Son Güncelleme: Pazar, 29 Ağustos 2021 15:47

 

Ders İçeriği  

 

1. Adın Rusça - i Hali. Rusça - i Halinin Zamirleri
2. 2. Tip Çekimli Fiiller
3. -ся İle Biten Fiillerin Çekimi. Находиться Fiili
4. 'Поэтому' (Bu yüzden) Sebep Bağlacı
5. Diyaloglar. Kim nerede okuyor / çalışıyor?

 

Dersin Ek Alıştırmaları A1 Eğitim Setinde Bulabilirsiniz

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM 

 


 

1.Adın Rusça - i Hali. - i Halinin Zamirleri

 

Adın Rusça -i hali ’in (belirtme durumu) en önemli işlevlerinden biri eylemden etkilenen nesneyi doğrudan ifade etmesidir. Örneğin; 'Ben kitap okuyorum' cümlesindeki kitap okunuyor, yani kitap doğrudan okuma eyleminden etkileniyor.

Nesneyi doğrudan etkileyen eyleme geçişli eylem deniyor.  

 

Bu halinin Rusça adı Винительный падеж’ dir (В.п.). Винительный падеж ‘in gramer soruları: ‘кого? что?’ (kimi? neyi?).

 

Örneğin;

kimi, ne(yi) sevmek – кого? что? любить

 

‘Любить’ fiili Rusçada geçişli bir fiil çünkü birlikte kullanıldığı nesneyi direkt etkiliyor ve кого? что? soruları yönetiyor.

 

Birçok Rusça fiil Türkçe fiilleri ile aynı soruları yönetiyor. Fakat, aynı şekilde bu iki dilin birbirinden farklı sorularla kullanılan çok fiil var. ‘Rusça düşünmek’ demek Rusçada bir fiilin hangi sorularla kullanıldığını (hangi soruyu yönettiğini) bilmek demektir.

 

Örneğin; думать (düşünmek) fiili ele alalım. Türkçede ‘kimi, ne düşünmek?’ diye sorarken Rusçada ‘думать’ fiiline yönelik ancak ‘о ком? о чём?’ (kim hakkında, ne hakkında) yani Предложный падеж ‘in soruları sorabiliriz ve birlikte kullanılan isim Rusça -de halinde bir isim olmalı (Я думаю о маме. – Annemi düşünüyorum.) Böylece; ‘думать’ fiili Türkçede geçişli bir fiil iken Rusçada geçişli bir fiil değildir.

 

Винительный падеж ‘deki isimlerle örnekleri oluşturmak için önce bu Падеж ‘in tekil isimlerin soneklerini öğrenelim.

 

Çekim tablosunu incelemeden önce dikkatinizi önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Rusçada Винительный падеж hariç, hiçbir Падеж ‘de canlı - cansız isim ayırımı yoktur, yani hem canlı hem cansız isimlerin çekim sonekleri aynı. Fakat, Винительный падеж ’de eril cinsli canlı ismin soneki cansız ismin sonekinden farklı. Bu durum ilk başta karışık gelse de tam tersi çok basit, çünkü Винительный падеж’in cansız isimlere yönelik sorulan ‘что?’ sorusu Yalın hali (Именительный падеж) ile aynı olduğu için; aslında cansız eril isimler hiç çekime uğramaz, aynı kalır. Orta cins ve cansız çoğul isimler ve hatta -ь ile biten dişil isimler de aynı şekilde davranır, yani hiçbir sonek almazlar. Ezberlemeniz gereken sadece -а / -я ile biten sözcüklerin (dişil ve eril cinsli) -у / -ю soneklerini ve -а ile bitmeyen canlı eril isimlerin -a / -я  sonekini aldıkları, o kadar.

 

vinitelniy padej

 

Şimdiye kadar sizinle aşağıdaki fiilleri öğrendik.

 

знать           [znat']         - bilmek
рабо́тать     [raBOtat']    - çalışmak
делать         [DİElat']      - yapmak
понима́ть     [paniMAT']   - anlamak
чита́ть         [çiTAT']       - okumak (kitap, gazete vb.)

писа́ть         [piSAT']       - yazmak

гуля́ть         [guLİAT']     - gezmek, dolaşmak, yürüyüş yapmak

игра́ть         [iGRAT']      - oynamak

за́втракать [ZAftrakat'] - kahvaltı yapmak

обе́дать       [aBİEdat']    - öğle yemeğini yemek

у́жинать      [Ujınat']       - akşam yemeğini yemek

рабо́тать     [raBOtat']    - çalışmak

отдыха́ть     [addıHAT']   - istirahat etmek, dinlenmek, tatil yapmak

 

Şimdi bu fiillere yönelik Rusçada hangi soruları sorabiliriz diye bakalım.

 

знать           кого? что?   - kimi, ne bilmek (В.п.)
рабо́тать     где?            - nerede çalışmak (П.п.)
делать         что? где?     - ne(yi), nerede yapmak (В.п. + П.п.)
понима́ть     кого? что?   - kimi, ne(yi) anlamak
чита́ть         что? где?     - ne(yi), nerede okumak

писа́ть         что? где?     - ne(yi), nerede yazmak

гуля́ть         где?            - nerede gezmek, dolaşmak, yürüyüş yapmak

игра́ть         где?            - nerede oynamak

за́втракать где?            - kahvaltı yapmak

обе́дать       где?            - nerede öğle yemeğini yemek

у́жинать      где?            - nerede akşam yemeğini yemek

отдыха́ть     где?            - nerede istirahat etmek, dinlenmek, tatil yapmak

 

Ve bu sorulara cevap vererek sözcük öbeklerini oluşturalım.

 

знать кого? что?       - знать Юрия, новость – Yuri’yi tanımak, haberi bilmek
рабо́тать где?             - работать в офисе - ofiste çalışmak
делать что? где?       - делать работу - iş yapmak
понима́ть кого? что? - понимать сестру – kız kardeşini anlamak
чита́ть что? где?       - читать газету на улице – dışarıda gazete okumak

писа́ть что? где?       - писать письмо на почте – postanede mektup yazmak

гуля́ть где?                 - гулять в парке - parkta gezmek, dolaşmak

игра́ть где?                - играть в саду – bahçede oynamak

за́втракать где?        - завтракать на балконе – balkonda kahvaltı yapmak

обе́дать где?             - обедать дома - evde öğle yemeğini yemek

у́жинать где?            - ужинать в ресторане – restoranda akşam yemeğini yemek

отдыха́ть где?           - отдыхать дома на диване или на море – evde  kanepede dinlenmek veya deniz sahilinde tatil yapmak

 

Bu sözcük öbeklerinin başına özneyi eklerseniz ve fiilin şahıs çekimini yaparsanız kısa basit bir cümle kurmuş olursunuz.

 

Örneğin;

Я читаю газеты дома. – Gazete(leri) evimde okurum.

Мы обедаем в ресторане. – Biz restoranda öğle yemeğini yiyoruz.

 

Rusça düz anlatım cümlelerinde ilk önce özne (eylemi yapan obje) sonra yüklem (fiil) gelir. Daha sonra fiile yönelik sorular sorulur ve bu sorulara cevap verip nesneler eklenir. Öncelik genellikle direkt nesneye tanınır, yani ‘кого? что?’ sorularına cevap veren nesnelere.

 

Dikkat! ‘Что?’ sorusuna cevap veren yalın halindeki özneleri aynı soruya cevap veren Rusça -i halindeki nesneleri ile karıştırmayın. Özne; daima eylemi yapan cümlenin ana ögesi iken -i halindeki nesne eylemi gören ikincil bir cümle ögesidir.

 

Rusçada Türkçede de olduğu gibi şahıs zamirleri de hal çekimine uğrar. İlerde Предложный падеж ’in ‘о ком? о чём?’ soruları ile çalıştığımızda Rusça -de halinin şahıs çekimlerini öğreneceğiz. Şimdi ise Винительный падеж’in şahıs çekimlerini inceleyelim. 

 

Yalın Hal

- i Hali

я

меня́ [miNİA] - beni

ты

тебя́ [tiBİA] - seni

он / оно́

его́ [yiVO] - onu

она́

её́ [yiYO] - onu

мы

нас [nas] - bizi

вы

вас [vas] - sizi

они́

их [ih] - onları

 

Винительный падеж’in şahıs çekimleri ‘Senin adın ne? – Benim adım …’ cümle kalıpları ile ezberleyebilirsiniz.

 

Кого как зовут?’ – ‘Kimin adı ne?’ Rusça sorusunun birebir çevirisi ‘Kimi nasıl çağırıyorlar?’ (Kime ne derler? звать (они зовут) – çağırmak, seslenmek).

 

Ayrıca, ‘benim adım’ sözcük öbeğinin Rusçası da ‘моё имя’. Kendinizi tanıtırken insanların sizi nasıl tanılamalarını istediğinizi bildiriyorsunuz ve bunun için şu kalıbı kullanıyorsunuz: ‘Меня зовут Ахмет Ялчин’ (Bana Ahmet Yalçın derler) veya ‘Меня зовут Ахмет’ (Bana Ahmet derler). Bunun dışında özel durumlarda sadece isminizin ‘Ahmet’ olduğunu söylemek isterseniz ‘моё имя Ахмет’ dersiniz. Fakat ‘моё имя Ахмет’ kalıbı tanışmada kullanılmaz, sadece detaylandırmada veya anketlerde kullanılır.

 

Karşılaştırın ve Rusça -i halindeki şahıs çekimlerini ezberlemeye çalışın.

 

Я Ахмет.

Ben Ahmet.

Меня зовут Ахмет.

Benim adım Ahmet.

(tanışma kalıbı)

Моё имя Ахмет.

Adım Ahmet.

(özel kullanım)

Ты Ольга.

Тебя зовут Ольга.

 Твоё имя Ольга.

Вы Ольга Ивановна.

Вас зовут Ольга Ивановна.

 Ваше имя Ольга.

Мы Иван и Ирина.

Нас Зовут Иван и Ирина.

 Наши имена Иван и Ирина.

Он Ахмет Ялчин.

Его зовут Ахмет Ялчин.

 Его имя Ахмет.

Она Зехра Ялчин.

Её зовут Зехра Ялчин.

 Её имя Зехра.

Они Игорь и Мария Ивановы.

Их зовут Игорь и Мария Ивановы.

 Их имена Игорь и Мария.

 

Dikkat! Rusça -i halindeki 3. şahıs zamirleri, iyelik zamirleri ile aynı şekle sahiptirler.

 

Alıştırma

Yeni sözcükleri ezberleyin. Винительный падеж’i yöneten fillere ve Винительный падеж’deki isimlere ve zamirlere dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Sözlük

 

люби́ть        [lüBİT']         - sevmek

ждать          [jdat']           - beklemek
повторя́ть    [paftaRİAT'] - tekrarlamak, tekrar etmek
учи́ть          [uÇİT']          - öğrenmek

приро́да      [priROda]      - tabiyat, doğa

стих            [stih]             - şiir
текст           [tiekst]          - metin
исто́рия       [iSTOriya]     - tarih
литерату́ра [litiraTUra]    - edebiyat

 

1.
- Ты его́ зна́ешь?
- Да, я его́ хорошо́ зна́ю. Он наш преподава́тель.

2.
- Ты меня́ лю́бишь?
- Коне́чно, я о́чень тебя́ люблю́.

3.
- Что ты чита́ешь?
- Я чита́ю газе́ту "Радика́л".

4.
- Ты понима́ешь э́тот текст?
- Да, понима́ю.

5.
- Что у́чит Макси́м в шко́ле?
- Исто́рию, ру́сский язы́к и литерату́ру.

6.
- А́нна, что ты де́лаешь?
- Жду ма́му и бра́та и повторя́ю стих.

7.
- Андре́й ты чита́ешь кни́гу?
- Нет, я пишу́ письмо́.

8.
- Где ты меня́ ждёшь?
- Я тебя́ жду в магази́не "Мой дом".

9. Я живу́ в лесу́, потому́ что я о́чень люблю́ приро́ду.

 


Kendinizi kontrol edin.


1.
- Onu tanıyor musun?
- Evet, onu iyi tanıyorum. O bizim öğretmenimiz.

2.
- Beni seviyor musun?
- Tabii ki, seni seviyorum. 

3.
- Ne okuyorsun?
- Radikal gazetesini okuyorum.

4.
- Bu metni anlıyor musun?
- Evet, anlıyorum.

5.
- Maksim okulda ne öğreniyor?
- Tarih, Rus Dili ve Edebiyatı.

6.
- Anna, ne yapıyorsun?
- Annemi ve erkek kardeşimi bekliyorum ve şiiri tekrar ediyorum.

7.
- Andrey, sen kitap mı okuyorsun?
- Hayır, mektup yazıyorum.

8.
- Beni nerede bekliyorsun?
- Seni ‘Мой дом' mağazasında bekliyorum.

9. Ben ormanda yaşıyorum, çünkü doğayı çok seviyorum / Doğayı çok sevdiğim için ormanda yaşıyorum. 

 

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2.   2. Tip Çekimli Fiiller.

 

9. derste Rusçada fiillerin 2 tane şahıs çekim grubunun olduğunu ve bu grupların fiillerin çekim eklerini belirlediğini öğrendik.

 

1.çekim grubu fiiller (1. çekim fiilleri), -ать / -ять ve bazı -еть ile biten fiiller
2.çekim grubu fiiller (2. çekim fiilleri), -ить ve bazı -еть ile biten fiiller

 

Bu derste -ить ile biten fiilleri ile, yani 2. çekim grubu (2. tip fiilleri) ile çalışacağız.

 

-ить ile biten fillerin özellikleri:

  • şahıs çekim soneklerinde ‘я’ ve ‘они’ çekimleri hariç harfi yazılır (1.tip fiillerde ise -е harfi: делаем, делает …);
  • şahıs çoğul, yani ‘они’ çekiminde ‘-ат / -ят’ sonekini alır (1.tip fiilleri ise -ут / -ют: делают);
  • çekim sırasında -ить kısmı komple atılır (1.tip fiillerde sadece -ть soneki atılırdı: дела-ть: дела-ю, дела-ешь …);
  • (sadece!) şahıs tekil, yani ‘я’ çekiminde -ить ten önceki harf değişken ise değişir.

Tablonun üst sırasındaki harfler, değişken harflerdir. Bu harfler alttaki harf veya harf çiftleri ile değişir.

 

   degisken harf

 

Örneğin; 

любить (sevmek)

люб-ить: -ить kısmı atıldıktan sonra люб- gövdesinin son ‘б’ harfi ‘бл’ harfin çifti ile değişecek

я любл-ю – seviyorum

 

Harf değişikliği sadece 1. şahıs tekil çekiminde meydana gelir. Diğer çekimlerde orijinal harf kalıyor.

 

ты люб-ишь

вы люб-ите

мы люб-им

он люб-ит

они люб-ят

 

Bu derste çalışacağımız fiillerin değişken harfleri yoktur.

 

Sözlük

 

говори́ть [gavaRİT']   - konuşmak
кури́ть     [kuRİT']       - sigara içmek
звони́ть   [zvaNİT']     - telefon açmak, zil çalmak 

 

говори́ть [gavaRİT’]

кури́ть [kuRİT’]

звони́ть [zvaNİT’]

я 

говорю́ [gavaRÜ]

курю́ [kuRÜ]

звоню́ [zvaNÜ]

ты 

говори́шь [gavaRİŞ]

 ку́ришь [KUriş]

звони́шь [zvaNİŞ]

мы 

говори́м [gavaRİM]

ку́рим [KUrim]

звони́м [zvaNİM]

вы 

говори́те [gavaRİtie]

ку́рите [KUritie]

звони́те [zvaNİtie]

он / она 

говори́т [gavaRİT]

ку́рит [KUrit]

звони́т [zvaNİT]

они 

говоря́т [gavaRİAT]

ку́рят [KUriat]

звоня́т [zvaNİAT]

 

Alıştırma

Yeni kelimeleri doğru telaffuzu ile ezberleyin. Kısa diyalogları fiillerin şahıs çekimlerine dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Sözlük

 

Ту́рция               [TURtsıya]               - Türkiye
туре́цкий язы́к    [tuRİEtskiy yıZIK]    - Türk dili 
по-туре́цки         [patuRİEtski]           - Türkçe (nece?)
ту́рок                  [TUrak]                   - Türk erkeği

турча́нка            [turÇANka]             - Türk kadını

ту́рки                  [TURki]                   - Türkler

 

Росси́я                [raSİya]                  - Rusya
ру́сский язы́к      [RUskiy yıZIK]         - Rus dili
по-ру́сски           [paRUski]                - Rusça (nece?)
ру́сский              [RUskiy]                 - Rus erkeği

ру́сская              [RUskaya]               - Rus kadını

ру́сские              [RUskiye]                - Ruslar

 

Герма́ния            [girMAniya]             - Almanya
неме́цкий язы́к   [niMİEtskiy yıZIK]    - Alman dili
по-неме́цки        [paniMİEtski]          - Almanca (nece?)
не́мец                 [NİEmits]                - Alman erkeği

не́мка                 [NİEMka]                - Alman kadını

не́мцы                [NİEMtsı]                - Almanlar

 

Фра́нция                 [FRANtsıya]                  - Fransa
францу́зский язы́к [franTSUskiy yıZIK]       - Fransız dili
по-францу́зски       [pafranTSUski]              - Fransızca (nece?)
францу́з                 [franTSUS]                   - Fransız erkeği

Францу́женка         [franTSUjınka]              - Fransız kadını

францу́зы               [franTSUzı]                   - Fransızlar

 

Сау́довская Ара́вия [saUdafskaya aRAviya]  - Suudi Arabistan
ара́бский язы́к        [aRApskiy yıZIK]           - Arap dili
по-ара́бски             [paaRApski]                  - Arapça (nece?)
ара́б                       [arap]                           - Arap erkeği

aра́бка                   [aRApka]                      - Arap kadını        

ара́бы                     [aRAbı]                         - Araplar

 

 

1. Я говорю́ по-ру́сски. А ты?

2.
- Ты говори́шь по-туре́цки?
- Да, говорю.

3.
- Кто звони́т?
- Никто.

4.
- Вы ку́рите?
- Нет, уже́ не курю́.

5. Не́мцы говоря́т по-неме́цки, ара́бы - по ара́бски, францу́зы - по-францу́зки, а мы говори́м по-ру́сски и по-туре́цки.Kendinizi kontrol edin.
1.
- Ben Rusça konuşuyorum.
- Peki sen?

2.
- Sen Türkçe konuşuyor musun?
- Evet, konuşuyorum. 

3.
- Kim arıyor?
- Hiç kimse.

4.
- Siz sigara içiyor musunuz?
- Hayır, artık içmiyorum.

5. Almanlar Almanca konuşur, Fransızlar Fransızca, biz ise Rusça ve Türkçe konuşuyoruz.

 

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. -ся İle Biten Fiillerin Çekimi. Находиться Fiili

 

bulunmak ru9.derste -cя ile biten fillerden kısaca bahsettik. Rusçada standart -ть sonekinden sonra ek -ся sonekinin gelme nedenlerini hatırlayalım.

 

-ся Sonekli Fiiller

  • fiil -cя’sız kullanılmıyorsa veya tamamen başka bir anlam kazanıyorsa;
  • eylem, ‘kendi’ özelliğini kazanıp şu gibi anlamları alırsa: kendi yüzünü yıkamak, kendi saçını taramak vb.;
  • eylemi birden fazla kişi tarafından karşılıklı olarak yapılıyorsa: merhabalaşmak, buluşmak;
  • eylemin edilgen çatısını oluşturmak için: yapılmak, söylenmek.

Bu derste -ся soneksiz kullanılmayan находи́ться (bulunmak, bir yerde olmak) fiilinin üzerinde -ся sonekli fiillerin çekimini öğreneceğiz.

 

-ся soneki, şahıs çekimine uğramayan bir ektir. Bu sonekin tek bir özelliği var: ünlü harften sonra geldiğinde -сь şeklini almaktır. Bu yüzden -ся ile biten fiilleri rahat çekebilmek için; önce bu fiilin -ся soneki atılır ve fiilin standart çekimi yapılır, daha sonra fiilin son harfine dikkat ederek (ünlü mü ünsüz mü) -ся yada -сь eki geri getirilir.

 

nahositsa cekimi

 

  

Alıştırma 

Находиться fiilinin şahıs çekimine dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

1.
- Вы зна́ете, где нахо́дится Кремль?
- Зна́ю. В Москве́, в це́нтре.

2.
- Кто зн́ает, где нахо́дится Босфо́рский проли́в?
- Я зна́ю. В Стамбу́ле.

3.
- Где́ ты сейча́с нахо́дишься?
- Я се́йчас нахожу́сь в Ту́рции, в го́роде Стамбу́л.
- А вы где нахо́дитесь?
- А мы то́же нахо́димся в Ту́рции, но (ama) в Измире. 

4.
- Где нахо́дятся ба́нки и оте́ли?
- В це́нтре.

5. Эрмита́ж нахо́дится в Петербу́рге.

 

Kendinizi kontrol edin.

1.
- Kremlin'in nerede olduğunu biliyor musunuz?
- Biliyorum. Moskova 'da, merkezde.

2.
- İstanbul Boğazı'nın nerede olduğunu kim biliyor?
- Ben biliyorum. İstanbul 'da.

3.
- Neredesin şimdi?
- Türkiye’ de İstanbul’ da.
- Peki siz neredesiniz?
- Biz de Türkiye ’deyiz ama İzmir ’deyiz.

4.
- Banka ve oteller nerede?
- Merkezde.

5. Hermitaj Müzesi Petersburg 'dadır.

 

 

  

Ders İçeriğine Dön

 


   

4.  'Поэтому' (Bu yüzden) Sebep Bağlacı

 

11. derste ‘потому что (çünkü)’ sebep bağlacını öğrendik. Bütün sebep bağlaçları bir açıklama yapmak, bir sebep göstermek için kullanıldıkları için; bu bağlaçların anlamları birbirine çok yakın: bu yüzden, bu sebeple, bunun sayesinde, bu nedenle, zira vb.


Rusçada da Türkçede olduğu gibi birçok sebep bağlacı var: потому что / так как /поскольку / благодаря тому, что / оттого, что / в связи с тем, что / в силу того, что /вследствие того, что / ибо / затем, что / ввиду того, что / по причине того что / так как, ибо vb.

 

Fakat bu kadar bağlaç arasında kaybolmamak için hangi bağlacın hangi üslup metinlerde kullanıldığını bilmek gerekiyor. Bu tür bilgiler ileri seviyelerde Rusça sentaks (cümle kurma ilkeleri, sözdizimi) ve üslup konularında öğrenilir.  

 

Biz sizinle bu aşamada nötr üslubu yaygın kullanılan bağlaçları öğreniyoruz.

 

поэ́тому [paEtamu] - onun için, bu nedenle, bu yüzden, -diği için

 

Örneğin; 

Я люблю́ спорт, поэ́тому я ча́сто игра́ю в футбо́л
Spor seviyorum, bu yüzden sıkça futbol oynuyorum. (birebir çeviri)

Spor sevdiğim için sıkça futbol oynarım. (alternatif çeviri)

 

Karşılaştırın

 

Мой брат много читает, поэтому он много знает.

Erkek kardeşim çok okuyor, bu yüzden çok şey biliyor.

 

Мой брат много знает, потому что он много читает. 

Erkek kardeşim çok bilir, çünkü çok okur. 

 

Alıştırma

Yeni kelimeleri öğrenin. ‘Поэтому’ sebep bağlaçlarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.  

 

Sözlük 

 

му́зыка          [MUzıka]         - müzik
ча́сто            [ÇAsta]           - sık sık
дру́жный       [DRUjnıy]        - iyi geçinen
мла́дший       [MLAtşıy]         - yaşı veya görevi daha küçük olan kimse
мультфи́льм [mul'tFİLM]     - çizgi film
детекти́в       [deteKTİF]       - dedektif
ка́ждый день [KAjdıy dien'] - her gün
магнитофо́н [magnitaFON] - teyp
ещё               [yiŞŞÖ]           - henüz

 

1. Я люблю́ му́зыку, поэ́тому я слу́шаю магнитофо́н ка́ждый день.
2. Ива́н хорошо́ зна́ет англи́йский язы́к, поэ́тому он лю́бит чита́ть детекти́вы по-англи́йски.
3. Наша семья очень дружная, поэтому мы отдыхаем вместе.
4. Мой младший брат ещё маленький, поэтому он часто смотрит мультфильмы.

 

Kendinizi kontrol edin.

1. Müzik sevdiğim için, her gün teyp dinlerim.
2. İvan İngilizceyi iyi bildiği için, polisiye romanlarını İngiliz dilinde okuyor.
3. Ailemiz, birbiri ile iyi geçinen bir aile olduğu için, tatilimizi beraber yaparız.
4. Küçük kardeşim henüz ufak olduğu için, sık sık çizgi filmleri seyrediyor.

 

  

 

Okuyunuz, Türkçe çeviriniz

 

1. Я люблю́ му́зыку, поэ́тому я слу́шаю магнитофо́н ка́ждый день.

2. Ива́н хорошо́ зна́ет англи́йский язы́к, поэ́тому он лю́бит чита́ть детекти́вы по-англи́йски.

3. Наша семья очень дружная, поэтому мы отдыхаем вместе.

4. Мой младший брат ещё маленький, поэтому он часто смотрит мультфильмы.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

1. Müzik sevdiğim için her gün teyp dinlerim.
2. İvan, İngilizceyi iyi bildiği için İngilizce polisiye okumayı sever.
3. Ailemiz, bir biri ile iyi geçinen bir aile olduğu için tatilmizi beraber yaparız.
4. Küçük kardeşim henüz ufak olduğu için sık sık çizgi filmleri seyreder.

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Kim nerede okuyor / çalışıyor?

 

Diyalog Çalışma Talimatı

 

1. Учиться, работать fiilleri inceleyin.

2. Diyalogları 1 kere dinleyin ve anlamaya çalışıni

3. Diyalogları okuyun ve çevirin. Çevirdiklerinizi orijinal çeviri ile karşılaştırın.
4. Anlamadığınız bir şey olursa şu videonun altında sorun.
5. Alıştırma yapın.

 

Sözlük

 

учи́ться где?   [uÇİtsa]     – nerede eğitim görmek

рабо́тать где? [raBOtat’] – nerede çalışmak

 

ucitsa rabotat

 

Diyalog 1

 

- Анто́н, где ты у́чишься?
- Я учу́сь в Москве́, в университе́те.

 

  

- Anton, nerede okuyorsun?
- Moskova'daki bir üniversitede okuyorum.

 

 

uchitsa ruDiyalog 2

 

- Джон, где у́чится твоя́ сестра́ Ло́ра?
- Она́ у́чится в шко́ле. Она́ ещё́ ма́ленькая.

 

  

- Jon, kız kardeşin Lora nerede okuyor?
- İlkokula gidiyor. Onun yaşı daha ufak. 

 

 

 

Diyalog 3

 

- Ма Лин, где у́чатся твои́ друзья́?
- Они́ не уча́тся, они́ рабо́тают на заво́де.

 

  

- Ma Lin, arkadaşların nerede okuyor?
- Onlar okumuyor, fabrikada çalışıyorlar.

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

15. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın


1. Rus Fıkralarla Gramer. Adın-i Hali bölümündeki 2 fıkra
2. Hikaye Niteliğinde Video Diyaloglar.
    9. Djon Taksi ile Otele Gidiyor

 

 

13. Ders          15. Ders

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

 

  

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+1 #21 Albina 28-07-2021 03:43
Oğuz KARADAYI, звонить / позвонить кому? (kime telefon açmak) 18.ders alinkrusca.com/.../...
1 kere ve kesin arayacaksanız cümle bitmiş fiil ile kurulur: Я тебе позвоню.
bitmemiş / bitmiş fiiller konusu alinkrusca.com/.../...
0 #20 Oğuz KARADAYI 26-07-2021 17:59
Hocam 2. sorum ise звонить ile позвонить arasındaki fark nedir?
0 #19 Oğuz KARADAYI 26-07-2021 17:51
Hocam Rus bir arkadaşa yarın seni arayacağım dedim. Я буду звонить тебя завтра. Ama Rus arkadaş bana тебя yerine тебe olmalı dedi. звонить için Винительный падеж kullanmayacak mıyız? Кого звонить? тебя звонить?
0 #18 Admin Murat 25-10-2019 11:48
Emre,

Yapılacak en güzel şey bir fiili öğrenirken hal çekimlerinde uğradıkları değişimlere dikkat ederek öğrenmektir. :)
0 #17 Emre 25-10-2019 10:53
Hocam, fiilerin şahıs çekimlerinde vurgu değişimi hakkında bir genelleme ya da kural varmı ya da bu vurgu değimlerini hatırlamak için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Bazı fillerde örneğin "учить" fiili için
1. şahıs çekiminde "уч`у" vurgu ikinci hecedeyken
2. şahıs çekimi ve diğer şahıs çekimlerinde "`учишь"
vurgu ilk heceye kayıyor.
-1 #16 Albina 09-09-2019 21:39
Soner Saçıkay, лес - orman,
-de halindeki о чём? ne hakkında sorusuna verirken о лесе - orman hakkında oluyor
ama bulunma durumunda birçok tek heceli sözcük -у sonekini alır: в шкафу, в саду, в порту
bunun dışında istisna sözcükleri: на берегу, в аэропорту, в углу.
0 #15 Soner Saçıkay 29-08-2019 18:17
Selam hocam
1. Konudaki 9. alıştırmada ( я живу в лесу ) sözcüğünü "ormanda yaşıyorum" olarak tercüme edilmiş. Peki "В лесе" ormanda, " лесу" ormanı değilmi. Teşekkürler.
0 #14 Онур 04-02-2019 16:54
Evet, telefondan giriyordum. Şimdi düzeldi çok teşekkür ederim.
0 #13 Albina 02-02-2019 13:50
Onur, sayfanın düzeltmesi yapıldı. iyi dersler.
0 #12 Albina 02-02-2019 13:10
Onur, sanırım telefondan giriyorsunuz. Sitenin mobil versiyonu yapıldı ama bütün sayfalar henüz düzgün görünmüyor, üzerelerinde çalışılıyor. Bu sayfa için öncelik tanınsın diye web tasarım firmasına istek gönderdim. düzelince haber vereceğim.