Son Güncelleme: Pazar, 29 Ağustos 2021 15:50

 

Ders İçeriği  

 

1. Bileşik Gelecek Zamanlı Fiiller / Составное будущее время глагола
2. Basit Gelecek Zamanlı Fiiller / Простое будущее время глагола
3. Olumsuz 'ни' Öneki (Takısı) / Отрицательная частица "ни"
4. 'Заниматься' Fiili
5. Diyalog. Чем хочет заниматься Анна?

 

Dersin Ek Alıştırmaları A1 Eğitim Setinde Bulabilirsiniz

 

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM  

 


 

1. Bileşik Gelecek Zamanlı Fiiller/ Составное будущее время глагола 

   

bugu otdihatRusçada iki çeşit gelecek zaman var: basit gelecek zaman ve bileşik gelecek zaman. İkisi de konuşma anından sonra gerçekleşecek olan bir hareketi anlatır. Ancak basit gelecek zaman bu hareketin kesin olarak bir sonuca varacağını, biteceğini ifade ederken bileşik gelecek zaman sadece sürecek olan eylemini aktarır. Basit gelecek zamanı sadece bitmiş (СВ) fiilin şahıs çekimi ile oluşturulurken bileşik gelecek zamanı ‘быть’ fiili ve bitmemiş (НСВ) fiili ile oluşturulur: ‘быть’ fiili çekilir, НСВ fiili mastar halinde kalır.

 

 

 

 

Bileşik Gelecek Zaman (быть + глагол НСВ)

 

я бу́ду де́лать                    - yapacağım, yapıyor olacağım        

ты бу́дешь де́лать              - yapacaksın
он, она, оно бу́дет де́лать  - yapacak
мы бу́дем де́лать                - yapacağız
вы бу́дете де́лать               - yapacaksınız
они́ бу́дут де́лать               - yapacaklar

 

Basit Gelecek Zaman (СВ глагол)

 

я сде́лаю                           - yapmış olacağım, yapacağım

ты сде́лаешь                      - yapmış olacaksın

он, она, оно сделает          - yapmış olacak

мы сде́лаем                        - yapmış olacağız

вы сде́лаете                       - yapmış olacaksınız

они сде́лают                      - yapmış olacaklar

 

- Что ты бу́дешь де́лать ле́том?
- Не зна́ю, ду́маю, что бу́ду сиде́ть до́ма чита́ть кни́ги.

- Yazın neler yapacaksın?
- Bilmiyorum, sanırım evde oturup kitapları okuyacağım (süreç).

 

Упражнение
Bileşik gelecek zaman kullanımına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

1. Сего́дня ве́чером Андре́й бу́дет сиде́ть до́ма писа́ть пи́сьма.
2. А́нна бу́дет чита́ть журна́л за́втра.
3. Анто́н в 5 часо́в ве́чера бу́дет звони́ть домо́й ма́ме.
4. Когда́ дети б́удут гуля́ть в п́арке, я бу́ду гото́вить у́жин.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

  

1. Bu akşam Andrey evde oturup mektupları yazacak.
2. Anna dergiyi yarın okuyacak.
3. Anton akşam beşte annesini evden arayacak.
4. Çocuklar parkta oynarken ben akşam yemeğini pişireceğim.

 

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

 2. Basit Gelecek Zamanlı Fiiller / Простое будущее время глагола

 

Fiilin basit gelecek zamanının nasıl oluştuğunu hem bir önceki bölümde hem de daha önceki derslerde gördük. Bitmemiş fiillerin şimdiki zamanın olmadığını hatırlayalım ve bu fiilin şahıs çekimi ile kesin yapılacak ve sonuçlanacak gelecek zamanını oluşturalım.

 

прочитать               - yazılı bir kaynağı baştan sonuna kadar okumuş olmak

 

я прочита́ю             - okumuş olacağım
ты прочита́ешь       - okumuş olacaksınız
он, она, прочита́ет - okumuş olacak
мы прочита́ем         - okumuş olacağız
вы прочита́ете        - okumuş olacaksınız
они прочита́ют       - okumuş olacaklar

 

Упражнение
Fiillerin şahıs çekimlerini inceleyin. Tablodaki cümleleri okuyun ve karşılaştırın. Türkçeye çevirmeye çalışın.

 

звони́ть / позвони́ть кому?       - kime telefon açmak 
гото́вить / пригото́вить что?   - ne pişirmek 
учи́ть / вы́учить что?              - ne çalışmak, ezberlemek, öğrenmek

отдыха́ть / отдохну́ть              - tatil yapmak, dinlenmek, eğlenmek, keyifli zaman geçirmek 

смотре́ть / посмотре́ть что?  - ne seyretmek  

спать / поспа́ть                       - uyumak

 

ders22 alistirma1

 

 

Kendinizi kontrol edin.

 

  

ders22 alistirma2

 

* zaman safhasını bildiren fiillerle (начать, кончить, продолжить vb.) beraber  sadece НСВ fiiller kullanılır.

 

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Olumsuz 'ни' Öneki (Takısı) / Отрицательная частица 'не'

 

Rusçada olumsuz soru zamiri, sıfat ve belirteçler (zarflar) önüne ‘ни’ öneki getirilerek oluşur.

 

nikto nicto ru

 

Olumsuz zamirler, üretildikleri soru zamirleri gibi isim hallerine göre çekilir.

 

И.п.   кто? что?         -  Никто не знает. Это ничто. 

                                     Kimse bilmiyor. Bu hiçbir şey.

Р.п.   кого? чего?     -  Никого нет. Ничего нет. 

                                     Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok.

Д.п.   кому? чему?    -  Никому не скажу. Ничему не рад.

                                     Kimseye söylemem. Hiçbir şeye mutlu olmuyor.

В.п.   кого? что?       -  Ни на кого не смотрю. Ни на что не смотрю.

                                     Kimseye bakmıyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum.

Т.п.   кем? чем?       -  Ни с кем не пойду. Ничем не доволен.

                                     Hiç kimseyle gitmem. Hiçbir şeyden memnun değil.

П.п.   о ком? о чём? -  Ни о ком не думаю. Ни о чём не мечтаю.

                                     Hiç kimseyi düşünmüyorum. Hiçbir şeyi hayal etmiyorum.

 

Например,

 

- Кого́ ты там ви́дел?                 – Orada kimi gördün?
- Я там никого́ не ви́дел.           – Orada hiç kimseyi görmedim.

 

- Кому́ ты дал слова́рь?             – Kime sözlük verdin?
- Я никому́ словаря́ не дава́л.    – Hiç kimseye sözlük vermedim.

 

Önemli! Olumsuz ‘ни’ takılı kelimelerle beraber sadece olumsuz fiiller kullanılır.

 

Он никогда́ не рабо́тает.           – O hiçbir zaman çalışmıyor.
Мы ничего́ не де́лаем.               – Biz hiçbir şey yapmıyoruz.

 

Geçişli fiiller (В.п.’in кого? что? soruları yöneten fiillerdir) olumsuz cümlelerde belirleme durumu gerektirmediği sürece genellikle Р.п.’in кого? чего? sorularını yönetir.

 

Например,

 

Что он тебе́ сказа́л (что? В.п.)?            – Sana ne söyledi?
Он мне ничего́ не сказа́л (чего? Р.п.)   – Bana bir şey söylemedi.

 

Упражнение

Aşağıdaki sorulara olumsuz cevapları verin. Türkçeye çevirin.

 

1. О ком ты ду́маешь?
2. Что ты ему́ сказа́ла?
3. Куда́ вы пое́дете ле́том?
4. Чью газе́ту ты брала́?
5. К кому́ она́ ходи́ла вчера́?
6. Каку́ю газе́ту ты чита́л?
7. Когда́ ты придёшь?
8. Где он был сего́дня?

 

Kendinizi kontrol edin.

 

  

 1.О ком ты ду́маешь? – Kimi düşünüyorsun?

   Ни о ком не ду́маю. – Hiç kimseyi düşünmüyorum.

 

2.Что ты ему́ сказа́ла? – Ona ne dedin?
   Ничего́ не сказа́ла. – Hiçbir şey demedim.

 

3.Куда́ вы пое́дете ле́том? – Yazın nereye gideceksiniz?
   Никуда не поедем. – Hiçbir yere gitmeyeceğiz.

 

4.Чью газе́ту ты брала́? – Kimin gazetesini aldın?
   Ничью́ газе́ту я не брала́. – Kimsenin gazetesini almadım.

 

5. К кому́ она́ ходи́ла вчера́? – Dün kime gitti?
   Она́ вчера́ ни к кому́ не ходи́ла. – Kimseye gitmedi.

 

6. Каку́ю газе́ту ты чита́л? – Hangi gazeteyi okudun?
    Я не чита́л никаку́ю газе́ту. – Hiçbir gazeteyi okumadım.

 

7. Когда́ ты придёшь? – Ne zaman geleceksin?
    Никогда́ не приду́. – Hiçbir zaman gelmeyeceğim.

 

8. Где он был сего́дня? – Bugün neredeydi?
    Нигде́ не был. – Hiçbir yerdeydi.

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4.'Заниматься' Fiili

 

zanimatsa yogoy

занима́ться / заня́ться чем? кем? с кем? 

[zaniMAtsa / zaNİAtsa]

 

1. ders çalışmak, ne dersi çalışmak
2. ne ile uğraşmak;
3. kiminle ders çalışmak
4. заниматься спортом - spor yapmak

 

 

 

 

zanimatsa ru1

zanimatsa ru2

 

 

 

занима́ться чем?

 

занима́ться поли́тикой             – siyaset yapmak, siyaset ile uğraşmak
занима́ться спо́ртом                 – spor yapmak
занима́ться бо́ксом                  – boks yapmak

занима́ться матема́тикой         – matematik dersini çalışmak
занима́ться ру́сским языко́м    – Rusça dersini çalışmak

 

занима́ться кем?

занима́ться ребёнком              – çocukla ilgilenmek

 

занима́ться с кем?

занима́ться с учи́телем            – öğretmen ile (beraber) ders çalışmak 

 

  

Упражнение
‘Заниматсья’ fiilinin kullanımına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

1. - Чем ты занима́ешься?
   - Я занима́юсь му́зыкой.
2. Ири́на не хо́чет сама́ занима́ться ребёнком. Её ребёнком занима́ется ба́бушка.
3. - Андре́й, чем Вы сейча́с занима́етесь?
    - Я перевожу́ текст.
4. До́чка, займи́сь де́лом, убери́ в ко́мнате!
5. Я учу́ ру́сский язы́к сам, но сего́дня я занима́лся с учи́телем.
6. Мы ка́ждый день занима́емся спо́ртом.
7. Му́зыкой она́ заняла́сь, когда́ ей бы́ло 4 го́да.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

  

1. - Ne çalışıyorsun?
    - Müzik çalışıyorum.
2. İrina kendisi çocukla ilgilenmek istemiyor. Onun çocuğu ile anneannesi ilgileniyor.
3. - Andrey, siz şimdi ne ile meşgulsünüz?
    - Bir metin çeviriyorum.
4. Kızım, bir iş yap, odanı temizle!
5. Rusçayı kendi başıma öğreniyorum, ama bugün öğretmenimle çalıştım.
6. Biz her gün spor yapıyoruz.
7. Müzikle 4 yaşındayken uğraşmaya başladı. 

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Чем хо́чет занима́ться А́нна?   

 

gitar calismak ru1Словарь

 

Поздравля́ю с Днём рожде́ния! [pazdraVLİAyu zdnöm raJDİEniya]

Doğum Günün(üz) kutlu olsun!

договори́лись [dagavaRİlis'] - anlaştık

симпати́чный [simpaTİçnıy] - sevimli, sempatik, şirin

дари́ть / подари́ть кому? что? [daRİT' / padaRİT'] - kime, ne hediye vermek 

 

жаль       [jal']       - üzgünüm

е́сли        [YEsli]      - eğer
тепе́рь     [tiPİER']   - şimdi artık
весёлый [viSÖlıy]  - neşeli, sevimli
то́лько     [TOL'ka] - ancak (sadece)

 

 

Диалог

 

Кла́ра:   До́брый ве́чер, А́нна! Поздравля́ю тебя́ с Днём рожде́ния!

А́нна:    Большо́е спаси́бо! О́чень жаль, что ты не пришла́.

 

Клара:   Да, извини́, я не могла́. У тебя́ сейча́с есть вре́мя?

Анна:    Да, есть.

 

Клара:   Если мо́жешь, расскажи́ мне, како́й был ве́чер, кто был?

Анна:    Ко мне пришли́ Ива́н с И́рой, Мари́я с Джо́ном, Ван Лин, Лю Кун и Анто́н.

 

Клара:   А, ста́рые друзья́!

Анна:    Ты зна́ешь, тепе́рь у меня́ есть но́вый друг – ма́ленькая соба́ка.

 

Клара:   Да?! А кака́я она́?

Анна:    Она́ о́чень симпати́чная и весё́лая. Ей то́лько три ме́сяца.

 

Клара:   То́лько три ме́сяца! А что она́ ест?

Анна:    Она́ ест хлеб с молоко́м и, коне́чно, лю́бит мя́со.

 

Клара:   Кто подари́л тебе́ соба́ку?

Анна:    Джон. Я говори́ла ему́, что мне нра́вятся соба́ки. Когда́ он узна́л, он подари́л мне соба́ку.

 

Клара:   А что вы де́лали? Танцева́ли?

Анна:    Коне́чно, танцева́ли, пе́ли пе́сни, Ива́н игра́л на гита́ре. Я то́же игра́ла чуть-чу́ть.

 

Клара:   Ты уме́ешь игра́ть на гита́ре?

Анна:    О́чеь пло́хо, но я хочу́ научи́ться.

 

Клара:   Дава́й бу́дем занима́ться вме́сте.

Анна:    Договори́лись.

 

 

Кла́ра:   До́брый ве́чер, А́нна! Поздравля́ю тебя́ с Днём рожде́ния!
             İyi akşamlar, Anna. Doğum Günün kutlu olsun! 

 

А́нна:    Большо́е спаси́бо! О́чень жаль, что ты не пришла́.
             Çok teşekkür ederim! Gelmediğine çok üzüldüm.

 

Клара:   Да, извини́, я не могла́. У тебя́ сейча́с есть вре́мя?
             Evet, özür dilerim, gelemedim. Şimdi vaktin var mı? 

 

Анна:    Да, есть.
             Evet, var.

 

Клара:   Если мо́жешь, расскажи́ мне, како́й был ве́чер, кто был?
             Nasıl bir akşamdı, kimler vardı anlatabilir misin? 

 

Анна:    Ко мне пришли́ Ива́н с И́рой, Мари́я с Джо́ном, Ван Лин, Лю Кун и Анто́н.

             Bana; İra ile İvan, Djon ile Mariya, Van Lin, Lü Kun ve Anton geldiler.

 

Клара:   А, ста́рые друзья́!
               Ha, eski dostların! 

 

Анна:    Ты зна́ешь, тепе́рь у меня́ есть но́вый друг – ма́ленькая соба́ка.
             Biliyor musun, benim artık yeni bir dostum var, ufak bir köpek.

 

Клара:   Да?! А кака́я она́?
             Öyle mi? Peki nasıl bir köpek? 

 

Анна:    Она́ о́чень симпати́чная и весёлая. Ей то́лько три ме́сяца.
             Çok sempatik ve sevimli. Sadece 3 aylık.

 

Клара:   То́лько три ме́сяца! А что она́ ест?
             Sadece üç aylık mı? Peki ne yiyor? 

 

Анна:    Она́ ест хлеб с молоко́м и, коне́чно, лю́бит мя́со.
             Süt ile ekmek yiyor ve, tabii ki, et seviyor.

 

Клара:   Кто подари́л тебе́ соба́ку?
             Köpeği san kim hediye etti? 

 

Анна:    Джон. Я говори́ла ему́, что мне нра́вятся соба́ки. Когда́ он узна́л, он подари́л мне соба́ку.          

             Djon. Ona, köpekleri sevdiğimi söylemiştim. O da bunu öğrendiğinde bana bir köpek hediye etti.

 

Клара:   А что вы де́лали? Танцева́ли?
              Peki neler yaptınız? Dans ettiniz mi? 

 

Анна:    Коне́чно, танцева́ли, пе́ли пе́сни, Ива́н игра́л на гита́ре. Я то́же игра́ла чуть-чу́ть.

             Tabii ki, dans ettik şarkı söyledik, İvan gitar çaldı. Ben de biraz çaldım.

 

Клара:   Ты уме́ешь игра́ть на гита́ре?
             Sen gitar çalmayı biliyor musun? 

 

Анна:    О́чеь пло́хо, но я хочу́ научи́ться.
             Çok az ama öğrenmek istiyorum.

 

Клара:   Дава́й бу́дем занима́ться вме́сте.
             Beraber gitar dersini çalışalım mı?

 

Анна:    Договори́лись.
             Anlaştık.

 

Ders İçeriğine Dön 

  


 

Dersten sonra çalışılacak ek konular

 

Hikâye Niteliğinde Video Diyaloglar.   

 1. Djon ve Löva günün planını yapıyorlar
 2. Djon ve Löva misafirliğe gitmeye hazırlanıyorlar
 3. Djon ve Löva Mariya’ya hediye alıyorlar
 4. Djon ve Löva Mariya’ya geldiler
 5. Tanışma faslı ve sürprizler
 6. Eğlence başlıyor
 1. Okuma Parçası «Времена года»
 2. Okuma Parçası «Одноклассники»
 3. Okuma Parçası Одноклассники (продолжение)» 

Ek 100 Alıştırma

85 Ek Test ve Çeviri Çalışmaları

 

 

A-Link Rusça Başlangıç Seviye gramer eğitimini bitirmiş oldunuz. TEBRİKLER!

3.Dönem Testini yaparak kendinizi sınayın.

 

Rusça A2 Seviye Eğitimi ile beraber aşağıdaki ek konuları çalışın;

 1. A1 Seviye Okuma Video Dersleri (7 ila 98 ders)
 2. A1 Seviye Rusça - Rusça Konuşma Dersleri

 

21. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+1 #39 Albina 24-08-2021 07:18
ÖMER YALÇIN, A1 KURSU BİTİRDİĞİNİZ İÇİN TEBRİKLER (smile) (alkis)
GÜZEL YORUMUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİM (smile)
+1 #38 ÖMER YALÇIN 23-08-2021 14:42
HARİKA BİR EĞİTMEN (alkis) (alkis) (alkis)
TAKİP ETTİĞİM SAYFALAR ARASINDA BU ZAMANA KADAR ÇALIŞTIĞIM EN İYİ EĞİTİM SETİ. HOCAMIZIN KALBİNİN GÜZELLİĞİ SESİNE YANSIMIŞ ))
SÜREKLİ SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ; HERŞEY SİZİN DE GÖNLÜNÜZCE OLSUN. SAYGILARIMLA TEŞEKKÜR EDİYORUM.
0 #37 Admin Murat 07-12-2019 18:14
Emre,

1. sorunuz için: düz bir bildirim cümlesi.

2. sorunuz için: hepsi aynı anlamda.
0 #36 Emre 07-12-2019 15:21
hocam;
1. sorum; "ты знаешь, теперь у меня есть новый друг= biliyor musun, benim artık yeni bir arkadaşım var" bu ifade soru cümlesi mi ( soru işareti kullanılmamış) yoksa düz bildirim cümlesi mi?

2. sorum; "давай будем заниматься вместе = beraber çalışalım mı? " cümlesini "давай займёмся вместе" veya "давай заниматься вместе " olarak kullanırsak anlam farkı oluşturuyor mu?
0 #35 Albina 04-12-2019 13:57
Emre,
1. geçişli fiillerle olumsuz durumunda genellikle -in hali isimler kullanılır ama -i hali kullanımı da mevcut. 'я не читал никакой газеты' cümlesi elbette daha güzel ama 'никакая' sıfatının da -in hali çekimi gerektirdiği için -i halinde (daha kolay versiyonunu) bıraktım
я не читал никакой газеты (daha tercih edilen bir kullanım) = я не читал никакую газету (kabul edilebilir bir kullanım)

2. приду olacak, dikkat edip hatayı bildirdiğiniz için çok sağ olun (thanks)

3. не olduğu için. olumsuz fiiller genellikle bitmemiş halde kullanılır.
0 #34 Emre 02-12-2019 17:27
hocam, 32 . yorumuma ilişkin "словарь" daki "in-hali dönüşümünü anladım". fakat sorudaki " дать " fili cevap kısmında niye "давать" fiiline dönüştü?
0 #33 Emre 02-12-2019 14:44
hocam, 3. bölüm 7 . cümlede "никогда не прийду" cümlesindeki gelmek fiili "приду" olacak herhalde.
0 #32 Emre 02-12-2019 14:21
hocam; 3. Bölümdeki "я никому словаря не давал = hiçkimseye sözlük vermedim?" cümlesinde "словаря ve давал" kelimeleri "словарь ve дал" olması gerekmiyor mu?
0 #31 Albina 03-07-2019 11:52
Ayda, okuma derslerine geçin alinkrusca.com/.../
0 #30 Ayda 02-07-2019 17:48
Baslangic seviyyeden sonra hangi bolume gecnek lazim?