Son Güncelleme: Cuma, 03 Eylül 2021 21:26

 

Ders İçeriği  

 

1. Adın Rusça -e Hali (Д.п.). Rusça -e Halinin Zamirleri
2. 'Хотеть' Fiilinin Kullanımı
3. Saat Kaç Olduğunu Sormak ve Söylemek
4. Ne sıklıkla? (Her Gün, Sık Sık, Nadir ...)
5. Diyaloglar. Nereye gitmek istersin?

 

Dersin Ek Alıştırmaları A1 Eğitim Setinde Bulabilirsiniz

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM 

 


 

1. Adın Rusça -e Hali (Д.п.). Rusça -e Halinin Zamirleri. 

 

‘Давать (vermek), дарить (hediye vermek), показывать (göstermek), говорить (söylemek)’ vb. fiilleri ile isimli sözcük öbeklerini oluşturmak için; ‘кому? чему? (kime? neye?)’ sorularını yanıtlamalıyız.

 

Örneğin;

И.п.

Bu kimdir? – Bu bir kardeş.

Кто это? – Это брат.

 

Д.п.

Kime hediye vermek? – Bir kardeşe hediye vermek.

Дарить кому? – Дарить брату / сестре.

 

‘Кому? чему?’ (kime? neye?) soruları, -e Halinin sorularıdır. Rusça -e Halinin (yönelme durumu) Rusça adı Дательный падеж’ dir. Kısaltması: Д.п. Her Padej’inki olduğu gibi Дательный падеж’in de kullanım alanı sadece yönelme durumu ile sınırlı değil. İlerde bu isim halinin diğer kullanım alanlarını öğreneceğiz. Bu derste sadece yönelme durumunu ifade eden kullanımları ve birkaç özel kalıbı ele alacağız.

 

Дательный падеж Sonekleri tablosunu incelerken -a ile bitmeyen eril ve orta cins isimlerinin ‘кому?’ sorusunun -у(-ю) sonekini aldıklarına dikkat edin. Bu detayını benimsedikten sonra aklınızda tutmanız gereken sadece soneki olacaktır. -и soneki ile ilgili durum -de halindeki durumu ile aynı: -ии ve dişil -ь → . İstisna: -мя → -мени

 

dat padej

 

Дательный падеж’i yöneten bildiğimiz ve bazı yeni fiiller

 

Fiillerin üzerine tıklayıp çekimlerini ineleyin.

 

дава́ть / дать что? кому́?                          - kime, ne vermek

дари́ть / подари́ть что? кому́?                   - kime, ne hediye vermek

говори́ть / сказа́ть что? кому́?                  - kime, ne söylemek

пока́зывать / показа́ть кого́? что? кому́?   - kime, ne göstermek

расска́зывать / рассказа́ть что? кому́?      - kime, ne anlatmak

звони́ть / позвони́ть куда́? кому́?              - nereye, kime telefon açmak

преподава́ть / препода́ть что? кому́?        - kime, ne dersini vermek

гото́вить / пригото́вить что? кому́?           - kime, ne hazırlamak

отвеча́ть / отве́тить что? кому́?                 - kime ne cevabını vermek

помога́ть / помо́чь кому́?                          - kime yardım etmek

рисова́ть / нарисова́ть что? кому́?            - kime (kimin için), neyin resmini yapmak

обеща́ть / пообеща́ть что? кому́?              - kime, ne sözü vermek

 

Yukarıdaki fillerin yönettiği sorulara cevap vererek sözcük öbeklerini oluşturalım.

 

дать что? кому́?                  - дать карту другу (arkadaşa bir harita vermek)

подари́ть что? кому́?           - подарить сумку подруге (kız arkadaşa bir çanta hediye vermek)

сказа́ть что? кому́?             - сказать сыну новость  (oğula bir haber söylemek)

показа́ть кого́? что? кому́? - показать семье подругу (aileye kız arkadaşını göstermek )

рассказа́ть что? кому́?       - рассказать рассказ ребёнку (çocuğa bir hikaye anlatmak)

позвони́ть куда́? кому́?        - позвонить в ресторан; позвонить директору (restoranı aramak; müdürü aramak)

преподава́ть что? кому́?     - преподавать Ахмету / Зехре русский язык  (Ahmet’e / Zehra’ya Rusça dersini vermek)

пригото́вить что? кому́?     - приготовить сыну / дочке, дочери рыбу (oğlana / kıza balık yapmak)

отве́тить что? кому́?           - ответить ученику (öğrenciye cevap vermek)

помо́чь кому́?                        - помочь дедушке (dedeye yardım etmek)

нарисова́ть что? кому́?       - нарисовать ребёнку солнце (çocuğa güneş çizmek)

пообеща́ть что? кому́?       - пообещать маме купить хлеб (anneye ekmek alma sözünü vermek)

 

Bu sözcük öbeklerinin başına özneyi eklerseniz ve fiilin şahıs çekimini yaparsanız kısa basit bir cümle kurmuş olursunuz.

 

v.p. cumle ornegi

 

 

Rusça -e Halindeki Zamirleri / Местоимения в дательном падеже

 

datelniy padej adil

 

Д.п.’in kullanıldığı iki gramer kalıbını öğrenip bu Padej’in zamirlerini çalışalım.

 

  1. кому нравиться кто? что? – kime kim, ne hoş gelmek? (kimin hoşuna gitmek, kim beğenmek)
  1. кому сколько лет? – kime kaç yaş gelmek? (kim kaç yaşında?)

кому нравиться кто? что?

 

Мне        нравится      мой      дом. –  Evim bana hoş geliyor. / Evimi beğeniyorum.

nesne       yüklem     niteleyici   özne

кому?   что делает?    чей?      что?

 

Bu tür yapılı bir cümlede beğenilen objenin (дом) yalın haldeki bir öznenin olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Özne demek, eylemi yapan cümle ögesi demektir. Örneğimizde ‘дом’ birine hoş geldiği için ‘он нравится’ çekimini yaptık.

 

Нра́виться / понра́виться’ fiilinin şahıs çekimini inceleyin.  

 

Мне понравился этот дом. Bu ev bana hoş geldi. / Bu evi beğendim.

Тебе понравилась моя сумка? Çantamı beğendin mi?

Ты ему не нравишься. Senden hoşlanmıyor (erkek).

Вы ей нравитесь. – Sizden hoşlanıyor (dişi).

Эти матрёшки нам нравятся. – Bu Matruşka bebekleri hoşumuza gidiyor.

Я вам нравлюсь? Benden hoşlanıyor musunuz?

Почему я им на понравился / не понравилась? Neden benden hoşlanmadılar?

 

 

кому сколько лет?

 

Мне 20 (двадцать) лет. – Bana 20 yaş geliyor.’ / Ben 20 yaşındayım.

 

Bu cümle kalıbında ‘лет’ sözcüğü ‘лето (yaz)’ kelimesinin Rusça -in halinde çoğul çekimindedir. Böylece, bu sorunun tam anlamı ‘Kaç yaz yaşadın?’ . Fiyat konusundan isimlerin rakamlarla kullanımı hatırlarsak; ‘лира’ sözcüğünün 5’ten itibaren (2, 3, 4 rakamlarının isimleri ile bitmeyen sayılar hariç) ‘лир’ şeklini alıyordu. Bu durumun gramer kuralı şöyle; ve ile biten isimler 5 rakamından sonra (2, 3, 4 rakamlarının isimleri ile bitmeyen sayılar hariç) -а ve -о soneklerini kaybediyorlar: одно лето (bir yaz), два лета (2 доллара gibi), 3 лета, 4 лета ama 5, 6 … лет¨.

 

Ancak; Rusça 1, 2, 3, 4 ve bu rakamların isimleri ile biten yaşlar için ‘год (yıl)’ sözcüğü kullanılır. ‘Год’ sözcüğü bu durumda ‘доллар’ sözcüğü gibi davranır:

 

оди́н до́ллар                 - оди́н год

два до́ллара                 - два го́да

три до́ллара                 - три го́да

четы́ре до́ллара           - четы́ре го́да

два́дцать оди́н до́ллар - два́дцать оди́н год

три́дцать два до́ллара - три́дцать два го́да

 

Ско́лько мне лет?   – Мне 10 (де́сять лет).

Kaç yaşındayım?     10 yaşındayım.

 

Ско́лько тебе́ лет? – Тебе́ 12 (двена́дцать) лет.

Kaç yaşındasın?       12 yaşındasın.

 

Ско́лько ему́ лет?   – Ему́ 19 (девятна́дцать) лет.

Erkek kaç yaşında?  19 yaşında.

 

Ско́лько ей лет?     – Ей 21 (два́дцать оди́н) год.

Kadın kaç yaşında?  21 yaşında.

 

Ско́лько Вам лет?   – Вам 32 (три́дцать два) го́да.

Kaç yaşındasınız?      32 yaşındasınız.

 

Ско́лько нам лет?   – Нам 42 (со́рок два) го́да и 55 (пятьдеся́т пять) лет.

Biz kaç yaşındayız? Biz 42 ve 55 yaşındayız.

 

________

 

Bir kişiye veya bir objeye yönelik hareketleri aktaran ifadeler Rusçada ‘к кому? к чему? (kimin yanına? nereye doğru)’ sorularına cevap veren isim ve zamirlerin yardımı ile oluşturulur. ‘К кому? к чему?’ sorularından anlaşıldığı gibi bu isim ve zamirler Дательный падеж çekiminde olmalı ve başlarına ‘к’ edatı gelmeli. 3. Şahıs zamirlerinin başına bir edat geldiğinde bu zamirlere ‘н’ harfinin eklendiğini unutmayın: к нему, к ней, к ним. ‘Мне’ zamiri ile ‘к’ edatı ‘ко’ şeklini alıyor: ко мне.

 

идти / ходить к кому? к чему? - kime (kimin yanına, kime doğru), neye doğru yürüyerek gitmek

ехать / ездить к кому? к чему? - kime (kimin yanına, kime doğru), neye doğru araçla karadan gitmek

 

Örneğin;

 

Иди ко мне.                                          Bana doğru gel. / Bana yaklaş. /  Yanıma gel.

Ты часто ходишь к бабушке?             Anneannene (anneannenin yanına)  sıkça gider misin?

Вчера мы ездили к берегу.                Dün sahile doğru gitmiştik.

К кому вы сейчас едете? - К сестре. Şuanda kime gidiyorsunuz? - Kız kardeşimize.

 

Karşılaştırın 

 

datelniy padej karsilastirma

 

Упражнение

Yeni sözcükleri öğrenin. ‘Haydi yapalım’ kalıbının Rusçası nasıl oluşturulduğunu inceleyin. Дательный падеж’deki isimlerin kullanımına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь

  

гость [gost’] - misafir

идти / ходить в го́сти  [iTTİ / haDİT’ VGOsti] - misafirliğe gitmek

кто? боле́ть / заболе́ть [(za)baLİET’]  - hastalanmak

боле́ть* / заболе́ть что? [(za)baLİET’]  - ne ağrımak

роди́тель [raDİtil’] - ebeveyn

 

* bu fiilin sadece 3.şahıs çekimi var: болит зуб (он) – dişim ağrıyor; болят зубы (они) – dişlerim ağrıyor.

 

Rusça ‘Haydi Yapalım’ Kalıbı

 

Rusça ‘haydi yapalım’ kalıbı ‘давать (vermek)’ fiilinin emir kibi ile oluşuyor: давай … ! давайте …! Daha sonra; başlangıç veya bitiş noktasına odaklı (sonuç) bir eyleme davet ediyorsanız 1. şahıs çoğul (мы) çekimli СВ fiili, eylemin kendisine odaklı veya tekrarlanacak olan bir eyleme davet ediyorsanız mastar halindeki НСВ fiili eklenir. Her iki durumda da ‘biz yapacağız’ kalıbını eklemiş oluyoruz.

 

мы сделаем          - yapacağız ve bitireceğiz (bitiş noktası); yapmaya başlayacağız (başlangıç noktası)

мы будем делать   - şimdi veya gelecekte yapıyor olacağız, yapacağız (devam eden, süren, tekrarlanan eylem) (22. ders)

 

1. давай(те) сделаем! – (haydi) (bir kere vb.) yapalım (mı?)

2. давай(те) (будем) делать! – (haydi) (devamlı vb.) yapalım (mı?)

 

İkinci kalıptaki ‘будем’ fiili konuşmada çoğu zaman söylenmez:

 

2. давай(те) делать! – (haydi) (devamlı vb.) yapalım (mı?)

 

Cümle örnekleri

 

Давай сегодня приготовим борщ!      Bugün borşç çorbasını pişirelim mi?

Давай иногда (будем) готовить борщ! Ara sıra borşç çorbasını pişirelim mı?

 

Bu tür özendirme cümlelerin sonunda genellikle ’!’ işareti konulur. Olumlu cevap verirken sadece ‘давай’ (‘olur’ anlamında) fiili yeterli olur.

 

1. - Анто́н, дава́й пойдём к А́нне в го́сти!
    - Дава́й!
2. За́втра я пойду́ к врачу́. У меня́ боли́т зуб.
3. Мои́ роди́тели пое́хали (20.ders) отдыхáть на мо́ре к дяде Андрею.
4. Зимо́й мы пое́дем (20.ders) в Пари́ж к дру́гу.
5. - Вы сего́дня ходи́ли к адвока́ту?
    - Нет, мы пойдё́м к адвока́ту в понеде́льник.
6. - Друзья́, дава́йте пое́дем в Росси́ю!
    - А к кому́?
    - Ни к кому́. Бу́дем жить в оте́ле.

 

Kendinizi kontrol edin

 

 

1. Anton, Anna'ya misafirliğe gidelim mi? – Gidelim (olur).
2. Yarın doktora gideceğim. Dişim ağrıyor.
3. Ebeveynlerim deniz tatili için amcam Andrey’in yanına gittiler.
4. Kışın Paris'teki arkadaşımıza gideceğiz.
5. Bugün avukata gittiniz mi? Hayır, avukata Pazartesi günü gideceğiz.
6. Arkadaşlar, Rusya'ya gidelim mi? Peki kimin yanına? Kimsenin yanına değil. Otelde kalacağız.

 

 

Konuyu Pekiştirin 1 (Facebook)

Konuyu Pekiştirin 2 (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

 2. 'Хотеть' Fiilinin kullanımı

 

hotet ru

хоте́ть / захоте́ть [(za)haTİET’] - istemek / birden istek duymak 

‘Хоте́ть’ fiili hem 1. hem  2. tip çekimli fiil gibi davranır.

 

ты хо́чешь, он хо́чет – 1.tip (-е tipi)

мы хотим, вы хотите, они хотят – 2.tip (-и tipi)

 

16. Derste yaptığımız ‘хотеть’ fiilinin çekimine tekrar bakın.

 

 

‘Хотеть’ fiili ‘кого? что? (kimi? ne(yi)?)’ В.п.’in sorularını yönettiği için geçişli bir fiildir.

 

Мой сын хочет кого? кота. Oğlum bir kedi istiyor.

Вы хотите что? рыбу?        Balık ister misiniz?

 

‘Хотеть’ fiili ile sık kullanılan diğer bir soru: ‘что делать / сделать?’ (ne yapmak?)

 

Örneğin;

 

Что ты хочешь делать?           Ne yapmak istiyorsun?

Что ты хочешь сделать?         Ne yapıp bitirmek istiyorsun?

Я хочу писать стихи.                Şiirleri yazmak istiyorum.

Я хочу прочитать эту книгу.   Bu kitabı okuyup bitirmek istiyorum.

Я хочу есть.                             Karnım aç (yemek istiyorum).

Я захотел есть.                       Karnım acıkmıştı (geçmişteki bir an).

 

Упражнение

Yeni sözcükleri öğrenin. Fillerin üzerine tıklayarak fillerin çekimlerine bakın. ‘Хотеть’ fiili ile olan kalıplarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь

включа́ть / включи́ть       что?   [fklüÇAT’ / fklüÇİT’]    – elektrik ve elektronik cihazları açmak

выключа́ть / вы́ключить что?   [vıklüÇAT’ / VIklüçit]   – elektrik ve elektronik cihazları kapatmak

 

1. Я хочу́ учи́ться в университе́те.
2. Мне нра́вится Са́нкт-Петербу́рг. Я хочу́ жить в Са́нкт-Петербу́рге.
3. Андре́й не хо́чет есть, потому́ что он уже́ обе́дал / пообе́дал.
4. Мы у́чим ру́сский я́зык, потому́ что хоти́м говори́ть по-ру́сски.
5. Мои́ друзья́ хоте́ли послу́шать му́зыку, поэ́тому я включи́л им магнитофо́н.
6. Вы хоти́те узна́ть, где он живёт? Позвони́те А́нне, она́ вам ска́жет.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

 

1. Üniversite okumak istiyorum. (Bir üniversitede okumak istiyorum)
2. St. Petersburg hoşuma gidiyor. St.Petersburg'da oturmak istiyorum.
3. Andrey’in karnı aç değil çünkü; o, öğle yemeğini yemişti.
4. Rusçayı öğreniyoruz çünkü Rusça konuşmak istiyoruz.
5. Arkadaşlarım müzik dinlemek istedikleri için; onlara teyp açtım.
6. Onun nerede oturduğunu öğrenmek istiyor musunuz? Anna'ya telefon açın, o size söyler.

 

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Saat Kaç Olduğunu Sormak ve Söylemek

 

zaman ruBu bölümde işleyeceğimiz konunun gramer yapısı, ‘Fiyat’ konusunun gramer yapısı ile aynıdır. Her iki konuda rakamlarla isimleri kullanmayı öğreniyoruz. ‘Bir’ (1) rakamı hariç Rusçada tüm rakamlardan sonra Родительный падеж’deki (Rusça -in Hali) isimler kullanılır. 2, 3, 4 sayıları ve sonu "два", "три", "четыре" kelimeleri ile biten sayılardan (örn.; 22 - двадцать два, 43 - сорок три, 64 - шестьдесят четыре vb.) sonra gelen isimler, tekil -in halinde, diğer bütün sayılardan sonra (örn.; 5 - пять, 6 - шесть, 12 - двенадцать,13 - тринадцать, 14 - четырнадцать vb.) çoğul -in halinde kullanılır.

 

Родительный падеж’i 19. derste öğreneceğiz. Başlangıç seviyede sadece tekil isimlerin hal çekimleri ile sınırlı kalınmasına rağmen; günlük hayatta sıkça rakam kullanımı ile karşılaştığımız için ‘fiyat’ ve ‘saat’ gibi konularda bu sınır biraz aşılıyor.

 

   

Словарь

 

часы́  [çiSI] - saat (cihaz)

час    [ças]  - saat (zaman dilimi)

 

Ско́лько (сейча́с) вре́мени? - Şuanda saat kaç? (konuşma üslubu)

Кото́рый (сейча́с) час? - Saat kaç? (nötr üslup)

 

Yukarıdaki sorulara cevap verebilmek için ‘Fiyat’ konsundaki rakamlarla para birimlerinin kullanımlarını hatırlayalım ve aynı cinsteki sözcükleri karşılaştıralım.

 

chasov minut

 

Örneğin;

 

Кото́рый (сейча́с) час? – Сейчас один час.

Şimdi saat kaç? – Şimdi saat bir.

 

Ско́лько (сейча́с) вре́мени? – Двадцать один час тридцать минут.

Saat kaç? – 21.30

Кото́рый (сейча́с) час? – Четыре часа три минуты.

Saat kaç? – 4.03

 

Кото́рый (сейча́с) час? – Два часа пять минут.

Saat kaç? – 2.05

 

Кото́рый (сейча́с) час? – Пять часов одна минута.

Saat kaç? – 5.01

 

Cevaplarınızı dijital saat olarak da verebilirsiniz.

 

15:25 - пятна́дцать два́дцать пять
1:40    - час со́рок
2:00    - два часа́ veya два ноль ноль

6:00    - шесть часо́в veya шесть ноль ноль 

 

Упражнение 

Saat dilimlerinin kullanımlarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

- Скажи́те пожа́луйста, кото́рый час?

- Мину́ту, посмотрю́... Сейча́с пятна́дцать часо́в де́сять мину́т (пятна́дцать  де́сять).

 

Kendinizi kontrol edin

 

 

- Saat kaç olduğunu söyler misiniz?

- Bir dakika, bakayım... Şimdi on beş on. 

 

_______

 

- Скажи́те пожа́луйста, кото́рый час?

- Мину́ту, посмотрю́... Сейча́с пятна́дцать часо́в де́сять мину́т (пятна́дцать де́сять).

 

Kendinizi kontrol edin

 

- Şimdi saat kaç olduğunu söyler misiniz.

- Şimdi saat sekiz. 

 

_______

 

- Извини́те, кото́рый час?

- Уже́ по́здно. Оди́надцать часо́в со́рок пять мину́т (оди́надцать со́рок пять).

 

Kendinizi kontrol edin

 

  

- Affedersiniz, saat kaç?
- Geç oldu. Saat on bir kırk beş. 

 

_______

 

- Посмотри́, cко́лько сейча́с вре́мени?!

- Пять часо́в.
- Ско́лько вр́емени ты гуля́л?!
- Я гуля́л пять часо́в.
- О́чень до́лго! 

 

Kendinizi kontrol edin

 

 

- Bak, şimdi saat kaç?!

- Saat beş.
- Kaç saat gezdin?!
- Beş saat gezdim.
- Bu çok uzun bir süre!

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Ne sıklıkla? (her gün, sık sık, nadir ...) 

 

17. Derstekajdiy vecher aşağıdaki sıklık ifadelerini öğrenmiştik; 

 

ча́сто                  - sıkça                                            

ре́дко                 - nadiren

иногда́                - bazen

всегда́                - her zaman

никогда́              - hiçbir zaman

ка́ждый день      - her gün                                        

ка́ждый ве́чер    - her akşam

ка́ждое у́тро       - her sabah

 

   

 

 

‘Ne sıklıkla?’ sorusunun Rusçası ‘Как часто?’

 

Bu soruya cevap verirken ‘каждый (her)’ sıfatı ile berber isimler Rusça -i Halinde (В.п.) kullanılır ve dişil isimleri tanıtan ‘каждый’ sözcüğü ‘каждую’ şeklini alır.

 

ка́ждую ночь      - her gece

ка́ждую неде́лю - her hafta
ка́ждый ме́сяц    - her ay
ка́ждый год        - her sene  

обы́чно               - genellikle

 

Sıklık bildiren belirteçleri ile daima bitmemiş (НСВ) fiillerin kullanıldığını hatırlayalım.

 

Упражнение

Yeni kelimeleri öğrenin. Sıklık belirteçlerine ve birlikte kullanılan fiillerin hallerine dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь

 

лес          [lies]           - orman
исто́рия   [iSTOriya]    - 1.tarih, 2. gerçek bir hikaye
бы́стро    [BIstra]       - çabuk, hızlı (как?)
до́рого     [DOraga]     - pahalı (как?)
недо́рого [niDOraga]  - pahalı değil (как?)

предпочита́ть / предпоче́сть что? [pridpaçiTAT’ / pridpaÇİEST’] – ne tercih

 

1. Я и моя́ семья́ ка́ждую неде́лю е́здим в лес.
2. Ма́ма ка́ждый день гото́вит нам за́втрак.
3. Мои́ друзья́ ре́дко хо́дят в музе́й, им нра́вится игра́ть в футбо́л.
4. Обы́чно, наш учи́тель мно́го не говори́т, но ино́гда́ он расска́зывает нам интере́сные исто́рии.
5. А́нна ре́дко ез́дит на рабо́ту на маши́не. Она́ предпочита́ет метро́, потому́ что э́то бы́стро и недо́рого.

 

Kendinizi kontrol edin

 

 

1. Ben ve ailem her hafta ormana gideriz.
2. Anne bize her gün kahvaltı hazırlıyor.
3. Arkadaşlarım müzeye nadir gider. Onlar futbol oynamayı seviyorlar.
4. Genellikle hocamız çok konuşmaz ama bazen bize ilginç hikayeleri anlatır.
5. Anna işe araba ile nadir gider. O, metroyu tercih ediyor, çünkü metro ile gitmek hızlı ve pahalı değildir.

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Nereye gitmek istersin?

 

zooparkСловарь 

пойти [payTİ]       - gitmeye niyetli olmak (20.ders)

зоопа́рк [zaaPARK] - hayvanat bahçesi
Чёрное мо́ре [çörNAYE MOrie] - Karadeniz 

 

 

Диалог 1

- Мари́я, куда́ ты хо́чешь пойти́ в суббо́ту?

- Я хочу́ пойти́ в зоопа́рк. Я ещё не была́ там.

 

 

- Mariya, Cumartesi günü nereye gitmek istiyorsun?
- Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Oraya henüz gitmemiştim.

 

 

Диалог 2

 

- Ви́ктор, куда́ вы хоти́те пое́хать ле́том?
- Ле́том я хочу́ пое́хать отдыха́ть в Крым. Я люблю́ Чёрное мо́ре.

  

  

- Viktor, yazın nereye gitmek istiyorsunuz?

- Yazın tatil için Kırım'a gitmek istiyorum. Karadeniz'i seviyorum.

 

 

Диалог 3

 

- Лю Кун, куда́ ты хо́чешь пойти́ за́втра?
- Я хочу́ пойти́ в библиоте́ку. Я люблю́ занима́ться в библиоте́ке.

 

 

- Lü Kuni yarın nereye gitmek istiyorsun?
- Kütüphaneye gitmek istiyorum. Kütüphanede ders çalışmayı seviyorum. 

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

 

19. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın

     Hikaye Niteliğinde Video Diyaloglar.

  1. Djon’un valizi nerede?
  2. Djon otelin restoranında

      23. Okuma Parçası «У бабушки»

  1. Okuma Video Dersi «Алло, это премьер-министр?»

 

 

17. Ders          19. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+1 #17 Admin Murat 07-11-2019 15:59
Emre,

к кому / к чему - yanına doğru gelmek/yanaşmak anlamında.

Bunun yanında по чему kullanımı da var. гуляю по москве gibi.

Иди ко мне - yanıma gel.

иду к москве - bunu ilk defa sizden duyuyorum.

2. sorunuza cevap olarak, eylemi tek bir sefer yapacağı için позвони.

mektuplaştığımız birine mesela "пиши. звони" deriz çünkü bunu sık sık yapmasını belirtiliriz.

3. soruya hitaben bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

Не с кем – в этом словосочетании все три слова пишутся раздельно. Предлог “с” определяет раздельное написание, так как без него слово являлось бы отрицательными местоимением “некем”. Используется конструкция в значении “нет того, с кем…”, при этом предполагается отсутствие определенного объекта или группы.
Мне не с кем пойти гулять на улицу
Когда не с кем разделить радость, становиться грустно
Егору не с кем кататься на велосипеде
Пошел бы в турпоход, да не с кем, нет у меня такой компании.

Ни с кем – в этом словосочетании предлог “с” также определяет раздельное написание, без него слово являлось бы отрицательными местоимением “никем”. Это словосочетание используется в более абстрактном значении, когда речь идет об отсутствии в принципе кого-либо.
С кем идешь домой? – Ни с кем, я иду один!
Я ни с кем не встречался уже более года
К моему сожалению, я ни с кем не встречаюсь
Я стараюсь ни с кем не ссориться и всегда нахожу компромисс
Это ни с кем не сравнимый талант
Ни с кем не бранюсь и никого не боюсь

Для лучшего понимания разницы можно составить похожие предложения:
Марина ни с кем не пошла на свидание
Марине не с кем пойти на свидание
0 #16 Emre 06-11-2019 14:39
Hocam; 1.Sorum;
hareketli fillerle kullanılan i-halindeki "во что, на что=neyin üzerine, neyin içine" ve e-halindeki "к чему= neye doğru" aralarındaki kullanım farkı nedir?
Örn.
"я иду в москву = ben moskavaya gidiyorum." ve
"я иду к москве = ben moskavaya doğru gidiyorum" bunların ikisi de aynı anlama geliyor. Aralarındaki farkı açıklayabilir misiniz?

2. Sorum; 2. bölümün 6. alıştırması;
"позвоните Aнне, она вам скажет" cümlesindeki emir kipi niçin bitmiş halde kullanılıyor.

3.Sorum; 1. bölümün 6. alıştırması
"ни к кому= kimsenin yanına değil" . bu cümledeki "ни=hiç" in "не= değil" den kullanım farkı nedir?
-1 #15 Ahmet kural 06-11-2018 16:22
Hocam пойдём идти fiilinin bitmiş halimidir?
+1 #14 Albina 04-12-2017 17:57
aysel, merhaba. sorunuzun cevabını şu derste bulabilirsiniz youtu.be/qduPdBGCsJY?t=4m49s
yine de anlamazsanız sorunuz
+1 #13 aysel memmedova 04-12-2017 16:42
merhaba hocam.yukarida ruscayi ogreniyoruz "mi uchimsya" olmasi gerekmiyor mu? neden mi uchim?
0 #12 Albina 22-06-2017 17:21
Ahmet, merhaba. Geç cevap için kusura bakmayın, sorunuz gözümden kaçmıştı.
şu şekilde söyleyebilirsiniz:
я и моя семья veya мы с семьёй - ben ve ailem
0 #11 Ahmet 01-03-2017 10:21
Merhaba hocam,18. Bölüm 4.dersin alıştırmalarında verilen 1.örnekte я и Моя семья ile başlayan cümlede я yerine мы kullanımı mı daha doğru yoksa я kullanımı mı en doğru olanı?
+1 #10 Hamit 29-12-2016 22:15
Tabloya baktım.Elinize sağlık. GerçektenHarika olmuş. Çok teşekkürler Albina hanım.
+2 #9 Albina 29-12-2016 17:46
merhaba Hamit. şahıs zamirlerin hal çekimi konusu 21. dersin 7. bölümünde işlenmiştir. bahsettiğiniz tabloyu orada bulabilirsiniz.
+1 #8 Hamit 28-12-2016 15:55
Merhaba Albina hocam. Yönenlme durumunda ki zamirlerin tablosunu da eklerseniz harika olur bence. "Ко мне , к тебе..." Çünkü normal zamirinden farklı biraz