Son Güncelleme: Cumartesi, 11 Ocak 2020 12:41

 

Ders İçeriği  

 

1. Fiilin Gelecek Zamanı. Bileşik Gelecek Zaman / Будущее время глагола. Составное будущее время
2. Fiilin Basit Gelecek Zamanı / Простое будущее время глагола
3. Olumsuz  'ни' Öneki (Takısı) / Отрицательная частица "ни"
4. 'Заниматься' Fiili
5. Diyalog. Чем хочет заниматься Анна?

 

Dersin Ek Alıştırmaları

 

pdf

 


 

1. Fiillerin Gelecek Zamanı. Bileşik Gelecek Zamanı (Tamamlanmamış Fiiller) 

   

gelecek zamanRusçada iki çeşit gelecek zaman vardır: basit gelecek zaman ve bileşik gelecek zaman. İkisi de konuşma anından sonra gerçekleşecek olan bir hareketi anlatır.

 

Ancak basit gelecek zaman bu hareketin kesin olarak bir sonuca varacağını, biteceğini ifade ederken bileşik gelecek zaman onun sadece süreceğini anlatır.

 

Bileşik gelecek zaman iki bölümden oluşmaktadır: быть (olmak) eyleminin gelecek zaman çekimi ve asıl eylemin mastar şekli (tamamlanmamış fiil kullanılmaktadır). 

 

Быть eyleminin gelecek zaman çekimi şu şeklindedir

я бу́ду [ya BUdu]
ты бу́дешь [tı BUdiş]
он/она/оно бу́дет [on/aNA/aNO BUdit]
мы бу́дем [mı BUdim]
вы бу́дете [vı BUditye]
они́ бу́дут [ani BUdut]

 

Примеры

- Что ты бу́дешь де́лать ле́том?
- Не зна́ю, ду́маю, что бу́ду сиде́ть до́ма чита́ть кни́ги.

- Yazın neler yapacaksın (yaz boyunca devam eden bir süreçten bahsediliyor)
- Bilmiyorum, sanırım evde oturup kitapları okuyacağım.

 

Önemli! Bileşik gelecek zamanında önemli olan gelecekteki hareketin devamlılığı ve sürecek olmasıdır. Bu yüzden de tamamlanmamış eylem kullanılmaktadır.

 

Упражнение
Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Сего́дня ве́чером Андре́й бу́дет сиде́ть до́ма писа́ть пи́сьма.
2. А́нна бу́дет чита́ть журна́л за́втра.
3. Анто́н в 5 часо́в ве́чера бу́дет звони́ть домо́й ма́ме.
4. Когда́ дети б́удут гуля́ть в п́арке, я бу́ду гото́вить у́жин.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

  

1. Bu akşam Andrey evde oturup mektupları yazacak.

2. Anna dergiyi yarın okuyacak.
3. Anton akşam beşte annesini evden arıyacak.
4. Çocuklar parkta oynarken ben akşam yemeğini pişireceğim.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

 2. Fiillerin Basit Gelecek Zamanı (Tamamlanmış Fiiller)

 

Fiilin basit gelecek zamanı tamamlanmış fiillerin şahıs çekimi ile oluşur. Tamamlanmış fiillerin şimdiki zamanı yoktur.

 

читать / прочитать – okumak 

я прочита́ю - okuyacağım
ты прочита́ешь - okuyacaksın
он/она прочита́ет - okuyacak
мы прочита́ем - okuyacağız
вы прочита́ете - okuyacaksınız
они прочита́ют - okuyacaklar

 

Упражнение
Karşılaştırınız ve Türkçeye çeviriniz

 

Словарь

писа́ть / написа́ть – yazmak 
звони́ть / позвони́ть – telefon açmak 
гото́вить / пригото́вить – hazırlamak 
учи́ть / вы́учить – öğrenmek
отдыха́ть / отдохну́ть – tatil yapmak, dinlenmek 
смотре́ть / посмотре́ть – seyretmek, bakmak 

 

Bileşik Gelecek Zaman

Что будет делать? - Ne yapacak? / Ne yapıyor olacak?

Basit Gelecek Zaman

Что сделает? - Ne yapıp bitirecek?

Сего́дня ве́чером я бу́ду писа́ть статью́.

Я напишу́ статью́ сего́дня ве́чером.

Когда́ ты бу́дешь чита́ть э́тот журна́л?.

За́втра бу́ду чита́ть. До ве́чера (akşama kadar)я его́ прочита́ю.

Ты не зна́ешь, А́нна будет звони́ть ма́ме?

Да, она сказа́ла, что позвони́т ма́ме ве́чером.

Когда́ мы бу́дем гото́вить у́жин?

Нам на́до нача́ть гото́вить в 6 часо́в ве́чера. В 7 мы должны́ его́ уже́ пригото́вить, потому́ что приду́т друзья́

Когда Андрей придёт, я уже буду спать.

Я чуть-чуть посплю, потом буду учить русский язык.

 

  

Kendinizi kontrol ediniz

 

Bileşik Gelecek Zaman

Basit Gelecek Zaman

Сего́дня ве́чером я бу́ду писа́ть статью́

Bu akşam bir makale yazacağım (sonuç belli değil).

Я напишу́ статью́ сего́дня ве́чером

Bu akşam bir makale yazacağım (onu bitireceğim).

Ты когда́ бу́дешь чита́ть э́тот журна́л?

Bu dergiyi ne zaman okuyacaksın (sonuç önemli değil)?

За́втра бу́ду чита́ть. До ве́чера я его́ прочита́ю

Yarın okuyacağım (sonuç belli değil). Akşama kadar onu bitireceğim.

Ты не зна́ешь, А́нна будет звони́ть ма́ме?

Biliyor musun, acaba, Anna annesini arıyacak mı (her hangi bir zamanda)?

Да, она сказала, что позвони́т маме вечером.

Evet, annesini akşam arıyacağını (kesin bir sonuç bekleniyor) söyledi.

Когда́ мы бу́дем гото́вить у́жин?

Akşam yemeğini ne zaman hazırlayacağız (hazırlama sürecinden bahsediliyor)?

Нам на́до нача́ть гото́вить в 6 часо́в в́ечера. В 7 мы должны́ его́ уже́ пригото́вить, потому́ что приду́т друзья́

Saat 6’da hazırlamaya başlamalıyız (kesin bir sonuç bekleniyor). 7’de onu artık hazırlamış olmalıyız (kesin bir sonuç bekleniyor), çünkü arkadaşlar gelecek (kesin bir sonuç bekleniyor).

Когда Андрей придёт, я уже буду спать.

Andrey geldiğinde (sonuç) ben artık uyuyor olacağım.

Я чуть-чуть посплю, потом буду учить русский язык

Ben biraz uyuyacağım (kısa bir uyku aldıktan sonra anlamında, yani bir sonuç elde ettikten sonra) sonra Rusçayi çalışacağım (Rusçayı çalışma sürecinin ne zaman sonlandıracağı belli değil).

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Olumsuz Öneki 'ни'

 

Rusçada olumsuz soru zamiri, sıfat ve belirteçler (zarflar) önüne ни’ öneki getirilerek oluşur

 

Soru zamiri / Sıfatı / Zarfı

Olumsuzu

Anlamı

кто?

никто́

hiç kimse

что?

ничто́

hiçbir şey

како́й?

никако́й

hiçbir

чей?

ниче́й

hiç kimsenin

когда́?

никогда́

hiçbir zaman

где?

нигде́

hiçbir yerde

куда́?

как?

никуда́

никак

hiçbir yere

hiçbir şekilde

 

Olumsuz zamirler, üretildiği soru zamirleri gibi isim hallerine göre çekilir

 

И.п. кто? что? - никто / ничто - hiç kimse /  hiçbir şey

Р.п. кого? чего? - никого нет / ничего нет - hiç kimse yok / hiçbir şey yok

Д.п. кому? чему? - никому не скажу / ничему не рад - hiç kimseye söylemem / hiçbir şeye mutlu değil

В.п. кого? что? - ни на кого не смотрю  / ни на что не смотрю  -  hiç kimseye / hiçbir şeye bakmıyorum

Т.п. кем? чем? - ни с кем не пойду / ничем не доволен - hiç kimseyle gitmem / hiçbir şeyle memnun değil

П.п. о ком? о чём? - ни о ком не думаю / ни о чём не мечтаю - hiç kimseyi düşünmem / hiçbir şeyi hayal etmem

 

Например:

- Кого́ ты там ви́дел? – Orada kimi gördün?
- Я там никого́ не ви́дел. – Orada hiç kimseyi görmedim.

 

- Кому́ ты дал слова́рь? – Kime sözlük verdin?
- Я никому́ словаря́ не дава́л. – Hiç kimseye sözlük vermedim.

 

Önemli! Olumsuz zamir veya zarf kullanırken yüklem fiilin önünde mutlaka 'не' olumsuzluk eki bulunmak zorundadır.

 

Например:

Он никогда́ не рабо́тает. – O hiçbir zaman çalışmıyor.
Мы ничего́ не де́лаем. – Biz hiçbir şey yapmıyoruz.

 

Not: 'ничто' sözcüğü neredeyse hiç kullanılmaz: bunun yerine –in halindeki biçimi 'ничего' kullanılır.

 

Например:
Что он тебе́ сказа́л? – O sana neler söyledi?
Он мне ничего́ не сказа́л – O bana hiçbir şey söylemedi

 

Упражнение 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz, sorulara olumsuz cevap veriniz

 

1.О ком ты ду́маешь?
   Cevabınız......

2.Что ты ему́ сказа́ла?
   Cevabınız......

3.Куда́ вы пое́дете ле́том?
   Cevabınız......

4.Чью газе́ту ты брала́?
   Cevabınız......

5. К кому́ она́ ходи́ла вчера́?
   Cevabınız......

6. Каку́ю газе́ту ты чита́л?
   Cevabınız......

7. Когда́ ты придёшь?
   Cevabınız......

8. Где он был сего́дня?
   Cevabınız......

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

  

1.О ком ты ду́маешь? – Kimi düşünüyorsun?
   Ни о ком не ду́маю. – Hiç kimseyi düşünmüyorum.

 

2.Что ты ему́ сказа́ла? – Ona ne dedin?
   Ничего́ не сказа́ла. – Hiçbir şey demedim.

 

3.Куда́ вы пое́дете ле́том? – Yazın nereye gideceksiniz?
   Никуда не поедем. – Hiçbir yere gitmeyeceğiz.

 

4.Чью газе́ту ты брала́? – Kimin gazetesini aldın?
   Ничью́ газе́ту я не брала́. – Kimsenin gazetesini almadım.

 

5. К кому́ она́ ходи́ла вчера́? – Dün kime gitti?
   Она́ вчера́ ни к кому́ не ходи́ла. – Kimseye gitmedi.

 

6. Каку́ю газе́ту ты чита́л? – Hangi gazeteyi okudun?
    Я не чита́л никаку́ю газе́ту. – Hiçbir gazeteyi okumadım.

 

7. Когда́ ты придёшь? – Ne zaman geleceksin?
    Никогда́ не приду́. – Hiçbir zaman gelmeyeceğim.

 

8. Где он был сего́дня? – Bugün neredeydi?
    Нигде́ не был. – Hiçbir yerdeydi.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4.'Заниматься' Fiili

 

занима́ться / заня́ться – [zaniMAtsa / zaNYAtsa] - meşgul olmak; uğraşmak; yapmak; ders çalışmak; ders vermek; ders almak; biri ile ilgilenmek

 

Şahız Zamiri

Tamamlanmamış Hali

Tamamlanmış Hali

я

занима́юсь[zaniMAyus']

uğraşıyorum

займу́сь[zayMUS']

uğraşacağım / uğraşmaya başlayacağım

ты

занима́ешься[zaniMAyışsya]

займёшься[zayMÖşsya]

он / она / оно

занима́ется[zaniMAyıtsa]

займётся[zayMÖtsa]

мы

занима́емся[zaniMAyımsya]

займёмся[zayMÖmsya]

вы

занима́етесь[zaniMAyıtyes']

займётесь[zayMÖtyes']

они

занима́ются[zaniMAyutsa]

займу́тся[zayMUtsa]

 

Emir Kipi

 

Занима́йся! Занима́йтесь!
Займи́сь! Займи́тесь!

 

'занима́ться' fiili –ile halindeki isimlerle kullanılılıyor:

заниматься / заняться кем? чем?

 

zanimatsaПримеры:

занима́ться (чем?) поли́тикой  – siyaset yapmak, siyaset ile uğraşmak
занима́ться спо́ртом – spor yapmak
занима́ться бо́ксом – boks yapmak
занима́ться (кем?) ребёнком – çocukla ilgilenmek
занима́ться матема́тикой – matematik çalışmak
занима́ться ру́сским языко́м  – Rusça çalışmak
занима́ться (с кем?) с учи́телем – öğretmen ile çalışmak
занима́ться дома́шним зада́нием – ev ödevini yapmak / çalışmak

 

  

Упражнение

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. - Чем ты занима́ешься?
    - Я занима́юсь му́зыкой.

2. Ири́на не хо́чет сама́ занима́ться ребёнком. Её ребёнком занима́ется ба́бушка.

3. - Андре́й, чем Вы сейча́с занима́етесь?
    - Я перевожу́ текст.
4. До́чка, займи́сь де́лом, убери́ в ко́мнате!
5. Я учу́ ру́сский язы́к сам, но сего́дня я занима́лся с учи́телем.
6. Мы ка́ждый день занима́емся спо́ртом.
7. Му́зыкой она́ заняла́сь, когда́ ей бы́ло 4 го́да.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

  

1. - Ne çalışıyorsun? / Ne ile uğraşıyorsun?
    - Müzik çalışıyorum.

2. İrina kendi başına çocukla ilgilenmek istemiyor. Onun çocuğu ile anneannesi ilgileniyor.
3. - Andrye, siz şimdi ne ile meşgulsünüz?
    - Bir metin çeviriyorum.
4. Kızım, bir iş yap, evi / odayı temizle!
5. Rusçayı kendi başıma öğreniyorum, ama bugün öğretmenimle çalıştım.
6. Biz her gün spor yaparız.
7. Müziği 4 yaşındayken çalışmaya / öğrenmeye başladı. 

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Чем хо́чет занима́ться А́нна? (Anna Ne Çalışmak İstiyor?)  

 

na gitareСловарь

 

Поздравля́ю с Днём рожде́ния! [pazdraVLYAyu zdnöm raJDYEniya] – Doğum Günün / üz kutlu olsun!

жаль [jal'] - üzgünüm

е́сли [YEsli] - eğer
тепе́рь [tiPYER'] – artık, şimdi
симпати́чный [simpaTİçnıy] – sevimli, sempatik, şirin
весёлый [viSÖlıy] – neşeli, şirin
то́лько [TOL'ka] – sadece, ancak
дари́ть / подари́ть [daRİT' / padaRİT'] - hediye vermek (süreç / sonç)
договори́лись [dagavaRİlis'] - anlaştık

 

Diyalog

 

 

Кла́ра: - До́брый ве́чер, А́нна! Поздравля́ю тебя́ с Днём рожде́ния!

А́нна: - Большо́е спаси́бо! О́чень жаль, что ты не пришла́.

 

Клара: - Да, извини́, я не могла́. У тебя́ сейча́с есть вре́мя?

Анна: - Да, есть.

 

Клара: - Если мо́жешь, расскажи́ мне, како́й был ве́чер, кто был?

Анна: - Ко мне пришли́ Ива́н с И́рой, Мари́я с Джо́ном, Ван Лин, Лю Кун и Анто́н.

 

Клара: - А, ста́рые друзья́!

Анна: - Ты зна́ешь, тепе́рь у меня́ есть но́вый друг – ма́ленькая соба́ка.

 

Клара: - Да?! А кака́я она́?

Анна: - Она́ о́чень симпати́чная и весё́лая. Ей то́лько три ме́сяца.

 

Клара: - То́лько три ме́сяца! А что она́ ест?

Анна: - Она́ ест хлеб с молоко́м и, коне́чно, лю́бит мя́со.

 

Клара: - Кто подари́л тебе́ соба́ку?

Анна: - Джон. Я говори́ла ему́, что мне нра́вятся соба́ки. Когда́ он узна́л, он подари́л мне соба́ку.

 

Клара: - А что вы де́лали? Танцева́ли?

Анна: - Коне́чно, танцева́ли, пе́ли пе́сни, Ива́н игра́л на гита́ре. Я то́же игра́ла чуть-чу́ть.

 

Клара: - Ты уме́ешь игра́ть на гита́ре?

Анна: - О́чень пло́хо, но я хочу́ научи́ться.

 

Клара: - Дава́й бу́дем занима́ться вме́сте.

Анна: - Договори́лись.

 

Açıklama

 

Кла́ра: - До́брый ве́чер, А́нна! Поздравля́ю тебя́ с Днём рожде́ния!
            - İyi akşamlar, Anna. Doğum Günün kutlu olsun! 

А́нна: - Большо́е спаси́бо! О́чень жаль, что ты не пришла́.
          - Çok teşekkür ederim! Gelmediğine çok üzüldüm.

 

Клара: - Да, извини́, я не могла́. У тебя́ сейча́с есть вре́мя?
           - Evet, özür dilerim, gelemedim. Şimdi zamanın var mı? 

Анна: - Да, есть.
         - Evet, var.

 

Клара: - Если мо́жешь, расскажи́ мне, како́й был ве́чер, кто был?
           - Nasıl bir akşamdı, kimler vardı anlatabilir misin? 

Анна: - Ко мне пришли́ Ива́н с И́рой, Мари́я с Джо́ном, Ван Лин, Лю Кун и Анто́н.
          - Bana; İra ile İvan, Djon ile Mariya, Van Lin, Lü Kun ve Anton geldiler.

 

Клара: - А, ста́рые друзья́!
           - Ha, eski dostların! 

Анна: - Ты зна́ешь, тепе́рь у меня́ есть но́вый друг – ма́ленькая соба́ка.
          - Biliyor musun, benim artık yeni bir dostum var, ufak bir köpek.

 

Клара: - Да?! А кака́я она́?
           - Öyle mi? Peki nasıl bir köpek? 

Анна: - Она́ о́чень симпати́чная и весё́лая. Ей то́лько три ме́сяца.
          - O, çok sempatik ve şirin. Sadece 3 aylıktır.

 

Клара: - То́лько три ме́сяца! А что она́ ест?
           - Sadece üç aylık mı? Peki ne yiyor? 

Анна: - Она́ ест хлеб с молоко́м и, коне́чно, лю́бит мя́со.
         - Süt ile ekmek yiyor ve, tabii ki, et seviyor.

 

Клара: - Кто подари́л тебе́ соба́ку?
           - Sana köpeğini kim hediye etti? 

Анна: - Джон. Я говори́ла ему́, что мне нра́вятся соба́ки. Когда́ он узна́л, он подари́л мне соба́ку.
          - Djon. Ona, köpekleri sevdiğimi söylemiştim. O da bunu öğrendiğinde bana köpek hediye etti.

 

Клара: - А что вы де́лали? Танцева́ли?
           - Peki neler yaptınız? Dans ettiniz mi? 

Анна: - Коне́чно, танцева́ли, пе́ли пе́сни, Ива́н игра́л на гита́ре. Я то́же игра́ла чуть-чу́ть.
          - Tabii ki, dans ettik şarkı söyledik, İvan gitar çaldı. Ben de biraz çaldım.

 

Клара: - Ты уме́ешь игра́ть на гита́ре?
           - Sen gitar çalmaya biliyor musun? 

Анна: - О́чень пло́хо, но я хочу́ научи́ться.
          - Çok kötü, ama öğrenmek istiyorum.

 

Клара: - Дава́й бу́дем занима́ться вме́сте.
           - Beraber çalışalım mı?

 

Анна: - Договори́лись.
          - Anlaştık.

 

Alıştırma (alıştırmayı şu videonun altında yapın)

 

Aşağıdaki diyaloğu Rusça'ya çevirin. Bilmediğiniz kelimeleri sözlükte bakın.

 

- Alo!
- Efendim!
- Mehmet, nasılsın? Bugün Doğum Gününmüş! Bilmiyordum. İsmail söyledi.
- İyiyim Zehra, teşekkür ederim. Senin işlerin nasıl gidiyor? Evet, bugün Doğum Günüm. Misafirlerim var.
- Peki beni neden çağırmadın?
- Sen her zaman çok meşgulsün ve ben aradığımda hiçbir zaman cevap vermiyorsun.
- Evet, haklısın. Çok üzgünüm. Ben bir de Rusça çalışmaya başladım. Bu yüzden artık hiç dışarı çıkamıyorum. 
- Ben de çok üzgünüm. Sana başarılar. Kendine iyi bak.
- Sen de, Mehmet. Doğum Günün kutlu olsun. Ama seni özlediğimi bil. (соскучиться по кому?)

 

Cevap Anahtarı

 

- Alo!
Алло́!

 

- Efendim!
- Да, да.

 

- Mehmet, nasılsın? Bugün Doğum Gününmüş! Bilmiyordum. İsmail söyledi.
- Мехмет, как ты? У тебя́ сего́дня день рожде́ния! Исмаи́л сказа́л.

 

- İyiyim Zehra, teşekkür ederim. Senin işlerin nasıl gidiyor? Evet, bugün Doğum Günüm. Misafirlerim var.
- Хорошо́, Зехра, спаси́бо. А как твои́ дела́? Да, у меня́ сего́дня день рожде́ния. У меня́ го́сти.

 

- Peki beni neden çağırmadın?
- А почему́ ты меня́ не пригласи́л?

 

- Sen her zaman çok meşgulsün ve ben aradığımda hiçbir zaman cevap vermiyorsun.
- Ты всегда́ о́чень занята́, и когда́ я звоню́, ты никогда́ не отвеча́ешь.

 

- Evet, haklısın. Çok üzgünüm. Ben bir de Rusça çalışmaya başladım. Bu yüzden artık hiç dışarı çıkamıyorum. 
Да. ты прав. Мне о́чень жаль. А ещё я нача́ла|начала́ занима́ться ру́сским языко́м, поэ́тому совсе́м уже́ не выхожу́ и́з дому.

 

- Ben de çok üzgünüm. Sana başarılar. Kendine iyi bak.
Мне то́же о́чень жаль. Успе́хов тебе́. Береги́ себя́.

 

- Sen de, Mehmet. Doğum Günün kutlu olsun. Ama seni özlediğimi bil. (соску́читься по кому́?)
Ты то́же, Мехмет. Поздравля́ю тебя́ с днём рожде́ния. Но знай, что я по тебе́ соску́чилась.

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki şu video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki şu video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

Bu dersle birlikte çalışılacak diyaloglar

 

Rusça Hikayeli Video Diyalogları 28 - 31

 


 

Önemli!  

Başlangıç seviyenin tüm konuları pekiştirmek için bol alıştırma yapınız, test çözünüz ve çevirileri çalışınız

100 alıştırma için tıklayınız

Alıştırmaları bitirdikten sonra test ve çevirileri yapınız

Test ve çevirileri için tıklayınız

Alıştırma ve testlerin gramer konularına konu başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

21. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz