Son Güncelleme: Pazar, 29 Ağustos 2021 15:46

 

Ders İçeriği  

 

1. Okuma Kuralları. "г" Ünsüzün -ого / -его Soneklerinde 'в' Gibi Okunması
2. Meslek Sormak
3. Fiyat Öğrenmek. 'Сколько стоит?' (Fiyatı nedir?)
4. Uyum Bağlaçları 'Что' (-dığını) ve 'Потому что' (çünkü,... den dolayı)
5. Diyaloglar. Выставка

 

Dersin Ek Alıştırmaları A1 Eğitim Setinde Bulabilirsiniz

pdf 

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM 

 


 

1. "Г" Ünsüzün -его / -ого Soneklerinde 'в' Gibi Okunması 

 

Aitlik Zamirler konusunda ‘его (onun erkeğin)’ diye zamirini öğrendik ve bu zamirin okunuşu neden [yiVO] diye merak etmişsinizdir. İsmin -in Hali konusunda öğreneceğimiz ‘кого? [kaVO] (kimin?)’ ve ‘чего? [çiVO] (neyin?)’ soruları da -ого ve -его  ile bitiyorlar. Bunun dışında temel (A2) seviyesinde -in halindeki isimleri tanıtan sözcükleri öğrenirken -ого ve -его  ile biten sözcüklerle çalışacağız.

 

Rusça okuma kurallarına göre; ‘г’ harfi -ого ve -его ile biten sözcüklerde 'в' gibi okunur.

 

Örneğin;

дом моего́ брата [dom mayıVO BRAta] - kardeşimin evi

маши́на твоего́ хоро́шего дру́га [maŞIna tvayıVO haROşıva DRUga] – senin iyi bir arkadaşının arabası

Кого́ здесь нет? - Его́ нет [kaVO zdyes' niet? yıVO niet] – Burada kim yok? (Kimin olmadığını görüyoruz?) – O (erkek) yok. (Onun olmadığını görüyoruz).  

 

İstisna

сего́дня [siVOdnia] (‘-его’ sözcüğün ortasında olduğuna rağmen г → в) – bugün

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Meslek Sormak

 

po professii stroitel

Rusçada birinin mesleğini sormak için aşağıdaki soru kalıpları mevcut:

 

1. Кто Вы / ты по профессии? (en yaygın soru şekli)

    [kto vı / tı papraFİEsiyi]
    Mesleğiniz / mesleğin nedir?

 

2. Какая Ваша / твоя профессия?
    [kaKAya VAşa / tvaYA praFİEsiya]
    Mesleğiniz / mesleğin nedir?

 

3. Какая у Вас / у тебя профессия?
    [kaKAya u vas / u tiBİA praFİEsiya]
    Mesleğiniz / mesleğin nedir?

 

профе́ссия [praFİEsiya] – meslek

 

1. soru şekli daha yaygın olduğu için; sadece bu soruyu ezberlemeniz yeterli. Sorudaki ‘по профессии’ sözcüğünün çekimi, bu aşamada bilginizin yetersizliğinden dolayı uzun bir açıklama gerektirir, bu yüzden onu şimdilik sadece ezberleyin.

 

 

Rusça

Okunuşu

Türkçe

студе́нт (eril) / студе́нтка (dişil)

[stuDİENT / stuDİENtka]

üniversite erkek / kız öğrencisi

инжене́р

[injıNİER]

mühendis

врач

[vraç] 

hekim

до́ктор

[DOktar]

hekim

спортсме́н / спортсме́нка

[SPARtsmien / SPARtsmienka]

sporcu erkek / bayan

журнали́ст / журнали́стка

[jurnaLİST / jurnaLİstka]

gazeteci erkek / bayan

шко́льник / шко́льница

[ŞKOL'nik / ŞKOL'nitsa]

okul erkek / kız öğrencisi

домохозя́йка

[damahaZİAYka]

ev hanımı

экономи́ст

[ikanaMİST]

ekonomist, iktisatçı

юри́ст

[yuRİST]

hukukçu, avukat

адвока́т

[advaKAT]

avukat

бизнесме́н

[biznısMİEN]

iş adamı

учи́тель

[uÇİtil']

okul öğretmeni, özel öğretmen

преподава́тель

[pripadaVAtil']

lise ve üniversite öğretmeni, özel öğretmen

дире́ктор

[diRİEktar]

yönetici, müdür

актёр / актри́са

[aKTÖR / aKTRİsa]

aktör / aktris

певе́ц / певи́ца

[piVİETS / piVİtsa]

şarkıcı erkek / bayan

 

Meslek ile ilgili soruyu uygun bir diyalogda ‘meslek’ kelimesini kullanmadan da sorulur.

 

Кто Вы* по профессии?         = Кто Вы?

Кто ты по профессии?           = Кто ты?

Кто он / она по профессии?   = Кто он / она?

 

* Bir tek kişiye ‘siz’ diye hitap ediliyorsa ‘siz’ zamiri büyük harfle yazılır: Вы.  

 

Alıştırma 1

Şahıs ve aitlik zamirlerine dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

-          Кто э́то?

-          Это мой па́па.

-          А кто он?

-          Он инжене́р.

-          Кто э́то?

-          Э́то моя́ ма́ма.

-          А кто она́?

-          Она́ домохозя́йка.

-          Кто э́то?

-          Э́то мои́ друзь́я.

-          А кто они́?

-          Они́ студе́нты.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

  

 

-          Bu kim?

-          Bu benim babam.

-          Peki onun mesleği nedir?

-          O, bir mühendis.

-          Bu kim?

-          Bu benim annem.

-          Peki onun mesleği nedir?

-          O, bir ev hanımı.

-          Bunlar kim?

-          Bunlar benim arkadaşlarım.

-          Peki onların meslekleri nedir?

-          Onlar üniversite öğrencileri.

 

 

 

Alıştırma 2

‘Peki …’ sözcüğü ile cümle yapılarına dikkat ederek doğru ses tonu ile okuyun. Türkçeye çevirin.

 

-          Я врач. А ты кто?

-          А я певи́ца.

-          Он учи́тель.

-          А она́ кто ?

-          Она то́же препода́ватель и дире́ктор.

-          Вы юри́ст?

-          Нет, не юри́ст.

-          А кто вы?

-          Я адвока́т. А Вы?

-          Я экономи́ст и бизнесме́н.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

 

 

-          Ben doktorum. Peki senin mesleğin ne?

-          Ben şarkıcıyım.

-          O (erkek) bir öğretmen.

-          Peki o (kadın) kim?

-          O da öğretmen ve müdür.

-          Hukukçu musunuz?

-          Hayır, hukukçu değilim.

-          Peki mesleğiniz nedir?

-          Ben bir avukatım. Peki siz?

-          Ben ekonomist ve iş adamıyım.

 

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Fiyat Öğrenmek. 'Сколько стоит?' (Fiyatı nedir?)

 

skolko stoit ru

Rus dilinde ‘1’ hariç diğer tüm rakamlardan sonra gelen isimler yalın halde kalmıyor, daha sonra öğreneceğimiz -in halinde çekiliyor. Hatta, bazı rakamlardan sonra -in hali tekil, bazılarından sonra ise -in hali çoğul çekime uğrarlar. Biz tabi ki, bu aşamada bilgi eksiklerimizden dolayı şimdi bu konuya kapsamlı bir şekilde giremeyiz. Fakat, rakamları günlük hayatta sık kullandığımız için; bu derste bazı kullanım şekillerini ezberleyeceğiz. Ve bu derste ezberleyeceğimiz bilgi bize ilerde ismin -in hali konusunda çok yardımcı olacaktır. 

Bu derste ‘Kaç para? Fiyatı nedir?’ gibi soruları sormaya ve bu sorulara cevap vermeye öğreneceğiz.

 

 

 

Sözlük

ско́лько [SKOL'ka]                         - kaç, ne kadar
сто́ить [STOit']                               - değeri / fiyatı olmak

Ско́лько сто́ит? [SKOL'ka STOit]     - Kaç para? Fiyatı nedir? (tekil isimlerle)

Сколько стоят? [SKOL’ka STOyat]  - Kaç para? Fiyatı nedir? (çoğul isimlerle)

 

 ‘1’ (один) rakamından sonraki gelen isimlerin yalın halinde kullanıldığını söyledik. Fakat, ‘один’ sözcüğü; aitlik zamiri, işaret sıfatı ve sıfat gibi ismin cinsi ve çoğulluk durumuna uyumluluk gösterip aşağıdaki gibi sonekleri alır.

 

eril:     один доллар / евро (istisna) / рубль   – 1 Dolar / Avro / Ruble

dişil:    одна лира                                            – 1 Türk Lirası

orta:    одно окно                                             – 1 pencere  

çoğul:  одни дети                                             – bir tek (sadece) çocuklar

  

Örneğin;

один рубль, двадцать один доллар, сорок один евро, девяносто одна лира, сто один рубль, двадцать одно окно

 

Dikkat! ‘oдин’ sözcüğü ile bitmeyen 11 (одиннадцать) vb. (111, 211 …) rakamlar bu kurala uyumaz.

 

Benzer şekilde davranan bir rakam daha var: 2 (два) rakamı. Fakat, ‘два’ sözcüğü sadece dişil isimlerle ‘две’ şeklini alır. Eril ve orta cinsli isimlerle değişmez.

 

eril:     два доллара / евро (istisna) / рубля   – 2 Dolar / Avro / Ruble

dişil:    две лиры                                              – 2 Türk Lirası

orta:    два окна                                               – 2 pencere  

 

‘Два’ sözcüğü ile biten sayılardan sonra gelen isimlerin soneklerine dikkat edin. Eril ve orta cinsli isimler -a sonekini, dişil cinsli isimler ise sonekini aldılar: два рубля́, два до́ллара, два окна, две ли́ры

 

‘Три’ ve ‘четыре’ sözcükleri ile biten rakamlardan sonra gelen isimler de aynı şekilde davranıyorlar.

 

Örneğin;

тридцать два рубля, двадцать три доллара, пятьдесят четыре евро, восемьдесят две лиры, сто три доллара, сорок четыре окна

 

5 ’ten itibaren ve yukarıdaki durumların haricinde rakamlarla kullanılan isimler aşağıdaki gibi sonekleri alır:

 

рублей, до́лларов, ли́р, окон

 

Gördüğünüz gibi; ile biten isim -ей (рублей), ünsüz harfle biten isim -ов (долларов), ve harflerle biten isimler bu harfleri kaybettiler ve ‘окн’ sözcüğün okunuşu Rusçaya uygun bir okunuş olmadığı için ‘кн’ ikilisinin arasına -o harfi geldi.

 

Örneğin;

пять рублей, тридцать пять долларов, сорок семь евро, шестьдесят восемь лир-, десять рублей, двенадцать долларов,  двадцать лир-, одиннадцать окон-

 

Bu konunun gramer bilgilerine şimdilik çok takılmayın çünkü onları daha sonra ayrı bir konu olarak işleyeceğiz ve pekiştireceğiz. Ama belli rakamlarla para birimlerinin şekillerini ezberlemeye çalışın.

 

Alıştırma 

Rakamlarla birlikte kullanılan para birimlerinin soneklerine dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 1. 

 • Ско́лько э́то сто́ит?
 • 1 (один) рубль.

2.

 • Ско́лько сто́ит э́то пальто́?
 • 21 (двадцать один) рубль.

3.

 • Ско́лько сто́ит э́тот шарф?
 • 22 (двадцать два) рубля́

4.

 • Ско́лько сто́ит э́та су́мка?
 • 25 (двадцать пять) рубле́й.

5.

 • Ско́лько сто́ят э́ти я́блоки?
 • 4 (четыре) рубля́.

6.

 • Скажи́те, ско́лько сто́ит ко́фе?
 • 2 (два) до́ллара.

7.

 • Скажи́те, пожа́луйста, ско́лько сто́ит э́тот большо́й слова́рь?
 • 17 (семнадцать) до́лларов.

8.

 • Извини́те, скажи́те, пожа́луйста, ско́лько сто́ит э́та кра́сная кни́га?
 • 1 (один) до́ллар.

9.

 • А ско́лько сто́ят э́ти больши́е часы́?
 • 150 (сто пятьдесят) лир.

10.

 • Скажи́те, э́тот журна́л дорого́й?
 • Нет, не дорого́й.
 • А ско́лько он сто́ит?
 • 4 (четыре) ли́ры.

11.

 • Скажи́те, пожа́луйста, э́тот шкаф дорого́й?
 • Нет.
 • А ско́лько он сто́ит?
 • 125 (сто двадцать пять) е́вро

 

 

1. Bunun fiyatı nedir? - 1 Ruble.
2. Bu paltonun fiyatı nedir? - 21 Ruble.
3. Bu atkının fiyatı nedir? - 22 Ruble.
4. Bu çantanın fiyatı nedir? - 25 Ruble.
5. Bu elmaların fiyatı nedir? - 4 Ruble.
6. Söyler misiniz, kahvenin fiyatı nedir? - 2 Dolar.
7. Söyler misiniz, lütfen, bu büyük sözlüğün fiyatı nedir? - 17 Dolar.
8. Affedersiniz, söyler misiniz, lütfen, bu kırmızı kitabın fiyatı nedir? - 1 Dolar.
9. Peki bu büyük saat kaç para? - 150 Lira.
10. Söyler misiniz, bu dergi pahalı mı? - Hayır, pahalı değil. - Peki fiyatı nedir? - 4 Lira.
11. Söyler misiniz, lütfen, bu dolap pahalı mı? - Hayır. Peki kaç para? - 125 Avro.

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Uyum Bağlaçları 'что' (-dığını vb.) ve 'потому что' (çünkü,... den dolayı) 

 

Bağlaçların görevi, tümcelerde sözcükleri ve ana ile yan cümleciklerin arasında bağlantı sağlamaktır. Şimdiye kadar sizinle dört bağlaç öğrendik:

 

и        – ve       (birleştirici bağlaç)

или    – veya   (ayrıştırıcı bağlaç)

а        – ise      (çeliştirici bağlaç)

тоже  – de       (birleştirici bağlaç).

 

Э́то ваш слова́рь и ва́ше письмо́.

Bu sizin sözlüğünüz ve mektubunuz.

 

Э́то вода́ и́ли сок?

Bu su mu yoksa meyve suyu mu?

 

Ле́том жа́рко, а о́сенью хо́лодно.

Yazın hava sıcak sonbaharda ise soğuk.

 

Мне нра́вятся э́ти матрёшки. Мне то́же.

Bu Matruşa bebeklerini beğeniyorum. Ben de.

 

Yukarıdaki bağlaçlar tek bir kelimeden oluştukları için basit bağlaçlar grubuna giriyor. Bunun dışında bir de birden fazla sözcükten oluşan bileşik bağlaçlar var.

Bu derste sizinle bir tane basit (что) ve bir tane bileşik (потому что) bağlaç öğreneceğiz. Bu bağlaçlara, uyum bağlaçları denir. Uyum bağlaçları, bileşik tümcelerde ana ve yan cümlecikler arasındaki bağ oluşturan bağlaçlardır.

 

что Açıklama Bağlacı

 

‘Что’ bağlacı, ‘что?’ soru sözcüğünden oluşturulmuş bir açıklama bağlacıdır. Neden bu bağlaca ‘açıklama bağlacı’ denir? Çünkü ‘Что это?’ sorusu, bir şeyin ne olduğunu açıklamaya teşvik eden bir soru. Bu soru bir obje hakkında soruluyorsa cevapta direk isim söylüyoruz: ‘Это шкаф. Это лампа.’ vb.

Fakat bir obje değil de bir eylemden bahsediyorsak, örneğin ‘Что ты знаешь?’ (Ne biliyorsun?), o zaman ‘что?’ sorusu cevap için açıklama bağlacına dönüşüyor ve cevap şöyle oluyor: ‘Я знаю, что Иван журналист.’ (İvan’nın bir gazeteci olduğunu biliyorum).

 

Karşınızda ayrı iki cümle var.

 

Я знаю (Biliyorum). Иван журналист (İvan bir gazeteci).

 

Bu iki cümleyi tek bir tümce haline getirmek istiyorsanız onları bağlayacak bir yapıya ihtiyacımız var.

 

Я знаю, что Иван журналист.

Biliyorum ki, İvan bir gazeteci. / İvan’ın bir gazeteci olduğunu biliyorum.

 

Gördüğünüz gibi, Rusçada bu cümleleri sadece bir bağlaçla, ‘что’  açıklama bağlacı ile bağlayabiliriz. Türkçede ise bunu yapmak için iki yol var: ‘ki’ bağlacı veya -duğunu sonekinin yardımı ile. Böylece, ‘что’ bağlacının Türkçe karşılığı ‘ki’ de olabilir.

 

Я знаю, что Иван журналист. – İki basit cümleden bir bileşik cümle oluşturduk. Bileşik cümleler ana cümlecik ve yan cümlecik veya cümleciklerden oluşuyor.

Я зна́ю (ana cümlecik), что Ива́н журнали́ст (açıklamasını içeren cümlecik, yan cümlecik).

 

Her soru sözcüğü bir bağlaca veya bağlayıcı bir sözcüğe dönüşebilir. Örneğin; bir önceki derste sizinle ‘сколько?’ sorusunu öğrendik. Şöyle bir cümle kuralım: ‘Arabanın kaç para olduğunu biliyorum.’

 

Я знаю. Сколько (soru sözcüğü) стоит твоя машина? - İki basit cümle.

Я знаю, сколько (bağlayıcı sözcük) стоит твоя машина.

Arabanın kaç para olduğunu biliyorum.

 

Daha çok soru sözcük öğrendiğinizde buna benzer daha çok cümle kurabilirsiniz.

______

 

потому что Sebep Bağlacı

 

Sebep Bağlacı потому что (çünkü ... den dolayı), bileşik tümcelerde bulunan ve bir olayın sebebini açıklayan bir bağlaçtır.

 

Örneğin;

 

Мне нра́вится Стамбу́л (ana cümlecik), потому́ что это мой родно́й го́род (açıklamasını içeren yan cümlecik).

İstanbul'u beğeniyorum çünkü; burası benim doğup büyüdüğüm bir şehir (bu benim memleketim). 

 

Önemli! Uyum bağlaçlarından önce her zaman virgül konulur.

 

Почему́ [paçiMU] – Neden?

 

- Ахме́т, почему́ тебе́ нра́вится Стамбу́л?

  Ahmet, İstanbul’u neden beğeniyorsun?
- Мне нра́вится Стамбу́л, потому́ что это мой родно́й го́род

 

Alıştırma 

Bağlaçlara dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin

 

1.Я зна́ю, что его́ зову́т И́горь.
2. Я ду́маю, что э́то Москва́.
3. Почему́ тебе́ нра́вится Москва́? Потому́ что э́то большо́й и краси́вый
го́род.
4. Я зна́ю, что Ири́на хоро́шая актри́са.
5. Почему́ тебе́ нра́вятся э́ти часы́? Потому́ что они́ краси́вые и недороги́е.
6. Я ду́маю, что А́нна экономи́ст.
7. Почему́ ты ду́мaешь, что он до́ктор?
8. Почему́ ты ду́маешь, что она́ преподава́тель?
9. Я здесь, потому́ что мне нра́вится э́та страна́.
10. - Я ду́маю, что сего́дня хоро́шая пого́да [paGOda](hava)
      - Почему́?
      - Потому́ что сего́дня со́лнце. [SONtse](güneş)

 

  

1. Adının İgor olduğunu biliyorum.
2. Buranın Moskova olduğunu düşünüyorum.
3. Moskova'yı neden seviyorsun? Çünkü Moskova büyük ve güzel bir şehir.
4. İrina'nın iyi bir aktris olduğunu biliyorum.
5. Bu saati neden beğeniyorsun? Çünkü bu saat güzel ve pahalı değil.
6. Anna'nın ekonomist olduğunu düşünüyorum.
7. Onun neden bir doktor olduğunu düşünüyorsun?
8. Onun neden bir öğretmen olduğunu düşünüyorsun?
9. Buradayım, çünkü bu ülkeyi beğeniyorum.
10. - Bugün havanın iyi olduğunu düşünüyorum.
      - Neden?
      - Çünkü bugün güneş var.

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Выставка (Sergi)

 

Diyalog Çalışma Talimatı

 

1. Diyaloglarda göreceğiniz yeni sözcüğü öğrenin;

карти́на [karTİna] - tablo

2. Her diyaloğu 1 kere dinleyin ve anlamaya çalışın;
3. Diyaloğu okuyun ve çevirin. Çevirdiklerinizi orijinal çeviri ile karşılaştırın;
4. Anlamadığınız bir şey varsa şu videonun altında sorun;
5. Alıştırma yapın.

 

Вот ста́рый моско́вский парк. Вот вы́ставка. Здесь сувени́ры, кни́ги, карти́ны, матрё́шки.

İşte Moskova'nın eski parkı. İşte sergi. Burada hediyelik eşya (lar), kitap (lar), resim (ler), matruşkalar var.

 

matruskaDiyalog 1

 

- Ты зна́ешь, что ́это?
- Зна́ю. Э́то матрё́шки.
- О́чень краси́вые. Мне нра́вятся э́ти матрё́шки.
- Мне то́же нра́вятся

 

  

- Bunların ne olduğunu biliyor musun?
- Biliyorum. Bunlar Matruşka bebekleri.
- Çok güzeller. Bu Matruşka bebekleri hoşuma gidiyor.
- Benim de hoşuma gidiyor.

 

Diyalog 2

 

- Скажи́те, пожа́луйста, ско́лько сто́ят э́ти матрё́шки?
- Каки́е матрё́шки?
- Вот э́ти.
- Сто рубле́й.
- Покажи́те, пожа́луйста

 

  

- Söyler misiniz, lütfen, bu Matruşkalar kaç para?
- Hangi Matruşkalar?
- Şuradakiler.
- 100 Ruble.
- Gösterir misiniz, lütfen.

 

Diyalog 3

 

- Мне о́чень нра́вится э́та ма́трёшка. О́чень краси́вая. Да́йте, пожа́луйста. Вот 100 рубле́й.
- Пожа́луйста.

 

  

- Bu Matruşka çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir Matruşka. Verir misiniz, lütfen.  İşte 100 Ruble.

- Buyurunuz. 

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

11. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın


Hikaye Niteliğinde Video Diyaloglar.

6. Djon Moskova havalimanının çıkışını arıyor

 

10. Ders          12. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #56 Араз 13-10-2021 13:34
Teşekkür ederim hocam
0 #55 Albina 13-10-2021 09:54
Араз, dersin yazılı içeriğinde verdim aslında, basit bir bağlaç, anlamı 'veya, yoksa'
Это книга ИЛИ тетрадь? - Bu bir kitap mı yoksa bir defter mi?
Ты хочешь чай ИЛИ кофе? - Çay veya kahve ister misin?
0 #54 Араз 12-10-2021 18:31
Hocam bu bağlaç hakkında bilgi vere bilirmisiniz rica etsem
0 #53 Albina 11-10-2021 15:56
Араз, maalesef video anlatımına bu bağlacı koymamıştım, sadece yazılı içeriğinde var.
0 #52 Араз 11-10-2021 01:38
hocam или bağlacı için video varmı sizde 4 konuda что и потому что bağlacindan bahs etmişsiniz
0 #51 Albina 10-10-2021 10:46
Араз, bulunduğunuz dersin 4.konusunda alinkrusca.com/.../...
0 #50 Араз 08-10-2021 02:30
Hocam или bağlacı hangi dersde var söylerseniz sevinirim
0 #49 Albina 22-07-2021 14:37
cem ikiz, düzeltmeniz için çok teşekkür ederim. değiştirdim (smile) (thanks)
+1 #48 cem ikiz 13-07-2021 18:06
Albina Hocam, Başlangıç seviye Rusça 11. ders bağlaçlarla ilgili alıştırma da 2 no'lu cevabın:''Buranın Moskova olduğunu düşünüyorum '' şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum.Bu arada derslerinizden çok fayda sağlıyorum. Bol şans dilerim.
0 #47 Albina 05-04-2021 14:54
Kubilay, sadece -ого / -его sonekleri ova / yeva, yiva gibi telaffuz edilir.
нет какого костюма? - дорогого [daraVOva] - hangi kostüm yok? - pahalı olan.