RUSYA'DAN

Hava Durumu

 

 

 

Rusya Haberleri

 

 

 

Rusya'nın Yakın Tarih Bayramları

 

Праздники России

Rusya'nın Resmi Tatil Günleri için Tıklayınız

  

Site İçi Arama  

 

 

Яндекс.Метрика

Rusçada En Çok Kullanılan İlk 1000 Sözcük Listesi

 

İstediğiniz söcüğü Ctrl+F tuş kombinasyonu yardımı ile kolay bulabilirsiniz

 

ilk1000sozcuk

 

Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

 

telaffuz avtobus

 

1-10. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

1. авто́бус [aftoobus] – otobüs
2. ба́бушка [baabuşka] – nine, anneanne, büyük anne
3. ваш [vaş] - sizin
4. газе́та [gazyeeta] - gazete
5. дава́ть (НСВ) / дать (СВ) [davaaty / daty] – vermek (süreç) / vermek (sonuç)
6. его́ / её [yıvoo / yiyoo] – onun (eril / dişil)
7. ждать / подожда́ть [jdaty / padajdaaty] – beklemek (süreç) / beklemek (sonuç)
8. иде́я [idyeeeya] - fikir
9. а [a] - ise
10. в [v] – içinde, da/de

 

 

11-20. Sözcüklerle Örnek Cümleler

11. за грани́цей [zagraniitsey] – yurt dışı
12. кабине́т [kabinyeet] – çalışma odası
13. ла́дно [laadna] - tamam
14. магази́н [magaziin] – market, dükkan, mağaza
15. чай [çay] - çay
16. да [da] - evet
17. за [za] – 1.için; 2.arkasında
18. и [i] - ve
19. к [k] - -e doğru
20. как [kak] – nasıl

 

 

21-30. Sözcüklerle Örnek Cümleler

21. извиня́ть (НСВ) / извини́ть (СВ) [izvinyaaty / izviniity] – affetmek
22. кафе́ [kafee] – kafe
23. меша́ть (НСВ)/ помеша́ть (СВ) [mişaaty / pamişaaty] – engellemek, rahatsız etmek
24. рабо́та [raboota] – iş
25. де́лать (НСВ) / сде́лать (СВ) [dyeelaty / zdyeelaty] - yapmak
26. я [ya] - ben
27. мой / моя́ / моё́ / мои́ [moy / mayaa / mayoo / maii] – benim
28. меня́ [minyaa]:

28.1 меня́ [minyaa]- beni
28.2 у меня́ [uminyaa]- bende, benim ... var

29. мне [mnye]:

29.1 мне [mnye]- bana
29.2 ко мне [kamnyee]– bana doğru
29. 3. обо мне [abamnyee] – benim hakkımda
29.4 на мне [namnyee]- üzerimde

30. мной [mnoy]:

30.1 мной [mnoy]- benimle
30.2 со мной [samnooy]– benimle beraber

 

 

31-40. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

31. писа́ть (НСВ) / написа́ть (СВ) [pisaaty / napisaaty] – yazmak / yazmayı bitirmek
32. писа́тель [kafee] – yazar
33. чита́ть (НСВ) / прочита́ть (СВ) [çitaaty / praçitaaty] – okumak / okumayı bitirmek
34. чита́тель [çitaatily] – okur (ad)
35. кни́га [kniiga] - kitap
36. ты [tı] - sen
37. твой / твоя́ / твоё / твои́ [tvoy / tvayaa / tvayoo / tvayıı] – senin
38. тебя́ [tibyaa]:

38.1 тебя́ [tibyaa]- seni
38.2 у тебя́ [u tibyaa]- sende, senin ... var

39. тебе́ [tibyee]:

39.1 тебе́ [tibyee]- sana
39.2 к тебе́ [ktibyee]– sana doğru
39. 3. о тебе́ [atibyee] – senin hakkımda
39.4 на тебе́ [natibyee]- üzerinde

40. тобо́й [tabooy]:

40.1 тобо́й [tabooy]- seninle
40.2 с тобо́й [stabooy]– seninle beraber

 

 

41-50. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

41. смотре́ть (НСВ) / посмотре́ть (СВ) [smatryeety / asmatryeety] – bakmak
42. жизнь [jızny] – hayat, yaşam
43. журна́л [jurnaal] – dergi
44. банк [bank] – banka
45. ба́нка [banka] - kavonoz
46. вы [vı] - siz
47. ваш / ва́ша / ва́ше / ва́ши [vaş / vaaşa / vaaşe / vaaşı] – sizin
48. вас [vas]:

48.1 вас [vas]- sizi
48.2 у вас [uvas]- sizde, sizin ... var

49. вам [vam]:

49.1 вам [vam]- size
49.2 к вам [kvam]– size doğru
49. 3. о вас [vaas] – hakkınızda
49.4 на вас [navaas]- üzerinizde

50. ва́ми [vaami]:

50.1 ва́ми [aami]- sizinle
50.2 с ва́ми [svaami]– sizinle beraber/birlikte

 

 

51-60. Sözcüklerle Örnek Cümleler (buradan itibaren sözcükler, Rusça eğitiminde öğrenme sırasına göre verilmiştir) 

51. ма́ма [maama] - anne
52. па́па [paapa] - baba
53. фо́то / фотогра́фия [foota / fatagraafiya] - fotoğraf
54. ла́мпа [laampa] - lamba
55. там / тут [tam / tut] – orada / burada

56. он [on]– o (eril)

57. его́ [yıvoo]

57.1 его́ [yıvoo] – onun
57.2 его́ [yıvoo] – onu
57.3 у него́ [univoo] – onda, onun var

58. ему́ [yımuu]

58.1 ему́ [yımuu] – ona
58.2 к нему́ [knimuu]– ona doğru

59. нём [nöm]

59.1 о нём [anöom] – onun hakkında
59.2 на нём [nanöom]- onun üzerinizde

60. им [im]

60.1 им [im]- onunla (ilgili bir şey yapmak)
60.2 с ним [snim] – onunla (beraber olmak)

 

 

61-70. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

61. ру́сский [ruuskiy] - Rus (sıfat)
62. слу́шать (НСВ) / послу́шать (СВ) [sluuşaty / pasluuşaty] - dinlemek
63. повторя́ть (НСВ) / повтори́ть (СВ) [paftaryaaty / paftariity] - tekrarlamak, tekrar etmek
64. уро́к [urook] - ders
65. алфави́т [alfaviit] - alfabe

66. она́ [anaa]- o (dişil)

67. её [yıyoo]

67.1 её [yıyoo] - onun
67.2 её́ [yıyoo] - onu
67.3 у неё [uniyoo] – onda, onun var

68. ей [yey]

68.1 ей [yey] - ona
68.2 к ней́ [knyey]– ona doğru, onun yanına

69. ней [ney]

69.1 о ней [anyeey] - onun hakkında
69.2 на ней [nanyeey] - onun üzerinizde

70. е́ю [yeeyu]

70.1 е́ю [yeeyu] - onunla (ilgili bir şey yapmak)
70.2 с ней [sney] - onunla (beraber olmak)

 

 

71-80. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

71. бу́ква [buukva] – harf
72. звук [zvuk] – ses
73. гла́сный [glaasnıy] – ünlü, sesli
74. согла́сный [saglaasnıy] – ünsüz, sessiz
75. петь [pyeety] – şarkı söylemek

76. мы [mı] - biz
77. наш / на́ша / на́ше / на́ши [naş / naaşa / naaşe / naaşı] – bizim
78. нас [nas]:

78.1 нас [nas]- bizi
78.2 у нас [unas]- bizde, bizin ... var

78.3. о нас [anaas] – hakkımızda

78.4 на нас [nanaas]- üzerimizde

79. нам [nam]:

79.1 нам [nam]- bize
79.2 к нам [knam]– bize doğru, yanımıza

80. на́ми [naami]:

80.1 на́ми [naami]- bizimle
80.2 с на́ми [snaami]– bizimle beraber/birlikte

 

 

81-90. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

81. хо́лод - хо́лодно [hoolat - hooladna] – soğukluk – soğuk (belirteç)
82. пло́хо [plooha] – kötü (belirteç)
83. когда́ [kagdaa] – ne zaman
84. дом-до́ма-домо́й [dom-dooma-damooy] – ev-evde-eve
85. ко́мната [koomnata] – oda
86. окно́ [aknoo] - pencere
87. кот [kot] – erkek kedi
88. молоко́ [malakoo] - süt
89. оно́ [anoo] – o (nötr), bu zamirin hal çekimi 'он' zamiri ile aynı
90. они́ [anii] - onlar

они́ zamirinin hal çekimi:
90.1 их [ih] - onların
90.2 им [im] - onlara
90.3 к ним [knim] - onlara doğru, onların yanına
90.4 их [ih] - onları
90.5 ими [iimi] - onlarla (ilgili bir şey yapmak)
90.6 с ни́ми [sniimi] - onlarla (beraber olmak)
90.7 о них [aniih] - onlar hakkında
90.8 на них [naniih] - onlar üzerinde  

 

 

91-100. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

91. вода́ [vadaa] – su
92. ка́рта [aarta] – harita
93. ры́ба [rııba] – balık
94. торт [tort] – pasta
95. пого́да [pagooda] – hava (durumu)
96. у́тро - у́тром [uutra] – sabah - sabahleyin
97. парк [park] – park
98. го́род [goorat] - şehir
99. клуб [klup] – kulüp
100. стол [stol] - masa

 

 

101-110. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

101. брат [brat] – erkek kardeş / ağabey
102. друг [druk] – arkadaş (eril)
103. подру́га [padruuga] – kız arkadaş (hem arkadaş hem sevgili anlamında kullanılır)
104. стул [stul] – sandalye
105. заво́д [zavoot] – kendi enerjisini üreten fabrika
106. гру́ппа [gruuppa] – grup, sınıf
107. сын [sın] – oğul
108. соба́ка [sabaaka] - köpek
109. расска́з [raskaas] – hikaye
110. су́мка [suumka] - çanta

 

 

111-120. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

111. мо́ре[moorye] – deniz
112. мужчи́на [muşşiina] – adam (erkek)
113. музе́й [muzyeey] – müze
114. семья́ [simyaa] – aile
115. ночь [noç] – gece
116. со́лнце [soontse] – güneş
117. рестора́н [ristaraan] – restoran
118. дире́ктор [diryeektar] - müdür
119. стол [stol] – masa
120. письмо́ [pisymoo] - mektup 

 

 

121-130. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

121. маши́на[maşıına] – araba
122. компью́тер [kampyuutır] – bilgisayar
123. стюарде́сса [styuardeesa] – hostes
124. актёр / актри́са [aktöor / aktriisa] – oyuncu erkek / bayan
125. ду́мать (НСВ) / поду́мать (СВ) [duumaty / paduumaty] – düşünmek (bitmemiş / bitmiş hali)
126. пра́вда / непра́вда [praavda / nipraavda] – doğru / yalan, doğru değil
127. знать [znaty] – bilmek
128. мно́го [mnooga] – çok (miktar için söylenir)
129. рабо́тать [rabootaty] – çalışmak
130. за́втра [zaaftra] - yarın

 

 

131-140. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

131. говори́ть (НСВ) / поговори́ть (СВ) [gavariity / pagavariity] – söylemek, konuşmak
132. обе́дать (НСВ) / пообе́дать (СВ) [abyeedaty / paabyeedaty] – öğle yemeğini yemek

132.1 обе́д [abyeet] – öğle yemeği

133. курит́ь (НСВ) / покури́ть (СВ) [kuriity / pakuriity] – sigara içmek
134. сигаре́та [sigaryeeta] – sigara
135. игра́ть (НСВ) / поигра́ть (СВ) / сыгра́ть (СВ) [igraaty / paigraaty / sıgraaty] – oyun oynamak, müzik aletini

       çalmak

135.1 игра́ [igraa] – oyun, çalma

136. за́втракать (НСВ) / поза́втракать (СВ) [zaaftrakaty / pazaaftrakaty] – kahvaltı etmek

136.1 за́втрак [zaaftrak] - kahvaltı

137. у́жинать (НСВ) / поу́жинать (СВ) [uujınaty / pauujınaty] – akşam yemeğini yemek

137.1 у́жин [uujın] – akşam yemeği

138. уже́ [ujee] – artık, bile
139. спра́шивать (НСВ) / спроси́ть (СВ) [spraaşıvaty / sporsiity] – sormak
140. отвеча́ть (НСВ) / отве́тить (СВ) [atviçaaty / atvyeetity] – cevap vermek

140.1 отве́т [atvyeet] - cevap

 

 

141-150. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

141. отдыха́ть / отдохну́ть [atdıhaaty / atdahnuuty] – dinlenmek, tatil yapmak, istirahat yapmak

141.1 о́тдых [ootdıh] – dinlenme, tatil, istirahat

142. понима́ть / поня́ть [panimaaty / panyaaty] – anlamak
143. студе́нт / студе́нтка [studyeent / studyeentka] – üniversite öğrencisi erkek / kız
144. учени́к / учени́ца [uçiniik / uçiniitsa] – öğrenci erkek / kız
145. проси́ть (НСВ) / попроси́ть (СВ) [prasiity / paprasiity] – rica etmek
146. проси́ть / попроси́ть проще́ния [prasiity / paprasiity praşçeeniya] – özür dilemek
147. учи́тель / учи́тельница [uçiitily / uçiitilynitsa] – öğretmen erkek / bayan
148. изуча́ть / изучи́ть [izuçaaty / izuçiity] – öğrenmek, okumak
149. сад [sat] – bahçe
150. гуля́ть / погуля́ть [gulyaaty / pagulyaaty] – dolaşmak

 

 

151-160. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

151. телеви́зор [tiliviizar] – televizyon
152. по́мнить (НСВ) / вспо́мнить (СВ) [poomnity / fspoomnity] – hatırlamak
153. спеши́ть (НСВ) / поспеши́ть (СВ) [spişııty / paspişııty] – acele etmek
154. кино – [kinoo] – sinema, film
155. футбо́л [futbool] – futbol, maç
156. футболи́ст [futbaliist] – futbolcu
157. стадио́н [stadioon] – stadyum
158. футбо́льный мяч [futboolynıy myaç] – futbol topu
159. футбо́льная кома́нда [futboolynaya kamaanda] – futbol takımı
160. люби́мый [lyubiimıy] – en sevdiğim

 

 

161-170. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

161. экономи́ст [ekanamiist] – ekonomist
162. му́зыка [muuzıka] – müzik
163. музыка́нт [muzıkaant] – müzisyen
164. звать / позвать [zvaty / pazvaaty] – çağırmak
165. адвока́т [advakaat] – avukat
166. журнали́ст [jurnaliist] – gazeteci
167. о́чень [ooçiny] – çok
168. прия́тный [priyaatnıy] – hoş, cana yakın, tatlı, sevimli
169. прия́тно [priyaatna] – hoştur, memnun / sevimli olma durumu
170. челове́к [çilavyeek] - insan

 

 

171-180. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

171. вме́сте [vmyeestye] – beraber
172. сейча́с [siçaas] – şimdi
173. сего́дня [sivoodnya] – bugün
174. спаси́бо [spasiiba] – teşekkürler, teşekkür ederim
175. вот [vot] – işte
176. здра́вствуй / здра́вствуйте [zdraastvuy / zdraastvuytye] – merhaba (sen / siz)
177. до свида́ния [dasvidaanyya] – hoşça kal
178. коне́чно [kanyeeşna] – tabii ki
179. здесь [zdyesy] – burada
180. у́лица [uulitsa] - sokak 

 

 

181-190. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

181. бе́рег [byeerik] – kıyı
182. лес [lyes] – orman
183. река́ [rikaa] – nehir
184. о́стров [oostraf] – ada
185. де́рево [dyeeriva] – ağaç
186. лист [list] – yaprak, kağıt yaprağı / sayfası
187. вре́мя [vryeemya] – zaman
188. ле́то [lyeeta] – yaz
189. зима́ [zimaa] – kış
190. год [got] – yıl, sene

 

 

191-200. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

191. чёрт [çort] – şeytan
192. по́езд [pooyızt] – tren
193. ве́чер [vyeeçir] – akşam
194. по́вар [poovar] – aşçı
195. до́ктор [dooktar] – doktor
196. муж [muş] – koca
197. жена́ [jınaa] – karı
198. ма́ть [maty] – anne
199. оте́ц [atyeets] – baba
200. ребёнок [riböonak] - çocuk

 

 

201-210. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

201. и́мя [iimya] –isim
202. фами́лия [famiiliya] – soyadı
203. о́тчество [ooçistva] – baba adı
204. день [dyeny] – gün, öğlen
205. су́тки [suutki] – tam gün, 24 saat
206. неде́ля [nidyeelya] – hafta
207. ме́сяц [myeesyats] – ay
208. год [got] – sene, yıl
209. о́сень [oosiny] – sonbahar
210. весна́ [visnaa] - ilkbahar

 

 

211-220. Sözcüklerle Örnek Cümleler

 211. слова́рь [slavaary] – sözlük

212. теа́тр [tiaatr] – tiyatro
213. кио́ск [kioosk] – büfe
214. такси́ст [taksiist] – taksici
215. спортсме́н / спортсме́нка [spartsmyeen / spatsmyeenka] – erkek / kadın sporcu
216. гид [git] – rehber
217. капита́н [kapitaan] – kaptan
218. же́нщина [jeenşina] – kadın
219. поли́тик [paliitik] – siyasetçi
220. инжене́р [injınyeer] - mühendis

 

 

221-230. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

221. очки́ [açkii] – gözlük
222. брю́ки [brüuki] – pantolon
223. джинсы [djıınsı] – kot pantolon
224. но́жницы [noojnitsı] – makas
225. часы́ [çasıı] – saat
226. вы́боры [vııbarı] – seçim (siyaset alanında)
227. кани́кулы [kaniikulı] – okul tatili
228. де́ньги [dyeenygi] – para
229. фина́нсы [finaansı] – maliye, para
230. воро́та [varoota] – 1. avlu kapısı, 2.kale (futbol terimi)

 

 

231-240. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

231. солда́т [saldaat] – asker
232. бизнесме́н [biznısmyeen] – iş adamı
233. текст [tyekst] – metin
234. роди́тели [radiitili] – ebeveynler, veliler, ana baba
235. сестра́ [sistraa] – kız kardeş
236. дочь / до́чка [doç / dooçka] – kız çocuk
237. дед / де́душка [dyet, dyeeduşka] – dede, büyük baba
238. портре́т [partryeet] – portre
239. внук / вну́чка [vnuk / vnuuçka] – torun / kız torun
240. телефо́н [tilifoon] - telefon 

 

 

241-250. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

241. ро́за [rooza] – gül
242. пото́м [patoom] – sonra
243. проспе́кт [praspyeekt] – ana cadde
244. сосе́д [sasyeet] – komşu
245. профе́ссор [prafyeesar] – profesör
246. копе́йка [kapyeeyka] – kuruş, Rus demir parasının adı
247. колле́га [kalyeega] – 1.iş arkadaşı, 2.meslektaş
248. пробле́ма [prablyeema] – sorun
249. докуме́нт [dakumyeent] – evrak, belge
250. вино́ [vinoo] - şarap

 

 

251-260. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

251. бюро́ [büroo] – büro
252. назва́ние [nazvaaniye] – bir objenin adı (и́мя – bir insanın adı, кли́чка – bir hayvanın adı veya lakap)
253. буты́лка [butıılka] – şişe
254. гита́ра / гитари́ст [gitaara / gitariist] – gitar / gitarist
255. пиани́но / пиани́ст [pianiino / pianiist] – piyano / piyanist
256. скри́пка / скрипа́ч [skriipka / skripaaç] – keman / kemancı
257. конце́рт [kantseert] – konser, resital
258. ме́сто [myeesta] – yer, mekan, araçlarda koltuk, bagajlarda parça
259. класс [klas] – sınıf
260. шко́льник [şkoolynik] – ana ve orta okul öğrencisi

 

 

261-270. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

261. вопро́с [vaproos] – soru, konu
262. биле́т [bilyeet] – bilet
263. приве́т [privyeet] – selam
264. пока́ [pakaa] – bye
265. страна́ [stranaa] – ülke
266. ро́дина / Ро́дина [roodina] – memleket / Vatan
267. дере́вня [diryeevnya] – köy
268. столи́ца [staliitsa] – başkent
269. флаг [flak] – bayrak
270. гимн [gimn] – marş 

 

 

271-280. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

271. ку́ртка [ку́ртка] – kaban, mont
272. чемода́н [чимада́н] – valiz
273. пло́щадь [пло́шшят'] – meydan
274. а́рмия [а́рмийа] – ordu, askerlik
274.1 служи́ть в а́рмии [служы́т' ва́рмийи] – askerlik yapmak
275. ключ [ключ] – anahtar
276. дверь [двер'] – kapı
277. шкаф [шкаф] – dolap
278. мост [мост] – köprü
279. порт [порт] – liman
280. у́гол [у́гал] – köşe

 

 

281-290. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

281. аэропо́рт [аэрапо́рт] – havalimanı
282. жить / прожи́ть [жыт' / пражыт'] – yaşamak, oturmak
283. быва́ть / быть [быва́т' / быт'] – olmak
284. вчера́ [фчира́] – dün
285. ра́ньше [ра́н'шы] – eskiden, önce
286. больни́ца [бал'ни́тса] – hastane
287. жа́рко [жа́рка] – sıcak
288. снег [снек] – kar
289. дождь [дожд'] – yağmur
290. тепло́ [типло́] – ılık

 

 

291-300. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

291. путеше́ствие [путишэ́ствийе - putişeestviye] – seyahat, yolculuk
292. брать / взять [брат' / взят' – braty / vzyaty ] – almak
293. экску́рсия [икску́рсийя - ikskuursiya] – gezi, tur
294. юг [юк - yuk] – güney
295. восто́к [васто́к - vastok] – doğu
296. за́пад [за́пат - zaapat] – batı
297. се́вер [се́вир - syeevir] – kuzey
298. спать [спат' - spaty] – uyumak
299. встава́ть / встать [фстава́т' / фстат' – fstavaaty / fstaty] – kalkmak
300. ложи́ться / лечь [лажы́тса / леч – lajııtsa / lyeç] – yatmak

 

 

301-310. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

301. купа́ться / покупа́ться [купа́тса / пакупа́тса – kupaatsa / pakupaatsa] – yıkanmak
302. принима́ть душ / ва́нну [принима́т' душ / ва́нну – prinimaaty duş / vaannu] – duş almak / banyo yapmak
303. принима́ть табле́тки [принима́т' табле́тки / prinimaaty tablyeetki] – ilaç almak/kullanmak
304. принима́ть госте́й [принима́т' гасте́й – prinimaaty gastyeey] – misafirleri ağırlamak
305. продава́ть / прода́ть [прадава́т' / прада́т' – pradavaaty / pradaaty] – satmak
306. снача́ла [снача́ла - snaçaala] – önce
307. по́лдень [по́лдин' - pooldiny] – öğleyin, öğle vakti

307.1 по́сле полу́дня [по́сле палу́дня – pooslye paluudnya] – öğleden sonra

308. по́лночь [по́лнач' - poolnaç] – gece yarısı
309. никогда́ [никагда́ - nikagdaa] – hiçbir zaman, asla
310. иногда́ [инагда́ - inagdaa] – bazen, ara sıra

 

311-320. Sözcüklerle Örnek Cümleler

311. бухга́лтер [буга́лтир - bugaaltir] – muhasebeci
312. сно́ва [сно́ва - snoova] – yine
313. обы́чно [абы́чна - abııçna] – genellikle
314. пе́рвый [пе́рвый - pyeervıy] – birinci
315. после́дний [пасле́дний - paslyeedniy] – son
316. молодо́й [маладо́й - maladooy] – genç
317. ста́рый [ста́рый - staarıy] – 1.yaşlı, 2.eski
318. дорого́й [дараго́й - daragooy] – pahalı
319. дешёвый [дишовый - dişoovıy] – ucuz
320. ры́нок [ры́нак - rıınak] – pazar

 

321-330. Sözcüklerle Örnek Cümleler

321. но́вый [но́вый - noovıy] – yeni
322. но́вости [но́васти - noovasti] – haber
323. о́зеро [о́зира - oozira] – göl
324. большо́й [бал'шо́й - balyşooy] – büyük
325. час [час - ças] – saat (zaman birimi)
326. мину́та [мину́та - minuuta] – dakika
327. бога́тый [бага́тый - bagaatıy] – zengin
328. бе́дный [бе́дный - byeednıy] – fakir
329. горя́чий [гаря́чий - garyaaçiy] – sıcak
330. холо́дный [хало́дный – haloodnıy ] - soğuk

 

331-340. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Sıfatlar (ön adlar)

331. лёгкий [лёхкий - lyoohkiy] – hafif, kolay
332. тру́дный [тру́дный - truudnıy] – zor
333. интере́сный [интире́сный - intiryeesnıy] – ilginç
334. ску́чный [ску́шный - skuuşnıy] – sıkıcı
335. све́тлый [све́тлый - svyeetlıy] – açık renk, aydınlık
336. тёмный [тёмный - tyoomnıy] – koyu renk
337. дли́нный [дли́нный - dliinnıy] – uzun
338. коро́ткий [каро́ткий - karootkiy] – kısa
339. хоро́ший [харо́шый - harooşıy] – iyi
340. плохо́й [плахо́й – plahooy] - kötü

 

341-350. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar) 

341. бы́стро [бы́стра - bııstra] – hızlı
342. ме́дленно [ме́длинна - myeeedlinna] – yavaş
343. хорошо́ [харашо́ - haraşoo] – iyi bir şekilde
344. гро́мко [гро́мка - groomka] – yüksek sesle
345. ти́хо [ти́ха - tiiha] – sessiz bir şekilde, alçak sesle
346. интере́сно [интире́сна - intiryeesna] – ilginç, acaba
347. ску́чно [ску́шна - skuuşna] – sıkıcı
348. краси́во [краси́ва - krasiiva] – güzel
349. некраси́во [никраси́ва - nikrasiiva] – hoş olmayan bir şekilde, güzel değil, çirkin

_____

350. те́ма [те́ма – plahooy] - konu

 

351-360. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar)
351. ра́но [raana] – erken
352. по́здно [poozna] – geç
353. ча́сто [çaasta] – sık sık
354. ре́дко [ryeetka] – nadiren
355. мало [maala] – az
356. пра́вильно [praavilyna] – doğru
357. прекра́сно [prikraasna] – çok güzel! fevkalade! mükemmel!
358. ужа́сно [ujaasna] – korkunç, müthiş (‘aşırı’ anlamında)
___________
359. центр [tsentr] – merkez
360. центра́льный [tsıntraalynıy] - merkezi

 

361-370. Sözcüklerle Örnek Cümleler

361. во́лосы / во́лос [voolası / voolas] – saçlar / saç teli
362. глаза́ / глаз [glazaa / glas] – gözler / göz
363. лицо́ [litsoo] – yüz
364. фигу́ра [figuura] – endam, boy pos (estetik anlamda vücut)
365. пла́тье [plaatyye] – bayan elbisesi
366. руба́шка [rebaaşka] – gömlek
367. же́нский [jeenskiy] – kadın (sıfat)
368. мужско́й [muşskooy] – erkek (sıfat)
369. ту́фли / ту́фля [tuufli / tuflyaa] – mevsim ayakkabısı (ayakkabıları) / ayakkabının teki
370. сапоги́ / сапо́г [sapagii / sapook] – çizme(ler) / çizmenin teki

 

371-380. Sözcüklerle Örnek Cümleler

371. цвет / цвета́ [tsvyet / tsvyetaa] – renk renkler
372. бе́лый [byeeelıy] – beyaz
373. чёрный [çoornıy] – siyah
374. кра́сный [kraasnıy] – kırmızı
375. жёлтый [jooltıy] – sarı
376. зелёный [zilyoonıy] – yeşil
377. голубо́й [galubooy] – mavi
378. ро́зовый [roozavıy] – pembe
379. ора́нжевый [araanjıvıy] – turuncu
380. си́ний [siiniy] – lacivert

 

381-390. Sözcüklerle Örnek Cümleler

381. боти́нок / боти́нки [batiinak / batiinki] – bot / botlar
382. шу́ба [şuuba] – kürk
383. ша́пка [şaapka] – bere
384. шарф [şarf] – kaşkol, atkı, eşarp
385. медици́на [miditsıına] – tıp
386. язы́к [yazıık] – dil
387. иска́ть [iskaaty] – aramak
388. хоте́ть [hatyeety] – istemek
389. есть / пое́сть / съесть [yesty / payeesty / sıyeesty] – yemek (yemek) / karın doyurmak / yiyip bitirmek
390. пить / попи́ть / вы́пить [pity / papiity / vııpity] – içmek / bir şeyin bir miktarını içmek / içip bitirmek

 

391-400. Sözcüklerle Örnek Cümleler

391. покупа́ть / купи́ть [pakupaaty / kupiity] – satın almak
392. оде́жда [adyeejda] – giysi, kıyafet
393. проду́кты [praduuktı] – yiyecekler, besin
394. сто́ить [stooyity] –fiyatı olmak
395. оши́бка [aşııpka] – hata
396. отли́чный [atliiçnıy] – harika (ön ad)
397. мо́дный [moodnıy] – moda (ön ad)
398. разме́р [razmyeer] – beden
399. натура́льный [naturaalynıy] – doğal, gerçek
400. приро́да [prirooda] – doğa

 

401-410. Sözcüklerle Örnek Cümleler

401. футбо́лка [futboolka] – tişört
402. сувени́р [suviniir] – hediyelik eşya
403. велосипе́д [vilasipyeet] – bisiklet
404. мотоци́кл [matatsııkl] – motor
405. фотоаппара́т [fota.aparaat] – fotoğraf makinası
406. магнитофо́н [magnitafoon] – teyp
407. ру́чка [ruuçka] – tükenmez kalem
408. каранда́ш [karandaaş] – kurşun kalem
409. цвето́к / цветы́ [tsvitook / tsvitıı] – çiçek / çiçekler
410. ша́хматы [şaahmatı] – satranç

 

Her hafta Çarşamba günleri yeni 10 sözcük ekleniyor

 

Sayfanın Başına Dön

 

 

 

 

 

Yorumlar  

Albina
+1 #22 Albina 16-12-2016 20:09
Özgür Che, ben de boş vaktin olmasını bekliyorum :) Ocağın ortasında başlangıç seviye sözlük ve konuşma dersleri paylaşmaya başlayacağım, o arada bu listeyi de yavaş yavaş bitireriz. takibiniz için teşekkür ederim
Özgür Che
+1 #21 Özgür Che 15-12-2016 17:25
410 da kaldık, merakla bekliyoruz 1000 e tamamlayıncaya kadar :)
Albina
0 #20 Albina 29-10-2016 10:19
Emre, Başlangıç Rusça Derslerine uygun yeni bir liste hazırlıyorum. Kelimeler konulara göre gruplandırılacak ve konuşma dersleri ile birlikte verilecektir. 2 ay sonra konuşma dersleri ile beraber yeni liste yayınlanmaya başlayacak. bu listedeki kelimeler yeni listeye eklenecektir. şimdilik sadece olan kelimelerle çalışabilirsiniz.
Emre
0 #19 Emre 28-10-2016 13:41
401-410 dan sonraki sozleri nerde bula bilirim ?
Albina
0 #18 Albina 07-09-2016 18:40
teşekkür ederim! düzelttim ve bildirdiğiniz için de ayrıca çok sağ olun :roll:
ismail bektaş
+1 #17 ismail bektaş 07-09-2016 13:48
çalışmalarınızdan dolayı sizi kutluyorum..
321-330 ve 341-350 kelimeler görülmüyor.
Albina
0 #16 Albina 19-07-2016 11:51
Bunu duymak güzel. Teşekkür ederim, Cüneyt Varol. Ukraynaca konusu iyi bir fikir :) Rusça eğitim malzemeleri tamamlandığında Ukraynaca da yapmaya düşünüyorum ama yakın zamanda olması zor, çünkü bu sitede paylaşacağım daha çok şey var.
Cüneyt  Varol
+1 #15 Cüneyt Varol 18-07-2016 17:36
Albina hocam, çalışmalarınız için çok teşekkürler. İnternette birçok kaynağa çalıştım, sizin kisi en iyilerden. Ben Odessada yaşıyorum. Bu setlerinizin Ukraynacasını hazırlama şansınız olurmuydu acaba?
Mert
+1 #14 Mert 23-06-2016 16:44
Все понял спасибо
Albina
+1 #13 Albina 23-06-2016 16:32
хороший список, можете учить. я никогда не учила турецкие слова по списку. я люблю читать, поэтому очень много слов я выписывала из книг, которые читала и потом учила их. советую вам тоже найти интересную книгу, но только современного автора или читать короткие рассказы. на сайте есть раздел Okuma Parçaları. Там пока немного рассказов, но скоро будут добавляться новые. Также советую уроки Pratik Rusça Video Diyalogları. Там очень много слов и выражений, очень хорошие упражнение на запоминание слов.