Son Güncelleme: Perşembe, 09 Mayıs 2019 12:24

 

Ders İçeriği  

 

1. Tamamlanmamış ve Tamamlanmış Fiiller
2. Belirsiz Hareket Fiili 'Gitmek'. Bir Araçla Gitmek (Ехать / ездить на ...)
3. 'Bakmak / Seyretmek' ve 'Görmek' Fiilleri
4. Meşgul / Müsait Değil
5. Diyaloglar. Memnuniyetle... / Kimseyi beklemiyorum ...

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 


 

1. Tamamlanmamış ve Tamamlanmış Fiiller / Глаголы несовершенного вида (НСВ) и глаголы совершенного вида (СВ) 

 

cozdumTamamlanmamış ve Tamamlanmış veya Bitmemiş ve Bitmiş Fiiller konusu, Rus gramerinde en zor konularından biri. 

 

Ancak; bu konuyu iyi anlarsanız size çok doğal ve kolay geleceğinden eminim.

 

Biliyoruz ki; bazı eylemler sürekli tekrarlanır (her gün işe/okula vb. giderim) veya geniş zamanda yapılır (severim, yaparım, ederim). Bazı eylemler ise sonuç veya yapılmış işini bildirir (gittim, sevdim, yaptım).

 

Rusçada bu tür durumlar zamanla değil fiillerin halleri ile ifade edilir.

 

Rusçada geçmişte süren, halen sürmekte ve gelecekte sürecek olan eylemlerini ifade eden fiiller sonuç bildiren fiillerden biraz farklı ve kendinizi Rusça rahat iafde edebilmeniz için her iki fiili de bilmeniz gerekiyor. 

 

Örneğin 'anlamak' fiilini ele alalım.

 

Fiilin bitmemiş hali: понима́ть - şuanda anlamak veya her zaman anlamak (tekrarlayan eylem, ortada henüz bir sonuç yok)

Fiilin bitmiş hali: поня́ть  - bir şeyi bir defa anlamak (bitmiş eylem, ortada bir sonuç var)

 

Fiillerin Çekimi

 

 

понима́ть

поня́ть

я

понима́ю  - anlıyorum

пойму́  - anlıyacağım

ты

понима́ешь

поймёшь

мы

понима́ем

поймём

вы

понима́ете

поймёте

он/она/оно

понима́ет

поймёт

они

понима́ют

пойму́т

 

Fiillerin Geçmiş Zamanı

 

 

понима́ть

поня́ть

eril

понима́л  - anlıyordu

по́нял - anladı

dişil

понима́ла

поняла́

nötr

понима́ло

по́няло

çoğul

понима́ли

по́няли

 

Şimdiki Zaman 

 

Ben bunu anlıyorum. - Я э́то понима́ю.

 

Geçmiş Zaman

 

Ben bunu anlıyordum. - Я э́то понима́л.
Ben bunu anladım. - Я э́то по́нял.

 

Gelecek Zaman

 

Ben bunu anlıyor olacağım. - Я это бу́ду понима́ть.
Ben bunu anlayacağım. - Я это пойму́.

 

Gördüğünüz gibi; fiilin bitmiş halinin şimdiki zamanı yok; fiil çekilirken direkt sonucu gösteren gelecek zamanına dönüşüyor.

 

Bitmiş fiiller çoğu zaman bitmemiş fiillerden genelde по- / про- / с- / вы- / у- / при- önekleri yardımı ile oluşmakta. Bazen; tam tersi, по- öneki düşer, bazen köklerdeki harf değişir, bazen ise ap ayrı bir sözcük olur.

 

Bitmiş fiillerin oluşma yöntemlerini Bitmemiş / Bitmiş Fiillerin Listesinde izleyebilirsiniz. 

 

Özet;

 

Bitmemiş Fiiller, zaman içinde devam eden, tekrar eden, sıklıkla yapılan, alışkanlık halini almış hareketleri ifade eder.

 

Bitmiş Fiiller ise geçmişte yapılıp bitirilmiş, ya da gelecekte yapılıp bitirilecek, sonucun işaret edildiği, tek seferlik fiillerdir. 

 

Rusçada bitmiş fiiller СВ olarak, bitmemiş fiiller ise НСВ olarak işaretleniyor.

 

Словарь

 

писа́ть (НСВ) / написа́ть (СВ)  - yazmak / yazıyı bitirmek
чита́ть / прочита́ть  - okumak / baştan sonuna okumak, okuma kaynağını bitirmek
игра́ть / поигра́ть  - oynamak / biraz oynayıp oyunu bırakmak
смотре́ть / посмотре́ть  - uzun uzun bakmak / bir göz atmak, kısa bakmak
реша́ть / реши́ть  - karar verme / problem çözme aşamasında olmak / nihai karar vermek, çözmek
покупа́ть / купи́ть  - devamlı satın almak, satın alma eylemini gerçekleştirmek / bir kere satın almak
отдыха́ть / отдохну́ть  - dinlenmek (tatilde olmak veya istirahat etmek) / tatilden dönmek veya istirahatını sonlandırmak
тру́дный - zor
зада́ча - matematik problemi
войн́а - savaş
мир - barış
давно́ - uzun süre önce, çoktan

 

Упражнение

 

Sesli olarak okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Я ви́дел, что Андре́й у́тром писа́л писмо́. Интере́сно, он его́ уже́ написа́л?
2.

- Ты чита́ешь кни́гу "Война́ и мир"?

- Я её уже́ давно́ прочита́ла.
3.

- Са́ша, де́ти сего́дня в футбо́л игра́ли?

- Игра́ли. Они́ поигра́ли и сейча́с отдыха́ют.
4.

- Анна, ты ча́сто смо́тришь телеви́зор?

- Нет, но сегодня я хочу посмотреть один фильм.
5. Ученики́ реша́ли тру́дную зада́чу. Зада́чу реши́л то́лько оди́н учени́к.
6. Моя ма́ма ка́ждый день покупа́ет молоко́. Сего́дня она́ его́ то́же купи́ла.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Andrey'in sabahleyin mektup yazdığını gördüm. Acaba, onu (artık) bitirdi mi?

2. 'Savaş ve Barış' kitabını okuyor musun? Ben onu çoktan okudum.
3. Saşa, çocuklar bugün hiç futbol oynadılar mı? Oynadılar. Biraz oynadılar ve şimdi dinliyorlar.
4. Anna, sen sık sık televizyon seyreder misin? Hayır, ama bugün bir filim seyretmek istiyorum.
5. Öğrenciler zor bir problem çözüyorlardı. Problemini sadece tek bir öğrenci çözdü.
6. Annem her gün süt alır. Bugün de (onu) aldı.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Konuyu Pekiştirinz 1 (Facebook)

Konuyu Pekiştirinz 2 (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Belirsiz Hareket Fiili 'Gitmek'. Bir Araçla Gitmek (Ехать / ездить на ...)

 

ehatyBir önceki derste belirli / tek yön "ехать" ve "идти" fiillerini öğrendik. 

 

Her belirli hareket fiilinin bir belirsiz karşılığı var.

 

Bunlar;

 

- genel bir hareketi,
- tekrar eden veya alışkanlık halini almış hareketi,
- belirli bir yön veya hedef gözetmeden yapılan çoklu hareketi ifade eder.

 

Е́хать'in çifti, е́здить - araçla gitmek

Идти́'ninki ise ходи́ть  - yürüyerek gitmek

 

Fiillerin Çekimi

 

 

е́здить

ходи́ть

я

е́зжу [YEjju] 

хожу́ [haJU]

ты

е́здишь [YEzdiş]

хо́дишь [HOdiş]

мы

е́здим [YEzdim]

хо́дим [HOdim]

вы

е́здите [YEzditye]

хо́дите [HOditye]

он/она́/оно́

е́здит [YEzdit]

хо́дит [HOdit]

они

е́здят [YEzdyat]

хо́дят [HOdyat]

 

Fiillerin Geçmiş Zamanı

 

 

е́здить

ходи́ть

eril

е́здил [YEzdil]

ходи́л [haDİL]

dişil

е́здила [YEzdila]

ходи́ла [haDİla]

çoğul

е́здили [YEzdili]

ходи́ли [haDİli]

Emir Kipi

 

yürü  - ходи́ [haDİ]

yürüyünüz - ходи́те [haDİtye]

araç sür / araçla git - е́зди [YEzdi]

araç sürünüz / araçla gidiniz - е́здите [YEzditye]

 

 

Karşılaştırınız

 

идти́

ходи́ть

я иду́ на рабо́ту - işe gidiyorum (şuanda)

я хожу́ на рабо́ту - işe gidiyorum (her gün)

я иду́ в парк - parka gidiyorum (şuanda)

я хожу́ в парк - parka giderim (sürekli, ara sıra, sık sık)

я иду́ в шко́лу - okula gidiyorum (şuanda)

я хожу́ в шко́лу - okula gidiyorum (düzenli olarak, 'okulda okuyorum' olarak ta  çevrilebilir)

 

Rusçada bir araçla gittiğinizi anlatmak için 'на' edatlı -de halini kullanmanız gerekiyor

 

Örneğin; 

Otobüs ile gitmek - Е́хать на авто́бусе

 

'Ne ile gitmek?' sorusunun Rusçası 'На чём ехать?' 

 

Словарь

 

маши́на [maŞIna] - araba, binek oto
по́езд [POyist] - tren
трамва́й [tramVAY] - tramvay
велосипе́д [vilasiPYET] - bisiklet
метро́ [miTRO] - metro
такси́ [taKSİ] - taksi

 

Упражнение

 

Sesli olarak okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Мы е́здили в Москву на поезде.
2. Анна и Андрей сейчас едут в школу на метро.
3.

- Они всегда ездят на трамвае в центр?

- Нет, обычно они ездят на автобусе, но сейчас едут на трамвае.
4. Обычно, Иван ездит на работу на велосипеде, но сейчас он едет туда на такси.
5.

- Ольга, куда ты идёшь?

- На работу (я иду на работу). Я хожу на работу каждый день.
6. Вчера мы видели Игоря. Он шёл на стадион играть в футбол. Игорь ходит на стадион каждый вечер.

 

Kendinizi kontrol

 

 

1. Biz Moskova'ya trenle gitmiştik.
2. Anna ve Andrey şu anda okula metro ile gidiyorlar.
3. Onlar merkeze hep tramvay ile mi giderler? Hayır, genellikle otobüsle giderler ama şimdi tramvay ile

    gidiyorlar.
4. İvan işe genellikle bisikletle gider ama şimdi taksi ile gidiyor.
5. Olga, nereye gidiyorsun (yürüyerek)? İşe (işe gidiyorum). Ben her gün işe giderim.
6. Dün İgor'u gördük. Stadyuma futbol oynamaya gidiyordu (yürüyerek). İgor stadyuma her akşam gider. 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. 'Bakmak / Seyretmek' ve 'Görmek' 

 

videtсмотре́ть / посмотре́ть [smaTRYET' / pasmaTRET'] - bakmak, seyretmek

 

я смотрю́ / посмотрю́ - bakıyorum / bakacağım
ты смо́тришь / посмо́тришь
он смо́трит / посмо́трит
мы смо́трим / посмо́трим
вы смо́трите / посмо́трите
они́ смо́трят / посмо́трят

 

 

 

 

 

 

 

Fiilin Geçmiş Zamanı

 

eril: смотре́л / посмотре́л

dişil: смотре́ла / посмотре́ла

çoğul: смотре́ли / посмотре́ли

 

смотри́! смотрите! - bak! bakınız!
посмотри́! посмотри́те! - bak! bakınız!

  

 

ви́деть / уви́деть [Vİdit' / uVİdit'] - görmek


я ви́жу / уви́жу - görüyorum / göreceğim
ты ви́дишь / уви́дишь
он ви́дит / уви́дит
мы ви́дим / уви́дим
вы ви́дите / уви́дите
они́ ви́дят / уви́дят

 

Fiilin Geçmiş Zamanı

 

eril: ви́дел / уви́дел

dişil: ви́дела / уви́дела

çoğul: ви́дели / уви́дели

 

смотри́! смотри́те! (bakınız ile aynı) - gör! görünüz!
уви́дь! уви́дьте! - gör! görünüz!

 

 

Kullanım Örnekleri

 

Смотреть / посмотреть Fiili

 

1) Birine veya bir şeye bakmak - смотреть / посмотреть на + -i halindeki isim / zamir

 

Örneğin;

Я смотрю́ на тебя́. - Sana bakıyorum
Посмотри́ на э́тот дом! - Bu eve bak!
На кого́ ты смо́тришь? - Kime bakıyorsun?
На что ты смо́тришь? - Neye bakıyorsun?
Ну ты посмотри́ на э́то! - Şu işe bak! (deyim)

 

2) Bir şey seyretmek - смотре́ть / посмотре́ть + -i halindeki isim

 

Örneğin;

Ты смо́тришь фильм и́ли спекта́кль? - Sen film mi yoksa tiyatro oyunu mu seyrediyorsun?
Что ты смо́тришь? - Ne seyrediyorsun / izliyorsun?
Я смотрю́ бале́т. - Bale seyrediyorum.
Мы смо́трим телеви́зор. - Biz televizyon seyrediyoruz.
Мой па́па смо́трит футбо́льный матч. - Babam futbol maçını izliyor.

 

3) Televizyonda bir şey seyretmek - смотре́ть / посмотре́ть по телеви́зору

 

Я смотрю́ по телеви́зору фильм. - Televizyonda film seyrediyorum.
Вчера́ по телеви́зору я посмотре́ла хоро́ший фильм. - Dün televizyonda güzel bir film seyrettim.
Ба́бушка ча́сто смо́трит по телеви́зору сериа́лы. - Büyük annem sık sık televizyonda diziler izler.
Что сего́дня по телеви́зору? - Bugün televizyonda ne var?
Сего́дня по телеви́зору ничего́ нет, мы бу́дем чита́ть. - Bugün televizyonda bir şey yok, biz bir şeyler okuyacağız.

 

 

Ви́деть / уви́деть Fiili

 

Bir şeyi veya birini görmek - видеть / увидеть + -i halindeki isim / zamir

 

Я ви́жу мо́ре. - Denizi görüyorum.
Что ты там ви́дишь? - Orada ne görüyorsun?
Вчера́ мы ви́дели А́нну, когда́ она́ шла домо́й. - Dün Anna'yı eve giderken gördük.
Кого́ вы ви́дели вчера́? - Dün kimi gördünüz?
Я то́лько что уви́дел мышь! - Demin fare gördüm!
Я ничего́ не ви́жу. Вот очки́. Сейча́с я всё ви́жу. - Ben hiç bir şey göremiyorum. İşte gözlük. Şimdi her şeyi görüyorum.

 

 

Словарь

 

фильм [fil'm] - film
спекта́кль [spiKTAKL'] - sahne oyunu
бале́т [baLYET] - bale
телеви́зор [tiliVİzar] - televizyon
футбо́льный матч [futBOL'nıy maç] - futbol maçı
мышь [mış] - fare (dişil cinsli isim)
очки́ [aÇKİ] - gözlük (daima çoğul olan isim)
сад [sat] - bahçe

внима́тельно [vniMAtil'na] - dikkatli bir şekilde
наве́рное [navYERnaye] - galiba
по у́трам [pauTRAM] -  sabahları
по вечера́м [paviçiRAM] -  akşamları
но́вости [NOvasti] - haber
встреча́ться / встре́титься [fstriÇAtsa / FSTRYEtitsa] - buluşmak

пото́м [paTOM] - sonra
так же нельзя́! [TAKjı nil'ZYA] - bu şekilde olmaz ki!

 

 

Упражнение

 

Sesli okuyunuz, Türkçeye çeviriniz 

 

1. А́нна, посмотри́, како́й краси́вый сад!
2.
- Оле́г, на кого́ ты так внима́тельно смо́тришь?
- На ту де́вушку. Наве́рное, я её зна́ю.
3.
- Мари́на, что ты лю́бишь смотре́ть по телеви́зору по вечера́м?
- Я не смотрю́ телеви́зор по вечера́м. Я смотрю́ его́ по у́трам и́ли днём. Я смотрю́ то́лько но́вости.
4.
- Са́ша, я давно́ не ви́дела Настю. Ты зна́ешь где она́?
- Да, я ви́дел её вчера́ на конце́рте. Мы там встре́тились и пото́м смотре́ли конце́рт вме́сте.
5. Сын, смотри́ что ты сде́лал?! Так же нельзя́!

 

 

Kendinizi kontrol ediniz 

 

 

1. Anna, bakar mısın, ne kadar da güzel bir bahçe!
2.
- Oleg, kime bu kadar dikkatli bakıyorsun?
- Şu kıza. Galiba, onu tanıyorum.
3.
- Marina akşamları televizyonda ne seyretmeyi seviyorsun?
- Akşamları televizyon seyretmem. Televizyon sabahları veya gündüz seyrederim. Sadece haberleri izliyorum.
4.
- Saşa, ben uzun zamandan beri Nastya'yi görmedim. Onun nerede olduğunu bilir misin, acaba? 
- Evet, onu dün konserde gördüm. Biz orada buluştuk ve sonra da konseri beraber seyrettik.
5. Oğlum, ne yaptığına bir bak! Bu şekilde olmaz ki!

 

 

Bölümün Aıştırması (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Meşgul / Müsait Değil

 

mesgulза́нят    [ZAnit] - müsait değil, meşgul (eril)

занята́  [zaniTA] - müsait değil, meşgul (dişil)

за́нято  [ZAnita] - müsait değil, meşgul (nötr)

за́няты [ZAnitı] - müsait değil, meşgul (çoğul)

 

Tuvalet veya başka bir odanın kapısındaki 'Занято' yazısını görürseniz orası müsait değil demek.

 

Здесь за́нято - burası müsait değil (müsait olmayan bir yer kast edildiği için nötr halinde kullanılmakta ме́сто - yer)

 

Телефо́н за́нят - telefon meşgul çalıyor

 

 

 

Словарь

 

пойти́ [payTİ] - bir yere gitmek (gitmeye niyetli olmak, gitmeyi planlamak)
звони́ть кому́? [zvaNİT' kaMU] - kime telefon açmak? (kimi aramak)
приходи́ть / прийти́ [prihaDİT' / priyTİ] - bir yere gelmek

всё время [fsö VRYEmya] - sürekli, hep

так - o kadar

 

 

Alıştırma

 

Sesli olarak okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Я не пошё́л в теа́тр, потому́ что был за́нят.
2. Мари́я звони́ла ма́ме (-e hali), но её телефо́н был всё вре́мя за́нят.
3. Де́ти, почему́ вы не пришли́ на у́жин? Ма́ма, мы бы́ли о́чень за́няты.
4. А́нна, ты всё вре́мя так занята́! Когда́ ты отдыха́ешь?!

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Müsait olmadığım için tiyatroya gitmedim.
2. Mariya annesini aramış ama onun telefonu sürekli meşguldü.
3. Çocuklar, neden akşam yemeğine gelmediniz? Anne, çok meşguldük.
4. Anna, sen sürekli o kadar meşgulsün ki! Sen ne zaman dinleniyorsun?!

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

  

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Memnuniyetle... / Kimseyi beklemiyorum ...

 

Sözlük

 

с удово́льствием [sudaVOL'stviyem] - memnuniyetle / zevkle
дава́й пойдё́м [daVAY payDÖM] - hadi gidelim / gidelim mi
ждать (НСВ) /подожда́ть (СВ) кого? что? (-i hali) [jdat' / padaJDAT'] - beklemek kimi? neyi? 

 

Diyalog 1

 

- Кака́я хоро́шая пого́да сего́дня! А́нна, дава́й пойдё́м в парк.
- С удово́льствием, Анто́н.
- Я жду тебя́ в па́рке.

 

 

 

- Ne kadar güzel bir hava bugün! Anna, parka gidelim mi?
- Zevkle, Anton.
- Seni parkta bekliyorum.

 

Diyalog 2

 

- Приве́т, Анто́н, что ты здесь де́лаешь?
- Приве́т, Ива́н! Я жду А́нну. А ты?
- А я никого́ не жду. Я гуля́ю.

 

 

 

- Selam, Anton. Burada ne yapıyorsun?
- Selam, İvan. Anna'yı bekliyorum. Peki sen?
- Ben kimseyi beklemiyorum. Dolaşıyorum. 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

18. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyalogları çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları 12 - 13

 

 

16. Ders          18. Ders

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

  

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+1 #13 shadowness 05-09-2019 14:26
(alkis) (alkis) (alkis)
0 #12 Albina 11-01-2019 15:13
Harun K., kolay anlamanıza çok sevindim (smile) teşekkür ederim (thanks)
0 #11 Harun K. 08-01-2019 10:06
Çok iyi, sade, kolay bir anlatım. Gerçekten çok iyisiniz (like) Sizin sayenizde çok iyi anladım. Bundan sonra en iyi takipçiniz ve destekçiniz olucağım (like) (love)
-1 #10 Albina 25-03-2018 11:58
Ertuğurul, konuyu anladığınıza çok sevindim (smile) benden de Ukrayna'ya çok selamlar (thanks)
0 #9 Ertuğrul 23-03-2018 12:12
Hocam tek kelimeyle harikasınız . Hali hazırda Ukrayna’da yaşıyorum Ne zaman geçmiş zaman için «ездил « ne zaman «ехал « kullanılır anlayamamıştım! Şimdi oturdu . Çok teşekkür ederim . Memleketinizden size selamlar
+1 #8 Albina 29-11-2017 16:40
Bengi, Rusça işaret zamiri denilen şey aslında Türkçe'de bir işaret sıfatıdır ve hangi? sorusuna cevap vermektedir:
какой дом ты видишь? - я вижу этот /тот дом.
hangi ev görüyorsun? - bu / şu evi görüyorum.

какую девушку ты видишь? - эту / ту девушку.
hangi kızı görüyorsun? - bu/şu kızı görüyorum.

sizin sorduğunuz cümle şu soruya cevap veriyor:
Что ты понимаешь? - Ne anlıyorsun?
Я понимаю это / то. - Bunu / şunu anlıyorum.
0 #7 Bengi 28-11-2017 20:41
я это понимаю derken neden Эту demiyoruz? понимать меня тебя diyoruz. vinitelni fiili değil miydi?
0 #6 Albina 20-11-2017 18:02
Gunel, hepsi doğru (like)
bir tek şimdiki zaman: Портниха шьёт мне платья olacak
-1 #5 gunel 17-11-2017 08:57
hocam yene ben,bi goz atin yazidiqma.3yildir rusayadayam hala oyrenemedim.benimle rusca
konusacak adam olmadiqi icin (dus_kirikligi)

Портниха шила мне платья нсв
портниха сшила мне платья св

портниха шью мне платья нсв

портниха будет шить платья нсв
портниха сошьет платья св
+3 #4 Albina 29-10-2016 10:25
doğru;
задача
1) görev; vazife; hedef; amaç (цель)
боевая задача — savaş görevi
это наша общая задача — bu hepimizin ortak görevidir
поставить задачу — görev vermek поставить

2) (упражнение) problem
задача по математике - matematik problemi
задача по физике — fizik problemi
решить задачу — problemi çözmek

bu dersin örneğinde matematik problemi anlamında kullandığımız için, sadece bunu çevirisini yazdım.