Son Güncelleme: Pazar, 20 Haziran 2021 20:35

 

Ders İçeriği

 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Яя, Ёё, Юю, Пп, Фф, Кк.
2. Rusçada Vurgu. 1.Ritim Modeli
3. Canlı ve Cansız İsimler. Bu / Bunlar kimdir? - Bu / Bunlar nedir?
4. İsim Cinsleri ve Cinslerinin Ana Sonekleri
5. Diyalog. Selamlaşma

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM

 


  

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi 

 

Geçen derste 3 tek sesli ünlü (Аа, Оо, Уу) ve 3 sesli ünsüz (Бб, Вв, Гг) harf ve onların seslerini öğrendik. 

Bu derste ise, bu harflerin zıt niteliklerini taşıyan eşleri ile tanışacağız.

 

Ünlüler

А'nın yumuşak çifti      - Яя [ya]    - ses [ya]
О'nun yumuşak çifti     - Ёё [yo]    - ses [yo]
У'nun yumuşak çifti     - Юю [yu] - ses [yu]

  

Ünsüzler

Б'nın sessiz çifti           - Пп [pe]   - ses [p]
В'nın sessiz çifti           - Фф [ef]   - ses [f]
Г'nın sessiz çifti           - Кк [ka]   - ses [k]

 

Önemli!

Çift sesli ünlü harf, ünsüz bir harften sonra geldiğinde bu harfi yumuşatır ve [y] sesini kaybeder: e [ie], ё [ö], ю [ü], я [ia]

 

Alıştırma

па-по-пу [pa-po-pu], фа-фо-фу [fa-fo-fu], ка-ко-ку [ka-ko-ku]

яп-ёп-юп [yap-yop-yup], яф-ёф-юф [yaf-yof-yuf], як-ёк-юк [yak-yok-yuk]

пя-пё-пю [pia-pö-pü], фя-фё-фю [fia-fö-fü], кя-кё-кю [kia-kö-kü]

бя-яб [bia-yab], вё-ёв [vö-yov], гю-юг [gü-yug]

 

 

Dersin İçeriğine Dön

 


   

2. Rusçada Vurgu. 1.Ritim Modeli

 

Rusça’da tek heceli sözcükler hariç, her sözcüğün kendine ait bir ritimi var. Sözcüğün ritimi demek, belli bir ünlü harfin daha uzun ve bu harfin bulunduğu heceyi de daha belirgin (baskın) telaffuz edilmesi demektir. Türkçe ile kıyaslarsak; birçok Türk kelimenin vurgusu son hecede olduğu için yeni bir sözcüğün telaffuzunu tespit etmek daha kolay. Ancak, bazı sözcüklerin vurguları farklı hecelerde oldukları için; bu sözcüklerin ritimleri de değişmektedir. Örneğin; LAle (1. LA hecesi vurgulu), MaNİsa (2. Nİ hecesi vurgulu). Vurgulu heceleri büyük harfleriyle belirttiğimizde sözcüğün ritimini görebiliriz.

 

Rusça’da maalesef sözlüğe bakmadan bir sözcüğün vurgusunu tespit etmek ve dolayısıyla sözcüğün ritimini çıkartabilmek çok zor. İlerde, sözcükleri hissetmeye başladığınızda bunu yapabilirsiniz ama başlangıç ve temel seviye metinlerinde vurgulu harfin üzerinde hep sağ eğimli bir vurgu işaretini göreceksiniz. Örneğin; она́ sözcüğünün vurgulu harfi а’dır ve bu harf daha uzun okunmalı, a’nın bulunduğu hecesi ise daha belirgin telaffuz edilmelidir [aNA].

 

İlk başta sözcükleri hecelere bölmeye zorlanabilirsiniz, çünkü telaffuz için kullandığımız hecelere bölme tekniği yazıdaki satır bölünmesi tekniği ile farklıdır. Bu yüzden şimdilik Latin harfleriyle yazılan sözcük okunuşlarına (transkripsiyonlarını) dikkat edin.

 

Rusça’da toplam 9 ana ritim modeli vardır. Bu derste 1. ritim modelini ve bu modele ait olan bazı sözcükleri öğreneceğiz. Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla telaffuz etmeye dikkat edin.

 

1.model 'TA-ta' - 1.hece vurgulu

ла́мпа  [LAMpa]  - lamba

ва́за     [VAza      - vazo

ка́рта   [KARta]  - harita

ма́ма   [MAma]   - anne

па́па    [PApa]     - baba

 

tek heceli sözcükler

дом      [dom]     - ev
кот       [kot]        - kedi
банк    [bank]     - banka
парк    [park]     - park
брат    [brat]      - erkek kardeş

 

  

 

Dersin İçeriğine Dön

 3. Canlı ve Cansız İsimler. Bu / bunlar kimdir? - Bu / bunlar nedir? 

 

kto chto eta

Her dilde olduğu gibi Rusça’da da isimler canlı ve cansız olarak iki gruba ayrılır ve bu isimlerden bahsederken ‘Bu kimdir?’ veya ‘Bu nedir?’ gibi sorular sorulur. Rusça’da Türkçe’den farklı olan şudur; kendi enerji gücü ile hareket eden (büyüme eylemi buna dahil değildir) objeler, örn. hayvanlar, canlıdır ve hayvanlardan bahsederken ‘Bu kimdir?’ sorusu sorulur. Bunun dışında birçok ayrıntılar var ama bu aşamada bu farkını bilmeniz yeterlidir. 

 

İki önemli nokta daha

 

1. Türkçe’deki ‘Bunlar’ işaret zamirinin karşılığında Rusça’da sadece ‘Bu’ işaret zamiri mevcut.


2. Rusça’da ‘Bu bir … ‘ veya ‘Bu …’dir’ gibi kalıplarda ‘bir’ belirsiz takısı ve ‘dir’ sonekinin karşılığında hiçbir şey yok ve bu da bu tür cümlelerin gramer yapısını kolaylaştırıyor.

 

Кто это?

[kto Eta]

Bu / Bunlar kimdir?

 

Что это?

[şto Eta]

Bu / Bunlar nedir?

 

Alıştırma

Dinleyin, okuyun, çevirin

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

Что э́то? [şto Eta]  - Э́то ла́мпа. [Eta LAMpa]

Кто э́то? [kto Eta] - Э́то ма́ма.   [Eta MAma]

Что э́то? [şto Eta] - Э́то ва́за.   [Eta VAza]

Кто э́то? [kto Eta] - Э́то па́па.   [Eta PApa]

Что э́то? [şto Eta] - Э́то ка́рта. [Eta KARta]

Кто э́то? [kto Eta] - Э́то я.         [Eta ya]

Что э́то? [şto Eta] - Э́то дом.    [Eta dom]

Кто э́то? [kto Eta] - Э́то кот.     [Eta kot]

Что э́то? [şto Eta] - Э́то парк.   [Eta park]

Кто э́то? [kto Eta] - Э́то брат.   [Eta brat]

 

 

 

Dersin İçeriğine Dön

 


   

4. İsim Cinsleri. Cinsiyetlerin Ana Sonekleri 

 

on ona ono rod

Rusça’da, ki bu dili birçok dilden farklı kılan ve öğrenmesini zorlaştıran ismin cinsi diye bir kavram var. Her tekil isim, canlı veya cansız olsun, fark etmez; eril, dişil veya orta cinsli bir isimdir ve bu isimden bahsederken onun yerine он, она veya оно gibi şahıs zamirleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin; ‘дом’ eril cinsli bir sözcük olduğu için; ‘O (ev) orada’ derken ‘Он там.’ gibi bir cümle kuruyoruz.

 

Bir ismin hangi cinse ait olduğunu bize genellikle bu ismin soneki gösterir. Genellikle diyoruz, çünkü bazı isimler dişil ismin soneki ile bitse de erildir, çünkü gerçek cinsiyetini ifade ediyorlar. Örneğin; ‘папа’ (baba) sözcüğü -a dişil soneki ile bittiğine rağmen eril cinsli bir isimdir, çünkü bir baba ancak bir erkek olabilir.

 

Bu derste isim cinslerinin sadece ana soneklerini (en sık rastlanan) öğreneceğiz.

 

eril cins:  sessiz harf - дом

dişil cins: -а soneki - мама

orta cins: -о soneki - вино [viNO] - şarap

 

Alıştırma

Okuyun, soneklerine dikkat edin, karşılaştırın 

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

eril cins
Ива́н [iVAN]
дом [dom]
па́па [PApa]
парк [park]
банк [bank]
кот [kot]

 

dişil cins
ла́мпа [LAMpa]
ва́за [VAza]
ма́ма [MAma]
вода́ [vaDA]
И́ра [İra]
ка́рта [KARta]

 

orta cins
пальто́ [PAL’to] - palto
окно́ [aKNO] - pencere
вино́ [viNO] - şarap

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

 

Dersin İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Selamlaşma 

 

Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.

 

privet kak dila

- Приве́т. Как дела́?

[priVİET. kak diLA?]

Selam. Nasılsın? (İşlerin nasıl? Sorusunun kısa şekli)

 

- Приве́т. Норма́льно. А ты как?

[priVİET. narMAL’na. a TI kak?]

Selam. Herşey yolunda. Peki sen nasılsın?

 

- Я то́же.

[ya TOjı]

Ben de (iyiyim).

 

 

 

 

Açıklama: Rusçada samimi olan insanlar arasında 'Nasılsın?' sorusu sorulduğunda 'Нормально [narMAL’na]' diye bir cevap çok yaygındır. Bu cevabı 'orta şekerli' veya 'normal' olarak ta çevirebiliriz. 

 

Dersin İçeriğine Dön 

1. Ders          3. Ders

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz

 

 

 

 

  

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

+2 #69 turi 26-11-2019 07:18
(ok) (ok) (thanks)
+1 #68 Admin Murat 25-11-2019 20:31
Engin UYSAL,

Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz!

Amacımız sizler gibi Rus diline gönül vermiş insanlara yardımcı olmak ve dili her yönüyle doğru ve açıklayıcı şekilde öğretmek. Başarılarınızın devamını dileriz. İyi çalışmalar!
+1 #67 Admin Murat 25-11-2019 20:29
cenk yıldız,

Güzel yorumunuz için teşekkürler! İyi çalışmalar dileriz.
0 #66 Engin UYSAL 23-11-2019 23:47
Merhaba. Yaklaşık 10 aydan beri Rus dilini öğrenmek için çeşitli kaynakları değerlendirmeye çalışıyorum. Ulaşabildiğim tüm ders kaynakları içinde en detaylı ve faydalı kaynağın alinkrusca.com adresinden sunmuş olduğunuz dersler olduğunu belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla.
+1 #65 cenk yıldız 22-11-2019 18:11
çok güzel bir dersti
+1 #64 HAKAN ÖZARDA 17-11-2019 10:15
(alkis) (ok) (like)
0 #63 Admin Murat 16-10-2019 22:16
Emre, 8.derste 10.ritim modeli değil, toplu halde çok heceli sözcüklerin farklı ritim modelleri verilmiştir.
+1 #62 KÜBRA 14-10-2019 00:05
(ok) (like) (love)
0 #61 Emre 10-10-2019 19:19
2 . bölümde 9 tane ana ritim modeli var demişsiniz. Fakat 8. dersinizde ben 10 tane ritim saydım.
0 #60 göktuğ 06-12-2018 17:46
çok teşekkürler çok güzel anladım (ahaha)