Son Güncelleme: Cuma, 10 Ocak 2020 17:14

 

Ders İçeriği  

 

1. Adın -e Hali. -e Halinin Zamirleri
2. 'İstemek' Fiili. Bir Şey Yapmayi İstemek
3. Saat Kaç Olduğunu Sormak ve Söylemek
4. Ne sıklıkla? (her gün, sık sık, nadir ...)
5. Diyaloglar. Nereye gitmek istersin?

 

Dersin Ek Alıştırmaları 

pdf

 


 

1. Adın -e Hali. -e Halinin Zamirleri. 

 

-e Hali Кому? (Kime?) ve Чему? (Neye?) soruları yanıtlar, yönelme durumunu ifade eder.

 

-e Halinde tekil isimlerin çekim ekleri

 

İsim Cinsi

Yalın Hal

-e Hali

Açıklama

eril 

журна́л

друг

 

 

 

 

музе́й

учи́тель

Ю́рий

 

журна́лу - dergiye

дру́гу - arkadaşa

 

 

 

 

музе́ю - müzeye

учи́телю - öğretmene

Ю́рию - Yuriy'ye

  

 soneki; sözcük ünsüz harfle bitiyorsa ünsüz harften sonra eklenir 

 

 

 soneki; sözcük  -й veya -ь ile bitiyorsa bu harflerin yerine getirilir

 

dişil

у́лица

подру́га

семья́

 

 

дверь

Мари́я

у́лице - sokağa 

подру́ге - kız arkadaşa

семье́ - aileye

 

 

двери́ - kapıya

Мари́и - Mariya'ya

-е soneki; sözcük    -а veya ile bitiyorsa bu harflerin yerine getirilir

 

: soneki; sözcük -ь veya -ия ile bitiyorsa son harfin yerine getirilir

nötr

письмо́

со́лнце

 

 

 

 

 

мо́ре

общежи́́тие

зда́́ние

 

 

вре́мя

и́мя

письму́ - mektuba

со́лнцу - güneşe

 

 

 

 

 

мо́рю - denize

общежи́́тию - yurda

зда́́нию - binaya

 

 

вре́мени - zamana

и́мени - isme

-у soneki; sözcük    -о ile bitiyorsa veya sondan önceki ц veya щ harfleri varsa son harfin yerine getirilir

 

-ю soneki; sözcük  -е ile bitiyorsa -е harfin yerine getirilir

 

 -ени soneki; sözcük  -мя ile bitiyorsa -я harfin yerine getirilir

 

Not: -a ile biten eril isimler dişil gibi çekilir (-a yerine -е alır)

 

-e Halinin Zamirleri 

 

Yalın Hal

- e Hali

я

мне [mnye] - bana

ты

тебе [tiBYE] - sana

он / оно́

ему [yiMU] - ona

она́

ей [yey] - ona

мы

нам [nam] - bize

вы

вам [vam] - size

они́

им [im] - onlara

 

Her isim halinin olduğu gibi -e Halinin de bir çok kullanım alanı var.

 

Bu derste Yönelme Durumu'nun bir kişiye yönelik hareket ve yaklaşımı belirten к/ко ilgeci ile kullanımını öğreneceğiz.  

Bu durumda -e Halindeki isimler;

К кому́? (Kime? Kime doğru?) sorusuna yanıt vererek bir insana doğru hareket etmek, yaklaşmak, birini ziyaret etmek gibi anlamlar taşır.

 

Örneğin;

 

К кому́ ты идё́шь? - Kime gidiyorsun?
К до́ктору иду́ - Doktora gidiyorum

 

Karşılaştırınız 

 

Şahıs Zamiri

-de Hali (Bulunma durumu)

Где? (Nerede?)

Идти
(yürüyerek gitmek)

Eхать
(araçla gitmek)

-i Hali (Bir yere doğru gitme)

 

Куда? (Nereye?)

-e Hali (Bir kişiye doğru yönelme, birinin yanına gitme)

 

К кому? (Kime doğru?)

Я

в па́рке - parktayım

иду́ / е́ду

в парк

parka gidiyorum

к дру́гу
arkadaşıma / arkadaşımın yanına gidiyorum

Ты

в музе́е - müzedesin

идё́шь / е́дешь

в музе́й

müzeye gidiyorsun

к учи́телю
öğretmene / öğretmenin yanına gidiyorsun

Он/Она/Оно

на рабо́те - işte

идё́т / е́дет

на рабо́ту
işe gidiyor

к нне
Anna'ya / Anna'nın yanına gidiyor

Мы

в шко́ле - okuldayız

идё́м / ́едем

в шко́лу
okula gidiyoruz

к инжене́ру
mühendise / mühendisin yanına gidiyoruz

Вы

в магази́не - dükkandasınız

идё́те / е́дете

в магази́н
dükkana gidiyorsunuz

к адвока́ту
avukata / avukatın yanına gidiyorsunuz

Они

на стадио́не - stadyumdalar

иду́т / е́дут

на стадио́н
stadyuma gidiyorlar

к журнали́стке
gazeteci kadına / gazetecinin yanına gidiyorlar

 

Словарь

  

дава́й / дава́йте + bitmemiş mak/mek'li fiil veya 1. şahıs çoğul haline çekimlenmiş gelecek zamandaki fiil  - hadi / -lım
гость / го́сти / в го́сти  - misafir / misafirler / misafirliğe
боле́ть / заболе́ть  - hasta olmak, ağrı çekmek / hastalanmak
роди́тели  - ana baba, ebeveynler, veliler

 

Упражнение

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1.

- Анто́н, дава́й пойдё́м к А́нне в го́сти!

- Дава́й!   

2. За́втра я пойду́ к врачу́. У меня́ боли́т зуб.  

3. Мои́ роди́тели пое́хали отдыхáть на мо́ре.

4. Зимо́й мы пое́дем в Пари́ж к дру́гу.

5.

- Вы сего́дня ходи́ли к адвока́ту?

- Нет, мы пойдё́м к адвока́ту в понеде́льник.
6.

- Друзья́, дава́йте пое́дем в Росси́ю!

- А к кому́?

- Ни к кому́. Бу́дем жить в оте́ле.

 

Kendinizi kontrol ediniz 

 

 

1. Anton, hadi Anna'ya misafirliğe gidelim. Gidelim.
2. Yarın doktora gideceğim. Dişim ağrıyor.
3. Ana babam sahile tatil yapmaya gittiler.
4. Kışın Paris'e arkadaşımızın yanına gideceğiz.
5. Bugün avukata gittiniz mi? Hayır, avukata Pazartesi günü gideceğiz.
6. Arkadaşlar, hadi Rusya'ya gidelim. Peki kimin yanına? Kimsenin yanına değil. Otelde kalacağız.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz 1 (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz 2 (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz 3 (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

 2. 'İstemek' Fiili. Bir Şey Yapmayi İstemek.

 

istemekхоте́ть / захоте́ть - istemek / birden istek duymak 

я хочу́ / захочу́ - istiyorum / isteyeceğim
ты хо́чешь / захо́чешь 
он/она́/оно́ хо́чет / захочет 
мы хоти́м / захоти́м 
вы хоти́те / захоти́те 
они́ хотя́т / захотя́т 

 

 

Geçmiş Zaman

 

хоте́л / захоте́л - istiyordu / istedi (eril)
хоте́ла / захоте́ла - istiyordu / istedi (dişil)
хоте́ло / захоте́ло  - istiyordu / istedi (nötr)
хоте́ли / захоте́ли  - istiyordu / istedi (çoğul)

 

Emir Kipi

 

хоти́ / захоти́  - iste / iste bi
хоти́те / захоти́те - isteyiniz / isteyiniz bi

 

хоте́ть что де́лать / сде́лать?  - ne yapmayı istemek (uzun vadeli bir istek) / ne yapmayı istemek (bir şeyi bir kere yapmayı istemek)

 

хоте́ть писа́ть стихи́  - şiir yazmayı istemek
хоте́ть прочита́ть э́ту кни́гу  - bu kitabı baştan sonuna kadar okumayı istemek

захоте́ть есть - birden karnı acıkmak  /acıkmak

 

Словарь

 

включа́ть / включи́ть - elektrikli cihazları açmak (televizyon, elektrik, telefon, müzik vb.)

выключа́ть / вы’ключить - elektrikli cihazları kapatmak (televizyon, elektrik, telefon, müzik vb.)

 

 

Упражнение

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Я хочу́ учи́ться в университе́те.
2. Мне нра́вится Са́нкт-Петербу́рг. Я хочу́ жить в Са́нкт-Петербу́рге.
3. Андре́й не хо́чет есть, потому́ что он уже́ пообе́дал.
4. Мы у́чим ру́сский я́зык, потому́ что мы хоти́м говори́ть по-ру́сски.
5. Мои́ друзья́ хоте́ли послу́шать хоро́шую му́зыку, поэ́тому я включи́л им магнитофо́н.
6. Вы хоти́те узна́ть, где он живё́т? Позвони́те А́нне, она́ вам ска́жет.

 

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

 

1. Üniversite okumak istiyorum. (Birebir çeviri: Bir üniversitede okumak istiyorum)

2. Sankt - Petersburg hoşuma gidiyor. St.Petersburg'da oturmak istiyorum.
3. Andrey yemek yemek istemiyor; çünkü o, öğle yemeğini yemiş.
4. Rusçayı öğreniyoruz çünkü Rusça konuşmak istiyoruz.
5. Arkadaşlarım iyi bir müzik dinlemek istedikleri için onlara teyp açtım.
6. Onun nerede oturduğunu öğrenmek istiyor musunuz? Anna'yı arayınız, o size söyler.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Saat Kaç Olduğunu Sormak ve Söylemek

 

saatkacчас - saat dilimi
часы́ - saat (duvar veya kol saati)

 

Ско́лько сейча́с вре́мени?
Şuanda saat kaç?

 

Кото́рый час?
Saat kaç?

 

Bu iki farklı soru aynı anlamı taşımakta. Sizin için hangisi daha kolay ise onu kullanabilirsiniz.


Size sorulan bu iki sorulara da aşağıdaki kalıpları kullanarak cevap verebilirsiniz

 

saat 1, 21... 31 (один sözcüğü ile biten sayılarla) - оди́н час, два́дцать оди́н час...
saat 2, 3, 4, 22... 32 (два, три, четыре sözcükleri ile biten sayılarla) - два, три, четыре часа́, два́дцать два часа́...
saat 5, 6 ... 20 - пять часо́в, ..., два́дцать часо́в...

 

1, 21 ... 31 dakika (один sözcüğü ile biten sayılarla) - одна́, два́дцать одна́, ... мину́та
2, 3, 4, 22... 32 (два, три, четыре sözcükleri ile biten sayılarla) dakika - две, три, четыре ..., двадцать две, три́дцать две, ... мину́ты
5, 6 ... 20 dakika - пять, шесть ..., два́дцать мину́т

 

Gördüğünüz gibi, farklı rakamlarla farklı sonekler kullanılmakta.
Bu son ekler -in Halinin son ekleridir. İlerdeki derslerde bu konuyu göreceğiz. 

 

Daha basit cevaplar ise böyle olabilir: 

 

15:25 - пятна́дцать два́дцать пять
1:40 - час со́рок
saat bir - час (один sözcüğü söylenmez)

2:00 - два часа́

6:00 - шесть часо́в vb. 

 

Упражнение 

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

 

- Скажи́те пожа́луйста, кото́рый час?

- Мину́ту, посмотрю́... Сейча́с пятна́дцать часо́в де́сять мину́т (пятна́дцать де́сять).

 

- Söyler misiniz, lütfen, saat kaç?
- Bir dakika, bakayım... Şimdi on beş on. 

__________

 

 

- Вы не ска́жете, ско́лько сейча́с вре́мени?
- Сейча́с во́семь часо́в. 

 

- Saat kaç olduğunu söyler misiniz (Birebir çeviri: Saat kaç olduğunu söylemez misiniz? - Rusçada soruya kibarlık ifadesini katmak için 'не' olumsuzluk eki kullanılır).

- Şimdi saat sekiz.

__________

 

 

  

- Извини́те, кото́рый час?

- Уже́ по́здно. Оди́надцать часо́в со́рок пять мину́т (оди́надцать со́рок пять).

 

- Özür dilerim, saat kaç?
- Geç oldu. Saat on bir kırk beş. 

__________

 

 

 

- Посмотри́! Ско́лько сейча́с вре́мени?!

- Пять часо́в...
- Ско́лько вр́емени ты гуля́л?!
- Я гуля́л пять часо́в...
- О́чень до́лго! 

 

- (Saate) bak! Şimdi saat kaç?!
- Beş...
- Kaç saat gezdin?!
- Beş saat ...
- Çok uzun süre!

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Ne sıklıkla? (her gün, sık sık, nadir ...) 

 

nadir sikКак ча́сто? - Ne sıklıkla?

 

ка́ждый день - her gün
ка́ждое у́тро - her sabah
ка́ждый ве́чер - her akşam
ка́ждую ночь - her gece

ка́ждую неде́лю - her hafta
ка́ждый ме́сяц - her ay
ка́ждый год - her sene 

 

 

ча́сто - sık sık
ре́дко - nadir
обы́чно - genellikle
иногда́ - bazen
всегда́ - her zaman

 

Önemli! Sıklık gösteren zaman  ifadeleri ile tamamlanmamış (bitmemiş) fiiller kullanılmakta.

 

Словарь

 

лес - orman
гото́вить (НСВ) / пригото́вить (СВ) - hazırlamak, yemek pişirmek 
исто́рия - 1.tarih, 2. hikaye
расска́зывать (НСВ) / рассказа́ть (СВ) - anlatmak 
предпочита́ть (НСВ) / предпоче́сть (СВ) - tercih etmek 
бы́стро  - çabuk, hızlı
до́рого - pahalı (belirteç)
недо́рого  - pahalı değil

 

Упражнение

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Я и моя́ семья́ ка́ждую неде́лю е́здим в лес.
2. Ма́ма ка́ждый день гото́вит нам за́втрак.
3. Мои́ друзья́ ре́дко ходя́т в музе́й, им нра́вится игра́ть в футбо́л.
4. Обы́чно, наш учи́тель мно́го не говори́т, но ино́гда́ он расска́зывает нам интере́сные исто́рии.
5. А́нна ре́дко ез́дит на рабо́ту на маши́не. Она́ предпочита́ет метро́, потому́ что э́то бы́стро и недо́рого.

 

Kendinizi kontrol ediniz 

 

 

1. Ben ve ailem her hafta ormana gideriz.

2. Anne bize her gün kahvaltı hazırlar.
3. Arkadaşlarım müzeye nadir gider. Onlar futbol oynamayı seviyor.
4. Genellikle hocamız çok konuşmaz ama bazen bize ilginç hikayeleri anlatır.
5. Anna işe nadir araba ile gider. O, metroyu tercih ediyor, çünkü metro ile gitmek hızlı ve pahalı değildir.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

  

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Nereye gitmek istersin?

 

kuda poyti

Словарь

 

зоопа́рк - hayvanat bahçesi
Чё́рное мо́ре  - Karadeniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyalog 1

 

 

- Мари́я, куда́ ты хо́чешь пойти́ в суббо́ту?

- Я хочу́ пойти́ в зоопа́рк. Я ещё́ не была́ там.

 

- Mariya, Cumartesi günü nereye gitmek istiyorsun?
- Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Oraya henüz gitmedim.

 

Diyalog 2

 

  

- Ви́ктор, куда́ вы хоти́те пое́хать ле́том?
- Ле́том я хочу́ пое́хать отдыха́ть в Крым. Я люблю́ Чё́рное мо́ре.

 

- Viktor, yazın nereye gitmek istiyorsunuz?
- Yazın tatil için Kırım'a gitmek istiyorum. Karadeniz'i severim.

 

Diyalog 3

 

 

- Лю Кун, куда́ ты хо́чешь пойти́ за́втра?
- Я хочу́ пойти́ в библиоте́ку. Я люблю́ занима́ться в библиоте́ке

 

- Lyu Kuni yarın nereye gitmek istiyorsun?
- Kütüphaneye gitmek istiyorum. Kütüphanede çalışmayı severim. 

 

Alıştırma (alıştırmayı bu videonun altına yapın)

 

Arkadaşınıza Rusça

1. Yarın nereye gitmek istediğini;
2. Bu akşam sinemaya gitmek ister mi;
3. Yazın tatile Antalya’ya gitmek ister mi;
4. Köydeki büyük annesine gitmek ister mi

diye sorun.

 

Cevap Anahtarı:

 

1. Yarın nereye gitmek istediğini;
Айше, куда ты хочешь пойти завтра?

 

2. Bu akşam sinemaya gitmek ister mi;
Айше, ты хочешь сегодня вечером пойти в кино?

 

3. Yazın tatile Antalya’ya gitmek ister mi;
Айше, ты хочешь летом поехать отдыхать (на отдых) в Анталию

 

4. Köydeki büyük annesine gitmek ister mi diye sorunuz.
Айше, ты хочешь поехать в деревню к бабушке?

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki şu video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki şu video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

19. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyalogları çalışınız

 


Hikayeli Video Diyalogları 14 - 15

 

 

17. Ders          19. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz