Son Güncelleme: Pazar, 29 Ağustos 2021 15:48

 

Ders İçeriği  

 

1. 'Идти' ve 'Ехать' Tek Yönlü Hareket Fiilleri
2. 'Есть' ve 'Быть' Fiilleri
3. 'Любить' (Sevmek) Fiilinin Kullanımı
4. 'Biraz' Ölçü Belirteci
5. Diyaloglar. Nereye gidiyorsun?

 

Dersin Ek Alıştırmaları A1 Eğitim Setinde Bulabilirsiniz

pdf

 

Bu dersle beraber, A-Link Başlangıç Seviyesinin ikinci dönemini bitirmiş oluyorsunuz. 

3. dönemine geçmeden önce, kendinizi 2. Dönem Seviye Testi ile sınayın.

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM 

 


 

1. 'Идти' ve 'Ехать' (Gitmek) Belirli Hareket Fiilleri 

  

idti ehat ru9. Derste Fiiller konusunda Rusça hareket fiillerinden bahsettik. Bu bilgileri hatırlayalım.

 

Hareket Fiilleri (Tek Yönlü ve Çok Yönlü Gidişler)

Türkçe ‘gitmek’ vb. fiillerinin karşılığında Rusçada; ‘gitmek / gidip gelmek, yaya olarak gitmek, araçla gitmek, karadan gitmek, suda gitmek (gemi ile vb.), hava yolu ile gitmek (uçak ile vb.), emeklemek, sürüklenmek, yuvarlanmak, çok yavaş yürümek’ gibi ayrıntılı bir Hareket Fiilleri Sistemi var. ‘Hareket Fiilleri’ başlığının altında ayrıca; ‘gelmek, gitmek, ayrılmak, geçmek, uğramak, dolanmak, yaklaşmak, uzaklaşmak, dolaşmak’ gibi fiiller de A1-A2-B1 seviyelerde öğretilir.

 

  

Başlangıç (A1) Seviyesinde sadece aşağıdaki fiilleri öğreneceğiz.

 

Öneksiz Hareket Fiilleri

 

идти́ - ходи́ть [[itTİ - haDİT’]  - bir yere yürüyerek gitmek / yürüyerek gidip gelmek

е́хать - е́здить [YEhat’ - YEzdit']   - bir yere araçla karadan gitmek / araçla karadan gidip gelmek

 

Önekli Hareket Fiilleri

 

пойти́ [payTİ]  - bir yere gitmek üzere yola çıkmış  olmak; bir yere gitmeye niyetli olmak

прийти́ / приходи́ть [priyTİ / prihaDİT’]  - yürüyerek gelip varış noktasında  olmak / yürüyerek gelip gitmiş olmak 

 

Yukardaki önekli hareket fiillerini 20. derste inceleyeceğiz.

 

Bu derste ‘идти’ ve ‘ехать’ tek yönlü veya belirli hareket fiilleri ile çalışacağız.

 

Hareket fiillerinin tek ve çok yönlülük özelliğini aşağıdaki formül ile ifade edebiliriz.

 

идти                   + идти                     = ходить

oraya yürüyerek gitmek + buraya yürüyerek gelmek = yürüyerek gidip gelmek

 

ехать                  + ехать                    = ездить

oraya araçla gitmek      + buraya araçla gelmek        = araçla karadan gidip gelmek

 

 

Aşağıdaki durumlarda tek yönlü (belirli) hareket fiili kullanılmalı.

 

idti ru1. Hareket belirli bir anda gerçekleşiyorsa.

2. Hareketin süresi belirtiliyorsa.
3. Eş zamanlı bir hareket varsa.
4. Yolda giderken ani bir şey olduysa.
5. Gelecekten bahsediliyorsa.
6. Sabit kalıplarda.

 

Bu durumlar ilk bakışta karışık görünebilir ama her bir durumda ikna edici bir mantık var.

 

 

 

  

 

1. Hareket belirli bir anda gerçekleşiyorsa.

 

Birini gerçek zamanda veya geçmişte giderken gördüğünüzde doğal olarak onun sadece tek bir yöne gittiğine şahit olursunuz.

 

Куда ты сейчас идёшь? – Я иду домой.

Şuanda nereye gidiyorsun ? – Eve gidiyorum.

 

 

2. Hareketin süresi belirtiliyorsa.

 

Bir yere ulaşım süresini bildiriyorsanız doğal olarak sadece bir noktadan bir diğer noktaya yani tek yönde hareket ettiğinizi ifade etmiş oluyorsunuz.

 

Я иду на работу 10 минут.

İşe gitmem 10 dakika sürüyor.

 

 

3. Eş zamanlı bir hareket varsa.

 

Bir yere giderken o anda başka bir şey yapıyorsanız (müzik dinliyorsanız, telefonda konuşuyorsanız vb.) bu hareketi doğal olarak sadece hedefinize doğru yani tek yöne giderken yapmış oluyorsunuz.

 

Когда я  иду на работу я слушаю музыку.

İşe giderken müzik diliyorum.

 

 

4. Yolda giderken ani bir şey olduysa.

 

Bir yere giderken beklenmedik bir olay olduysa (yağmur yağdı, biri ile karşılaştınız vb.) doğal olarak siz bir yere yani tek yöne giderken bunu yaşamış oluyorsunuz.

 

Когда я шёл домой начался дождь.

Eve giderken yağmur başladı.

 

 

5. Gelecekten bahsediliyorsa.

 

Bu durumu Türkçe ‘Yarın Moskova’ya gidiyorum’ örnek cümlesi ile açıklayabiliriz. Şimdiki zamanı ile tek yönlü (çünkü sadece Moskova’ya) fiili ile gelecek zamanını rahatlıkla ifade edebiliriz.

 

Завтра я еду в Москву.

Yarın Moskova’ya gidiyorum.

 

 

6. Sabit kalıplarda.

 

дождь идёт – yağmur yağıyor

снег шёл – kar yağıyordu

 

Öneksiz hareket fiillerinin hepsi bitmemiş haldedirler. Bir karışıklık olmasın diye onların çiftleri bu kitapta ‘/’ ile değil ‘-‘ işareti ile aktarıldı:

tek yönlü hareket fiili çift yönlü hareket fiili

 

Cümle örneklerine geçmeden önce ‘идти’ ve ‘ехать’ tek yönlü fiillerinin çekimlerini öğrenelim.

 

Her fiilin tüm çekimleri sesli olarak 2 kere okuyun.

 

idti yehat cekimi 1

 

idti ehat cekimi 2

 

idti yehat cekimi 3

 

Hareket fiillerine yönelik doğal olarak ‘куда́? (nereye)’ sorusu sorulur ve bu soru bir yeri ifade ettiği için cevapta Предложный падеж’de de olduğu gibi ‘в’ veya ‘на’ edatlarından biri olmalı (yer edatlarının kullanım kuralları aynı). Ancak, ‘куда?’ sorusuna cevap veren isimler Rusçada Винительный падеж’de çekilir. Gidilen yer cansız bir isim olduğu için; değişiklik sadece -a ile biten isimlerde görülür: -а → -у, -я → -ю

 

Örneğin;

 

Я иду в магазин / в кинотеатр / в школу.

Markete / sinemaya / okula gidiyorum.

 

Куда́ ты идёшь?           – Nereye gidiyorsun (yürüyerek)?
Я иду́ в парк.               Parka gidiyorum.

Куда́ ты е́дешь?            Nereye gidiyorsun (karadan araçla)?
Я е́ду в банк.                Bankaya gidiyorum.  

Мы идём на у́лицу.       Dışarı çıkıyoruz.
Он е́дет в Москву́.        – O, Moskova'ya gidiyor.
Они́ е́дут в Ту́рцию.      – Onlar Türkiye'ye gidiyorlar.
Я иду на пляж.             – Ben plaja gidiyorum.
Ты идёшь на рабо́ту?   – Sen işe mi gidiyorsunuz?

 

 

‘Дом’ sözcüğü ‘где?’ sorusuna cevap verirken ‘kendi evinde olmak’ anlamında ‘дома’ şeklini alırken ‘куда?’ sorusuna cevap verirken yine aynı anlamda olduğunda ‘домой’ şeklini almaktadır.

 

Где ты? Я дома.

Neredesin? – Evdeyim.

 

Куда ты идёшь? Я иду домой.

Nereye gidiyorsun? – Eve gidiyorum.

 

Rusçada oturduğunuz yerin sınırları içinde (il, ilçe, köy, kasaba) olan bir yere gidiyorsanız (şehrin merkezi, havaalanı ve gar hariç) araçla gitseniz bile ‘идти’ fiili kullanılır.

 

Я иду на работу.       İşe gidiyorum (araçla veya yürüyerek olabilir).

Мы идём в магазин. Markete gidiyoruz (araçla veya yürüyerek).

 

Ancak, konuşan kişi illa araçla gittiğini vurgulamak istiyorsa veya cümle içinde araçla gidildiğini belirtiliyorsa ‘ехать / ездить’ fiili kullanılmalı. 17. Derste bu konunun detaylarına bakacağız.

 

Alıştırma / Упражнение

Tek yönlü hareket fiillerinin kullanım durumlarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

1. Сейча́с у́тро. Я в метро́. Е́ду (1.durum) на рабо́ту.
2. Алексе́й, куда́ вы за́втра е́дете (5.durum)? За́втра я е́ду в Москву́ на вы́ставку.
3. И́горь и Ири́на в а́вгусте е́дут (5.durum) отдыха́ть на мо́ре.
4. Мари́на, ты е́дешь (5.durum) домо́й? Нет, я ещё рабо́таю.
5. Вчера́ я ви́дел А́нну, она́ шла́ (1.durum) в магази́н.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

 

1. Şimdi sabah vakti. Ben metrodayım. İşe gidiyorum.
2. Aleksey, yarın nereye gidiyorsunuz? Yarın Moskova'daki fuara gidiyorum.
3. İgor ve İrina Ağustos'ta sahile tatile gidiyorlar.
4. Marina, eve gidiyor musun? Hayır, ben henüz çalışıyorum.
5. Dün Anna'yı gördüm. Dükkana gidiyordu.

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. 'Есть' ve 'Быть' Fiilleri

 

to be or not

 Быть или не быть?

Var olmak veya olmamak?

 

Rusça ‘быть’ fiili gramer açıdan da bizi epey düşündürüyor.

 

Birincisi; bu fiil bitmemiş bir fiil olmasına rağmen çekilirken direkt gelecek zamanını ifade ediyor:

 

я бу́ду      - olacağım

ты бу́дешь  - olacaksın

он бу́дет     - olacak

мы бу́дем    - olacağız

вы бу́дете   - olacaksınız

они́ бу́дут     - olacaklar

 

İkincisi; ‘быть’ fiili standart olmayan -ыть eki ile biten özel çekimli bir fiildir. Fiilin çekimi ezberlenmeli.

 

Üçüncüsü; ‘быть’ fiilinin şimdiki zamanın versiyonu çekilmeyen ‘есть’ fiilidir. ‘Есть’ fiilini Rusçada çok dikkatli kullanmalısınız çünkü Rus dili bu sözcüğü pek sevmiyor ve bir cümlenin içinde sadece çok özel durumlarda olmasına izin veriyor.

 

 

‘Есть’ Fiilinin Kullanım Kuralları

 

1. Anlatım cümlenizi 'нет' sözcüğünü içeren bir cümleye dönüştürebiliyorsanız ‘есть’ fiili kullanılır. Bu tür cümlelerde dikkat etmeniz gereken nokta; 'есть' sözcüğünün vurgulanmış olmasıdır. Bunlar, genellikle, 'var mı?' sorusuna cevap veren veya vermeye uygun olan cümlelerdir. 

 

В Стамбу́ле есть мо́ре. - İstanbul'da deniz var.
В Стамбу́ле нет моря. - İstanbul'da deniz yok.

 

В Москве́ есть Кремль. - Moskova'da Kremlin var.

В Москве́ нет Кремля. - Moskova'da Kremlin yok.

 

 

2. İsimden önce bu isimle ilgili bilgi veren bir sözcük varsa (sıfat, sayı, zamir) ve cümle ‘Var mı? Nerede var?‘ gibi sorularına cevap vermiyorsa ‘есть’ fiili kullanılmaz.

 

У меня́ есть голубы́е глаза. - Benim mavi gözlerim var. / Benim gözlerim mavi.
В ко́мнате есть оди́н стол. - Odada bir masa var.
На у́лице есть хоро́шая пого́да. - Dışarıda güzel bir hava var.
Здесь есть большо́й магази́н и но́вая шко́ла. - Burada büyük market ve yeni okul var.

 

 

3. Bir rahatsızlığın, bir sorunun vb. olduğunu bildirirken ‘есть’ fiili kullanılmaz.

 

У меня́ есть пробле́ма. - Benim bir sorunum var.

У меня есть температура.- Benim ateşim var.

 

 

4. Durmak, oturmak, bulunmak, yatmak, asılmış olmak, yetişmek (bitki için) gibi fiilleri biliyorsanız onların yerine ‘есть’ fiili kullanmamaya çalışın.

 

В ко́мнате естьстои́т телеви́зор и шкаф. - Odada televizyon ve dolap var (var yerine duruyor fiili tercih edilir).

В маши́не естьсиди́т де́вушка. - Arabada bir kız var (oturuyor).
В музе́е естьвися́т дороги́е карти́ны. - Müzede pahalı tablolar var (asılı).

 

 

‘Быть’ Fiilinin Geçmiş Zamanı ve Kullanım Durumları

 

bil lyod

был (eril)  [bıl]  - var idi
была́ (dişil) [bıLA]       
бы́ло (nötr) [BIla]       
бы́ли (çoğul) [BIli]

 

Olumsuz durumda olmama anlamında bu fiilin tek bir şekli var:

 

не́ было [NİEbıla]    - yoktu

 

 

 

Здесь был кот.             – Burada bir kedi vardı.

Здесь была кошка.       – Burada bir dişi kedi vardı.

Здесь было моё вино.   – Burada benim şarabım vardı.

Здесь были коты.         – Burada kediler vardı.

 

 

Здесь был телефо́н.     – Burada bir telefon vardı.
Здесь была́ ла́мпа.       – Burada bir lamba vardı.
Вчера́ бы́ло со́лнце.     – Dün güneş vardı.
Де́ти бы́ли до́ма.          – Çocuklar evdeydiler.

 

Здесь никого и ничего не было. Burada hiç kimse ve hiçbir şey yoktu.

 

‘Быть’ fiilinin gelecek zamanı hem ‘bir yerde olacağı’ veya ‘ne olacağı (20. ders)’ gibi anlamları taşıyabilir hem de bitmemiş (НСВ) fiillerle gelecek zamanını oluşturmak için yardımcı fiil olarak kullanılır (22.ders).

 

‘Быть’ fiilinin geçmiş zamanı ile ‘daha önce nereye gittiği’ veya ‘daha önce ne mesleği vb. olduğu (20.ders)’ gibi durumlar anlatılabilir.

 

Örneğin;

Где ты был? – Nereye gittin / gidip geldin, gitmiştin. (Neredeydin?)

Я был в магазине / в школе / на почте. – Markete / okula / postaneye gitmiştim. (Markette / okulda / postaneyeydim).

 

 

Böylece; ‘быть’ fiili çok yönlü (belirsiz) hareket fiilinin yerine kullanılabilir.

 

Он был в Ту́рции                      O Türkiye'ye gitmişti.
Он никогда не был в Турции. O, Türkiye’ye hiç gitmemişti.

Я была́ на рабо́те                   Ben işe gitmiştim. (İşteydim).
Мы бы́ли на вы́ставке.           Biz fuara gitmiştik. (Fuardaydık).

  

Упражнение

Yeni sözcükleri öğrenin. Rusça cümleleri Türkçeye çevirin. 

 

Словарь

 

нигде́          [niGDİE]          - hiçbir yerde
никогда ́     [nikaGDA]       - hiçbir zaman
никто́          [niKTO]           - hiç kimse
ко́мната       [KOMnata]    - oda
посо́льство [paSOL'stva] - büyük elçilik
центр          [tsentr]           - merkez

мече́ть         [miÇİET']      - cami 

 

1. Andrey dün nereye gitmişti? - Hiç bir yere gitmemişti.
2. Annem hiç İstanbul'a gitmemişti.
3. Tiyatroya kim gitmişti? - Kimse gitmedi.
4. Mariya nerede? - Odasındaydı.
5. Bugün Djon büyük elçiliğe gitmişti.
6. Pazartesi günü şehrin merkezindeydik, müzeye gitmiştik.
7. İstanbul'da güzel camiler var.
8. Odada bir masa, iki sandalye ve bir dolap var.
9. Şehrin merkezinde güzel bir kafe var.

 

1. Где был вчера́ Андре́й? Нигде́ не́ был.
2. Моя́ ма́ма никогда́ не была́ в Стамбу́ле.
3. Кто был в теа́тре? Никто́ не́ был.
4. Где Мари́я? Она́ была́ в ко́мнате.
5. Сего́дня Джон был в посо́льстве.
6. В понеде́льник мы бы́ли в це́нтре го́рода, ходи́ли в музе́й.
7. В Стамбу́ле краси́вые мече́ти.
8. В ко́мнате один стол, два сту́ла и (оди́н) шкаф.
9. В це́нтре города есть хоро́шее кафе́.

 

 

Konuyu Pekiştirin (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Любить (Sevmek) Fiilinin Kullanımı

 

love

люби́ть / полюбить кого? что? – kimi, ne sevmek


я люблю́       - seviyorum
ты лю́бишь   - seviyorsun
он лю́бит      - seviyor
мы лю́бим    - seviyoruz
вы лю́бите   - seviyorsunuz
они лю́бят    - seviyorlar

 

любил, любила, любили

люби! любите!

 

 

 

‘Любить’ fiilinin yönettiği sorularından bu fiilin Винительный падеж isim ve zamirleri ile kullanıldığını anlamışsınızdır.

 

Я люблю́ (кого?) тебя́.          Seni seviyorum.
Ты лю́бишь (что?) спорт Sen spor seviyorsun.
Он лю́бит (кого?) дру́га.      O, arkadaşını seviyor.
Ма́ма лю́бит (кого?) па́пу Annem babamı seviyor.

 

‘Любить’ fiili ayrıca çeşitli fiillerle kullanımına da çok müsait bir fiil. Rusçada Türkçedeki gibi fiillerin hal çekimi yok. ‘Yapmaya, yapmayı, yapmaktan’ gibi fiil durumları Rusçada mastar halindeki fiillerle aktarılır.

 

Любить что делать?                     – Ne yapma sevmek?

Мы лю́бим говори́ть по-ру́сски.   Rusça konuşmayı seviyoruz.
Они́ лю́бят слу́шать ра́дио.          Onlar radyo dinlemeyi seviyorlar.

 

Упражнение

Yeni sözcükleri öğrenin. ‘Любить fiilinin birlikte kullanıldığı kelimelerin çekimlerine dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

 

Словарь

мя́со            [MİAsa]       - et
пельме́ни    [pil' MİEni]   - mantı
о́вощь         [Ovaşş’]      - sebze

на у́жин        [naUjın]       - akşam yemeğinde (ne var)
на обе́д         [naaBİET]    - öğle yemeğinde (ne var)

на за́втрак    [naZAftrak] - kahvaltıda (ne var)

яйцо́              [yiyTSO]      - yumurta

пить              [pit']            - içmek

есть             [yest']         - yemek yemek (fiilin çekimine bakın)

вообще́        [vaPŞŞİE]    - hiç

на́ ночь        [NAnaç]       - gece yatarken, gece için

 

  

1.1. На за́втрак я люблю́ чай, сыр и яйцо́.

1.2. На за́втрак я люблю́ пить чай и есть сыр и яйцо́.

 

2.1. Я зна́ю, что ты лю́бишь пельме́ни, поэ́тому сего́дня на обе́д я сде́лала пельме́ни.

2.2. Я о́чень люблю́ есть пельме́ни на обе́д.

 

3.1. Андре́й говори́л, что сего́дня на у́жин он хо́чет мя́со и́ли ры́бу.  Я ду́маю, что он о́чень лю́бит ры́бу.

3.2. Андре́й на у́жин лю́бит есть ры́бу и́ли мя́со и пить молоко́.

 

4.1. Вы любите есть о́вощи на у́жин?
4.2. Мы не любим о́вощи и́ли фру́кты на у́жин. Мы вообще́ не любим у́жинать. 

Kendinizi kontrol edin.

1.1. Kahvaltıda çay, peynir ve yumurta severim.
1.2. Kahvaltıda çay içmeyi ve peynir ile yumurta yemeyi severim.

2.1. Mantı sevdiğini bildiğim için; öğle yemeğinde mantı yaptım.
2.2. Öğle yemeğinde mantı yemeyi severim.

3.1. Andrey, bugünkü akşam yemeğinde balık veya et istediğini söyledi. Onun, balık çok sevdiğini düşünüyorum.
3.2. Andrey, akşam yemeğinde balık veya et yemeyi ve süt içmeyi seviyor.

4.1. Akşam yemeğinde sebze yemeyi sever misiniz?
4.2. Akşam yemeğinde sebze veya meyve sevmiyoruz. Biz akşamleyin yemek yemeği hiç sevmiyoruz.

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. 'Biraz' Ölçü Belirteci

 

nemnogo chut chutbiraz - немно́го [nimNOga]
biraz - чуть-чу́ть [çut'çut']

немно́го (nötr üslup) = чуть-чу́ть (konuşma üslubu)

 



Словарь

хоте́ть / захоте́ть [(za)haTİET'] - istemek
уме́ть / суме́ть [(s)uMİET'] - yapmayı bilmek, becerisi olmak 

 

umet hotet 1

umet hotet 2

 

Упражнение
Yeni fiillerin ve ‘biraz’ sözcüğünün Rusça karşılıklarına dikkat ederek okuyun. Türkçeye çevirin.

1.
- А́нна, твоя́ сестра́ зна́ет туре́цкий язы́к?
- Да, она чуть-чуть говорит по-турецки.

2.
- Кто понима́ет по-ру́сски?
- Я немно́го говорю́ и пишу́ по-ру́сски.

3.
- Друзья́, кто хо́чет поигра́ть (по- öneki biraz anlamını katıyor) в футбо́л?
- Я хочу́, но я немно́го уме́ю игра́ть в футбо́л.

4.
- Де́ти, вы хоти́те пить?
- Немно́го хоти́м.
- А есть?
- То́же чуть-чу́ть хоти́м.

 

Kendinizi kontrol edin.

 

1. Anna, kız kardeşin Türkçeyi biliyor mu? Evet, o biraz Türkçe konuşuyor.
2. Rusçayı kim anlıyor? Ben biraz Rusça konuşuyorum ve yazıyorum.
3. Arkadaşlar, kim futbol oynamak istiyor? Ben istiyorum ama ben futbol biraz oynayabiliyorum (çok iyi oynamıyorum).
4. Çocuklar susadınız mı? Biraz susadık. Peki acıktınız mı? Biraz da acıktık.

 

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Nereye gidiyorsun?

 

kuda idyosh

 

Diyalog 1

 

- Ви́ктор, куда́ ты идёшь?
- Я иду́ в столо́вую*.

 

 

- Viktor, nerede gidiyorsun?
- Lokantaya
(yemekhaneye) gidiyorum.

 

* столо́вая [staLOvaya] - lokanta, yemekhane; sıfat sonekli bir isim olduğu için sıfat gibi çekilir (A2)

 

Diyalog 2

 

- Мари́я, вы идё́те в библиоте́ку?
- Да, в библиоте́ку.

 

- Mariya, kütüphaneye mi gidiyorsunuz?
- Evet, kütüphaneye.

 

Diyalog 3

 

- Скажи́те, куда́ вы идё́те? Вы идё́те домо́й?
- Нет, мы идё́м в музе́й на вы́ставку.

 

 

- Nereye gittiğinizi söyler misiniz? Eve mi gidiyorsunuz?
- Hayır, bir müzede açılan bir sergiye gidiyoruz.
 

 


 

17. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek materyalleri çalışın

Hikaye Niteliğinde Video Diyaloglar. 11. Lev Borisovç Djon’a ailesini anlatıyor

 


 

Bu dersle beraber, A-Link Rusça Başlangıç Seviyesinin ikinci dönemini bitirmiş oldunuzTebrikler!

Başlangıç  Seviyesinin 3. dönemine (17 ila 22 ders arasında) başlamadan önce 2. Dönem Testi'ni yapın.

 

15. Ders          17. Ders

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #45 Serkam 18-12-2019 09:37
Hocam merhaba,
Öncelikle elinize sağlık, çok güzel bir site olmuş.

быть ile ilgili bir sorum olacak. geçmiş zaman kısmında bir örnek vermişssiniz "здесь был телефон" ama öncesinde durmak oturmak bulunmak yatmak gibi durum fiillerinin kullanılacağı yerde ectb / быть kullanılmaz denmişti. Bu cümlede de "стоит" kullanılabileceğinden "был" kullanılmaması gerekli ? Açıklarsanız sevinirim.
Teşekkürler
+1 #44 Admin Murat 03-11-2019 14:35
Emre,

Peki yemek? Yemek de biraz istiyoruz. - А есть? ЕСТЬ ТОЖЕ хотим.
sorunuzun cevabını görebiliyor musunuz?
0 #43 Emre 01-11-2019 21:36
Hocam; 4. bölüm 4. diyalog
тоже чут-чут хотим (yemek de biraz istiyoruz). Bu cümledeki тоже "yemeğimi" vurguluyor yoksa "kişiyi" mi, yani (Biz de biraz yemek istiyoruz?) değil mi?
0 #42 Admin Murat 29-10-2019 13:28
Emre,

cümlenin gelişine göre bu eylemin yapılıp bittiğini anlıyoruz. Yani merkezdelermiş ve müzeye gitmişler. Oradan geri dönmüşler yani. O yüzden ходили.
0 #41 Emre 29-10-2019 13:05
Hocam; 2 . bölümün sonundaki 6.örnek cümle,
"в понедельник мы были в ценре города, ходили в музей"

1- Niçin bitmemiş "ходили" kullanıldı? neden "ушёл" kullanılmadı . (geçmişteki bir olayın sonucuna değilde olayın kendisine dikkat çekildiğine nasıl karar
vereceğiz?)

2. bu cümlenin çok yönlü olduğunu nasıl anlayacağız, yani neden "шли" kullanılmadı?
0 #40 Admin Murat 29-10-2019 12:52
Emre,

телевизоры и шкафы deseydik стоят yazmamız gerekirdi.
0 #39 Emre 29-10-2019 02:53
Hocam; 2. bölümdeki "есть" kullanımına ilişkin 4. durum açıklamalarındaki ilk örnek,

"в комнате стоит телевизоя и шкаф" bu cümlede "стоят" olması gerekmiyor mu?
+1 #38 Admin Murat 21-10-2019 09:36
Ayşe,

Bu cümlede есть sözcüğü olmasaydı, cümle başka anlam kazanırdı. Есть kelimesini kullanmak zorundayız.

Bir örnekle;

В центре города хорошие кафе. Şehrin merkezinde güzel kafeler var.

В центре города есть хорошее кафе. Şehir merkezinde güzel bir kafe var. (yani orayı biliyorum, daha önce gittim vs. gibi anlamlar katıyor bu есть sözcüğü.

Son olarak, меня проблема hem gramer olarak hem de bu duruma uygun bir cümle yapısı değil.

У меня проблема - bir sorunum var. (mesela bana birisi böyle bir şey dese çok acil kötü bir şey oldu sanardım.)

"у меня вопрос" kullanımı daha uygun olacaktır.

İyi çalışmalar!
0 #37 Ayşe ÇAKIR 21-10-2019 07:59
Hocam merhaba,

Меня проблема (wow)

'есть' sözcüğü kullanım alanı 2. Maddesi gereğince "isimlerin önünde sıfat, zamir ve sayı bulunması durumunda есть kullanılamaz demişsiniz.
Fakat alıştırmada son örnekte (9.ornek)
"В центр города есть хорошее́ кафе" cümlesinde есть sözcüğü kullanılmış.
0 #36 Albina 25-02-2019 11:54
Emrah gündür, derselrimi severek çalıştığınıza sevindim. Güzel yorumunuz için sağ olun (thanks) İyi dersler (smile)