Son Güncelleme: Cuma, 16 Nisan 2021 18:54

Ders İçeriği  

 

1. Padejlerin Önemi, Sonekleri ve Kullanım Alanları. Rusça Cümle Kurma Bilgileri
2. Родительный падеж
3. Дательный падеж
4. Винительный падеж 
5. Творительный падеж
6. Предложный падеж
7. Şahıs Zamirlerinin Hal Çekimleri / Склонение личных местоимений
8. Cümle Oluşturma Örneği

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM 

 


 

1. Padejlerin Önemi, Sonekleri ve Kullanım Alanları. Rusça Cümle Kurma Bilgileri

 

Rusça bir cümle kurabilmek için bilmeniz gereken şunlar;

 

 • sözcüklerin Rusça anlamları,
 • sözcüklerin cins ve çoğul çekimleri,
 • Rusça sözcük türlerinin özellikleri (isim, zamir, sıfat, belirteç vb.),
 • sözcüklerin hal çekimleri (edat ve fiil yönetimi, özel kullanım alanları),
 • fiillerin halleri ve onların kullanım kuralları,
 • fiillerin tüm çekimleri,
 • Rusça hareket fiillerinin kullanımı,
 • bağlaçlar ve bağlayıcı sözcükler ve onların kullanım kuralları,
 • Rusça cümlelerin söz dizimi.

 

Rusça konuşmanızın anlaşılır olmabilmesi için; sözcüklerin vurgularına ve cümledeki ses tonlamalarına dikkat etmelisiniz. Aksanlı konuşmanız bir sıkıntı yaratmayabilir ama yanlış vurgularla söylenen kelimeler Rusça iletişiminizde büyük zorluklar çıkarabilir. Bu yüzden, yeni bir kelime öğrenirken ilk önce bu kelimenin ritmini tespit edin ve yeni sözcüğü bu ritimle birkaç defa söyleyin. Bunun dışında sözcük çekimlerini yaparken vurgu kaymalarına her zaman dikkat edin.

 

Rusça düz cümlelerdeki söz dizimi aşağıdaki gibidir.

 

 

 • Soru cümlenin soru sözcüğü varsa, sozu cümlesi soru sözcüğü ile başlar.

Где ты купил телефон? Telefonunu nereden satın aldın?

 

 • Sıfatlar isimden önce gelir.

Красивый дом. Güzel bir ev.

 

 • Durum belirteçleri fiillden önce gelir.

Он красиво танцует. O, güzel dans ediyor.

 

 • Zaman veya yer belirteçleri genellikle cümlenin ana konusu oldukları için cümlenin başına gelir.

В августе мы обычно ездим отдыхать на море. Ağustos ayında biz genellikle deniz tatiline gideriz.

 

 • Vurgulanan bilgiler cümlenin sonunda söylenir.

Обычно мы ездим отдыхать на море в августе. Deniz tatiline biz genellikle Ağustos ayında gideriz.

 

 • Cümlenin ana ve ikincil ögeleri şöyle sıralanır: özne (и.п.) → yüklem → direkt nesne (edatsız в.п.) → dolaylı nesne (diğer Padejler)

В субботу     Джон  пригласил  Марию    поехать    в лес     на машине.

когда?                кто?    что сделал?    кого?       что сделать?   куда?           на чём?

zaman belirteci   özne    yüklem1      direkt nesne      yüklem2    yer belirteci  dolaylı nesne

Cumartesi günü Djon Mariya’yi araba ile ormana gitmeye çağırdı.

 

ukusit sobaku

Sözcükleri birbirine doğru bir şekilde bağlayabilmek için; sözcüklere yönelik doğru soruları sormayı ve bu soruları doğru bir şekilde cevaplamayı bilmemiz gerekiyor. Başka bir değişle, sözcüklerin hal çekimlerini yapabilmeliyiz. Sözcüklerin Padej karışıklığı bizi hayli anlaşılmaz duruma sokabilir. Aşağıdaki iki cümleyi inceleyip Padejlerin önemini hatırlamaya çalışın.

 

Мужчи́ну (В.п.) укуси́ла собака (И.п.).  Adamı köpek ısırdı.

Мужчи́на (И.п.) укуси́л соба́ку (В.п.).   Adam köpeği ısırdı.

 

Başlangıç seviyesinde sizinle sadece tekil isimlerin ve şahıs zamirlerinin hal çekimlerini öğrendik. Temel seviyesinde çoğul isimlerin ve isimleri tanıtan tüm sözcüklerin çekimleri öğrenilir (zamir, sıfat, sıra sayıları vb.)

 

Bu derste başlangıç seviyesinde Padej ile ilgili öğrendiğimiz tüm bilgilerin özetini yapacağız ve bazı Padejlerin birkaç yeni kullanım alanlarına göz atacağız.

 

Rusça Padejleri Türkçe adın halleri ile kıyaslayarak onların arasında birçok ortak özellik bulabildik ve iki dilin arasındaki bu ortak noktaların Padejleri daha kolay öğrenmenizi sağladığına inanıyorum.

 

padej isimleri ozet

 

Fakat, anlamışsınız ki; Rusça Padej sisteminde benzerlik olduğu kadar birçok fark da var. Bu yüzden yavaş yavaş sadece Rusça düşünmeyi, yani sözcüklere yönelik Rusça soruları sormayı ve Rusça sorulara göre sözcüklerin uygun çekimini yapmayı öğrenmelisiniz.

 

Aşağıdaki tabloda -a/-я ile biten eril isimleri hariç tutarak (dişil isimler gibi çekilir) Padejlerin soruları ve tekil isimlerin çekim sonekleri verilmiştir.

 

padej sonekleri ozet

 

 

İsim Hallerinin Başlıca Kullanım Alanları

 

padej kullanim ozet1

padej kullanim ozet2

padej kullanim ozet3

padej kullanim ozet4

padej kullanim ozet5

 

 

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

Adın –in Hali. Родительный падеж (Tamlayan Durumu) Örnekleri 

 

1. Принадлежность / Sahiplik Durumu: у когоесть?

 

М.р. / С.р

У Анто́на есть дом.               – Anton'un bir evi var.
У окна́ есть стекло́.              – Pencerenin camı var.
У учи́теля есть су́мка.          – Öğretmenin bir çantası var.
У и́мени есть хозя́ин.           – İsmin bir sahibi var.

 

Ж.р.

У А́нны есть кни́га.              – Anna'nın bir kitabı var.
У подру́ги есть маши́на.       – Kız arkadaşımın arabası var. 

 

 

2. Отрицание / Bulunmama Durumu: нет, не было, не будет кого? чего?

 

М.р. / С.р

У Андре́я нет до́ма.              – Andrey'in evi yok.
У упражне́ния нет но́мера.   – Alıştırmanın numarası yok.
У него́ нет и́мени.                – Onun ismi yok.

 

Ж.р.

У А́нны нет кни́ги.                 – Anna'nın kitabı yok.
У подру́ги нет маши́ны.        – Kız arkadaşımın arabası yok.
У учи́теля нет су́мки.           – Öğretmenin çantası yok.

 

 

3. Ответ на вопрос отку́да? (с / из чего?)

 

М.р. / С.р 

Анто́н иде́т из па́рка.               – Anton parktan geliyor.
Я иду́ из музе́я.                       – Ben müzeden geliyorum.
Ма́ма смо́трит из окна́.            – Anne pencereden bakıyor. YENİ!
Михаи́л из Пари́жа.                 – Mikail Parisli / Paris'ten geldi.
Вы из Стамбу́ла.                      – Siz İstanbullusunuz / İstanbul'dan geldiniz.

 

Ж.р. 

Са́ша идёт с рабо́ты.               – Saşa işten geliyor.
Мой друг прие́хал из А́нглии– Arkadaşım İngilitere'den geldi.

Она́ из Москвы́.                       – O Moskovalı / Moskova'dan geldi.
Он из Анта́лии.                        – O Antalyalı / Antalya'dan geldi. 

 

 

4. Употребление с числами / Rakamlarla Kullanım: сколько чего?

 

М.р. / С.р 

2 часа́               – 2 saat / saat 2
3 бра́та             – 3 erkek kardeş
4 дру́га             – 4 arkadaş
2 окна́               – 2 pencere
3 и́мени            – 3 isim

 

Ж.р. 

2 (две) кни́ги    – 2 kitap
3 сестры́           – 3 kız kardeş
4 подру́ги         – 4 kız arkadaş
2 ла́мпы            – 2 lamba

 

 

5. С предлогом ‘о́коло’ / ‘Yanında’ edatı ile: около кого? чего? YENİ!

 

М.р. / С.р 

О́коло стола́.     – Masanın yanında.
О́коло мо́ря.      – Denizin yanında.

 

Ж.р.

О́коло шко́лы.   – Okulun yanında.
О́коло рабо́ты.  – İşin yanında.

  

 

6. Генетивная цепочка / Tamlama Durumu: чей (кого?) дом

 

М.р. / С.р 

Па́спорт Влади́мира.      Vladimir ’in pasaportu.

Вкус вина́.                     – Şarabın tadı.

Свет и тепло́ со́лнца.     – Güneşin ışığı ve sıcaklığı.

 

Ж.р. 

Су́мка сестры́.                – Kız kardeşimin çantası.

Кни́ги ма́мы.                   – Annemin kitapları.

 

 

İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosuna Dön

Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosuna Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


 

Adın –e Hali. Дательный падеж (Yönelme Durumu) Örnekleri

 

1. С глаголами, управляющими дательным падежом / Rusça -e halini  yöneten fiillerle: давать, дарить, звонить, показывать, говорить, нравиться vb. кому?

 

М.р. / С.р 

Я даю Ахме́ту уро́ки.

Ahmet'e ders veriyorum.

 

Миша помога́ет бра́ту.

Mişa erkek kardeşine yardım ediyor.

 

 

Синан пока́зывает па́пе кота.

Sinan, babasına kediyi gösteriyor.

 

Мне надо позвони́ть до́ктору.

Doktora telefon açmam lazım. / Dokturu aramam lazım.

 

Ж.р. 

Ты часто звони́шь ма́ме.            – Anneni sıkça arar mısın?

А́нне на́до рабо́тать.                  – Anna'nın çalışması gerek.

Метин подарил Суне цветы.      – Metin Suna'ya çiçek hediye etti. 

Подру́ге нра́вится э́тот фильм. – Bu filim kız arkadaşımın hoşuna gidiyor.

 

 

2. При сообщении возраста / Yaş bildirirken: комусколько лет?

 

М.р. / С.р 

Бра́ту 31 год.                             – Erkek kardeş 31 yaşında.

Учи́телю 34 го́да.                       – Öğretmen 34 yaşında.
Де́реву 102 го́да.                       – Ağaç 102 yaşında.

 

Ж.р.

Сестре́ 3 го́да.                           – Kız kardeş 3 yaşında.
А́нне 24 го́да.                            – Anna 24 yaşında. 

 

 

3. Hareket fiillerle / С глаголами движения: идти, ехать vb. к кому? (к чему?)

 

М.р. / С.р

Я е́ду к бра́ту.                           – Erkek kardeşime gidiyorum.
Он идёт к учи́телю.                  – Öğretmenine gidiyor.
Она́ идёт к чему? к окну́.         – Pencereye doğru gidiyor. YENİ!
Иди́ к чему? к пла́мени.          – Aleve doğru git. YENİ!

 

Ж.р.

Мы идём к сестре́.                     – Kız kardeşimize gidiyoruz.
А́нна е́дет к ма́ме.                     – Anna, annesine gidiyor.
Са́ша идёт к па́льме.                 – Saşa, palmiyeye doğru gidiyor. YENİ!

 

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön

 


   

Adın –i Hali. Винительный падеж (Belirtme Durumu) Örnekleri 

 


1. Geçişli fiillerle / С переходными глаголами: любить, видеть vb. кого? что?

 

М.р. / С.р. 

Я люблю́ бра́та.    – Erkek kardeşimi seviyorum.

Я чита́ю журна́л . – Dergi okuyorum.
Я ви́жу окно́.        – Pencereyi görüyorum.
Я ви́жу пла́мя.     – Alevi görüyorum. 

 

Ж.р.

Я люблю́ сестру́.    – Kız kardeşimiseviyorum.

Я чита́ю газе́ту.     – Gazete okuyorum.
Я ви́жу ла́мпу.      – Bir lamba görüyorum. 

 

 

2. Hareket fiillerle / С глаголами движения: идти, ехать vb. куда?

 

М.р. / С.р 

Я е́ду в Пари́ж.           – Paris'e gidiyorum.

Он идёт в парк.          – Parka gidiyor.
Она́ идёт на мо́ре.      – Denize gidiyor.

 

Ж.р. 

Я е́ду в Москву́.          – Moskova'ya gidiyorum.

Он идёт на у́лицу.      – Sokağa çıkıyor (Dışarı çıkıyor).
Она́ идёт на рабо́ту.   – Kadın işe gidiyor.

 

 

3. С днями недели / Haftanın günleri ile: когда?

 

М.р. / С.р

В понеде́льник мы рабо́таем.   – Pazartesi günü çalışıyoruz.
Во вто́рник я иду́ в музе́й.       – Salı günü müzeye gidiyorum.

 

В четве́рг он чита́ет кни́ги.            – Perşembe günü kitapları okur.
В воскресе́нье вы отдыха́ете.        – Pazar günü dinleniyorsunuz.

 

Ж.р.

В сре́ду они́ е́дут в Ту́рцию.          – Çarşamba günü Türkiye'ye gidiyorlar.
В суббо́ту она́ бу́дет здесь.            – Cumartesi günü burada olacak. 

 

 

4. С глаголом играть’ / ‘Oynamak’ fiili ile: играть во что? YENİ!

 

М.р. / С.р 

Мы игр́аем в те́ннис.                     – Biz, tenis oynuyoruz.
Анто́н лю́бит игра́ть в футбо́л.       – Anton futbol oynamayı seviyor.
Моя́ подру́га ч́асто игра́ет в лото́. – Kız arkadaşım sık sık tombala oynar.

 

Ж.р.

Игр́ать в игру́.                               – Bir oyun oynamak. 

 

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön

 


  

Adın –ile Hali. Творительный падеж (Araç Durumu) Örnekleri

 

1. В значении ‘вместе’ / ‘Beraber’ anlamında: с кем разговаривать? с чем чай?  

 

М.р. / С.р 

Анто́н идёт в кино с дру́гом.

Anton sinemaya erkek arkadaşı ile gidiyor.

 

Я люблю пить ко́фе с молоко́м.

Ben sütlü kahve içmeyi severim.

 

Мой дедушка иногда говорит с мо́рем.

Dedem bazen denizle konuşuyor.

 

 

 

Игра́ть с пла́менем опасно.

Alevle oynamak tehlikelidir.

 

Ж.р. 

А́нна с ма́мой готовят пирог.                   – Anna ve annesi turta yapıyorlar.
Раки пьют с водо́й.                                  – Rakı su ile içilir.
Джон с Мари́ей не могут встретиться.   – Djon ile Mariya buluşamıyorlar. 

 

 

2. С временами года и сутками / Mevsim ve günün vakitleri ile: когда?

 

М.р. / С.р 

Ут́ром люди завтракают.            – Sabahleyin insanlar kahvaltı yaparlar.

Днём люди обедают.                 – Öğlen saatlerinde insanlar öğle yemeğini yerler.

Ве́чером люди ужинают.            – Akşamleyin insanlar akşam yemeğini yerler.
Ле́том в Турции жарко.              – Yazın Türkiye’de hava sıcak.

 

Ж.р.

Но́чью люди спят.                        – Geceleyin insanlar uyur.
Зимо́й идёт снег.                          – Kışın kar yağar.
Весно́й природа просыпается.   – Baharda doğa uyanır.
О́сенью идут дожди.                  – Sonbaharda yağmurlar yağar.  

 

 

3. С глаголом работать’ / ‘Çalışmak’ fiili ile: работать кем?

 

М.р. / С.р 

Наш сосед работает до́ктором.            – Komşumuz doktor olarak çalışıyor. 
Мой папа работает учителем.               – Babam öğretmen olarak çalışıyor.

 

Ж.р.

Моя тётя рабо́тет учи́тельницей.           – Halam öğretmen olarak çalışıyor.
Наша соседка рабо́тает журналисткой– Bayan komşumuz gazeteci olarak çalışıyor.

 

 

4. С глаголом быть / ‘Olmak’ fiili ile: быть кем?

 

М.р. / С.р 

Он хо́чет быть адвока́том.         – O, avukat olmak istiyor.

Когда-то он был ма́льчиком.      – Bir zamanlar o, bir çocuktu.
Он бу́дет инженером.                – O, mühendis olacak.
Он бу́дет де́душкой.                  – O, dede olacak.

 

Ж.р. 

Она́ была́ певи́цей.                    – O, bir şarkıcıydı.

Она́ бу́дет ба́бушкой.                – O, büyükanne olacak.

 

 

5. При указании инструмента действия / Araç Durumu: делать чем?

 

М.р. / С.р 

Оле́г ре́жет ножо́м хлеб.            – Oleg ekmeği bıçakla kesiyor.

Светла́на рису́ет карандашо́м.   – Svetlana kalemle resim yapıyor.

 

Ж.р. 

Я пишу́ ру́чкой.                         – Ben tükenmez kalemle yazıyorum.

О́ля ест суп ло́жкой.                  – Olya çorbayı kaşıkla içiyor.

 

 

6. С глаголами, управляющими творительным падежом / Rusça -ile halini yöneten fiillerle: гордиться vb. кем? чем?

 

Я горжу́сь па́пой.                      Babamla gurur duyuyorum.

Андре́й занима́ется спо́ртом.     – Andrey spor yapıyor. YENİ!

Игорь интересуется историей.  İgor tarihle ilgileniyor. YENİ!

Са́ша увлека́ется му́зыкой.        – Saşa yakından müzikle ilgileniyor. YENİ!

А́нна любу́ется мо́рем.               – Anna hayranlıkla denize bakıyor. YENİ!

 

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


 

Adın –de Hali. Предложный падеж (Kalma Durumu) Örnekleri

 

1. В значении объекта / Obje durumunda: думать о ком? о чём? YENİ!

 

М.р. / С.р 

А́нна говори́т о до́ме

Anna, ev hakkında konuşuyor.

 


Учи́тель расска́зывает о музе́е

Öğretmen, müzeyi anlatıyor.

 

Анто́н ду́мает о вре́мени. 

Anton, zamanı düşünüyor.

 

Ж.р.

О́льга рассказа́ла о ма́ме.

Olga, annesini anlattı.

 

Преподава́тель говори́т об исто́рии.

Öğretmen, tarih hakkında konuşuyor.

 

 

2. В значении места / Bulunma durumunda: где?

 

М.р. / С.р 

Чай на столе́.                            – Çay masada.
Де́ти в па́рке.                            – Çocuklar parkta.
Семья́ на мо́ре.                          – Aile sahilde.

 

Ж.р. 

Кремль находится в Москве́.     – Kremlin Moskova bulunuyor.
Ая Со́фия находится в Ту́рции.  – Aya Sofya Türkiye'de bulunuyor.

 

 

3. Употребление с транспортом / Taşıtlarla kullanım: ехать на чём?

 

М.р. / С.р

В Анкару мы поедем на по́езде. 

Ankara'ya trenle gideceğiz.

 

В Чехии люди ездят на работу на велосипеде.

Çekoslovakya'da insanlar işe bisikletle gidiyorlar.

 

Ж.р. 

Из Стамбула в Анталию мы ехали на машине десять часов.

İstanbul'dan Antalya'ya araba ile gitmemiz 10 saat sürdü.

 

Саша любит кататься на ло́шади.

Saşa ata binmeyi seviyor. 

 

 

4. В значении времени с месяцами / Zaman anlamında (aylarla): когда?

 

В январе́       - Ocak ayında
В феврале́     - Şubat ayında
В ма́рте         - Mart ayında
В апре́ле       - Nisan ayında
В ма́е            - Mayıs ayında
В ию́не          - Haziran ayında
В ию́ле          - Temmuz ayında
В а́вгусте      - Ağustos ayında
В сентябре́    - Eylül ayında
В октябре́      - Ekim ayında
В ноябре́       - Kasım ayında
В декабре́     - Aralık ayında

 

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


 

7. Şahıs Zamirlerinin Hal Çekimi / Склонение личных местоимений

 

zamir padej cekimi 

 

   

Konuyu Pekiştirin 1 (Facebook)  

Konuyu Pekiştirin 2 (Facebook)

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


   

Cümle Oluşturma Örneği

 

Adım adım atarak (doğru soruları sorarak ve onlara cevap vererek); ‘Anton, kız arkadaşı ile Çarşamba günü arabayla Moskova'dan Zelenograd'taki erkek arkadaşının yanına geldi’ cümlesini Rusçasını kuralım.

 

Кто? (И.п.) прие́хал?

Kim geldi?

 

 

Анто́н прие́хал когда́? (В.п.)

Anton ne zaman geldi? 

 

 

özne + yüklem + zaman belirteci
Анто́н прие́хал в сре́ду с кем? (Т.п.)

Anton Çarşamba günü kiminle geldi?

 

 

özne + yüklem + zaman belirteci + dolaylı nesne
Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на чём? (П.п.)

Anton Çarşamba günü kız arkadaşı ile ne ile geldi? 

 

 

özne + yüklem + zaman belirteci + dolaylı nesne+ dolaylı nesne
Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не отку́да? (Р.п.)

Anton, Çarşamba günü kız arkadaşı ile araba ile nereden geldi?

 

 

özne + yüklem + zaman belirteci + dolaylı nesne+ dolaylı nesne+ dolaylı nesne
Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не из Москвы́ к кому́? (Д.п.)

Anton, Çarşamba günü kız arkadaşı ile araba ile Moskova'dan kime gedi?

 

 

özne + yüklem + zaman belirteci + dolaylı nesne+ dolaylı nesne+ dolaylı nesne+ dolaylı nesne
Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не из Москвы́ к дру́гу куда́? (В.п.)

Anton, Çarşamba günü kız arkadaşı ile araba ile Moskova'dan arkadaşına nereye geldi?

 

 

özne + yüklem + zaman belirteci + dolaylı nesne+ dolaylı nesne+ dolaylı nesne+ dolaylı nesne

+yer belirteci
Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не из Москвы́ к дру́гу в Зеленогра́д.

Anton, kız arkadaşı ile Çarşamba günü arabayla Moskova'dan Zelenograd'taki erkek arkadaşının yanına geldi. 

 

 

Alıştırma 

Aşağıdaki şemayı kullanarak 'beklemek' fiili ile cümle oluşturun.

 

ждать / подождать кого? что?

 

когда́? + кто? + с кем? + что де́лали? + где? + кого́? + ско́лько времени?
ne zaman? + kim? + kiminle? + ne yaptılar? + nerede? + kimi? + ne kadar süre?

 

Kendinizi kontrol edin.

 

Olası cümleler;

 

1. В воскресе́нье у́тром Андре́й с дру́гом ждали в шко́ле преподава́теля 2 часа́.

   Pazar günü sabah Andrey arkadaşı ile okulda 2 saat boyunca ğretmenlerini  beklediler.

 

2. Вчера́ ве́чером ма́ма с па́пой жда́ли до́ма сы́на 3 часа́.
    Dün akşam anne ile baba 3 saat boyunca evde oğullarını beklediler.

 

3. В суббот́у днём Джон с братом ждали о́коло музе́я Мари́ю 1 час.
  Cumartesi günü öğlen Djon erkek kardeşi ile beraber müzenin yanında 1 saat boyunca Mariya'yı beklediler.

 

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

 

Ders İçeriğine Dön  

 


 

22. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın

 

     Hikaye Niteliğinde Video Diyaloglar.

 1. Djon ve durakta tartışan bir çift
 2. Müzik Kulübüne gitme planı
 3. Djon Mariya’yı buluyor
 4. Djon’un Mariya ile buluşması

8. Okuma Parçası «Транспорт и любовь»

23. Okuma Parçası «У бабушки»

25. Okuma Parçası «Сакура, Текила и ковбой»

27. Okuma Parçası «Как я решил стать врачом»

 

 1. Okuma Video Dersi «Интерьер»

 

 

20. Ders          22. Ders

 

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #42 Albina 23-04-2021 09:38
zehra, yakında çıkacak. kitabın türkçe imla hataları ve anlatım bozuklukları düzeltildi, şu anda sayfa ve görsel tasarımı yapılıyor. yaz olmadan çıkartacağımızı umuyoruz. konu anlatımı ve alıştırmalar tek bir kitapta olacak.
+1 #41 zehra 22-04-2021 12:38
Merhabalar,bu sitenin kitap versiyonun yani ,sizin yazdığınız ve yayımladığınız bir kitap var mı ? Veya önere bileceğiniz bir kitap grammer ve öğrenim için . (smile) (smile)
+1 #40 Admin Murat 01-01-2020 14:55
Bilge,

evet, değişir.

Я люблю дядю.

Она встретила Илью.
0 #39 Bilge 01-01-2020 10:35
Hocam я ile biten eril cisli isimler ю’ya dönüşmüyor mu
0 #38 Albina 03-07-2019 11:50
Ayda, merhaba. -a ile biten eril isimler dişil isimler gibi çekilir. я люблю маму и папу.
Tebrikler (alkis)
Çoğul isim ve bu isimleri tanıtan sözcükleri A2 seviyede öğreneceğiz.
alinkrusca.com/temel-seviye-egitim-seti
0 #37 Ayda 01-07-2019 15:22
Başlangic seviye bitirmek uzere.Dediyiniz gibi coğul isimlerde nasilisimleri nasil oyrenelim?
0 #36 Ayda 01-07-2019 09:02
Selam.Papa eril ama sonu a ile bitir papa nasil denir.naprimer mama mamu oluyor
0 #35 Albina 15-11-2018 05:36
Ahmet kural, merhaba. her dilde fiil yönetimi diye bir gramer bölümü var. bu bölümde hangi fiil ile hangi soru kullanılıyor diye bilgi verilir.
örneğin; Türkçe 'kimi aramak?' sorarken Rusça ancak 'kime aramak (telefon açmak)?' sorabiliriz ve bundan "я звоню тебе" (seni arıyorum) gibi bir cümle çıkıyor.
скучать fiili ile de Rusça ancak по кому? sorusunu kullanabiliriz
скучать / соскучиться по кому? - kimi özlemek.
sizin için Rusça kullanımı ne kadar garipsa Rusça konuşanlar için 'скучать кого?' kalıbı da bir o kadar garip (think)
boşuna demiyoralr 'bir dil bir insan' diye, çünkü alışılmışımızın dışına çıkıp yeni düşünce biçimini edinmiş oluyoruz (smile)
0 #34 Ahmet kural 14-11-2018 10:35
Hocam merhaba Neden я скучаю тебя.değil de doğrusu bu Я скучаю по тебе açıklarsanız sevinirim
+1 #33 Albina 25-09-2018 13:13
Ahmet, gözün aydın (smile) Allah sabır versin (smile)