [luNA tam]↑?

                                      

 

 

Peki soru sözcüğü varsa, o zaman nasıl olur diye merak etmişsinizdir. O zaman daha kolay olur, çünkü sesinizi soru sözcüğünde yükseltmeniz gerekecek. Tıpkı 'Bu nedir?' veya ' Bu kimdir?' Türkçe cümlelerindeki gibidir.

 

Bu tonlama (2.Tonlama), soru sözcüklerini içeren sorularda kullanılır. Tonlamanın merkezi soru sözcüğüdür ve onun bulunduğu noktada ses daha güçlü ve belirgin çıkar. Cümlenin sonuna doğru ise düşer.         

        

Что↑ это? [şto↑ Eta]?  

Кто↑ это? [kto↑ Eta?]?


  

Ve son olarak, anlatım / bildirme cümleleri. Onlar da Türk anlatım cümlelerinin ses tonlamasına benzer.

Anlatım cümlelerinde kullanılan tonlama, 1. Tonlamadır. 1. Tonlamanın merkezi, cümle içindeki ana bilgiyi taşıyan sözcüğün vurgulu hecesidir. Bu heceye kadar düz giden ses tonu, birden aşağıya inmektedir.

                     

Это ма↓ма. [Eta MA↓ma]

Это кот↓. [Eta kot↓]

 

 

  

 

Alıştırma

Dinleyin, tekrarlayın

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.


1.Tonlama


Э́то ла́мпа. Она́ тут.

[Eta LAMpa. aNA tut]

Bu bir lamba. Lamba (o), buradadır.

 

То Луна́. Она́ там.

[to luNA. aNA tam]

O Ay'dır. Ay (o), oradadır.

 

Э́то ка́рта. Она́ тут.

[Eta KARta. aNA tut]

Bu bir harita. Harita (o), buradadır.

 

То окно́. Оно́ там.

[to aKNO. aNO tam]

Şu bir pencere. Pencere (0), oradadır.

  

 

2. Tonlama - 1. Tonlama

 

Что э́то? – Э́то дом.

[şto Eta? – Eta dom.]

 

Кто э́то? – Э́то па́па.

[kto Eta? – Eta PApa]

 

Что э́то? – Э́то парк.

[şto Eta? – Eta park]

 

Кто э́то? – Э́то ма́ма.

[kto Eta? – Eta MAma]


 

 

3. Tonlama

 

Э́то банк?    [Eta bank?]    - Burası banka mı?

То Луна́?     [to luNA?]      - Orada Ay mı var?

Э́то ка́рта?  [Eta KARta?]  - Bu harita mı?

То окно́?     [to aKNO?]     - Orası pencere mi?

Дом тут?      [dom tut?]     - Ev burada mı?

Тут дом?      [tut dom?]     - Burası ev mi?

Анто́н тут?    [anTON tut?]  - Anton burada mı?

Тут Анто́н?  [tut anTON?]  - Burada Anton mu var?

Ива́н там?    [iVAN tam?]   - İvan orada mı?

Там Ива́н?   [tam iVAN?]   - Orada İvan mı var?

 

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

4. Bu da ... / O da ...

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

eto toje karta

тоже [TOjı] - … da

 

Э́то ка́рта. То то́же ка́рта.

[Eta KARta. to TOjı KARta]

Bu bir harita. O da haritadır.

 

То дом. Э́то то́же дом.

[to dom. Eta TOjı dom]

Orası bir ev. Burası da bir ev.

 

То банк. Э́то то́же банк.

[to bank. Eta TOjı bank]

Orası bir bank. Burası da bank.

 

Фа́брика тут. О́фис то́же тут

[FAbrika tut. Ofis TOjı tut]

Fabrika buradadır. Ofis de burada.

 

Ты до́ктор. Я то́же до́ктор.

[tı DOktar. Ya TOjı DOktar]

Sen bir doktorsun. Ben de doktorum.

 

Он тури́ст. Она́ то́же тури́ст.

[on tuRİST. aNA TOjı tuRİST]

O (eril) bir turist. O(dişil) da turist.

 

Açıklama: Rusça’da isimlerin şahıs sonekleri yoktur (doktorsun – ты доктор).

 

 

Alıştırma 

Rusçaya çevirin.

 

Biz buradayız. Onlar da buradalar.
Siz bir annesiniz. Ben de anneyim.
O bir babadır. Sen de babasın.
Lamba buradadır. Vazo da burada.
Kedi orada değildir. O (eril) da orada değil.
Erkek kardeş burada değildir. Baba da burada değil. 

 

Sesli dosyayı dinleyerek kendinizi kontrol edin.

 

 

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Telefonda Birini Sormak 

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

alo eto ivan 

-   Алло́! Алло́! [aLO! aLO!] – Alo, alo.

-   Да, да! [daDA] – Efendim.

-   Э́то Ива́н. [Eta iVAN] – Ben İvan.

-   Анто́н до́ма? [anTON DOma?] – Anton evde mi?

-   Да, до́ма. Мину́ту! [da, DOma. miNUtu.] – Evet, evde. Bir

    dakika.

-   Спаси́бо. [spaSİba]  – Teşekkür ederim. 

 

  

 

 

Ders İçeriğine Dön

 

2. Ders          4. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

  

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #52 YulduzMuradowa2002 19-05-2021 03:59
(thanks) thank you
0 #51 Admin Murat 25-11-2019 20:33
cenk yıldız,

Biz teşekkür ederiz. :)

Klavyede yazma işi biraz zamana ve pratiğe bağlı bir olay. İlk başlarda zor gelebilir, bu doğaldır ama ne kadar çok kendinizi zorlarsanız o kadar çabuk yol kat edebilirsiniz. Gün gelmiş bir bakıyorsunuz artık bakmadan yazıyorsunuz. :)

İyi çalışmalar!
0 #50 cenk yıldız 22-11-2019 18:15
verdiğiniz eğitim için teşekkürler (thanks) (thanks) (thanks) (thanks)

ya admin şu harflar hep karışık doğru yazamıyoruz
0 #49 Admin Murat 14-11-2019 11:00
Hamza,

Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Umarız, istediğiniz puana ulaşır ve kariyeri merdivenlerinizi başarıyla çıkarsınız!
0 #48 Hamza 09-11-2019 14:20
Tek kelime ile yorumluyorum “Harika “
Ben kpds Rusça dan 40-50 puan almak ve kariyerime yön vermek istiyorum
0 #47 Albina 21-08-2019 13:29
mehmetyazan, то işaret zamirini canlı varlıklar için 'o' olarak çevirebiliriz.
он папа - o bir baba, onun bir baba olduğunu aktarıyoruz
то папа - o bir baba, orada duran kimsenin bir baba olduğunu aktarıyoruz.

то - uzakta olan bir obje
он - o (eril)
0 #46 mehmetyazan 18-08-2019 14:04
Merhaba, ben alıştırmada "o bir baba" ifadesini "то папа" olarak çevirmiştim doğrusunun "он папа" olduğunu öğrendim ama uzakta birini işaret ediyorsak "то" kullanabilir miyiz? Yoksa canlı bir varlık söz konusu olduğu için "он" mu demeliyiz?
0 #45 Albina 07-08-2019 07:00
Ayhan, sitemi beğendiğiniz için teşekkür ederim (thanks)
шиддэт yazmanız doğru ama шиддет te yazabiliriz, çünkü Rusça'ya giren yabancı sözcüklerin vurgusuz "е" harfi "э" gibi okunur; örn.
проект [праэкт]
Серхат [сэрхат]
'едек' te aynı, 'едэк' yazabilirsiniz ama gerçek yabancı isimlerinde 'э' gibi okunan 'е' harfi varsa 'e' yazmaya çalışın.

Тибет olmalı, çünkü Rusça okunuşu şu şekilde [tiBİET]

жалюзи olmalı, çünkü Rusça'da л harfi yumuşak değil, onu yumuşatan yumuşak ünlüler
0 #44 Ayhan 04-08-2019 14:58
Merhaba Albina hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir site hazırlamışsınız. (thanks)

Pdf'nin çözüm kısymıyla ilgili birkaç sorum olacaktı.

şiddet - шиддет -- ben щиддэт yaptım
jaluzi - жалюзи -- ben жалузи yaptım
yedek - едек -- ben едэк yaptım
tibet – тибет -- ben тибэт yaptım

Yanlışlarımı anlamadım açıkcası. Yardımcı olur musunuz? Mesela ilk kelime şiddet olanda pdf'deki doğru ise şiddyet olmuyor mu? Veya diğerleri de jalüzi , yedyek , tibyet olmuyor mu?
+1 #43 Naci 06-05-2019 22:49
(like) (like) (alkis) (alkis)