YAKIN BAYRAMLAR

Праздники России
Праздники Турции
booked.net booked.net booked.net
Яндекс.Метрика

Temel Seviye Rusça 5. Ders

 

'Который' İlgi Zamiri İle Bağlanan Bileşik Cümleler

 

1. Konu Anlatımı

2. Alıştırma
3. Ek Alıştırma (Facebook)

 


 

Konu Anlatımı

 

ilgi zamirleriİlgi zamirlerinin tanımını yapmadan önce örneklerine bakalım. Bunlar;

где [где] - nerede
куда́ [куда́] - nereye
как [как] - nasıl
что [што] - ne
кто [кто] - kim
чей [чей] - kimin
заче́м [заче́м] – ne için
почему́ [пачиму́] - neden
како́й [како́й] – nasıl bir.., hangi?
кото́рый [като́рый] – ki o  vb.

 

Gördüğünüz gibi, ilgi zamirleri, aslında farklı amaçla kullanılan soru zamirleridir. Bu zamirler bileşik cümlelerde kullanılır. Bileşik cümle, iki basit cümlenin bir araya gelmesiyle oluşan bir cümle türüdür. İlk bölümde genelde hakkında açıklama yapılacak bir kavram içerir. İkinci bölümü ise bu açıklamanın kendisini içerir. Bu iki cümleyi bir birine bağlayan zamir, ilgi zamiridir.

 

Örneğin;
Скажи́те, пожа́луйста, где (ilgi adılı) нахо́дится пло́щадь Такси́м? – Taksim Meydanı nerede olduğunu söyler misniz, lütfen.
Вы зна́ете, как его́ зову́т? – Onun adı ne olduğunu biliyor musunuz?
Как ты ду́маешь, како́й у неё муж? – Sence onun kocası nasıl bir insan?

 

İlgi adılları bazen aynı cümle içerisinde hem soru hem ilgi adılı olarak kullanılabilir:

Почему́ ты не спроси́ла, ско́лько (hem soru, hem ilgi adılı) сто́ят биле́ты? - Neden biletlerin kaç para olduğunu sormadın

 

Dersimizin konusu olan 'который' ilgi zamirimize dönelim.


Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz


1. Э́то мой друг, кото́рый живёт в Москве́
   Bu, Moskova'da yaşayan arkadaşım (Bu arkadaşım ki, o Moskova'da yaşıyor)

 

2. Вот де́вочка, кото́рая хорошо́ поёт
   İşte güzel şarkı söyleyen kız (İşte kız ki, o güzel şarkı söylüyor)

 

3. Там кафе́, кото́рое мне нра́вится
   Orada, benim hoşuma giden bir kahve var (Orada bir kahve var ki, o benim hoşuma gidiyor)

 

4. Где я́блоки, кото́рые я принёс?
   Getirdiğim elmalar nerede? (Nerede elmalar ki, onları ben getirdim)

 

Fark ettiyseniz, ilgi zamirleri, açıkladıkları ismin cinsi ve sayısına uyumluluk gösterip değişikliğe uğramakta

 

друг, кото́рый (eril)
де́вочка, кото́рая (dişil)
кафе́, кото́рое (nötr)
я́блоки, кото́рые (çoğul)

 

'Кото́рый' zamirin doğru kullanımı için bileşik cümleden basit cümleleri oluşturmalıyız.

 

Örnek 1:

1.cümle: Э́то мой друг – Bu benim arkadaşım
2.cümle: Он живёт в Москве́ – O, Moskova'da yaşıyor
Bu iki cümleden bir cümle oluşturmak için; 2.cümlenin 'Он' sözcüğü yerine 'который' sözcüğü kullanmalıyız:
Э́то мой друг, кото́рый живёт в Москве́ – Bu, Moskova'da yaşayan arkadaşım.

 

Örnek 2:
1.cümle: Вот де́вочка – İşte kız
2.cümle: Она́ хорошо́ поёт – O, güzel şarkı söylüyor
2 cümleyi birleştiriyoruz:
Вот де́вочка, кото́рая хорошо́ поёт - İşte güzel şarkı söyleyen kız

 

Örnek 3:
1. cümle: Там кафе́ - Orada bir kahve (var)
2.cümle: Оно́ мне нра́вится – O, benim hoşuma gidiyor
2 cümleyi birleştiriyoruz:
Там кафе́, кото́рое мне нра́вится - Orada, benim hoşuma giden bir kahve var

 

Örnek 4:
1.cümle: Где я́блоки? – Elmalar nerede?
2.cümle: Я их принёс – Ben onları getirdim
2 cümleyi birleştiriyoruz:
Где я́блоки, кото́рые я принёс? - Getirdiğim elmalar nerede? 

 


 

Alıştırma

 

Sözlük

 

vunderkindполуча́ть (НСВ) / получи́ть (СВ) [получа́ть / получи́ть] – almak (teslim almak anlamında)

сове́товаться (НСВ) / посове́товаться (СВ) [сове́товаться / посове́товаться] - danışmak
ря́дом [ря́дом] - yakınında
вундерки́нд [вундерки́нд] – harika çocuk
необы́чное [необы́чное] – sıra dışı, olağan dışı

 

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz, inceleyiniz ve Türkçeye çeviriniz

 

1. Анто́н получи́л письмо́ от дру́га, кото́рый у́чится вме́сте с ним.
2. Ма́ма ча́сто сове́туется с подру́гой, кото́рая живёт ря́дом.
3. Общежи́тие, кото́рое нахо́дится о́коло метро́, о́чень удо́бное.
4. Цветы́, кото́рые нра́вятся мое́й де́вушке, сто́ят о́чень до́рого.
5. Вундерки́нды – э́то де́ти, кото́рые де́лают что́-то необы́чное.
6. Мне о́чень нра́вится стамбу́льский райо́н, кото́рый называ́ется Бейоглу́

 

Kendinizi kontrol ediniz ve telaffuzunuzu çalışınız

 

 

 

1. Anton, birlikte okuduğu arkadaşından mektup almış.
2. Anne, sık sık yakınında oturan arkadaşına danışıyor.
3. Metronun yanında bulunan (öğrenci) yurdu çok rahattır.
4. Kız arkadaşımın beğendiği çiçekler çok pahalıdır.
5. Harika çocuklar, bir şey sıra dış yapan çocuklarıdır.
6. Beyoğlu adı olan İstanbul semti çok hoşuma gidiyor

 

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorumlar  

Albina
0 #6 Albina 18-07-2017 17:55
Rumeysa, teşekkür ederim :roll:
Rumeysa
+1 #5 Rumeysa 15-07-2017 11:38
hocam harikasınız. :-) ;-)
Albina
0 #4 Albina 12-06-2017 14:11
Омер обен, teşekkür ederim. derslerim Rusçayı anlamaya size yardımcı olduğu için çok sevindim.
Омэр обен
+1 #3 Омэр обен 10-06-2017 02:26
2 sezondur kursa gidiyorum daha önceden alt yapım var fakat şunu anladım 2 yıl bizim öğretmen hikaye anlatmış uyutmuş bizi!!! Alina hocayı yeni takibe başladım, fakat çok iyi bir anlatım tarzı ve metodu var,burada büyük bir emek var sa
saygı
Komandir
+1 #2 Komandir 23-02-2017 17:56
:roll:
Qadir Sultanov
+1 #1 Qadir Sultanov 09-01-2017 04:38
Təşəkkür edirəm

Sitenin haftalık haber bülteni, kısa Rusça dersleri ve önemli olayların e-mail bildirileri almak istiyorsanız abone olunuz.