YAKIN BAYRAMLAR

Праздники России
Праздники Турции
booked.net booked.net booked.net
Яндекс.Метрика

Rusça Okuma Parçası 27. Doktor Olma Kararımın Hikayesi

 

 


Gramer Konusu: 21. Ders. İsim -ile Hali

 

Sözlük

 

подготови́тельный факульте́т [padgataVİtil'nıy fakul'TYET] – hazırlık fakültesi / bölümü
предме́т [priDMYET] – ders, disiplin
меня́ть / поменя́ть [miNYAT' / pamiNYAT'] - değiştirmek
специа́льность [spitsıAL'nast'] – meslek, ihtisas
переходи́ть / перейти [pirihaDİT' / piriyTİ] - geçmek
бу́дущий врач [BUduşşiy vraç] – doktor adayı
серьёзный [sir'YOznıy] - ciddi
в о́бщем [VOpşim] – yani, kısacası
опа́здывать / опозда́ть [aPAzdıvat' / apaZDAT'] – geç kalmak
заня́тие [zaNYAtiye] - ders
медици́на [midiTSIna] – tıp, hekimlik
так что [TAKşta] – bundan dolayı, bu yüzden
наве́рное [naVYERnaye] – galiba, her halde

 

 

Как я реши́л стать врачо́м

 

staty vrachom

Я студе́нт. Учу́сь на подготови́тельном факульте́те. Че́рез год, е́сли сдам экза́мен по ру́сскому языку́, бу́ду учи́ться в университе́те. Но я не зна́ю, на како́м факульте́те.


Снача́ла я хотел учи́ться на экономи́ческом факульте́те и стать экономи́стом. Но ско́ро я понял, что матема́тика –  о́чень тру́дный предме́т. Я реши́л поменя́ть специа́льность и перешёл в другу́ю гру́ппу.


В э́той гру́ппе учи́лись бу́дущие журнали́сты. Но гру́ппа мне не понра́вилась. Там все студе́нты бы́ли о́чень серьёзные. Они́ то́лько де́лали дома́шнее зада́ние, учи́ли, чита́ли, писа́ли – в о́бщем, там бы́ло о́чень ску́чно. И преподава́тель меня́ не люби́л, потому́ что я ча́сто опа́здываю на уро́ки. Я по́нял, что не хочу быть журнали́стом и перешёл в другу́ю гру́ппу.


Э́та гру́ппа мне о́чень понра́вилась. Во-пе́рвых, мно́го де́вушек. И все краси́вые. Во-вторы́х, преподава́тель о́чень до́брый, и дома́шнее зада́ние мо́жно не де́лать. Мо́жно да́же не ходи́ть на заня́тия. Пра́вда, мне не о́чень нра́вилась специа́льность – медици́на. Я всегда́ не люби́л поликли́ники и враче́й. Но что де́лать? Гру́ппа о́чень хоро́шая. Так что бу́ду поступа́ть на медици́нский факульте́т, наве́рное. Бу́ду врачо́м.

 

Açıklama

 

Как я реши́л стать врачо́м
Doktor Olma Kararımın Hikayesi

 

Я студе́нт. Учу́сь на подготови́тельном факульте́те. Че́рез год, е́сли сдам экза́мен по ру́сскому языку́, бу́ду учи́ться в университе́те. Но я не зна́ю, на како́м факульте́те.
Ben bir üniversite öğrencisiyim. Hazırlık bölümünü okuyorum. Bir sene sonra Rusça sınavını verebilirsem, üniversite okuyacağım. Fakat, okuyacağım fakülteyi bilmiyorum.


Снача́ла я хотел учи́ться на экономи́ческом факульте́те и стать экономи́стом. Но ско́ро я понял, что матема́тика – э́то о́чень тру́дный предме́т. Я реши́л поменя́ть специа́льность и перешёл в другу́ю гру́ппу.
İlk önce ekonomi fakültesini okuyup ekonomist olacaktım. Fakat, çok zaman geçmeden anladım ki; matematik, çok zor bir disiplin. Mesleğimi değiştirme kararını verip başka bir gruba geçtim.


В э́той гру́ппе учи́лись бу́дущие журнали́сты. Но гру́ппа мне не понра́вилась. Там все студе́нты бы́ли о́чень серьёзные. Они́ то́лько де́лали дома́шнее зада́ние, учи́ли, чита́ли, писа́ли – в о́бщем, там бы́ло о́чень ску́чно.
Bu grupta gazeteci adayları okuyordu. Ancak, grup hoşuma gitmedi. Oradaki bütün öğrenciler çok ciddiydiler. Onlar sadece ev ödevlerini yapar, ders çalışır, okur, yazarlardı. Kısacası, orası çok sıkıcıydı.

 

И преподава́тель меня́ не люби́л, потому́ что я ча́сто опа́здываю на уро́ки. Я понял, что не хочу быть журнали́стом и перешёл в другу́ю гру́ппу.
Öğretmeni de beni derslere sık sık geç kaldığım için sevmiyordu. Gazeteci olmak istemediğimi anladım ve başka bir gruba geçtim.


Э́та гру́ппа мне о́чень понра́вилась. Во-пе́рвых, мно́го де́вушек. И все краси́вые. Во-вторы́х, преподава́тель о́чень до́брый, и дома́шнее зада́ние мо́жно не де́лать. Мо́жно да́же не ходи́ть на заня́тия.
Bu grup çok hoşuma gitti. Birincisi, çok kız var. Hepsi de güzel. İkincisi, öğretmeni çok hoş görülü biri ve ev ödevlerimizin yapma zorunluluğu yoktur. Hatta derslere bile gitmeyebiliriz.


Пра́вда, мне не о́чень нра́вилась специа́льность – медици́на. Я всегда́ не люби́л поликли́ники и враче́й. Но что де́лать? Гру́ппа о́чень хоро́шая. Так что бу́ду поступа́ть на медици́нский факульте́т, наве́рное. Бу́ду врачо́м.
Gerçi, mesleğini pek sevmedim, hekimliktir. Hiçbir zaman poliklinik ve doktorları sevmemiştim. Ama ne yapalım? Grup, çok iyi bir gruptur. Bu yüzden, her halde, tıp fakültesine yazılacağım. Doktor olacağım.

 

 


 

Okuma Parçası Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

1. Yeni sözcükleri inceleyiniz ve öğreniniz
2. Hikayeyi yavaş okuyunuz ve anlamaya çalışınız.
4. Hikayenin çevirisine bakınız ve kendi çevirinizle kıyaslayınız
5. Hikayeyi metne bakmadan dinleyiniz
6. Alıştırma yapınız

 

Alıştırma

 

1. Sorulara cevap veriniz / Ответьте на вопосы

 

1) Где он учится?

2) Кем он хотел стать сначала?

3) Почему он перешёл в другую группу?

4) Кем он решил стать потом?

5) Почему он не захотел стать журналистом?

6) Кем он будет?

7) Почему он решил стать врачом?

8) Как вы думаете, это серьёзный студент? Он будет хорошим врачом?

 

2. Cümleleri tamamlayınız / Закончите фразы

 

1) Сначала я хотел стать _________.

2) Скоро я понял, что не хочу быть _________.

3) Я, наверное, буду _________.

 

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz  

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

Albina
0 #2 Albina 21-01-2018 10:11
ıvan (thanks)
ıvan
+1 #1 ıvan 20-01-2018 11:18
(alkis)

Sitenin haftalık haber bülteni, kısa Rusça dersleri ve önemli olayların e-mail bildirileri almak istiyorsanız abone olunuz.