Son Güncelleme: Salı, 07 Ocak 2020 11:43

 

Ders İçeriği

 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Ээ, Ее, ы, Ии, Йй, Дд, Тт, Жж, Шш, Зз, Сс
2. Rusçada Vurgu. 2.Ritim Modeli
3. Tonlama. 1., 2. ve 3. Tonlama
4. Bu da / O da ...
5. Diyalog. Telefonda Kişiyi Sorma

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 


     

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi

 

Bu derste 11 yeni harf daha öğreneceğiz.

 

Artık çoğu harflerin bir çifti olduğunu biliyorsunuz. Çifti olan son harfleri ile sizi bu derste tanıştıracağım.

 

Tek ve çift sesli ünlülerin çiftleri

 

Ээ - [e] - ses [açık e] ve onun çift sesli yumuşak ünlüsü Ее - [ye] - ses [ye]


ы - [ı] - ses [ı] ve onun yumuşak ünlüsü Ии [i] - ses [i]

ы harfi ile başlayan hiç bir sözcük olmadığı için bu harfin büyük versiyonu yoktur.
ы harfin çift ünlüsü çift sesten oluşmuyor, sadece yumuşaktır.

 

Ии harfin kısa versiyonu Йй [iy] - ses [kısa y]

Rus alfabede bu harfin adı 'Kratkaya İ' (Kısa İ'dir) - bu harfin bir çifti yoktur.

 

Дд  - [de] - ses [d] ve onun çifti sessiz ünsüz  Тт   - [te] - ses [t]
Жж - [je]  - ses [j] ve onun çifti sessiz ünsüz  Шш - [şa] - ses [ş]
Зз   - [ze] - ses [z] ve onun çifti sessiz ünsüz  Cc  - [es] - ses [s]

 

Alıştırma

 

Эда́, э́то, э́тот, еда́, ада́, яда́, де́ва, де́ти

пой, стой, мой, твой, кой, кая́, кайа́, фай, жуй

ша́пка, зака́т, сака́т, шафа́к, сала́та, тойо́та

 

  

моё́, твоё́, ёж, бай бай, кой, япты́, окуду́, зина́

Эди́з, кыш, иджя́т, койду́, дэдэ́, де́душка, дайы́, дя́дя

тэйзэ́, тё́тя, Жан, по́за, ко́за

 

 

  

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 


 

2. Rusçada Vurgu. 2.Ritim Modeli

 

Bu derste 2. ritim modeli ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz. Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

2.model ' tatá ' - 2.hece bastırarak ve uzatılarak söylenir

 

İván - erkek ismi
Antón - erkek ismi
aná - o (dişil)
alló - alo
vadá - su
aknó - pencere
luná - Ay

 

  

Bir de bir kaç tane basit tek heceli sözcük öğrenelim

 

da - evet
nyet - hayır
ni - değil
kot - erkek kedisi
bank - banka

 

Alıştırma

 

Dinleyiniz, tekrarlayınız

 

Kto éta? - Eta İván. - Bu kimdir? Bu İvan.

Şto tam? - Tam luná. - Orada ne var? (Rusçada 'var' sözcüğü but tür cümlelerde kullanılmıyor) Orada ay var.

Kto tut? - Tut Antón. -  Burada kim var? Burada Anton var.

Park tut? - Da, park tut. - Park burada mı? Evet, park buradadır.

Bank tam? - Nyet, bank ni tam. - Banka orada mı? Hayır banka orada değil.

Şto éta? - Eta vadá. - Bu nedir? Bu sudur.

Aknó tut? - Da, aknó tut. - Pencere burada mı? Evet, pencere buradadır. 

 

 

  

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 


 

3. Tonlama. 1., 2. ve 3. Tonlama.

 

tonlamaRusça soru cümlelerinde -mı soneklerinin olmadığını farketmişsinizdir. Bunun görevini ses tonu üstleniyor.
Örneğin; Bu harita mı? sorusunun Rusçası Eta karta? 'kárta' sözcüğünün vurgulu hecesini söylerken sesi yükseltiyoruz.

 

Bu tonlama (3. Tonlama) soru sözcüklerini (kim, ne, ne zaman vb.) içermeyen sorularda kullanılır. Tonlamanın merkezi sorulan sözcüğün vurgulu hecesidir 

                                      

Éta vadá?                Luná tam?

 

 

Peki soru sözcüğü varsa, o zaman nasıl olur diye merak ederseniz... O zaman daha da kolay olur, çünkü sesinizi soru sözcüğünde yükseltmeniz gerekecek. Tıpkı 'Bu nedir?' veya ' Bu kimdir?' Türkçe cümlelerindeki gibidir.

 

Bu tonlama (2.Tonlama), soru sözcüklerini içeren sorularda kullanılır. Tonlamanın merkezi soru sözcüğüdür ve onun bulunduğu noktada ses daha güçlü ve belirgin çıkar. Cümlenin sonuna doğru ise düşer.                  

 

Şto éta?               Kto éta?

 

  

Ve son olarak, anlatım / bildirme cümleleri. Onlar da Türk anlatım cümlelerinin ses tonlamasına benzer.

Anlatım cümlelerinde kullanılan tonlama, 1. Tonlamadır. 1. Tonlamanın merkezi, cümle içindeki ana bilgiyi taşıyan sözcüğün vurgulu hecesidir. Bu heceye kadar düz giden ses tonu, birden aşağıya inmektedir.

                     

Éta máma          Éta kot

 

  

Alıştırma


1.Tonlama


Éta lámpa. Aná tut. - Bu bir lamba. O, buradadır. (Rusçada cansız isimlerin yerine şahıs adılları kullanabiliriz: dişil isimlerine yerine, ANA, , eril - ON; nötr ise ANO'dur)
To luná. Aná tam. - O Ay'dır. O (Ay), orada.
Éta kárta. Aná tut. - Bu bir harita. O, buradadır.
To aknó. Anó tam. - O bir pencere. O, oradadır.

  

 

2. Tonlama - 1.Tonlama

 

Şto éta? - Éta dom.
Kto éta? - Éta pápa.
Şto éta? - Éta park.
Kto éta? - Éta máma.

 

 

3. Tonlama

 

Éta bank?  To luná?   Éta kárta?   To aknó?   Dom tut? (Ev burada mı?)   Tut dom ? (burada ev mi var?)
Antón tut?   Tut Antón?   İván tam?   Tam İván?

 

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 


  

4. Bu da ... / O da ...

 

 

tojeÉta kárta. To tóje kárta. - Bu bir harita. O da haritadır.
To dom. Éta tóje dom. - O bir ev.. Bu da evdir.
To bank. Éta tóje bank. - O bir banka. Bu da bankadır.
Fábrika tut. Ófis tóje tut. - Fabrika buradadır. Ofis te burada.
Tı dóktar. Ya tóje dóktar. - Sen doktorsun. Ben de doktorum. (Rusçada isimlerin şahıs sonekleri yoktur)
On turíst. Ona tóje turíst. - O (eril) bir turist. O(dişil) da turisttir.

 

 

Alıştırma 

 

Rusçaya çeviriniz 

 

Biz buradayız. Onlar da buradalar.
Siz bir annesiniz. Ben de anneyim.
O bir babadır. Sen de babasın.
Lamba buradadır. Vazo da burada.
Kedi orada değildir. O (eril) da orada değil.
Erkek kardeş burada değildir. Baba da burada değil. 

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 


  

5. Diyalog. Telefonda Birini Sormak 

 

telefonda kisi sormakAlló! Alló! - Alo, alo.

 

Da, da! - Efendim (Rusçada 'da, da' yani 'evet, evet' cevabı - 'buyrunuz, sizi dinliyorum' veya 'efendim' demek)

 

Éta İván. Antón dóma? - Ben İvan (arıyan İvan'dır). Anton evde mi?

 

Da, dóma. Minútu! - Evet, evde. Bir dakika (bekler misiniz).

 

Spasíba. - Teşekkür ederim (teşekkürler)

 

  

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

2. Ders          4. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz