RUSYA'DAN

Hava Durumu

 

 

 

Rusya Haberleri

 

 

 

Rusya'nın Yakın Tarih Bayramları

 

Праздники России

Rusya'nın Resmi Tatil Günleri için Tıklayınız

  

Site İçi Arama  

 

 

Яндекс.Метрика

Başlangıç Seviye Sözlüğü

 

İstediğiniz söcüğü Ctrl+F tuş kombinasyonu yardımı ile kolay bulabilirsiniz

 

dictionary1

 

Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

 

ivona

 

1-10. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

1. авто́бус [afTObus] – otobüs
2. ба́бушка [BAbuşka] – nine, anneanne, büyük anne
3. ваш [vaş] - sizin
4. газе́та [gaZYEta] - gazete
5. дава́ть (НСВ) / дать (СВ) [daVAT' / dat'] – vermek (süreç) / vermek (sonuç)
6. его́ / её [yıVO / yiYO] – onun (eril / dişil)
7. ждать / подожда́ть [jdat' / padaJDAT'] – beklemek (süreç) / beklemek (sonuç)
8. иде́я [iDYEya] - fikir
9. а [a] - ise
10. в [v] – içinde, da/de

 

 

11-20. Sözcüklerle Örnek Cümleler

11. за грани́цей [zagraNİtsey] – yurt dışı
12. кабине́т [kabiNYET] – çalışma odası
13. ла́дно [LAdna] - tamam
14. магази́н [magaZİN] – market, dükkan, mağaza
15. чай [çay] - çay
16. да [da] - evet
17. за [za] – 1.için; 2.arkasında
18. и [i] - ve
19. к [k] - -e doğru
20. как [kak] – nasıl

 

 

21-30. Sözcüklerle Örnek Cümleler

21. извиня́ть (НСВ) / извини́ть (СВ) [izvinNYAT' / izviNİT'] – affetmek
22. кафе́ [kaFE] – kafe
23. меша́ть (НСВ)/ помеша́ть (СВ) [mişŞAT'/ pamiŞAT'] – engellemek, rahatsız etmek
24. рабо́та [raBOta] – iş
25. де́лать (НСВ) / сде́лать (СВ) [DYElat' / ZDYElat'] - yapmak
26. я [ya] - ben
27. мой / моя́ / моё́ / мои́ [moy / maYA / maYO / maİ] – benim
28. меня́ [minyaa]:

28.1 меня́ [miNYA]- beni
28.2 у меня́ [umiNYA]- bende, benim ... var

29. мне [mnye]:

29.1 мне [mnye]- bana
29.2 ко мне [kaMNYE]– bana doğru
29. 3. обо мне [abaMNYE] – benim hakkımda
29.4 на мне [naMNYE]- üzerimde

30. мной [mnoy]:

30.1 мной [mnoy]- benimle
30.2 со мной [saMNOY]– benimle beraber

 

 

31-40. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

31. писа́ть (НСВ) / написа́ть (СВ) [piSAT' / napiSAT'] – yazmak / yazmayı bitirmek
32. писа́тель [piSAtil'] – yazar
33. чита́ть (НСВ) / прочита́ть (СВ) [çiTAT' / praçiTAT'] – okumak / okumayı bitirmek
34. чита́тель [çiTAtil'] – okur (ad)
35. кни́га [KNİga] - kitap
36. ты [tı] - sen
37. твой / твоя́ / твоё / твои́ [tvoy / tvaYA / tvaYO / tvaİ] – senin
38. тебя́ [tibyaa]:

38.1 тебя́ [tiBYA]- seni
38.2 у тебя́ [utiBYA]- sende, senin ... var

39. тебе́ [tibyee]:

39.1 тебе́ [tiBYE]- sana
39.2 к тебе́ [ktiBYE]– sana doğru
39. 3. о тебе́ [atiBYE] – senin hakkımda
39.4 на тебе́ [natiBYE]- üzerinde

40. тобо́й [tabooy]:

40.1 тобо́й [taBOY]- seninle
40.2 с тобо́й [staBOY]– seninle beraber

 

 

41-50. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

41. смотре́ть (НСВ) / посмотре́ть (СВ) [smaTRYET' / pasmaTRYET'] – bakmak
42. жизнь [jızn'] – hayat, yaşam
43. журна́л [jurNAL] – dergi
44. банк [bank] – banka
45. ба́нка [BANka] - kavonoz
46. вы [vı] - siz
47. ваш / ва́ша / ва́ше / ва́ши [vaş / VAşa / VAşe / VAşı] – sizin
48. вас [vas]:

48.1 вас [vas]- sizi
48.2 у вас [uVAS]- sizde, sizin ... var

49. вам [vam]:

49.1 вам [vam]- size
49.2 к вам [kvam]– size doğru
49. 3. о вас [vas] – hakkınızda
49.4 на вас [naVAS]- üzerinizde

50. ва́ми [vaami]:

50.1 ва́ми [Vami]- sizinle
50.2 с ва́ми [SVAmi]– sizinle beraber/birlikte

 

 

51-60. Sözcüklerle Örnek Cümleler (buradan itibaren sözcükler, Rusça eğitiminde öğrenme sırasına göre verilmiştir) 

51. ма́ма [MAma] - anne
52. па́па [PApa] - baba
53. фо́то / фотогра́фия [FOta / fataGRAfiya] - fotoğraf
54. ла́мпа [LAMpa] - lamba
55. там / тут [tam / tut] – orada / burada

56. он [on]– o (eril)

57. его́ [yıvoo]

57.1 его́ [yıVO] – onun
57.2 его́ [yıVO] – onu
57.3 у него́ [uniVO] – onda, onun var

58. ему́ [yıMU]

58.1 ему́ [yıMU] – ona
58.2 к нему́ [kniMU]– ona doğru

59. нём [nöm]

59.1 о нём [aNÖM] – onun hakkında
59.2 на нём [naNÖM]- onun üzerinizde

60. им [im]

60.1 им [im]- onunla (ilgili bir şey yapmak)
60.2 с ним [snim] – onunla (beraber olmak)

 

 

61-70. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

61. ру́сский [RUskiy] - Rus (sıfat)
62. слу́шать (НСВ) / послу́шать (СВ) [SLUşat' / paSLUşat'] - dinlemek
63. повторя́ть (НСВ) / повтори́ть (СВ) [paftaRYAT' / paftaRİT'] - tekrarlamak, tekrar etmek
64. уро́к [uROK] - ders
65. алфави́т [alfaVİT] - alfabe

66. она́ [aNA]- o (dişil)

67. её [yıYO]

67.1 её [yıYO] - onun
67.2 её́ [yıYO] - onu
67.3 у неё [uniYO] – onda, onun var

68. ей [yey]

68.1 ей [yey] - ona
68.2 к ней́ [knyey]– ona doğru, onun yanına

69. ней [ney]

69.1 о ней [aNEY] - onun hakkında
69.2 на ней [naNYEY] - onun üzerinizde

70. е́ю [yeeyu]

70.1 е́ю [YEyu] - onunla (ilgili bir şey yapmak)
70.2 с ней [snyey] - onunla (beraber olmak)

 

 

71-80. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

71. бу́ква [BUkva] – harf
72. звук [zvuk] – ses
73. гла́сный [GLASnıy] – ünlü, sesli
74. согла́сный [saGLASnıy] – ünsüz, sessiz
75. петь [pyet'] – şarkı söylemek

76. мы [mı] - biz
77. наш / на́ша / на́ше / на́ши [naş / NAşa / NAşe / NAşı] – bizim
78. нас [nas]:

78.1 нас [nas]- bizi
78.2 у нас [uNAS]- bizde, bizin ... var

78.3. о нас [aNAS] – hakkımızda

78.4 на нас [naNAS]- üzerimizde

79. нам [nam]:

79.1 нам [nam]- bize
79.2 к нам [knam]– bize doğru, yanımıza

80. на́ми [NAmi]:

80.1 на́ми [NAmi]- bizimle
80.2 с на́ми [SNAmi]– bizimle beraber/birlikte

 

 

81-90. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

81. хо́лод - хо́лодно [HOlat - HOladna] – soğukluk – soğuk (belirteç)
82. пло́хо [PLOha] – kötü (belirteç)
83. когда́ [kaGDA] – ne zaman
84. дом-до́ма-домо́й [dom-DOma-daMOY] – ev-evde-eve
85. ко́мната [KOMnata] – oda
86. окно́ [aKNO] - pencere
87. кот [kot] – erkek kedi
88. молоко́ [malaKO] - süt
89. оно́ [aNO] – o (nötr), bu zamirin hal çekimi 'он' zamiri ile aynı
90. они́ [aNİ] - onlar

они́ zamirinin hal çekimi:
90.1 их [ih] - onların
90.2 им [im] - onlara
90.3 к ним [knim] - onlara doğru, onların yanına
90.4 их [ih] - onları
90.5 ими [İmi] - onlarla (ilgili bir şey yapmak)
90.6 с ни́ми [SNİmi] - onlarla (beraber olmak)
90.7 о них [aNİH] - onlar hakkında
90.8 на них [naNİH] - onlar üzerinde  

 

 

91-100. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

91. вода́ [vaDA] – su
92. ка́рта [KARta] – harita
93. ры́ба [RIba] – balık
94. торт [tort] – pasta
95. пого́да [paGOda] – hava (durumu)
96. у́тро - у́тром [Utra] – sabah - sabahleyin
97. парк [park] – park
98. го́род [GOrat] - şehir
99. клуб [klup] – kulüp
100. стол [stol] - masa

 

 

101-110. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

101. брат [brat] – erkek kardeş / ağabey
102. друг [druk] – arkadaş (eril)
103. подру́га [paDRUga] – kız arkadaş (hem arkadaş hem sevgili anlamında kullanılır)
104. стул [stul] – sandalye
105. заво́д [zaVOT] – kendi enerjisini üreten fabrika
106. гру́ппа [GRUPpa] – grup, sınıf
107. сын [sın] – oğul
108. соба́ка [saBAka] - köpek
109. расска́з [raSKAS] – hikaye
110. су́мка [SUMka] - çanta

 

 

111-120. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

111. мо́ре[MOrye] – deniz
112. мужчи́на [muŞŞİna] – adam (erkek)
113. музе́й [muZYEY] – müze
114. семья́ [sim'YA] – aile
115. ночь [noç] – gece
116. со́лнце [SONtse] – güneş
117. рестора́н [ristaRAN] – restoran
118. дире́ктор [diRYEktar] - müdür
119. стол [stol] – masa
120. письмо́ [pis'MO] - mektup 

 

 

121-130. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

121. маши́на[maŞIna] – araba
122. компью́тер [kamp'YUtır] – bilgisayar
123. стюарде́сса [stüarDEsa] – hostes
124. актёр / актри́са [aKTÖR / aKTRİsa] – oyuncu erkek / bayan
125. ду́мать (НСВ) / поду́мать (СВ) [DUmat' / paDUmat'] – düşünmek (bitmemiş / bitmiş hali)
126. пра́вда / непра́вда [PRAvda / niPRAvda] – doğru / yalan, doğru değil
127. знать / узна́ть [znat' / uZNAT'] – bilmek / öğrenmek
128. мно́го [MNOga] – çok (miktar için söylenir)
129. рабо́тать [raBOtat'] – çalışmak
130. за́втра [ZAftra] - yarın

 

 

131-140. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

131. говори́ть (НСВ) / поговори́ть (СВ) [gavaRİT' / pagavaRİT'] – söylemek, konuşmak
132. обе́дать (НСВ) / пообе́дать (СВ) [aBYEdat' / paaBYEdat'] – öğle yemeğini yemek

132.1 обе́д [abyeet] – öğle yemeği

133. курит́ь (НСВ) / покури́ть (СВ) [kuRİT' / pakuRİT'] – sigara içmek
134. сигаре́та [sigaRYEta] – sigara
135. игра́ть (НСВ) / поигра́ть (СВ) / сыгра́ть (СВ) [iGRAT' / paiGRAT' / sıGRAT'] – oyun oynamak, müzik aletini

       çalmak

135.1 игра́ [iGRA] – oyun, çalma

136. за́втракать (НСВ) / поза́втракать (СВ) [ZAftrakat' / paZAftrakat'] – kahvaltı etmek

136.1 за́втрак [ZAftrak] - kahvaltı

137. у́жинать (НСВ) / поу́жинать (СВ) [Ujınat' / paUjınat'] – akşam yemeğini yemek

137.1 у́жин [Ujın] – akşam yemeği

138. уже́ [uJE] – artık, bile
139. спра́шивать (НСВ) / спроси́ть (СВ) [SPRAşıvat' / sporSİT'] – sormak
140. отвеча́ть (НСВ) / отве́тить (СВ) [atviÇAT' / aTVYEtit'] – cevap vermek

140.1 отве́т [aTVYET] - cevap

 

 

141-150. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

141. отдыха́ть / отдохну́ть [addıHAT' / addaHNUT'] – dinlenmek, tatil yapmak, istirahat yapmak

141.1 о́тдых [Oddıh] – dinlenme, tatil, istirahat

142. понима́ть / поня́ть [paniMAT' / paNYAT'] – anlamak
143. студе́нт / студе́нтка [stuDYENT / stuDYENtka] – üniversite öğrencisi erkek / kız
144. учени́к / учени́ца [uçiNİK / uçiNİtsa] – öğrenci erkek / kız
145. проси́ть (НСВ) / попроси́ть (СВ) [praSİT' / papraSİT'] – rica etmek
146. проси́ть / попроси́ть проще́ния [praSİT' / papraSİT' praŞŞYEniya] – özür dilemek
147. учи́тель / учи́тельница [uÇİtil' / uÇİtil'nitsa] – öğretmen erkek / bayan
148. изуча́ть / изучи́ть [izuÇAT' / izuÇİT'] – öğrenmek, okumak
149. сад [sat] – bahçe
150. гуля́ть / погуля́ть [guLYAT' / paguLYAT'] – dolaşmak

 

 

151-160. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

151. телеви́зор [tiliviizar] – televizyon
152. по́мнить (НСВ) / вспо́мнить (СВ) [POMnit' / FSPOMnit'] – hatırlamak
153. спеши́ть (НСВ) / поспеши́ть (СВ) [spiŞIT' / paspiŞIT'] – acele etmek
154. кино – [kiNO] – sinema, film
155. футбо́л [futBOL] – futbol, maç
156. футболи́ст [futbaLİST] – futbolcu
157. стадио́н [stadiON] – stadyum
158. футбо́льный мяч [futBOL'nıy myaç] – futbol topu
159. футбо́льная кома́нда [futBOL'naya kaMANda] – futbol takımı
160. люби́мый [lyuBİmıy] – en sevdiğim

 

 

161-170. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

161. экономи́ст [ekanaMİST] – ekonomist
162. му́зыка [MUzıka] – müzik
163. музыка́нт [muzıKANT] – müzisyen
164. звать / позвать [zvat' / paZVAT'] – çağırmak
165. адвока́т [advaKAT] – avukat
166. журнали́ст [jurnaLİST] – gazeteci
167. о́чень [Oçiny] – çok
168. прия́тный [priYAtnıy] – hoş, cana yakın, tatlı, sevimli
169. прия́тно [priYAtna] – hoştur, memnun / sevimli olma durumu
170. челове́к [çilaVYEK] - insan

 

 

171-180. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

171. вме́сте [VMYEstye] – beraber
172. сейча́с [siÇAS] – şimdi
173. сего́дня [siVOdnya] – bugün
174. спаси́бо [spaSİba] – teşekkürler, teşekkür ederim
175. вот [vot] – işte
176. здра́вствуй / здра́вствуйте [ZDRAstvuy / ZDRAstvuytye] – merhaba (sen / siz)
177. до свида́ния [dasviDAn'ya] – hoşça kal
178. коне́чно [kaNYEşna] – tabii ki
179. здесь [zdyes'] – burada
180. у́лица [Ulitsa] - sokak 

 

 

181-190. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

181. бе́рег [BYErik] – kıyı
182. лес [lyes] – orman
183. река́ [riKA] – nehir
184. о́стров [Ostraf] – ada
185. де́рево [DYEriva] – ağaç
186. лист [list] – yaprak, kağıt yaprağı / sayfası
187. вре́мя [VRYEmya] – zaman
188. ле́то [LYEta] – yaz
189. зима́ [ziMA] – kış
190. год [got] – yıl, sene

 

 

191-200. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

191. чёрт [çort] – şeytan
192. по́езд [POyıst] – tren
193. ве́чер [VYEçir] – akşam
194. по́вар [POvar] – aşçı
195. до́ктор [DOktar] – doktor
196. муж [muş] – koca
197. жена́ [jıNA] – karı
198. ма́ть [mat'] – anne
199. оте́ц [aTYETS] – baba
200. ребёнок [riBÖnak] - çocuk

 

 

201-210. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

201. и́мя [İmya] –isim
202. фами́лия [faMİliya] – soyadı
203. о́тчество [Oçistva] – baba adı
204. день [dyen'] – gün, öğlen
205. су́тки [SUtki] – tam gün, 24 saat
206. неде́ля [niDYElya] – hafta
207. ме́сяц [MYEsyats] – ay
208. год [got] – sene, yıl
209. о́сень [Osin'] – sonbahar
210. весна́ [viSNA] - ilkbahar

 

 

211-220. Sözcüklerle Örnek Cümleler

 211. слова́рь [slaVAR'] – sözlük

212. теа́тр [tiATR] – tiyatro
213. кио́ск [kiOSK] – büfe
214. такси́ст [taKSİST] – taksici
215. спортсме́н / спортсме́нка [sparTSMYEN / sparTSMYENka] – erkek / kadın sporcu
216. гид [git] – rehber
217. капита́н [kapitTAN] – kaptan
218. же́нщина [JENşşina] – kadın
219. поли́тик [paLİtik] – siyasetçi
220. инжене́р [injıNYER] - mühendis

 

 

221-230. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

221. очки́ [aÇKİ] – gözlük
222. брю́ки [BRÜki] – pantolon
223. джинсы [DJINsı] – kot pantolon
224. но́жницы [NOjnitsı] – makas
225. часы́ [çaSI] – saat
226. вы́боры [VIbarı] – seçim (siyaset alanında)
227. кани́кулы [kaNİkulı] – okul tatili
228. де́ньги [DYEN'gi] – para
229. фина́нсы [fiNANsı] – maliye, para
230. воро́та [vaROta] – 1. avlu kapısı, 2.kale (futbol terimi)

 

 

231-240. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

231. солда́т [salDAT] – asker
232. бизнесме́н [biznıSMEN] – iş adamı
233. текст [tyekst] – metin
234. роди́тели [raDİitili] – ebeveynler, veliler, ana baba
235. сестра́ [siSTRA] – kız kardeş
236. дочь / до́чка [doç / DOçka] – kız çocuk
237. дед / де́душка [dyet, DYEduşka] – dede, büyük baba
238. портре́т [parTRYET] – portre
239. внук / вну́чка [vnuk / VNUçka] – torun / kız torun
240. телефо́н [tiliFON] - telefon 

 

 

241-250. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

241. ро́за [ROza] – gül
242. пото́м [paTOM] – sonra
243. проспе́кт [praSPYEKT] – ana cadde
244. сосе́д [saSYET] – komşu
245. профе́ссор [praFYEsar] – profesör
246. копе́йка [kaPYEYka] – kuruş, Rus demir parasının adı
247. колле́га [kaLYEga] – 1.iş arkadaşı, 2.meslektaş
248. пробле́ма [praBLYEma] – sorun
249. докуме́нт [dakuMYENT] – evrak, belge
250. вино́ [viNO] - şarap

 

 

251-260. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

251. бюро́ [büRO] – büro
252. назва́ние [naZVAniye] – bir objenin adı (и́мя – bir insanın adı, кли́чка – bir hayvanın adı veya lakap)
253. буты́лка [buTILka] – şişe
254. гита́ра / гитари́ст [giTAra / gitaRİST] – gitar / gitarist
255. пиани́но / пиани́ст [piaNİno / piaNİST] – piyano / piyanist
256. скри́пка / скрипа́ч [SKRİpka / skriPAÇ] – keman / kemancı
257. конце́рт [kanTSERT] – konser, resital
258. ме́сто [MYEsta] – yer, mekan, araçlarda koltuk, bagajlarda parça
259. класс [klas] – sınıf
260. шко́льник [ŞKOL'nik] – ana ve orta okul öğrencisi

 

 

261-270. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

261. вопро́с [vaPROS] – soru, konu
262. биле́т [biLYET] – bilet
263. приве́т [priVYET] – selam
264. пока́ [paKA] – bye
265. страна́ [straNA] – ülke
266. ро́дина / Ро́дина [ROdina] – memleket / Vatan
267. дере́вня [diRYEvnya] – köy
268. столи́ца [staLİtsa] – başkent
269. флаг [flak] – bayrak
270. гимн [gimn] – marş 

 

 

271-280. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

271. ку́ртка [KURtka] – kaban, mont
272. чемода́н [çimaDAN] – valiz
273. пло́щадь [PLOşşyat'] – meydan
274. а́рмия [ARmiya] – ordu, askerlik
274.1 служи́ть в а́рмии [sluJIT' vARmiyi] – askerlik yapmak
275. ключ [klüç] – anahtar
276. дверь [dvyer'] – kapı
277. шкаф [şkaf] – dolap
278. мост [most] – köprü
279. порт [port] – liman
280. у́гол [Ugal] – köşe

 

 

281-290. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

281. аэропо́рт [aeraPORT] – havalimanı
282. жить / прожи́ть [jıt' / praJIT'] – yaşamak, oturmak
283. быва́ть / быть [bıVAT' / bıt'] – olmak
284. вчера́ [fçiRA] – dün
285. ра́ньше [RAN'şe] – eskiden, önce
286. больни́ца [bal'Nİtsa] – hastane
287. жа́рко [JARka] – sıcak
288. снег [snyek] – kar
289. дождь [doşt'] – yağmur
290. тепло́ [tiPLO] – ılık

 

 

291-300. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

291. путеше́ствие [putiŞEstviye] – seyahat, yolculuk
292. брать / взять [brat' / vzyat' ] – almak
293. экску́рсия [ikSKURrsiya] – gezi, tur
294. юг [yuk] – güney
295. восто́к [vaSTOK] – doğu
296. за́пад [ZApat] – batı
297. се́вер [SYEvyer] – kuzey
298. спать [spat'] – uyumak
299. встава́ть / встать [ fstaVAT' / fstat'] – kalkmak
300. ложи́ться / лечь [laJItsa / lyeç] – yatmak

 

 

301-310. Sözcüklerle Örnek Cümleler 

301. купа́ться / покупа́ться [kuPAtsa / pakuPAtsa] – yıkanmak
302. принима́ть душ / ва́нну [prinimAT' / priNYAT' duş / VANnu] – duş almak / banyo yapmak
303. принима́ть табле́тки [пprinimAT' / priNYAT' taBLYEtki] – ilaç almak/kullanmak
304. принима́ть госте́й [prinimAT' / priNYAT' gaSTEY] – misafirleri ağırlamak
305. продава́ть / прода́ть что? кому? [pradaVAT' / praDAT'] – neyi, kime satmak
306. снача́ла [snaÇAla] – önce
307. по́лдень [POLdin'] – öğleyin, öğle vakti

307.1 по́сле полу́дня [POsli paLUdnya] – öğleden sonra

308. по́лночь [POLnaç] – gece yarısı
309. никогда́ [NİKAgda] – hiçbir zaman, asla
310. иногда́ [inaGDA] – bazen, ara sıra

 

311-320. Sözcüklerle Örnek Cümleler

311. бухга́лтер [buGAltir] – muhasebeci
312. сно́ва [SNOva] – yine
313. обы́чно [aBIçna] – genellikle
314. пе́рвый [PYERvıy] – birinci
315. после́дний [paSLYEdniy] – son
316. молодо́й [malaDOY] – genç
317. ста́рый [STArıy] – 1.yaşlı, 2.eski
318. дорого́й [daraGOY] – pahalı
319. дешёвый [diŞOvıy] – ucuz
320. ры́нок [RInak] – pazar

 

321-330. Sözcüklerle Örnek Cümleler

321. но́вый [NOvıy] – yeni
322. но́вости [NOvasti] – haber
323. о́зеро [Ozira] – göl
324. большо́й [bal'ŞOY] – büyük
325. час [ças] – saat (zaman birimi)
326. мину́та [miNUta] – dakika
327. бога́тый [baGAtıy] – zengin
328. бе́дный [BYEdnıy] – fakir
329. горя́чий [gaRYAçiy] – sıcak
330. холо́дный [haLOdnıy ] - soğuk

 

331-340. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Sıfatlar (ön adlar)

331. лёгкий [LÖhkiy] – hafif, kolay
332. тру́дный [тру́дный - truudnıy] – zor
333. интере́сный [intiRYEsnıy] – ilginç
334. ску́чный [SKUşnıy] – sıkıcı
335. све́тлый [SVYEtlıy] – açık renk, aydınlık
336. тёмный [TÖMnıy] – koyu renk
337. дли́нный [DLİNnıy] – uzun
338. коро́ткий [kaROtkiy] – kısa
339. хоро́ший [haROşıy] – iyi
340. плохо́й [plaHOY] - kötü

 

341-350. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar) 

341. бы́стро [BIstra] – hızlı
342. ме́дленно [MYEdlinna] – yavaş
343. хорошо́ [haraŞO] – iyi bir şekilde
344. гро́мко [GROMka] – yüksek sesle
345. ти́хо [Tİha] – sessiz bir şekilde, alçak sesle
346. интере́сно [intiRYEsna] – ilginç, acaba
347. ску́чно [SKUşna] – sıkıcı
348. краси́во [kraSİva] – güzel
349. некраси́во [nikraSİva] – hoş olmayan bir şekilde, güzel değil, çirkin

_____

350. те́ма [TYEma] - konu

 

351-360. Sözcüklerle Örnek Cümleler

Belirteçler (zarflar)
351. ра́но [RAna] – erken
352. по́здно [POzna] – geç
353. ча́сто [ÇAsta] – sık sık
354. ре́дко [RYEtka] – nadiren
355. мало [MAla] – az
356. пра́вильно [PRAvil'na] – doğru
357. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel! fevkalade! mükemmel!
358. ужа́сно [uJASna] – korkunç, müthiş (‘aşırı’ anlamında)
___________
359. центр [tsentr] – merkez
360. центра́льный [tsınTRAL'nıy] - merkezi

 

361-370. Sözcüklerle Örnek Cümleler

361. во́лосы / во́лос [Volası / VOlas] – saçlar / saç teli
362. глаза́ / глаз [glaZA / glas] – gözler / göz
363. лицо́ [liTSO] – yüz
364. фигу́ра [fiGUra] – endam, boy pos (estetik anlamda vücut)
365. пла́тье [PLAT'ye] – bayan elbisesi
366. руба́шка [ruBAşka] – gömlek
367. же́нский [JENskiy] – kadın (sıfat)
368. мужско́й [muşSKOY] – erkek (sıfat)
369. ту́фли / ту́фля [TUfli / tuFLYA] – mevsim ayakkabısı (ayakkabıları) / ayakkabının teki
370. сапоги́ / сапо́г [sapaGİ / saPOK] – çizme(ler) / çizmenin teki

 

371-380. Sözcüklerle Örnek Cümleler

371. цвет / цвета́ [tsvyet / tsviTA] – renk renkler
372. бе́лый [BYElıy] – beyaz
373. чёрный [ÇÖRnıy] – siyah
374. кра́сный [KRASnıy] – kırmızı
375. жёлтый [JOLtıy] – sarı
376. зелёный [ziLÖnıy] – yeşil
377. голубо́й [galuBOY] – mavi
378. ро́зовый [ROzavıy] – pembe
379. ора́нжевый [aRANjıvıy] – turuncu
380. си́ний [Sİniy] – lacivert

 

381-390. Sözcüklerle Örnek Cümleler

381. боти́нок / боти́нки [baTİnak / baTİNki] – bot / botlar
382. шу́ба [ŞUba] – kürk
383. ша́пка ŞApka] – bere
384. шарф [şarf] – kaşkol, atkı, eşarp
385. медици́на [midiTSIna] – tıp
386. язы́к [yaZIK] – dil
387. иска́ть [iSKAT'] – aramak
388. хоте́ть [haTYET'] – istemek
389. есть / пое́сть / съесть [yest' / paYEST' / sıYEST'] – yemek (yemek) / karın doyurmak / yiyip bitirmek
390. пить / попи́ть / вы́пить [pit' / paPTİ' / VIpit'] – içmek / bir şeyin bir miktarını içmek / içip bitirmek

 

391-400. Sözcüklerle Örnek Cümleler

391. покупа́ть / купи́ть [pakuPAT' / kuPİT'] – satın almak
392. оде́жда [aDYEjda] – giysi, kıyafet
393. проду́кты [praDUktı] – yiyecekler, besin
394. сто́ить [STOit'] –fiyatı olmak
395. оши́бка [aŞIPka] – hata
396. отли́чный [aTLİçnıy] – harika (ön ad)
397. мо́дный [MODnıy] – moda (ön ad)
398. разме́р [razMYER] – beden
399. натура́льный [natuRAL'nıy] – doğal, gerçek
400. приро́да [priROda] – doğa

 

401-410. Sözcüklerle Örnek Cümleler

401. футбо́лка [futBOLka] – tişört
402. сувени́р [suviNİR] – hediyelik eşya
403. велосипе́д [vilasiPYET] – bisiklet
404. мотоци́кл [mataTSIKL] – motor
405. фотоаппара́т [fotaapaRAT] – fotoğraf makinası
406. магнитофо́н [magnitaFON] – teyp
407. ру́чка [RUçka] – tükenmez kalem
408. каранда́ш [karanDAŞ] – kurşun kalem
409. цвето́к / цветы́ [tsviTOK / tsviTI] – çiçek / çiçekler
410. ша́хматы [ŞAhmatı] – satranç

  

411. знако́миться / познако́миться [znaKOmitsa / paznaKOmitsa] с кем? – kiminle tanışmak
412. родны́е [raDNIye] - akrabalar
413. приезжа́ть / прие́хать [priyiJJAT' / priYEhat'] – araçla gelmek
414. давно́ [daVNO] – uzun zaman önce
415. нра́виться / понра́виться [NRAvitsa / paNRAvitsa] кому́? – kimin hoşuna gitmek, sevmek
416. за́мужем [ZAmujem] – evli (kadın için)
417. жена́т [jıNAT] – evli (erkek için)
418. преподава́тель [pripadaVAtil'] - öğretmen
419. преподава́ть / препода́ть [pripadaVAT' / pripaDAT'] кому́? что? – kime ne ders vermek
420. учи́ть / научи́ть [uÇİT' / nauÇİT'] кого́? что? – kime ne öğretmek
421. оди́н / одна́ /одни́ [aDİN / aDNA / aDNİ] – tek başına
422. помога́ть / помо́чь [pamaGAT' / paMOÇ] кому́? – kime yardım etmek
423. по́мощь [POmaşş'] - yardım
424. помо́щник [paMOşnik] - yardımcı
425. прекра́сно [priKRAsna] – çok güzel
426. отли́чно [aTLİçna] - mükemmel
427. норма́льно [narMAL'na] – normal, orta şekerli
428. ничего́ [niçiVO] – 1.fena değil, 2. hiç
429. е́сли [YEsli] - eğer
430. пото́м [paTOM] - sonra
431. рад [rat] - mutlu
432. приглаша́ть / пригласи́ть [priglaŞAT' / priglaSİT'] кого́? – kimi davet etmek?
433. называ́ть / назва́ть [nazıVAT' / naZVTA'] кого́? – kime hitap etmek?
434. разреша́ть / разреши́ть [razriŞAT' / razriŞIT'] кому́? – kime izin vermek?
435. ва́жный [VAjnıy] - önemli
436. профе́ссия [praFYEsiya] - meslek
437. учёный [uÇÖnıy] – bilim adamı
438. бесе́да [biSYEda] - sohbet
439. продолжа́ть / продо́лжить [pradalJAT' / praDOLjıt'] что? – neye devam etmek
440. сле́дующий [SLYEduyuşşiy] – bir sonraki
441. расска́зывать / рассказа́ть [raSKAzıvat' / raskaZAT'] о чём? – neyi anlatmak?
442. ли [li] – mı soru takısı
 

 

443-451. Sözcüklerle Okuma Video Dersi

443. па́спорт [PAspart] - pasaport
444. ко́фе [KOfye] - kahve
445. сэ́ндвич [SENdviç] - sandviç
446. сло́во [SLOva] - kelime, sözcük
447. слы́шать / услы́шать кого́? что? [SLIşat' / uSLIşat'] - kimi, neyi duymak
448. конститу́ция [kanstiTUtsiya] - Anayasa 
449. револю́ция [rivaLYUtsiya] - devrim
450. демокра́тия [dimaKRAtiya] - demokrasi
451. конфли́кт [kanFLİKT] - anlaşmazlık, çatışma, ihtilaf

 

452-491. Sözcüklerle Konuşma Video Dersi

452. настрое́ние [nastraYEniye] – ruh hali, moral, iç keyfi
453. на про́шлом уро́ке [naPROşlam uRokye] – geçen derste
454. тогда́ [taGDA] – o zaman
455. возмо́жно [vaZMOjna] – mümkün, belki, olabilir
456. лу́чше всего́ [LUçşe fsiVO] – en iyisi
457. до́брого вре́мени су́ток [DObrava VRYEmini SUtak] – iyi zamanlar (günün her saat dilimi için Rusça yaygın bir selamlaşma şekli)
458. уда́чный [uDAçnıy] – başarılı, çok uygun
459. приве́тствие [priVYEtstviye] - selamlaşma
460. уда́чное приве́тствие [uDAçnaye priVYEtstviye] – çok başarılı bir selamlaşma
461. приходи́ть / прийти́ [prihaDİT’ / priyTİ] - gelmek
462. здоро́ваться / поздоро́ваться с кем? [zdaROvatsa / pazdaROvatsa] – kiminle merhabalaşmak, selamlaşmak
463. представля́ться / предста́виться кому́? [pridstaVLYAtsa / priDSTAvitsa] – kime kendini tanıtmak
464. расска́зывать / рассказа́ть кому́? о ком? о чём? [raSKAzıvat’ / raskaZAT’] – kime, neyi anlatmak
465. молча́ть / замолча́ть [malÇAT’ / zamalÇAT’] - susmak
466. наве́рное [naVYERnaye] - galiba
467. стесня́ться / застесня́ться кого́? чего́? [stiSNYAtsa / zastiSNYAtsa] – çekinmek, utanmak
468. похо́ж (-а,-е,-и) на кого́ [paHOJ nakaVO] – kime benziyor
469. замеча́тельно [zamiÇAtil’na] – harika
470. сме́лый [SMYElıy] - cesur
471. у́мный [UMnıy] - akıllı
472. ра́зве [RAzvye] - yoksa
473. перебива́ть / переби́ть кого́? [piribiVAT’ / piriBİT’] – kimin sözünü kesmek
474. ско́ро [SKOra] – pek yakında (zaman olarak)
475. де́тский сад [DYEtskiy sat] – anaokulu
476. це́лый день [TSElıy dyen’] – bütün gün
477. маши́нка [maŞINka] – oyuncak araba
478. ку́кла [KUkla] – oyuncak bebek
479. рисова́ть / нарисова́ть кого́? что? [rİsaVAT’ / narisaVAT’] – resim yapmak
480. мечта́ть / помечта́ть о ком? о чём? [miÇTAT’ / PAMİçtat’] – hayal kurmak
481. ребёнок / де́ти [riBÖnak / DYEti] – çocuk / çocuklar
482. бо́льше не бу́ду [BOL’şe niBUdu] – bir daha yapmayacağım
483. (то́лько) ме́жду на́ми [TOL’ka MYEjdu NAmi] – aramızda kalsın
484. скро́мный [SKROMnıy] - mütevazi
485. на сле́дующем уро́ке [naSLYEduyuşşyem uROkye] – bir sonraki derste
486. гость [gost’] - misafir
487. приглаша́ть / пригласи́ть в го́сти кого́? [priglaŞAT’ / priglaSİT’] – kimi misafirliğe çağırmak / davet etmek
488. встре́ча [FSTRYEça] - buluşma
489. До встре́чи! [daFSTRYEçi] - Görüşmek üzere.
490. уда́ча [uDAça] – iyi şans
491. Уда́чи вам! [uDAçi vam] - Bol şanslar. / Allah rast getirsin.

 

492-493. Sözcüklerle Okuma Video Dersi 

ви́деть / уви́деть [Vİdit' / uVİdit'] - görmek

рожда́ться / роди́ться [raJDAtsa / raDİtsa] - doğmak

 

Sayfanın Başına Dön

 

 

 

 

 

 

Yorumlar  

Yıldırım
0 #27 Yıldırım 28-01-2017 21:54
Bu kadar zor bir dil ancak bu kadar güzel ve anlaşılır anlatılabilirdi emeğinize sağlık harika bir site olmuş
Albina
0 #26 Albina 27-01-2017 17:41
okan gur, 1000 taneden fazla olacak. sayfanın adını de değiştirdim. takipte olunuz.
okan gür
0 #25 okan gür 26-01-2017 15:20
1000 tane yok ki ama kelime
Albina
+1 #24 Albina 24-01-2017 18:20
Alp Eren, teşekkür ederim. Devamı için şuanda çalışma yapıyorum. Çok yakında yeni videolar ve yeni kelimeler sizi bekliyor :-)
Alp Eren
+2 #23 Alp Eren 23-01-2017 16:13
Sayenizde yanlış Rusça öğrenmekten ve Rusça öğrenmenin zorluğundan kurtuldum. Emeğinize çok teşekkür ederim.Umarım Rusça öğrenenlere katkılarınızın devamı gelir.Özelliklede Rusça kelimelerin sayısını artırırsanız çok sevinirim.
Albina
+2 #22 Albina 16-12-2016 20:09
Özgür Che, ben de boş vaktin olmasını bekliyorum :) Ocağın ortasında başlangıç seviye sözlük ve konuşma dersleri paylaşmaya başlayacağım, o arada bu listeyi de yavaş yavaş bitireriz. takibiniz için teşekkür ederim
Özgür Che
+1 #21 Özgür Che 15-12-2016 17:25
410 da kaldık, merakla bekliyoruz 1000 e tamamlayıncaya kadar :)
Albina
+1 #20 Albina 29-10-2016 10:19
Emre, Başlangıç Rusça Derslerine uygun yeni bir liste hazırlıyorum. Kelimeler konulara göre gruplandırılacak ve konuşma dersleri ile birlikte verilecektir. 2 ay sonra konuşma dersleri ile beraber yeni liste yayınlanmaya başlayacak. bu listedeki kelimeler yeni listeye eklenecektir. şimdilik sadece olan kelimelerle çalışabilirsiniz.
Emre
0 #19 Emre 28-10-2016 13:41
401-410 dan sonraki sozleri nerde bula bilirim ?
Albina
0 #18 Albina 07-09-2016 18:40
teşekkür ederim! düzelttim ve bildirdiğiniz için de ayrıca çok sağ olun :roll: