Son Güncelleme: Cumartesi, 11 Ocak 2020 12:38

Ders İçeriği  

 

1. İsim Hallerinin (Durumlarınn) Önemi, Son Ekleri ve Kullanım Alanları (Rusça Cümle Kurmanın İpucuları)
2. Adın –in Hali. Родительный падеж (Tamlayan Durumu) Örnekleri
3. Adın –e Hali. Дательный падеж (Yönelme Durumu) Örnekleri
4. Adın –i Hali. Винительный падеж (Belirtme Durumu) Örnekleri
5. Adın –ile Hali. Творительный падеж (Araç Durumu) Örnekleri
6. Adın –de Hali. Предложный падеж (Kalma Durumu) Örnekleri
7. Zamirlerin Halleri / Падежи местоимений
8. Cümle Oluşturma Örneği

 


 

İsim Hallerinin (Durumlarınn) Önemi, Son Ekleri ve Kullanım Alanları 

 

ukusit sobakuBir cümlede bir sözcüğün fonksiyonu, o sözcüğün cümledeki yeri ile belirlenir. Aşağıdaki iki cümleyi inceleyelim:


Мужчи́ну (-i Hali - кого?) укуси́ла собака (Yalın Hal - кто?). - Adamı köpek ısırdı.

Мужчи́на (Yalın Hal - кто?) укуси́л соба́ку (-i Hali - кого?). - Adam köpeği ısırdı.

 


Gördüğünüz gibi aynı sözcüklerle onların hallerini değiştirerek iki farklı anlam taşıyan cümle oluşturduk.


İsim halleri bilmiyorsanız düzgün Rusça cümleleri kuramazsınız. Bu yüzden, Türk dilinde de olduğu gibi Rusçada da isim hallerinin önemi çok büyüktür.

 

Ancak; Türkçeden farkı, Rus isimlerinin hal sistemi biraz daha karışık ve zordur. Ayrıca, kullanım alanları da Türkçeden farklıdır.

 

Ama en önemlisi; Rusçada sadece isimler değil, sıfatlar, zamirler ve sayılar da isim hallerinde çekilir ve her halde değişik takılar alır.


Önceki derslerde isim halleri hakkında Başlangıç Seviyede bilmeniz gereken bilgiler verilmiş.

 

Ders 13. Adın Halleri

Ders 13. Adın -de Hali 

Ders 14. Adın -i Hali

Ders 18. Adın -e Hali

Ders 19. Adın -in Hali. 1. Bölüm

Ders 20. Adın -in Hali. 2. Bölüm

Ders 20. Adın -ile Hali


İsim hallerinin önemi büyük olduğu için; bu derste önceki derslerin özetini yapacağız.


Bazı kaynaklarda İsim Hali, Adların Durumu olarak adlandırılıyor ve bu tanım bu konuyu anlamak için bence daha uygundur.


Rusçada adlar tümce içinde aldıkları altı duruma göre sınıflandırılmıştır 

 

Türkçe

Rusça

Yalın Durum (YD) veya Yalın Hal

Имени́тельный падеж (И.п.)

Tamlayan Durumu (TD)  veya -in Hali

Роди́тельный падеж (Р.п.)

Yönelme Durumu (YönD)  veya -e Hali

Да́тельный падеж (Д.п.)

Belirtme Durumu (BD)  veya -i Hali

Вини́тельный падеж (В.п.)

Araç Durumu (AD)  veya -ile Hali

Твори́тельный падеж (Т.п.)

Kalma  / Bulunma Durumu (KD)  veya -de Hali (Edatlı Hal)

Предло́жный падеж (П.п.)

 

Tekil İsimlerin Durum Ekleri Tablosu

 

Падеж

Durum / Hal

Вопросы

Sorular

Окончания м.р.

Eril Cinsli

İsimlerin

Sonekleri

Окончания ж.р.

Dişil Cinsli

İsimlerin

Sonekleri

Окончания с.р.

Nötr  Cinsli

İsimlerin

Sonekleri

И.п.

YD

Кто? Что?

Kim? Ne?

En yaygın: ünsüz harf

Diğer: -ь

En yaygın: -а, -я

Diğer: -ь

En yaygın: -о, -е

Diğer: -мя

Р.п.

TD

Ког? Чег?

Kimin? Neyin?

-a, -я

-ы, -и

-а, -я,  -ени

Д.п.

YönD

Кому́? Чему́?

Kime? Neye?

-у, -ю

-е, -и

-у, -ю,  -ени

В.п.

BD

Кого́? Что?

Kimi? Neyi?

Cansız: yalın hali ile aynı

Canlı: -а, -я

-у, -ю

ile bitenler yalın hali ile aynı

Yalın hali ile aynı

Т.п.

AD

Кем? Чем?

Kiminle? Neyle?

-ом, -ем

-ой, -ей

: -ь ile bitenler

-ом, -ем, -енем

П.п.

KD

О ком? О чём?

Kim Hakkında? Ne Hakkında?

-е, -и, -у

-е, -и

-е, -и, -ени

Önemli! -а / -я ile biten eril isimler (папа, дедушка, Саша, дядя ...) dişil isimler gibi çekilir.

 

 

İsim Hallerinin Kullanım Alanları (Başlangıç Seviyede Bilmeniz Gereken Kullanım Alanları) 

 

Падеж

Durum

Вопросы

Sorular

Kullanım Alanları

Р.п.

TD

Кого? Чего?

Kimin? Neyin?

1.У кого́ есть? - Kimde var? / Kimin var?’ sorusuna cevap verirken

2. ‘Нет’ (Hayır) cevap ünlem edatı ile bulunmama durumunda (Нет кого́? / чего? –  Kim/Ne Yok?)

3.Отку́да? - Nereden? ve Nereli?’ sorularına cevap verirken ‘из / с (-den)

    edatları ile

4.Ско́лько? Который час? - Kaç? Ne kadar? Saat kaç?’ sorularına cevap

    verirken 2 ila 4 arasında rakamları ile

5. ‘О́колоYakınında /Civarında edatı ile kullanırken (Где?Nerede? sorularına cevaben)

Örnekler

Zamirler

Д.п.

Yön D

Кому? Чему?

Kime? Neye?

1.Кому?Kime?’ sorusuna cevap verirken; vermek, hediye vermek,             yardım etmek, göstermek, telefon açmak, gerek/lazım, beğenmek gibi         fiillerle

2. Yaş bildirirken. ‘Кому 20 лет? / Kim 20 yaşında?’

3. Yönelme durumunda  ‘К кому? К чему?– Kime? / Kime Doğru? Neye             doğru?‘ sorularına cevap verirken ‘к’ ilgeci ile

Örnekler

Zamirler

В.п.

BD

Кого? Что?

Kimi? Neyi?

1. ‘Кого́?/ Что?Kimi? / Neyi?’ sorusuna cevap verirken tüm geçişli fiillerle

2. ‘Куда́?Nereye?’ sorusuna cevap verirken hareket fiilleri ile

3. ‘Когда́?Ne zaman?’ sorusuna cevap verirken haftanın günleri ile

    kullanımında

4. ‘Во что́ играть? – Ne oynamak?’ sorusuna cevap verirken ‘в / во’ ilgeci ile

Örnekler

Zamirler

Т.п.

AD

Кем? Чем?

Kiminle? Neyle?

1.С кем? / С чем? Kiminle? Neyle?’ sorularına cevap verirken ‘с’ ilgeci ile

2. ‘Когда́?Ne zaman?’ sorusuna cevap verirken gün dilimleri ve mevsimleri ile kullanımında

3.Кем рабо́тать? – Ne olarak çalışmak?’ sorusuna cevap verirken ‘çalışmak’  fiili ile

4.Кем быть / был / бу́ду? – Ne olmak / -dim / olacağım?’ sorusuna cevap

    verirken ‘olmak’ fiili ile         

Örnekler

Zamirler

П.п.

KD

О ком? О чём?

Kim Hakkında? Ne Hakkında?

1. ‘О ком? / О чём?Kim hakkında? / Ne hakkında?’ sorularına cevap             verirken  ‘о / об / обоilgeci ile

2. ‘Где?Nerede?’ sorusuna cevap verirken ‘в / на’ ilgeçleri ile (bulunma             durumu)

3. ‘На чё́м (передвигаться)? – Ne ile hareket etmek?’ – sorusuna cevap           verirken hangi araçla hareketin yapıldığını bildirirken

4.Когда́? – Ne zaman? ‘ sorusuna cevap verirken ayların isimleri ile

    kullanımında

Örnekler    

Zamirler

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

Adın –in Hali. Родительный падеж (Tamlayan Durumu) Örnekleri 

 

Р.п. – TD

 

in hali

 

1. 'У кого́ есть? - Kimde var? / Kimin var?' sorusuna cevap verirken

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins


У Анто́на есть дом. – Anton'un bir evi var.
У окна́ есть стекло́. - Pencerenin camı var.
У учи́теля есть су́мка. – Öğretmenin bir çantası var.
У и́мени есть хозя́ин. – İsmin bir sahibi var.

 

Ж.р. - Dişil Cins


У А́нны есть кни́га. – Anna'nın bir kitabı var.
У подру́ги есть маши́на. – Kız arkadaşımın arabası var.

 

2. 'Нет' (Hayır) cevap ünlem edatı ile bulunmama durumunda (Нет кого́ / чего? – Kim / Ne Yok?)

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins


У Андре́я нет до́ма. – Andrey'in evi yok.
У упражне́ния нет но́мера. - Alıştırmanın numarası yok.
У него́ нет и́мени. – Onun ismi yok.

 

Ж.р. - Dişil Cins


У А́нны нет кни́ги. – Anna'nın kitabı yok.
У подру́ги нет маши́ны. – Kız arkadaşımın arabası yok.
У учи́теля нет су́мки. – Öğretmenin çantası yok.

 

3 'Отку́да? - Nereden? ve Nereli?' sorularına cevap verirken 'из / с' (-den) edatları ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Анто́н иде́т из па́рка. – Anton parktan geliyor.
Я иду́ из музе́я. – Ben müzeden geliyorum.
Ма́ма смо́трит из окна́. – Anne pencereden bakıyor.
С того́ вре́мени. – O zamandan beri.

Михаи́л из Пари́жа. – Mikail Paris'li / Paris'ten geldi.
Вы из Стамбу́ла. – Siz İstanbul'lusunuz / İstanbul'dan geldiniz.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

Са́ша идё́т с рабо́ты. – Saşa işten geliyor.
Мой друг прие́хал из А́нглии. – Arkadaşım İngilitere'den geldi.

Она́ из Москвы́. – O Moskova'lı / Moskova'dan geldi.
Он из Анта́лии – O Antalya'lı / Antalya'dan geldi. 

 

4. 'Ско́лько? - Kaç? Ne kadar?' sorusuna cevap verirken (sayılarla kullanım)

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

2 часа́ – 2 saat / saat 2
3 бра́та – 3 erkek kardeş
4 дру́га – 4 arkadaş
2 окна́ – 2 pencere
3 и́мени – 3 isim

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

2 (две) кни́ги – 2 kitap
3 сестры́ – 3 kız kardeş
4 подру́ги – 4 kız arakadş
2 ла́мпы – 2 lamba

 

5. 'Около' – Yakınında /Civarında edatı ile kullanırken (Где? – Nerede?)

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

О́коло стола́. – Masanın yanında.
О́коло мо́ря. – Denizin yanında.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

О́коло шко́лы. – Okulun yanında.
О́коло рабо́ты. – İşin yanında.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosuna Dön

Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosuna Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


 

Adın –e Hali. Дательный падеж (Yönelme Durumu) Örnekleri

 

Д.п. – YönD

 

e hali

 

 

1. 'Кому́? – Kime?' sorusuna cevap verirken; vermek (давать / дать), hediye vermek (дарить / подарить), yardım etmek (помогать / помочь), göstermek (показывать / показать), telefon açmak (звонить / позвонить), gerek/lazım (надо, нужно), beğenmek (нравиться) gibi fiillerle


М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins


Я даю Ахме́ту уро́ки. – Ahmet'e ders veriyorum.
Миша помога́ет бра́ту. – Mişa erkek kardeşine yardım ediyor.
Синан пока́зывает па́пе кота. – Sinan, babasına kediyi gösteriyor.
Мне надо позвони́ть до́ктору. – Doktora telefon açmam lazım / Dokturu aramam lazım.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

Ты часто звони́шь ма́ме. – Annene sıkça telefon açar mısın? / Anneni sıkça arar mısın?

А́нне на́до рабо́тать. – Anna'nın çalışması gerek.

Метин подарил Суне цветы. - Metin Suna'ya çiçek hediye etti. 

Подру́ге нра́вится э́тот фильм. – Bu filim kız arkadaşımın hoşuna gidiyor.

 

2. Yaş bildirirken. 'Кому 20 лет? / Kim 20 yaşında?'

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Бра́ту 31 год. – Erkek kardeş 31 yaşında.
Учи́телю 34 го́да. – Öğretmen 34 yaşında.
Де́реву (yalın hal - дерево) 102 го́да. – Ağaç 102 yaşında.

 

Ж.р. - Dişil Cins


Сестре́ 3 го́да. – Kız kardeş 3 yaşında.
А́нне 24 го́да. – Anna 24 yaşında.

 

3. Yönelme durumunda 'К кому? К чему? – Kime? / Kime Doğru? Neye Doğru? ' sorularına cevap verirken 'к' ilgeci ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins


Я е́ду к бра́ту. – Erkek kardeşime gidiyorum.
Он идёт к учи́телю. – Öğretmenine gidiyor.
Она́ идёт к окну́. – Pencereye doğru gidiyor.
Иди́ к пла́мени. – Aleve doğru git.

 

Ж.р. - Dişil Cins


Мы идём к сестре́. – Kız kardeşimize gidiyoruz.
А́нна е́дет к ма́ме. – Anna, annesine gidiyor.
Са́ша идёт к па́льме (yalın hal - па́льма) – Saşa, palmiyeye doğru gidiyor. 

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön

 


   

Adın –i Hali. Винительный падеж (Belirtme Durumu) Örnekleri 

 

В.п. – BD


i hali1. 'Кого? / Что? – Kimi? / Neyi?' sorusuna cevap verirken tüm geçişli fiillerle

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Я люблю́ бра́та. – Erkek kardeşimi seviyorum.
Я чита́ю журна́л. – Dergi okuyorum.
Я ви́жу окно́. – Pencereyi görüyorum.
Я ви́жу пла́мя. – Alevi görüyorum.

 

 

 

 

 

Ж.р. - Dişil Cins


Я люблю́ сестру́. – Kız kardeşimi seviyorum.
Я чита́ю газе́ту. – Gazete okuyorum.
Я ви́жу ла́мпу. – Bir lamba görüyorum.

 

2. 'Куда́? – Nereye?' sorusuna cevap verirken hareket fiilleri ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Я е́ду в Пари́ж. – Paris'e gidiyorum.
Он идё́т в парк. – Parka gidiyor.
Она́ идё́т на мо́ре. – Denize gidiyor.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

Я е́ду в Москву́. – Moskova'ya gidiyorum.
Он идё́т на у́лицу. – Sokağa çıkıyor (Dışarı çıkıyor).
Она́ идё́т на рабо́ту. – O işe gidiyor.

 

3. 'Когда́? – Ne zaman?' sorusuna cevap verirken haftanın günleri ile kullanımında

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

В понеде́льник мы рабо́таем. – Pazartesi günü çalışıyoruz.
Во вто́рник я иду́ в музе́й. – Salı günü müzeye gidiyorum.
В четве́рг он чита́ет кни́ги. – Perşembe günü kitapları okur.
В воскресе́нье вы отдыха́ете. – Pazar günü dinleniyorsunuz.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

В сре́ду они́ е́дут в Ту́рцию. – Çarşamba günü Türkiye'ye gidiyorlar.
В суббо́ту она́ бу́дет здесь. – Cumartesi günü burada olacak.

 

4. 'Во что́ игра́ть? – Ne oynamak?' sorusuna cevap verirken 'в / во' ilgeci ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Мы игр́аем в те́ннис. – Biz, tenis oynuyoruz.
Анто́н лю́бит игра́ть в футбо́л. – Anton, futbol oynamayı seviyor.
Моя́ подру́га ч́асто игра́ет в лото́. – Kız arkadaşım, sık sık loto oynar.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

Игр́ать в игру́. – Bir oyun oynamak. 

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön

 


  

Adın –ile Hali. Творительный падеж (Araç Durumu) Örnekleri

 

Т.п. – AD

 

ile hali1. 'С кем? / С чем? – Kiminle? Neyle?' sorularına cevap verirken 'с' ilgeci ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Анто́н идёт в кино с дру́гом. – Anton sinemaya erkek arkadaşı ile gidiyor.
Я люблю пить ко́фе с молоко́м. – Ben sütlü kahve içmeyi severim.
Мой дедушка иногда говорит с мо́рем. – Dedem bazen denizle konuşuyor.

Игра́ть с пла́менем опасно. – Alevle oynamak tehlikelidir.

 

 

 

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

А́нна с ма́мой готовят пирог. – Anna annesi ile turta yapıyorlar.
Раки пьют с водо́й. - Rakı, su ile içilir.
Джон с Мари́ей не могут встретиться. – Djon ile Mariya buluşamıyorlar.

 

2.'Когда́? – Ne zaman?' sorusuna cevap verirken gün dilimleri ve mevsimleri ile kullanımında

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins


Ут́ром люди завтракают. - Sabahleyin insanlar kahvaltı eder.

Днём люди обедают. - Öğlen saatlerinde insanlar öğle yemeğini yerler.
Ве́чером люди ужинают. - Akşamleyin insanlar akşam yemeğini yiyorlar.
Ле́том в Турции жарко. - Yazın Türkiye sıcaktır.

 

Ж.р. - Dişil Cins


Но́чью люди спят. - Geceleyin insanlar uyur.
Зимо́й идёт снег. - Kışın kar yağar.
Весно́й природа просыпается. – Baharda doğa uyanır.
О́сенью идут дожди. - Sonbaharda yağmurlar yağar. 

 

3.'Кем рабо́тать? – Ne olarak çalışmak?' sorusuna cevap verirken 'çalışmak' fiili ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins


Наш сосед работает до́котором. – Komşumuz doktor olarak çalışıyor. 
Мой папа работает учителем. – Babam öğretmen olarak çalışıyor.

 

Ж.р. - Dişil Cins


Моя тётя рабо́тет учи́тельницей (yalın hal - учит́ельница). – Halam öğretmen olarak çalışıyor.
Наша соседка рабо́тает журналисткой. – Bayan komşumuz gazeteci olarak çalışıyor.

 

4.'Кем быть / был / бу́ду? – Ne olmak / -dim / olacağım?' sorusuna cevap verirken 'olmak' fiili ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Он хо́чет быть адвока́том. – O, avukat olmak istiyor.
Когда-то он был ма́льчиком. – Bir zamanlar; o, bir erkek çocuktu.
Он бу́дет инженером. – O, mühendis olacak.
Он бу́дет де́душкой. – O, dede olacak.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

Она́ была́ певи́цей. - O, şarkıcıydı.
Она́ бу́дет ба́бушкой. – O, anneanne / babaanne olacak.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


 

Adın –de Hali. Предложный падеж (Kalma Durumu) Örnekleri

 

П.п. – KD

 

de hali1.'О ком? / О чём? – Kim hakkında? / Ne hakkında?' sorularına cevap verirken 'о / об / обо' ilgeci ile

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

А́нна говори́т о до́ме. – Anna, ev hakkında konuşuyor.
Учи́тель расска́зывает о музе́е. – Öğretmen, müzeyi anlatıyor.
Анто́н ду́мает о вре́мени. – Anton, zamanı düşünüyor.

 

 

Ж.р. - Dişil Cins


О́льга рассказа́ла о ма́ме. – Olga, annesini anlattı.
Преподава́тель говори́т об исто́рии. – Öğretmen, tarih hakkında konuşuyor.

 

2.'Где? – Nerede?' sorusuna cevap verirken 'в / на' ilgeçleri ile (kalma durumu)

 

М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins

 

Чай на столе́. – Çay masadadır.
Де́ти в па́рке. – Çocuklar parktadır.
Семья́ на мо́ре. – Aile sahildedir / deniz tatilindedir.

 

Ж.р. - Dişil Cins

 

Кремль находится в Москве́. – Kremlin Moskova'dadır.
Ая Со́фия находится в Ту́рции. – Aya Sofya Türkiye'dedir.

 

3.'На чём (передвига́ться)? – Ne ile hareket etmek?' – sorusuna cevap verirken hangi araçla hareketin yapıldığını bildirirken


М.р. / С.р - Eril Cins / Nötr Cins


В Анкару мы поедем на по́езде. – Ankara'ya trenle gideceğiz.
В Чехии люди ездят на работу на велосипеде. - Çekoslovakya'da insanlar işe bisikletle gidiyorlar.

 

Ж.р. - Dişil Cins


Из Стамбула в Анталию мы ехали на машине десять часов. - İstanbul'dan Antalya'ya araba ile 10 saatte gittik.
Саша любит кататься на ло́шади (yalın hal – лошадь – dişi at) – Saşa ata binmeyi seviyor. 

 

4.'Когда́? – Ne zaman? ' sorusuna cevap verirken ayların isimleri ile kullanımında


В январе́ - Ocak ayında
В феврале́ - Şubat ayında
В ма́рте - Mart ayında
В апре́ле - Nisan ayında
В ма́е - Mayıs ayında
В ию́не - Haziran ayında
В ию́ле - Temmuz ayında
В а́вгусте - Ağustos ayında
В сентябре́ - Eylül ayında
В октябре́ - Ekim ayında
В ноябре́ - Kasım ayında
В декабре́ - Aralık ayında

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


  

Zamirlerin Halleri

  

zamirlerin hali 

 

   

Konuyu Pekiştiriniz 1 (Facebook)  

Konuyu Pekiştiriniz 2 (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

Ders İçeriğine Dön 

 


   

Cümle Oluşturma Örneği

 

Кто? (И.п. - YD) прие́хал? – Kim gelmiş?


Анто́н прие́хал когда́? (В.п. - BD) – Anton ne zaman gelmiş?


Анто́н прие́хал в сре́ду с кем? (Т.п. - AD) – Anton Çarşamba günü kiminle gelmiş?


Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на чё́м? (П.п. - KD) – Anton Çarşamba günü kız arkadaşı ile ne ile gelmiş?


Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не отку́да? (Р.п. - TD) – Anton, Çarşamba günü kız arkadaşı ile araba ile nereden gelmiş?


Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не из Москвы́ к кому́? (Д.п. - YönD) – Anton, Çarşamba günü kız arkadaşı ile araba ile Moskova'dan kime gelmiş?


Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не из Москвы́ к дру́гу куда́? (В.п. - BD) – Anton, Çarşamba günü kız arkadaşı ile araba ile Moskova'dan arkadaşına nereye gelmiş?


Анто́н прие́хал в сре́ду с подру́гой на маши́не из Москвы́ к друѓу в Зеленогра́д.

Anton, kız arkadaşı ile Çarşamba günü arabayla Moskova'dan Zelenograd'taki erkek arkadaşının yanına gelmiş. 

 

 

 

Alıştırma


Aşağıdaki şemayı kullanarak 'beklemek' fiili ile kendi başınıza cümle oluşturunuz


ждать / подождать кого? что? - kimi? neyi? beklemek


когда́? ˃ кто? ˃ с кем? ˃ что де́лали? ˃ где? ˃ кого́? ˃ ско́лько времени?
ne zaman? ˃ kim? ˃ kiminle? ˃ ne yapıyorlardı? ˃ nerede? ˃ kimi? ˃ ne kadar zaman/süre?

 

Kendinizi kontrol ediniz


Olası cümleler


1. В воскресе́нье у́тром Андре́й с дру́гом ждали в шко́ле преподава́теля 2 часа́.
    Andrey, bir Pazar sabahı bir arkadaşı ile beraber okullarında 2 saattir öğretmenlerini beklemişler.

 

2. Вчера́ ве́чером ма́ма с па́пой жда́ли до́ма сы́на 3 часа́.
    Dün akşam anne ile baba 3 saat boyunca evde oğullarını beklemişler.

 

3. В суббот́у днём Джон с братом ждали о́коло музе́я Мари́ю 1 час.
    Cumartesi öğlen saatlerine Djon erkek kardeşi ile beraber bir müzenin yanında 1 saattir  Mariya'yı beklemişler.

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

 

'İsim Hallerinin Kullanım Alanları Tablosu' 'na Dön

'Tekil İsimlerin Durum Sonekleri Tablosu' 'na Dön  

 

Ders İçeriğine Dön 

 

 


 

22. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyalogları çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları 22 - 27

 

 

22. Derse geçmeden önce aşağıdaki okuma parçaları çalışınız

 

Okuma Parçası 2. Мой родно́й го́род Стамбу́л / Memleketim İstanbul (adın yalın hali)

Okuma Parçası 12. Э́то спра́вочная? / Numara Öğrenme Servisi mi? (adın -in hali)

Okuma Parçası 15. Всё относи́тельно... / Her şey göreceli ... (adın -in hali)

Okuma Parçası 16. У́мный ма́льчик / Akıllı çocuk (adın -in hali)

Okuma Parçası 19. Как я гото́вила борщ / Borşç Hazırlama Hikayem (adın - i hali)

Okuma Parçası 20. Времена́ го́да / Mevsimler (adın - i hali)

Okuma Parçası 21. Однокла́ссники / Sınıf Arkadaşları (adın - i hali)

Okuma Parçası 22. Однокла́ссники (продолже́ние) / Sınıf Arkadaşları (devamı) (adın -i hali)

Okuma Parçası 6. Мои бабушка и дедушка / Büyükannem ve Büyükbabam (adın - de hali)

Okuma Parçası 8. Тра́нспорт и любо́вь / Taşıtlar ve Aşk ( -de halinin zamirleri)  

Okuma Parçası 13. У нас есть всё! / Bizde her şey var! (adın -in hali, -in halinin zamirleri)

Okuma Parçası 14. В магази́не... зо лет наза́д. / Marketin Birinde ... 30 Yıl Önce (adın -in hali, -in halinin zamirleri) 

Okuma Parçası 17. Прия́тного аппети́та! / Afiyet olsun! (adın -in hali, -in halinin zamirleri)

Okuma Parçası 18. Начни́те с де́рева / Bir Ağaçtan Başlayınız (adın -in hali, adın -in halinin zamirleri) 

Okuma Parçası 23. У ба́бушки / Büyük Annenin Yanında (adın -e hali, adın -e halinin zamirleri)

Okuma Parçası 24. Подру́ги / Kız Arkadaşlar (adın -e hali, adın -e halinin zamirleri)

Okuma Parçası 25. Са́кура, Теки́ла и Ковбо́й / Sakura,Tekila ve Kovboy (adın -e hali, adın -e halinin zamirleri)

Okuma Parçası 26. Почему́? / Neden? (adın - ile hali)

Okuma Parçası 27. Как я реши́л стать врачо́м / Doktor Olma Kararımın Hikayesi (adın - ile hali)

Okuma Parçası 28. Место под солнцем / Güvenli Bir Yer (adın -ile hali)

 

 

20. Ders          22. Ders

 

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz