Son Güncelleme: Pazar, 31 Mart 2019 06:45

 

Ders İçeriği  

 

1. Fiilin Emir Kipi
2. Fiilin  Geçmiş Zamanı
3. 'Olur' ve 'Olmaz' Cevap Edatları
4. 'Birbirini' Karşılıklı Zamiri 
5. Kısa Metinler. Повторять (Tekrarlamak)

 

Dersin Ek Alıştırmaları 

pdf

 


 

1. Fiilin Emir Kipi 


 

emir kipiEmir kipi birine yönelik emri, istek ve ricayı bildirir.

 

Örneğin;
'Git! / Gider misin!', 'Otur! Oturur musun!'

 

Rusçada emir kiplerinin kaba veya kibar gibi şekilleri yoktur. Kibarlık veya kabalık durumları ses tonu ile veya 'lütfen' sözcüğünün eklenmesi ile gerçekleşmekte.  

 

Emir kipi kendi içinde iki çeşide ayrılır:

 

- sen biçimi (yap)
- siz biçimi (yapınız)

 

1. ve 2. tip fiiler biraz farklı çekilir

 

1. tip fiillerin emir kipi çekimi

 

Sen biçimi için 3.şahıs çoğul (они) fiilinin -ут/-ют soneki yerine ünlüden sonra , ünsüzden sonra eki getirilir:

 

де́лают - де́лай [DYElay] - yap / yapar mısın
игра́ют - игра́й [iGRAY] - oyna / oynar mısın
пи́шут - пиши́ [piŞI] - yaz / yazar mısın

 

Siz biçimi için 3.şahıs çoğul (они) fiilinin -ут/-ют soneki yerine ise ünlüden sonra -йте, ünsüzden sonra -ите eki getirilir:

 

де́лают - де́лайте [DYElaytye] -  yapınız / yapar mısınız
игра́ют - игра́йте [iGRAYtye] -  oynayınız / oynar mısınız
пи́шут - пиши́те [piŞItye] - yazınız / yazar mısınız

 

2. tip fiillerin emir kipi çekimi

 

Sen biçimi için 3.şahıs çoğul (они) fiilinin -ат/-ят soneki yerine eki getirilir:

 

говоря́т - говори́ [gavaRİ] - konuş / konuşur musun
смо́трят - смотри́ [smaTRİ] - bak / bakar mısın
ку́рят - кури́ [kuRİ] - sigara iç / sigara içer misin

 

Siz biçimi için 3.şahıs çoğul (они) fiilinin -ат/-ят soneki yerine -ите eki getirilir:

 

говоря́т - говори́те [gavaRİtye] - konuşunuz / konuşur musunuz
смо́трят - смотри́те [smaTRİtye] - bakınız / bakar mısınız
ку́рят - кури́те [kuRİtye] - sigara içiniz / sigara içer misiniz

 

Önemli! Emir kipinde olan fiillerden sonra Rusçada genellikle ünlem işereti (!) konulur. 

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Друзья́, учи́те исто́рию!
2. Са́ша, чита́й газе́ту!
3. Студе́нты, повторя́йте стихи́!
4. Лю́ди, люби́те приро́ду!
5. Андре́й, жди меня́ в метро́!
6. Ма́ша, пиши́ письмо́!
7. Не кури́те здесь, пожа́луйста!

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Arkadaşlar, tarih öğreniniz.
2. Saşa, gazeteyi okur musun.
3. Öğrenciler, şiirleri tekrar söyleyiniz.
4. İnsanlar, doğayı seviniz!
5. Andrey, beni metroda bekle.
6. Maşa, mektubunu yaz.
7. Burada sigara içmeyiniz, lütfen.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

   

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Fiilin Geçmiş Zamanı

 

gecmis zamanEylemin geçmiş zamanı eki yardımı ile oluşur.


Söz konusu ek, eylemin mastar halini oluşturan -ть ekinin yerine geçer.


Rusçada geçmiş zaman sadece sayı ve cins çekimine uğrar, şahıs çekimlerine uğramaz.

eril - писа́л [piSAL] 
dişil - писа́ла [piSAla] 
nötr - писа́ло [piSAla]
çoğul - писа́ли [piSAli]

 

 

Rusçadaki tek geçmiş zaman kipi, Türkçedeki çeşitli zaman kiplerini ifade etmek için kullanılmaktadır


- belirli geçmiş zaman: -dı
- belirsiz geçmiş zaman: -mış
- şimdiki zamanın hikayesi: -ıyordu
- belirli geçmiş zaman hikayesi: -dıydı
- belirsiz geçmiş zaman hikayesi: -mıştı
- geniş zaman hikayesi: -ırdı

 

Eylemin taşıdığı anlamı tam olarak kavrayabilmek için cümleyi metin bütünlüğü içerisinde değerlendirmek gerekir.

 

Ancak; belirli ve belirsiz geçmiş zaman arasındaki yapısal farklılık Rusçada bulunmamaktadır.
Konuşanın, olayın şahidi olmadığını göstermek için 'Diyorlar ki...', 'Duydum ki...' gibi ek açıklamaları ihtiyaç vardır.

 

Örneğin;

 

İvan, senin kızını seviyormuş.

Я слы́шал, что Ива́н лю́бит твою́ дочь.

Говоря́т, что Ива́н Лю́бит твою́ дочь.

 

Alıştırma

 

Sözlük

 

ра́ньше [RAN'şe] - önce

тепе́рь [tiPYER''] - şimdi (сейча́с)

жить [jıt'] - yaşamak, oturmak

то́лько [TOL'ka] - sadece

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Мой брат ра́ньше рабо́тал в ба́нке, а тепе́рь он рабо́тает на по́чте. 

2. Ра́ньше мы жи́ли в Стамбу́ле, а тепе́рь мы живё́м в Ада́не.

3. Ра́ньше мы говори́ли то́лько по-туре́цки, а тепе́рь мы уже́ говори́м по-ру́сски.

4. Моя́ подру́га ра́ньше учи́лась в университе́те, а тепе́рь она́ рабо́тает на фи́рме.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Erkek kardeşim önce bankada çalışıyordu, şimdi ise postanede çalışıyor.
2. Biz önce İstanbul'da oturuyorduk, şimdi ise Adana'da oturuyoruz.
3. Biz önce sadece Türkçe konuşuyorduk, şimdi ise artık Rusça konuşuyoruz.
4. Kız arkadaşım önce üniversite okuyordu, şimdi ise bir firmada çalışıyor.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. 'Olur' ve 'Olmaz' Cevap Edatları 

 

mojno nelzyaмо́жно [MOjna] - olur, -ebilir, mümkün
не́льзя [nil'ZYA] - olmaz, -maz/mez, yasak, mümkün değil

 

Sözlük

 

купи́ть [kuPİT'] - satın almak
взять [vzyat'] - almak
поменя́ть [pamiNYAT'] - değiştirmek, bozdurmak (para)

де́ньги [DYEN'gi] - para
цветы́ [tsviTI] - çiçekler
кио́ск [kiOSK] - büfe, satış kulübesi, satış bayii, ufak çiçekçi kulübesi / büfesi

 

 

 

 

 

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1.

- Скажи́те, где мо́жно купи́ть газе́ты?

- В кио́ске.

2.

- Скажи́те, в магази́не мо́жно купи́ть цветы́?

- Нет, нельзя́. Цветы́ мо́жно купи́ть в кио́ске.

3.

- Почему́ здесь нельзя́ кури́ть?

- Потому́ что э́то теа́тр.

4.

- Где мо́жно поменя́ть де́ньги?

- В ба́нке.

5.

- В библиоте́ке мо́жно купи́ть кни́ги?

- Нет, нельзя́. В библиоте́ке мо́жно то́лько взять кни́ги.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Söyler misiniz, gazeteleri nerede satın alabilirim? Satış bayiinde
2. Söyler misiniz, dükkanda çiçekleri satın alabilir miyim? Hayır, alamazsınız. Çiçekleri çiçekçide alabilirsiniz.

3. Burada neden sigara içmek yasak? Çünkü burası bir tiyatro.
4. Parayı nerede bozdurabilirim? Bankada.
5. Kütüphanede kitapları satın alabilir miyim /satın almak mümkün mü? Hayır, alamazsınız /  mümkün değil. Kütüphanede kitaplar sadece satın almadan alınır. 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

  

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. 'Birbirini' Karşılıklı Zamiri 

 

drugdrugaдруг дру́га [drugDRUga] - birbirini

 

Sözlük

 

ви́деть [Vİdit'] - görmek
слы́шать [SLIşat'] - duymak
слу́шать [SLUşat'] - dinlemek
давно́ [daVNO] - uzun zamandan beri
ча́сто [ÇAsta] - sık sık, çoğu zaman

 

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, Türkçe çeviriniz

 

1.

- А́нна, ты - ру́сская, а твой друг - ту́рок. Как вы понима́ете друг дру́га?

- Ахме́т говори́т по-ру́сски.
2. Мари́я и Ива́н лю́бят друг дру́га уже́ о́чень давно́
3. Лю́ди ча́сто слу́шают, но не слы́шат друг дру́га.
4. Я и Ива́н ча́сто ви́дим друг дру́га. А его́ сестру́ я не ви́дела уже́ давно́.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Anna, sen Russun, senin erkek arkadaşın ise Türk. Birbirinizi nasıl anlıyorsunuz? Ahmet Rusça konuşuyor.
2. Mariya ve İvan uzun zamandan beri birbirini seviyorlar.
3. İnsanlar, çoğu zaman birbirini dinler ama duymazlar.
4. Ben ve İvan birbirimizi sık sık görüyoruz. Onun kız kardeşini ise ben uzun zamandan beri görmedim.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Слушать / слышать Fiilleri ile Örnekler (Facebook)

  

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Kısa Metinler. Повторять (Tekrarlamak)

 

povtoryatповторя́ть [paftaRYAT'] - tekrar etmek, tekrarlamak

 

я повторя́ю - tekrarlıyorum
ты повторя́ешь - tekrarlıyorsun
мы повтря́ем - tekrarlıyoruz
вы повторя́ете - tekrarlıyorsunuz
он / она  повторя́ет - tekrarlıyor
они повторя́ют  - tekrarlıyorlar

 

Makale 1

 

Меня́ зову́т О́льга. Мой друг - молодо́й поэ́т. Но́чью он ча́сто пи́шет стихи́. У́тром он звони́т по телефо́ну и чита́ет их. Я слу́шаю его́ стихи́ и повторя́ю их. Мне нра́вятся его́ стихи́.

 

 

Benim adım Olga. Benim erkek arkadaşım genç bir şair. Geceleyin o sık sık şiirler yazar. Sabahleyin telefonla arar ve onları okur. Ben onun şiirleri dinliyor ve onları tekrar söylüyorum. Onun şiirleri hoşuma gidiyor.

 

Makale 2

 

Сейча́с И́ра ничего́ не дела́ет, ничего́ не чита́ет, ничего́ не пи́шет, ничего́ не у́чит, ничего́ не повторя́ет. Она́ отдыха́ет.

 

 

Şuanda İra hiç bir şey yapmıyor, hiç bir şey okumuyor, hiç bir şey yazmıyor, hiç bir şey öğrenmiyor, hiç bir şey tekrarlamıyor. O dinleniyor. 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

16. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları 10

 

 

14. Ders          16. Ders

 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #20 Kübra 09-11-2019 21:15
Hocam merhaba. Bolum alıştırmasında "Где вы работали раньше?" Sorusuna "Раньше я не работала нигде" diyebilir miyiz ?
0 #19 Albina 02-02-2019 12:58
Ayda, 1. ждать - beklemek
ждал / ждала / ждали - erkek / kadın / çoğul bekliyor (lardı)
жить - yaşamak
жил / жила / жили - yaşadı (lar)

eril isimlerle kullanılan bazı fiiller geçmiş zamanda л harfi almazlar: мог (yapabiliyordu), лёг (yattı) vs.

2. bir aktiviteyi ifade eden isimlerle на edatı kullanılır: на концерте, на матче, на опере, на работе, на уроке.
0 #18 Ayda 28-01-2019 11:42
1.Jdat ve jvyöt sozlerinin keçmiş zamanı nece olur soruşmaq.butun fillerde sona l harfi koyulur yoksa istisnalar varmı?
2 Neden v rabote denilmir na rabote denilir.
0 #17 Albina 27-11-2018 12:48
Emre, bitmemiş / bitmiş fiil kullanımı aslında çok detaylı ve epey kapsamlı bir konu. başlangıç seviyede bu konunun sadece %1'ni anlattım. sizin sorduğunuz örnek için şöyle bir kural geçerli:
geçmişteki olayın sonucuna değil de olaynın kendisine dikkat çekiliyorsa bitmemiş fiil kullanılır.
0 #16 Emre 23-11-2018 16:05
Hocam, 2. Bölümde
"miş"li geçmiş zamanı ifade etmek için "diyorlar ki" ve duydum ki" gibi ek açıklamalara ihtiyaç var demişsiniz.
Я слы́шал, что Ива́н лю́бит твою́ дочь. bu cümledeki
"слы́ша" bitmemiş bir fiil. bu yüzden neden anlamı "duyuyordum" değil de "duydum" ? ve niçin bu fiilin bitmiş hali olan услышал "duydum" olarak kullanılmadı?
0 #15 Albina 19-10-2018 10:00
Nural, sitemin size faydalı olduğuna sevindim, teşekkür ederim. iyi dersler (smile)
+1 #14 Nural 19-10-2018 09:54
Mükemmel bir site ve calisma olmus. Tipki ozel ders alir gibi aradigim herseyi burada anlasilir bir sekilde rahatlikla bulabiliyorum. Elinize saglik.
+1 #13 Albina 09-11-2017 17:14
Ülker, derslerimin size faydalı olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Takip ve yorumunuz için teşekkür ederim (thanks)
Azerbaycan'a selamlar (selam)
+1 #12 Ülker 09-11-2017 09:59
Merhaba, hocam. Ben Azerbaycandan sizin derslerinizi izliyorum.
Iyi ki, sizi tanıdım.
Derslerinizi çok güzel anlatıyorsunuz.
Çok teşekkür ederim ❤️
0 #11 Albina 11-10-2017 18:28
Bilal, güzel yorum ve mailleriniz için çok teşekkür ederim. Ukrayna'dan yeni döndüğüm için yorumlar birikmiş, sıra ile bakıyorum. Maillerinizi de gördüm ama henüz cevap verecek zaman bulamadım. Siz de iyi ki varsınız. Sizin mutluluğunuz benim için en iyi ödülüm! İyi dersler ve başarılar dilerim :)