RUSYA'DAN

Hava Durumu

 

 

 

Rusya Haberleri

 

 

 

Rusya'nın Yakın Tarih Bayramları

 

Праздники России

Rusya'nın Resmi Tatil Günleri için Tıklayınız

  

Site İçi Arama  

 

 

Яндекс.Метрика

Temel Seviye Rusça 6.Ders

 

'Который' İlgi Zamiri İle Bağlanan Bileşik Cümleler. –de Hali

 

1. Konu Anlatımı

2. Alıştırma
3. Ek Alıştırma (Facebook)

 


 

Konu Anlatımı

 

Aşağıdaki 2 cümleyi karşılaştırınız

 

1. Я учу́сь в институ́те, кото́рый нахо́дится в Москве́. – Ben Moskova'daki (Moskova'da bulunan) üniversitede okuyorum.
2. Э́то институ́т, в кото́ром я учу́сь. – Bu, okuduğum üniversitedir.

 

Birinci cümledeki 'который' zamiri yalın halindeyken, 2. cümlede bu zamir –de halindedir.

 

'Который' zamiri, yerine kullanılan ismin hali ile aynı halinde olmalı.


Bu durumu daha iyi anlayabilmek için bileşik cümlelerden basit cümleleri oluşturalım

 

 

1. a) Я учу́сь в университе́те. – Ben üniversitede okuyorum
    b) Университе́т (yalın hal, tekil, eril) нахо́дится в Москве́. – Üniversite Moskova'dadır.


Bu iki basit cümleden tek bileşik cümle yapmak için; b) cümlesindeki 'Университет' sözcüğünün yerine bu sözcüğün cinsi, teklik çoğulluk durumu ve hali ile aynı olan 'который' zamiri kullanmalıyız. Böylece, bileşik cümlemiz şöyle olacaktır:
Я учу́сь в институ́те, кото́рый (yalın hal, tekil, eril) нахо́дится в Москве́
Ben Moskova'daki (Moskova'da bulunan) üniversitede okuyorum.

 

 

2. a) Э́то институ́т. – Bu bir üniversite
    b) Я учу́сь в э́том университе́те (-de hali, tekil, eril). – Ben bu üniversitede okuyorum


Э́то институ́т, в кото́ром (-de hali, tekil, eril) я учу́сь.
Bu, okuduğum üniversitedir

 

 

Not: 'который' zamirinin son eki sıfatın soneki ile aynı olduğu için çekimlerinde sıfat gibi davranır.

 


 

Alıştırma

 

Sözlük

 

по телеви́зору / в кинотеа́тре идёт фильм [патиливи́зару / фкинатиа́тре идёт фил'м] – televizyonda / sinemada film oynuyor
проходи́ть (НСВ) / пройти́ (СВ) [прахади́т' / прайти́] - geçmek
де́тство [де́тства] - çocukluk
стро́ить (НСВ) / постро́ит' (СВ) [стро́ить / пастро́ит'] – inşa etmek

 

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz, inceleyiniz ve Türkçeye çeviriniz

 

stadion kaliningrad1. Я живу́ в до́ме, в кото́ром жи́ли мои́ роди́тели
2. По телеви́зору идёт фильм, о кото́ром мы вчера́ говори́ли
3. Сейча́с мы идём по у́лице, на кото́рой жил А.С.Пу́шкин
4. Я хочу́ рассказат́ь вам о ме́сте, в кото́ром прошло́ моё де́тство
5. Мне нра́вится торт, в кото́ром мно́го шокола́да
6. В Калинингра́де стро́ят стадио́н, на кото́ром бу́дет проходи́ть Чемпиона́т ми́ра по футбо́лу

 

 

Kendinizi kontrol ediniz ve telaffuzunuzu çalışınız

 

 

1. Ben, velilerimin oturduğu evde oturuyorum.
2. Televizyonda dün konuştuğumuz film oynuyor.
3. Biz şimdi Puşkin'in yaşadığı sokağında yürüyoruz.
4. Size çocukluğumun geçtiği yerden bahsetmek istiyorum.
5. Ben, çikolatanın bol olduğu pastayı severim.
6. Kaliningrad'da Dünya Futbol Şampiyonası'nın oynayacağı stadyumun inşaatı yapılıyor.

 

 

 

 

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

 

Yorumlar  

Qadir Sultanov
+1 #1 Qadir Sultanov 15-01-2017 19:12
Təşəkkür edirəm