Son Güncelleme: Pazar, 29 Ağustos 2021 15:49

 

Ders İçeriği  

 

1. Adın Rusça -in Hali (Р.п.). Rusça -in Halinin Şahıs Zamirleri
2. 'Уметь' ve 'Мочь' Fiilleri
3. 'Счастлив' ve 'рад' Sıfatları
4. Ne Zaman? Saat Kaçta? 
5. Diyaloglar. Kaç kardeşin / arkadaşın var?

 

Dersin Ek Alıştırmaları A1 Eğitim Setinde Bulabilirsiniz

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM 

 


 

1. Adın Rusça -in Hali (Р.п.). Rusça -in Halinin Şahıs Zamirleri

 

Rus dilinde kullanım alanı en geniş olan bir isim haline geldik, Rusça -in Haline veya Родительный падеж’ ine (Р.п.). Rusça edatların çoğu bu isim hali ile kullanılıyor (200 edattan 115 edat). Konuşmada sıkça kullandığımız isim tamlaması Р.п.’in yardımı ile yapılıyor. Nereli olduğumuzu, nereden geldiğimizi Rusça -in Halinin çekimini bilmiyorsak anlatamayız.   

 

Родительный падеж’in gramer soruları: ‘кого? чего? (kimin? neyin?)’.

 

Önlerine farklı edatlar geldiğinde soruların anlamları değişir. Örneğin; у кого? – kimin var?; для кого? – kimin için?; от кого? – kimden?

 

Farklı fiillerle kullanıldığında ortaya yine farklı anlamları çıkar: желать чего? – счастья (ne dilemek? – mutluluk); бояться кого? – собаки (kimden korkmak - köpekten).

 

Родительный падеж’in birçok özel kullanım alanı da var: sayılarla kullanım, olmama durumu, tarih bildirirken vs.

 

Bu derste Rusça -in Halinin aşağıdaki kullanım alanlarını öğreneceğiz.

 

 1. Sahiplik Durumu (принадлежность).
 2. Olmama Durumu (отсутствие).
 3. Sayılarla Kullanım (употребление с числами).
 4. Tamlama Durumu (генитивная цепочка).

 

Başlangıç (A1) seviyesinde sadece tekil isimlerin Padej soneklerini öğrendiğimizi hatırlayalım. Temel (A2) seviyesinde önce tekil isimleri tanıtan sözcüklerin (zamir, sıfat, sıra sayıları) daha sonra çoğul isimlerin ve onları tanıtan sözcüklerin hal çekimleri öğrenilir.

 

Родительный падеж’in kullanım alanlarına geçmeden önce bu Padej’in isim sonekleri ve zamirlerini öğrenelim. ‘Кого?’ sorusu aynı zamanda В.п.’in de sorusu olduğu için; canlı eril isimlerin Р.п. ve В.п.’de aynı sonekleri aldıklarına dikkat edin

 

roditelniy padej tamlama

 

Rusça -in Halindeki Şahıs Zamirleri / Личные местоимения в родительном падеже

 

in hali zamir

 

1. Sahiplik Durumu (принадлежность)

 

‘Benim uzun saçlarım, mavi gözlerim, uzun boyum ve güzel bir fiziğim var’ cümlesini, bu niteliklere sahip olan şanslı bir bayan Rus dilinde aşağıdaki şemasını kullanarak söyleyebilir.

 

у кого? (kimin var) (есть) что (nesi)?

 

‘У’ edatı ‘есть’ fiilinin anlamını taşıdığı için ‘есть’ fiili ancak gerçekten gerektiği durumlarda kullanılır (16.ders)

 

У меня длинные волосы.           Benim uzun saçlarım var.

У тебя голубые глаза.                Senin mavi gözlerin var.

У Вас красивая фигура.             Sizin güzel fiziğiniz var.

У него высокий рост.                 Erkeğin uzun boyu var.

У неё есть собака.                     Onun bir köpeği var.

У нас большой дом.                   Bizim büyük evimiz var.

У них проблемы.                        Onların sorunları var.

У тебя температура?                  Senin ateşin mi var?

У тебя ЕСТЬ температура?         Senin ateşin VAR MI?

Да, у меня ЕСТЬ температура.   Evet, ateşim VAR.

 

Kimin bir şeye veya bir kimseye sahip olduğunu sormak için; Р.п.’in sorusunun önüne ‘у’ edatı eklenir:

 

У кого есть ручка? – У Ахмета. / У Анны.

Kimin tükenmez kalemi var? (Kimde kalem var?) Ahmet’in. / Anna’nın. (Ahmet’te / Anna’da)

 

У кого есть свободное время? – У Исмаиля. / У Зехры.

Kimin boş vakti var? – İsmail’in. / Zehra’nın.

 

Bu gramer yapısı cansız isimlerle çok nadir görülür. Bunun yerine  П.п. (где?) kalıbı kullanılır.

 

(Где?) В доме есть дверь? Evin kapısı var mı?

(Где?) В машине есть магнитофон? – Arabanın teybi var mı?

Где в квартире туалет? – Evin tuvaleti nerede?

Какие (в чём?) в телефоне функции? Telefonun hangi fonksiyonları var?

(В чём?) В книге сто одна страница.   Kitabın 101 sayfası var.

(У чего?) У стола (özel durum) четыре ножки. – Masanın dört ayağı var.

 

Buna karşın; iyelik zamirlerinin yerine konuşmada daha çok ‘у кого?’ yapılı ifadeler kullanılır.

 

Benim erkek kardeşim bir doktor.

У меня брат - врач. (tercih edilir) = Мой брат- врач.

 

Bizim şehrimizin sokakları geniş.

У нас в городе широкие улицы. (tercih edilir)  = В нашем (A2) городе широкие улицы.

 

Köpeğimiz hasta.

У нас собака болеет. (tercih edilir) = Наша собака болеет.

 

Öğrencilerimiz çok akıllı.

 У нас очень умные студенты. (tercih edilir)  = Наши студенты умные.

 

2. Olmama Durumu (отсутствие)

 

Bu kullanım alanı Türkçe mantığına biraz ters olduğu için; öğrenciler tarafından genellikle zor kabul edilir ve dolayısıyla zor öğrenilir. Fakat; beynimizi yeni değişik bilgilere karşı koymamaya ikna edebilirsek; bu bilgileri daha kolay hatırlayabiliriz. 

 

Rusçada нет (yok), не было (yoktu) ve не будет (olmayacak) sözcüklerle sadece ‘кого? чего?’ soruları sorulur ve bundan dolayı cevaptaki isimlerin Rusça -in Hali çekimi yapılır.

 

 • Burada kimler yok? – Кого здесь нет?
 • Burada Ahmet ve Zehra yok. – Здесь нет Ахмета и Зехры.
 • Dün sınıfta kim yoktu? – Кого вчера не было в классе?
 • Dün sınıfta İsmail ve Fatma yoktu. – В классе вчера не было Исмаиля и Фатимы.
 • Yarın derste kim olmayacak? – Кого завтра не будет на уроке?
 • Yarın derste Mustafa ve Gökhan olmayacak. – Завтра на уроке не будет Мустафы и Гёкхана.

Karşılaştırın

 

in hali olmama durumu

 

Olmama durumu, olumsuz geçişli (‘kimi? neyi?’ sorularını yöneten fiiller) fiillerle kullanılan isimler için de geçerli. Fakat; cümlede Belirtme durumu (Rusça -i Hali, В.п.) daha büyük önem taşıyorsa isim В.п.’de kalmalı.

 

Я не писал чего? письма. Hiç mektup yazmadım.

Я не писал что? это письмо. Ben bu mektubu yamadım.

 

Bu aşamada bu tür durumları ayırt etmeye zorlanırsanız isimleri direkt В.п.’de kullanabilirsiniz (anlaşılmakta pek sıkıntı çekmezsiniz).

 

3. Sayılarla Kullanım (употребление с числами)

 

Rusça -in Halinin Sayılarla Kullanım konusuna gelene kadar bu konuyu artık öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Fiyat, Saat, Yaş gibi konularında isimlerin rakamlardan sonra geldiklerinde nasıl değiştiğini gördük ve şimdi sadece hatırlayalım.

 

 • 1 rakamından sonra isimler yalın halinde kalır, ancak 1 rakamı ismin cinsi ve çoğulluk durumuna göre çekilir:

один дом (eril)

одна машина (dişil)

одно окно (nötr)

одни дети (çoğul)

 

 • 2, 3, 4 rakamlardan ve bu rakamların isimleri ile biten sayılardan (12, 13, 14) sonra isimler Rusça -in Halinde çekilir. Ayrıca; 2 rakamı, ismin cinsine göre değişir:

два, три, четыре дома

две, три, четыре машины

 

 • ‘5’ rakamdan ve ‘2, 3, 4’ isimleri ile bitmeyen sayılardan sonra Р.п. çoğul isimler gelir.

Başlangıç seviyede sadece tekil isimlerin çekimlerini öğrendiğimiz için hatırlamanız gereken kurallar sadece bunlar. ‘Para, saat ve yaş’ ile kullanılan çoğul isimlerin nasıl değiştiğini şimdilik sadece ezberleyebilirsiniz (5 рублей, 12 часов, 14 минут¨).

 

4. Tamlama Durumu (генитивная цепочка)

 

Tamlama durumu canlı ve cansız isimler için bir dilde sık kullanılan bir durum. Aitlik zamirlerine ve aynı zamanda canlı isimlere yönelik sorulan ‘kimin?’ sorusunun Rusçasını hatırlayalım:

 

М.р.   : Чей дом?        - Kimin evi?

Ж.р.   : Чья машина?  - Kimin arabası?

Ср.р.  : Чьё пальто?   - Kimin paltosu?

Мн.ч. : Чьи дети?       - Kimin çocukları?

 

Bu sorular ‘кого?’ gramer sorusunun konuşma şekilleridir ve ‘чей? чья? чьё? чьи?’ soruları Р.п.‘in soruları oldukları için; onlara cevap verirken isimleri Р.п.’de çekmeliyiz.

 

Чей это директор?        – Это директор Зехры.

Bu kimin müdürü?        Bu Zehra’nın müdürü.

 

Чья это сумка?             – Это сумка Ахмета.

Bu kimin çantası?          Bu Amet’in çantası.

 

Чьё это вино?               – Это вино Исмаиля.

Bu kimin şarabı?           - Bu İsmail’in şarabı.

 

Чьи это вещи?              – Это вещи Анны.

Bunlar kimin eşyaları.    Bunlar Anna’nın eşyaları.        

 

Söz dizilimine dikkat edin: ana sözcük (что? - вещи) → (чьи?) →  cevap (Анны)

 

Упражнение 1

Yeni kelimeleri öğrenin. Rusça -in halinin kullanımına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь

кре́сло            [KRİEsla]       - koltuk
кварти́ра         [kvarTİra]      - daire, apartman evi
ко́мната          [KOMnata]     - oda
ку́хня              [KUhnia]        - mutfak
холоди́льник   [halaDİL'nik] - buzdolabı
дива́н             [diVAN]         - kanepe

 

 

1. - Ива́н, у тебя́ есть маши́на?
    - Нет, у меня́ нет маши́ны.
2. У А́нны в ко́мнате есть кре́сло, а у Анто́на нет кре́сла.
3. У Андре́я в кварти́ре нет дива́на.
4. У нас на ку́хне нет холоди́льника.
5. - У вас есть телеви́зор?
    - Нет, у нас нет телеви́зора.

 

Kendinizi kontrol edin.

1. İvan, senin araban var mı? - Hayır, benim arabam yok.
2. Anna'nın odasında koltuk var, Anton'da ise koltuğu yok.
3. Andrey'in evinde kanepe yok.
4. Mutfağımızda buzdolabı yok.
5. Sizin televizyonunuz var mı? - Hayır, televizyonumuz yok.

 

Упражнение 2

Rusça -in halinin kullanımına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

1. Здесь один стол и два стула.
2. У нас две машины и три дома.
3. У меня́ одна́ сестра́ и три бра́та.
4. У ма́мы две сестры́. Они́ живу́т на Украи́не.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

1. Burada bir masa ve iki sandalye var.
2. Bizim iki araba ve üç evimiz var.
3. Benim bir kız kardeşim ve iki erkek kardeşim var.
4. Annemin iki kız kardeşi var. Onlar Ukrayna'da yaşıyorlar.

 

 

Konuyu Pekiştirin 1 (Facebook)

Konuyu Pekiştirin 2 (Facebook)

Konuyu Pekiştirin 3 (Facebook)

Konuyu Pekiştirin 4 (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

 2. 'Edebilmek' Fiili (Мочь) 

 

umet moch rusRusçada birinin bir alanda bir becerinin (yeteneğin, kabiliyetin) olduğunu aktarmak için 16.derste öğrendiğimiz ‘уметь (… yapmayı bilmek) fiili kullanılır.

 

Örneğin;

Я умею писать, читать и говорить по-русски.

Rusça yazabiliyor, okuyabiliyor ve konuşabiliyorum. = Rusça yazmayı, okumayı ve konuşmayı biliyorum.  

 

Bir şeyi yapabilme güç ve imkana sahip olma durumu ise ‘мочь (… yapabilmek)’ fiili ile aktarılır. Мочь fiili konuşmada çoğu zaman ‘уметь’ fiilinin yerine kullanılmasına rağmen yapma becerisinden çok yapma imkanını anlatan bir fiildir.

 

Я умею писать, читать и говорить по-русски. = Я могу писать, читать и говорить по-русски.

Я сейчас не умею не могу писать, потому что у меня нет ручки.

Şuanda kalemim olmadığı için yazamıyorum.

 

Наш ребёнок ещё не умеет ходит. – Çocuğumuz henüz yürümeyi bilmiyor.

Анна не может ходить, потому что у неё болит нога. – Anna’nın bacağı ağrıdığı için yürüyemiyor.

 

umet moch

umet moch2

 

'мочь' fiilinin emir kipi yok.

смоги́! смоги́те! - yapmayı başar! yapmayı başarın!

 

Смоги это сделать сам!

Bunu kendi başına başar (yapabilme gücüne sahip ol)! 

 

Karşılaştırın.

 

Я уже хожу́ в шко́лу и уме́ю чита́ть и писа́ть.

Ben artık okula gidiyorum ve okuma yazmayı biliyorum.

 

Я сейча́с не за́нят, поэ́тому могу́ написа́ть ма́ме письмо́.

Şuanda müsait olduğum için; anneme mektup yazabilirim. 

 

Я уме́ю е́здить на велосипе́де.

Bisiklete binmeyi biliyorum.

 

На у́лице уже тепло́, поэ́тому я могу́ е́здить на рабо́ту на велосипе́де.

Dışarısı artık sıcak olduğu için; işe bisikletle gidebiliyorum. 

 

Наш ребёнок уже уме́ет ходи́ть.

Çocuğumuz artık yürüyebiliyor.

 

Я сейча́с не могу́ ходи́ть, потому́ что у меня́ боли́т нога́.

Şuanda yürüyemiyorum çünkü ayağım ağrıyor. 

 

Андре́й не уме́ет гото́вить, поэ́тому ка́ждый день он хо́дит в рестора́ны и́ли кафе́.

Andrey yemek pişirmeyi bilmediği için; her gün restoran veya kafeye gidiyor.

 

Андре́й сейча́с не мо́жет гото́вить, потому́ что у него́ нет плиты (плита́ - ocak).

Andrey şimdi yemek pişiremiyor çünkü ocağı yok.

 

Упражнение

Yeni kelimeleri öğrenin. ‘Мочь’ ve ‘уметь’ fiillerinin kullanımlarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь

проду́кты [praDUktı] - yiyecekler
ско́ро        [SKOra]     - yakında

 

 

1. Кто мо́жет / умеет писа́ть по-кита́йски?
2. Вы мо́жете пое́хать в Москву́.
3. Она́ не мо́жет позвони́ть домо́й, но она́ мо́жет написа́ть письмо́.
4. Он не мог прочита́ть журна́л, потому́ что он был за́нят.
5. Где мы мо́жем купи́ть проду́кты?
6. Ско́ро я смогу́ (буду уметь - 22.ders) хорошо́ говори́ть и чита́ть по-ру́сски.

 

 

Kendinizi kontrol edin.

 

1. Kim Çince yazabilir / yazmayı biliyor?
2. Moskova'ya gidebilirsiniz.
3. O, evini arayamıyor ama mektup yazabiliyor.
4. Yoğun olduğu için dergiyi okuyamadı.
5. Yiyecekleri nerede satın alabiliriz?
6. Yakında ben Rusça iyi konuşabilirim ve okuyabilirim.

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Mutlu Olmak ve Memnun Olmak (Счастлив / Рад)

 

rad videt

Türkçe ‘mutlu’ sıfatının karşılığında Rusçada aşağıdaki sıfatlar kullanılır.

 

счастли́вый  [şiSLİvıy]   

сча́стлив      [ŞŞİAslif]    

рад               [rat]

 

Bu üç tane ‘mutlu’ sözcüğünü sıra ile inceleyelim.

 

счастли́вый [şiSLİvıy] mutlu, şanslı (tam sıfat)

 

Rusçada tam sıfat ve kısa sıfat gibi gramer kavramları var. Tam sıfatlar, 10.derste öğrendiğimiz -ый, -ий,-ой / -ая, -яя / -ое, -ее, / -ые, -ие sonekleri ile biten sıfatlardır: он красивый, синий, молодой / она красивая, молодая, синяя / оно красивое, молодое, синее / они красивые, молодые, синие. 

 

Kısa sıfatların sonekleri şöyle kısalır;

он красивый  →   красив

она красивая  →  красива

оно красивое  →  красиво

они красивые →   красивы

 

Kısa sıfatların kullanıldığı ana durumlar:

 

 1. Sıfatın tam şekli olmadığında (рад, должен, маловат);
 2. Geçici bir durumdan söz edildiğinde (сейчас болен – şimdi hasta);
 3. Konuşmacı kendi fikrini dile getirdiğinde (она красива – o, güzel biri).
 4. Kitap üslubu veya yüksek üslup konuşma ve yazılarda.

Kısa sıfatlar konusu daha ileri seviyelerin konusu olduğu için bu derste sadece yukarıdaki açıklama ile yetinip bizim sıfatlarımıza dönelim.

 

Счастливый tam sıfatı yukarıdaki 4 durumdan hiçbirine uyumadığı için genel olarak mutlu veya şanslı biri için söylenen bir sıfattır.

 

счастли́вый челове́к   - şanslı (mutlu) bir insan

счастли́вая же́нщина - şanslı (mutlu) bir kadın.

Андрей – счастливый человек, потому что он любит жизнь.

Andrey mutlu bir insan, çünkü Andrey yaşamayı seviyor.

 

Андрей – счастливый человек, потому что у него есть хорошая работа, семья и дети.

Andrey şanslı bir insan, çünkü Andrey’in iyi bir işi, ailesi ve çocukları var.

 

счастливый (-ая, -ые) → счастлив [ŞŞİAslif] (-а, -ы) - mutlu

 

Андрей сча́стлив быть здесь = Андрей сча́стлив, потому что нахо́дится здесь.

Andrey burada olduğu için mutlu. (geçici bir durum)

Они сейчас отдыхают в лесу, поэтому они сча́стливы.

Onlar şimdi ormanda dinlendikleri için mutlular. (geçici bir durum)

 

 

рад [rat], ра́да [RAda], ра́ды [RAdı] – mutlu, memnun, sevinçli

 

rad schastliv

 

 

 

Рад’ sıfatı ile fiil kullanımı şeması

 

рад + fiilin mastar hali (eylemi söyleyen kişi konuşma anında yapıyorsa)

 

Я рад Вас ви́деть.

Sizi gördüğüme sevindim.

 

Рад познакомиться.

Tanıştığımıza memnun oldum.

 

рад, что + fiilin şahıs ve zaman çekimi (eylemi söyleyen kişi konuşma anı dışındaki bir anda yapıyorsa)

 

Мы рады, что смогли посмотреть Кремль, когда были в Москве.

Moskovada olduğumuzda Kremlin’i görebildiğimiz için mutluyuz.

 

рад, что + fiilin şahıs ve zaman çekimi (eylemi başka birileri yapıyorsa)

 

Мы рады, что вы купили дом.

Ev satın almanıza sevindik.

 

Я рада, что вы учите русский язык.

Rusça öğrenmeye çalıştığınız için mutluyum.

 

Упражнение

Yeni kelimeleri öğrenin. Dersin konusu olan sıfatların kullanımlarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь

дом-музе́й   [dom muZİEY]   - ev müze
сно́ва          [SNOva]            - yine, tekrar
изве́стный   [izVİEsnıy]        - ünlü, meşhur

 

знако́миться / познако́миться с кем? [(pa)znaKOmitsa] – kiminle tanışmak 
приезжа́ть / прие́хать куда? [priyiJJAT' / priYEhat'] – nereye araçla gelmek 

 

 

 

1. Я о́чень ра́да, что была́ в До́ме-музе́е Пу́шкина на Арба́те.
2. Рад с Ва́ми познако́миться.
3. Мы р́ады сно́ва вас ви́деть у нас до́ма.
4. Анто́н был рад, когда́ уви́дел ́Анну.
5. Све́та была́ ра́да, что па́па прие́хал из Ту́рции.
6. О́льга о́чень счастли́вая де́вочка, потому́ что её ма́ма - изве́стная арти́стка.
7. Пу́шкин и его́ же́на люби́ли друг дру́га и бы́ли сча́стливы.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

 

1. Arbat sokağındaki Puşkin Ev Müzesi'ne gittiğim için çok mutluyum.
2. Sizinle tanıştığıma sevindim. = Tanıştığımıza memnun oldum.
3. Sizi evimizde tekrar görmekten (ağırlamaktan) mutluyuz.
4. Anton, Anna'yı gördüğünde sevindi (mutlu oldu).
5. Svyeta, babasının Türkiye'den gelmesine (dönmesine) sevinmişti.
6. Olga, annesi ünlü bir aktris olduğu için, şanslı bir kız.
7. Puşkin ve eşi birbirini seviyorlardı ve mutluydular.

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Ne zaman? Saat Kaçta? 

 

Bir olayın saat kaçta olduğunu veya olacağını sormak için Rusçada aşağıdaki ifadeler kullanılır.

 

Когда́?                    [kaGDA]                 - Ne zaman?
Во ско́лько?            [vaSKOL’ka]            - Kaçta?

Во ско́лько часо́в? [vaSKOL’ka çiSOF] - Saat kaçta?
В кото́ром часу́?     [fkaTOram çiSU]     - Saat kaçta?

 

 


vo skolko ru

 

Cevap, 'в' edatını eklenerek ve rakamlarla isimlerin çekimlerine dikkat ederek verilir.

saat 1'de - в час
saat 2'de - в два часа́
15:25'te  - в пятна́дцать два́дцать пять
1:40'ta    - в час со́рок
2'de        - в два часа́ 

2:00’da  - в два ноль ноль

 

 

 

 

 

Örneğin (например);

 

Когда́ ты написа́л это письмо́? – Я написа́л его́ сего́дня в два часа́.

Bu mektubu ne zaman yazdın? – Onu bugün saat ikide yazdım.

 

Во ско́лько мы сего́дня идём в клуб? – В де́вять три́дцать.

Bugün kulübe kaçta gidiyoruz? – 9.30’da.

 

Во ско́лько часо́в бу́дет фильм по телеви́зору? – В пять пятна́дцать.

Televizyonda film kaçta olacak? – 5.15’te.

 

В кото́ром часу́ у нас ле́кция? – В во́семь со́рок.  

Dersimiz kaçta olacak? – 8.40’ta.

 

Bir buluşma veya bir olayın saatini bildirirken; 'sabah', 'öğlen', 'akşam' ve 'gece' gibi sözcükleri kullanabiliriz.

 

Örneğin (например);  'saat 21'de' yerine 'akşam 9'da' söyleyebiliriz. Bu durumda Rusça günün vakitleri Р.п.’de çekilir.

 

Yalın Hal

-in Hali

у́тро  - sabah

утра́ - sabahın

день  - öğlen

дня́ - öğlenin

ве́чер - akşam

ве́чера - akşamın

ночь  - gece

но́чи - gecenin

 

В во́семь часо́в утра́. = В во́семь у́тра.

Sabah sekizde. = Sabahın sekizinde.


В два часа́ дня. = В два дня.

Öğlen ikide.


В де́вять часо́в ве́чера. = В де́вять вечера.

Akşam dokuzda.


В час но́чи.

Gece birde.

 

 

Упражнение

Yeni kelimeleri öğrenin. Zaman kullanımlarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь 

статья́   [staT'YA]     - makale
встре́ча [FSTRİEça] - buluşma, randevu 

 

 

1. В час дня́ я был в библиоте́ке. Оди́н час я писа́л статью́. Я написа́л статью́ в два часа́.
2. О́льга прие́хала домо́й в два (часа́) но́чи. Она́ е́хала на маши́не четы́ре часа́.
3. Я встал у́тром в шесть часо́в. В во́семь часо́в утра́ я уже́ был в метро́, е́хал на рабо́ту.
4. За́втра у меня́ встре́ча в два три́дцать дня.
5. - Дава́й пойдём в кино́ в шесть ве́чера?
    - Я не могу́. Сего́дня ве́чером приезжа́ет мой брат из Ту́рции.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

 

1. Öğlen saat birde kütüphanedeydim. Bir saattir bir makale yazdım. Makaleyi saat ikide bitirdim.
2. Olga eve gecenin ikisinde gelmiş. Araba yolculuğu 4 saat sürmüş.
3. Sabah altıda kalktım. Sabahın sekizinde artık metroda işe gidiyordum.
4. Yarın öğlen saat iki otuzda bir buluşmam var.
5. Akşam saat altıda sinemaya gidelim mi? - Gidemem. Bu akşam Türkiye'den erkek kardeşim geliyor.

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

  

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Сколько братьев / сестёр / друзей (Kaç kardeş / arkadaş?)

 

sestra brat ru'Кaç kardeşsiniz? / Kaç kardeşin var?' gibi soruların Rusçası "Ско́лько у тебя́ бра́тьев и сестёр?" 

 

1 erkek kardeş            - один брат

1 kız kardeş                - одна сестра

2 erkek kardeş            - два брата

2 kız kardeş                - две сестры

3, 4 erkek kardeş        - 3, 4 брата

3, 4 kız kardeş            - 3, 4 сестры

5 vs. (22, 23, 24 vb.)   - … братьев, сестёр

 

 

 

Диалог 1

 

- Джон, э́то твой брат?
- Нет, э́то мой друг. У меня́ нет бра́та. У меня́ две сестры́.

 

 

- Djon, bu senin erkek kardeşin mi?

- Hayır, bu benim arkadaşım. Benim erkek kardeşim yok. İki kız kardeşim var.

 

Диалог 2

 

- Кла́ра, у тебя́ больша́я семья́?
- Да, больша́я. У меня́ три бра́та и сестра́.
- Они́ то́же живу́т в Москве́?
- Нет, они́ сейча́с во Фра́нции.

.

 

- Klara, senin ailen büyük mü?
- Evet, büyük. Benim 3 erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var.
- Onlar da mı Moskova'da oturuyor?
- Hayır, onlar şimdi Fransa'dalar. 

 

Диалог 3

 

- Лю Кун, у Вас есть друзья́ в Москве́?
- Да, у меня́ четыре дру́га. Мы вме́сте живё́м в общежи́тии.
- А подру́га у Вас есть?
- Коне́чно, есть.
- Краси́вая?
- О́чень.

 

 

- Lü Kun, Moskova'da arkadaşlarınız var mı?
- Evet, 4 erkek arkadaşım var. Hep birlikte yurtta kalıyoruz.
- Peki kız arkadaşınız var mı?
- Tabii ki, var.
- Güzel mi?
- Çok.

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

20. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın

 

Hikaye Niteliğinde Video Diyaloglar.

16. Djon’a ukraynalı arkadaşı Lyova katılıyor

17. Djon annesi ile konuşuyor

 

12. Okuma Parçası «Это справочная?»

13. Okuma Parçası «У нас есть всё»

14. Okuma Parçası «В магазине …30 лет назад»

16. Okuma Parçası «Умный мальчик»

17. Okuma Parçası «Приятного аппетита!»

18. Okuma Parçası «Начните с дерева»

 

4. Okuma Video Dersi «Она красивая»

 

 

18. Ders          20. Ders

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #29 Admin Murat 15-11-2019 13:13
Emre,

сколько kullanıldığı için было kullanılıyor.
0 #28 Emre 15-11-2019 01:07
Hocam; 5 . diyalog kısmındaki resimde
"сколько братьев и сестёр было а.п.чехова?" bu cümlede niçin "было" kullanılıyor?
-1 #27 Admin Murat 03-11-2019 14:39
Hakan,

Dokunmak ve kesmek fiillerinden kastınız трогать ve резать mı? Eğer bu iki fiilin kullanım alanlarını merak ediyorsanız:

Трогать - ru.wiktionary.org/.../...

Резать - ru.wiktionary.org/.../...

Eğer merak ettiğiniz diğer yan anlamlarsa (iletişimi kesmek, yemeğin dokunması gibi) bu çok kapsamlı bir konu ve buradan anlatmak mümkün değil.
+1 #26 Hakan 02-11-2019 19:48
Merhaba ,Hocam dokunmak ve kesmek farklı yerlerde farklı anlamları var örnek vererek açıklayabilirmisiniz Rica etsem.
0 #25 Albina 08-04-2019 12:43
Ayda, Azerbaycan dilini bilmediğim için yardımcı olamayacağım ama eğer
annemİN paltosu veya annemİN var gibi sözcük öbekleri kurabiliyorsanız Türkçe ile aynı o zaman.
0 #24 Ayda 04-04-2019 20:58
İn hali Azerbaycan dilinde ne demekdi?
0 #23 Albina 16-12-2018 11:36
Ahmet, merhaba. evet, testi olmalıydı, düzelttim. Farkedip bildirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sitemin istediğiniz sayfasının PDF dosyasını hakkettiniz (alinkrusca.com/tesekkur-sayfasi 5. madde). Sayfanın linkini adresine gönderiniz.
0 #22 Ahmet 15-12-2018 12:03
Merhaba hocam,başlangıç seviye online rusça dersleri başlığının altında kırmızı yazıyla 1.dönem tesi,2.dönem tesi,3.dönem tesi yazıyor (testi)mi demek istediniz?
0 #21 Albina 12-04-2018 18:13
Hakan, чем мы занимаемся? - ne işle uğraşıyoruz, ne işle meşgulüz (hem sorma anındaki uğraştan, hem de genel olarak iş güçten sorulur)
что мы делаем? - ne yapıyoruz?(şuanda)
0 #20 Hakan 10-04-2018 01:07
Что мы занимаемся и что мы делаем.hocam buradaki cümlelerde bir fark varmı anlam bakımından varsa yazabilirmisiniz.Teşekkür ederim.