RUSYA'DAN

 

 

 

 

 

Праздники России  

 

Праздники Турции

 

Rusya'nın Resmi Tatil Günleri için Tıklayınız

  

Site İçi Arama  

 

Яндекс.Метрика

Başlangıç Seviye Rusça 7.Ders

 

Ders İçeriği 

 

1. Okuma Kuralları. 'E' Harfinin Vurgulu/Vurgusuz Pozisyonda Okunması
2. Rusçada Vurgu. 5.Ritim Modeli
3. Nerede? Solda, Sağda, Burada, Orada
4. İsimlerin Çoğul Hali
5. Diyaloglar. Sabahleyin-akşamleyin. Şimdi teneffüs - ders. Bilet ve vize sorma-verme

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 


 

1. Okuma Kuralları. 'E' Harfinin Vurgulu / Vurgusuz Pozisyonda Okunması

 

"E" harfi vurgulu pozisyonda [yе] gibi okunur, vurgusuz pozisyonda ise [i] gibidir.


Alıştırma


нет [nyet]

где [gdye]

апте́ка [apTYEka] - eczane

студе́нт [stuDYENT] - üniversite erkek öğrencisi

студе́нтка [stuDYENtka] - üniversite kız öğrencisi

дед [dyet] - dede (kaba söyleyişi)

де́душка [DYEduşka] - dede

ле́том [LYEtam] 

приве́т [priVYET] 

ме́сто[MYESta] - yer

музе́й [muZYEY] - müze


дела́ [diLA] 

его́[yiVO]

её́ [yiYO]

о́сенью [Osin'yu] 

тетра́дь [titRAT'] - defter

сестра́ [sisTRA] - kız kardeş

семья́ [sim'YA] 

тепло́[tiPLO] - ılık, sıcak

а́дрес [Adris] - adres

жена́ [jıNA] - eş kadın

сего́дня [siVOdnya] - bugün

метро́ [miTRO] - metro

теа́тр [tiATR] - tiyatro

учи́тель [uÇİtil'] - öğretmen

телефо́н [tiliFON] - telefon

инжене́р [injıNYER] - mühendis


Açıklama: ж, ш, ц harfer, daima sert harflerdir. Örneğin; жена sözcüğünün okunuşu [jina] değil, [jına]'dır; инжене́р - [injinyer] değil, [injınyer]'dir. Diğer sözlerle; и, е, ё, ю, я gibi yumuşak harfler, ж, ш, ц harflerden sonra ы, э, о, у, а şeklinde, yani sert okunur. 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 


    

2. Rusçada Vurgu. 5.Ritim Modeli

 

Bu derste 5. ritim modeli ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz.

Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

5. Model ' tatatá' - 3.hece bastırılarak ve uzatılarak söylenir

 

молоко́ [malaKO] - süt
хорошо́ [haraŞO] - iyi, güzel (belirteç)
каранда́ш [karanDAŞ] - kurşun kalem
магази́н [magaZİN] - dükkan
инжене́р [injıNYER] - mühendis

 

  

ve yeni sözcükler

 

1. Model 'táta'

 

ры́ба [RIba] - balık
гру́ппа [GRUPpa] - grup
шко́ла [ŞKOla] - okul
ша́пка [ŞAPka] - bere
за́втра [ZAftra] - yarın
за́втрак [ZAftrak] - kahvaltı
тё́тя [TÖtya] - teyze, hala
дя́дя [DYAdya] - dayı, amca 

 

  

2. Model 'tatá'

 

расска́з [rasKAS] - hikaye, öykü
игра́ [igRA] - oyun
студе́нт [stuDYENT] - erkek üniversite öğrencisi
зимо́й [ziMOY] - kışın 

 

  

3. Model ' tátata'

 

у́лица [Ulitsa] - sokak 

 

   

Tek heceli

 

суп [sup] - çorba
сыр [sır] - peynir
стул [stul] - sandalye
нож [noş] - bıçak
шкаф [şkaf] - dolap
шарф [şarf] - atkı, kaşkol
есть [yest'] - var 

 

  

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1. Вот ко́мната. Э́то окно́.
2. Э́то кот. Там молоко́.
3. О́сенью и зимо́й хо́лодно. Когда́ хо́лодно, пло́хо. Ле́том жа́рко. Когда́ жа́рко, хорошо́.
4. Я студе́нт. Вот моя́ кни́га и мой каранда́ш. Э́то на́ша гру́ппа.
5. Э́то магази́н. Там есть сыр, молоко́, ры́ба, торт и сок.
6. Э́то моя́ у́лица, а э́то твоя́ у́лица.
7. Э́то шкаф. Там шарф и ша́пка.
8. Дай пожа́луйста, нож.
9. Вот стул. Тут су́мка.
10. Э́то стол. Тут суп, сок и сыр.
11. Э́то не мой расска́з. Э́то его́ расска́з.
12. Э́то твоя́ игра́? Да, моя́.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1.İşte oda. Bu penceredir.
2.Bu bir kedi. Orada süttür.
3.Sonbaharda ve kışın soğuk. Soğukken kötüdür. Yazın sıcak. Sıcakken iyidir.
4.Ben öğrenciyim. İşte kitap ve kalemim. Bu bizim grubumuz.
5.Bu bir dükkan. Orada peynir, süt, balık, pasta ve meyve suyu var.
6.Bu benim sokağım, bu ise senin sokağın.
7.Bu bir dolap. Orada atkı ve şapka var.
8.Bıçak verir misin, lütfen
9. İşte sandalya. Burada çanta var.
10. Bu bir masa. Burada çorba, meyve suyu ve peynir var.
11. Bu benim hikayem değildir. Bu onun hikayesi.
12. Bu oyun senin mi? Evet benim. 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Nerede? Solda, Sağda, Burada, Orada

 

sprava slevanerede - где [gdye]
burada - тут, здесь [tut, zdyes']
orada - там [tam]
solda - сле́ва [SLYEva]
sağda - спра́ва [SPRAva]

 

 

  

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1. Вот стол. Сле́ва ва́за, а спра́ва ка́рта.
2. Где дом? Он спра́ва.
3. Что там сле́ва? Там парк.
4. Где магази́н? Он здесь, спра́ва.
5. Э́то ко́мната. Спра́ва стол и стул. Сле́ва шкаф.
6. Э́то моя́ у́лица. Здесь сле́ва магази́н и шко́ла. Там спра́ва банк и заво́д.
7. Э́то ка́рта. Тут мо́я страна́ Росси́я. Там мой го́род Москва. Вот моя́ у́лица.
8. Скажи́те, пожа́луйста, где парк? Здесь, сле́ва.
9. Покажи́те пожа́луйста, где здесь магази́н? Там, спра́ва.

 

Kendinizi kontrol ediniz 

 

  

1. İşte masa. Solda vazo, sağda harita var.
2. Ev nerede? O, sağdadır.
3. Orada solda nedir? Orada park var.
4. Dükkan nerede? O, burada sağda.
5. Слева шкаф. Bu bir oda. Sağda masa ve sandalye var. Solda dolap var.
6. Bu benim sokağım. Burada solda dükkan ve okul var. Orada bank ve fabrika var.
7. Bu bir harita. Burada benim ülkem Rusya. Orada benim şehrim Moskova. İşte benim sokağım.
8. Parkın nerede olduğunu söyler misiniz, lütfen. Burada solda.
9. Dükkanın nerede olduğunu gösterir misiniz, lütfen. Orada sağda.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. İsimlerin Çoğul Hali 

 

Eril Cins

Sonek

Çoğul Eki

Örnek

ünsüz harf

стол - столы́, шарф - шарфы́

-й, -ь

yerine -и

чай - чаи́, музей - музе́и, слова́рь - словари́

-ч,щ,ж,ш (hışırtılı / ıslıklı)
-г,к,х(boğazdan çıkan / arka dilli)

каранда́ш - карандаши́, за́втрак - за́втраки

   

Dişil Cins ve -a Sonekini Alan Eril Cins (папа, дедушка, дядя ...)

Sonek

Çoğul Eki

Örnek

yerine -ы

ка́рта-ка́рты, ва́за-ва́зы

-я, -ь

yerine -и

семья́ - се́мьи, ночь - но́чи

sondan önceki
-ч,щ,ж,ш (hışırtılı / ıslıklı)
-г,к,х (boğazdan çıkan / arka dilli)

yerine -и

студе́нтка - студе́нтки

  

Nötr Cins

Sonek

Çoğul Eki

Örnek

yerine -а

окно́ - о́кна

yerine -я

мо́ре - моря́

  

Bunları hatırlayınız:

 

брат - бра́тья [BRAt'ya]
друг - друзья́ [druz'YA]
стул - сту́лья [STUL'ya]
сын - сыновья́ [sınav'YA]

сестра́ - сё́стры [SÖStrı]

дом - дома́ [daMA]
го́род - города́ [garaDA]
глаз [glas] (göz) - глаза́ [glaZA]
до́ктор - доктора́ [daktaRA]

челове́к [çilaVYEK] (insan) - лю́ди [LÜdi]
ребё́нок[riBÖnak] (çocuk) - де́ти [DYEti]

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, dinleyiniz, tekrarlayınız, çeviriniz, anlayınız, hatırlayınız

 

Eril

 

па́па-па́пы, дом - дома́, кот - коты́, банк - ба́нки, парк - па́рки, брат - бра́тья, до́ктор - доктора́, тури́ст - тури́сты, го́род - города́, клуб - клу́бы, стол - столы́, друг - друзья́, уро́к - уро́ки, авто́бус - авто́бусы, заво́д - заво́ды, журна́л - журна́лы, слова́рь - словари́, торт - торты́, звук - зву́ки, сок - со́ки, сын - сыновья́, глаз - глаза́, челове́к - лю́ди, ребё́нок - де́ти, каранда́ш - карандаши́, магази́н - магази́ны, инжене́р - инжене́ры, за́втрак - за́втраки, дя́дя - дя́ди, расска́з - расска́зы, студе́нт - студе́нты, суп - супы́, сыр - сыры́, стул - сту́лья, нож - ножи́, шкаф - шкафы́, шарф - шарфы́

 

   

Dişil

 

ма́ма - ма́мы, ла́мпа - ла́мпы, ва́за - ва́зы, ка́рта - ка́рты, вода́ - во́ды, луна́ - лу́ны, ко́мната - ко́мнаты, ба́бушка - ба́бушки, страна́ - стра́ны, подру́га - подру́ги, маши́на - маши́ны, бу́ква - бу́квы, су́мка - су́мки, сестра́ - сё́стры, рыба - ры́бы, гру́ппа - гру́ппы, шко́ла - шко́лы, ша́пка - ша́пки, тё́тя - тё́ти, игра́ - и́гры, у́лица - у́лицы

 

  

Nötr

де́ло - дела́, окно́ - о́кна, фо́то (yabancı sözcük, değişmiyor), пальто́ (yabancı sözcük, değişmiyor), сло́во - слова́, письмо́ - пи́сьма, я́блоко - я́блоки

 

  

 

Bölümün Alıştırması (Facebook

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Sabahleyin-akşamleyin. Şimdi teneffüs - ders. Bilet ve vize sorma - verme.

 

Diyalog 1

 

utrom dnem- За́втрак у́тром?
- Да, у́тром.
- А обе́д ве́чером?
- Нет, обе́д днём.  

 

- Kahvaltı sabahleyin mi?
- Evet, sabahleyin

- Peki öğle yemeği akşam mı?
- Hayır, öğle yemeği öğlen.

 

 

   

 Diyalog 2

 

- Скажи́те, сейча́с переры́в?

- Нет, сейча́с уро́к. 

 

   

- Söyler misiniz, şimdi teneffüs mü?

- Hayır, şimdi ders.

 

Diyalog 3

 

- Где ва́ша ви́за?
- Вот моя́ ви́за.

 

- Извини́те, где ваш биле́т?
- Вот он, пожа́луйста.

 

   

- Vizeniz nerede?

- İşte vizem.

 

- Affedersiniz, biletiniz nerede?
- İşte, buyurunuz.

 

Diyalog Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 

   

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorumlar  

Albina
0 #25 Albina 12-06-2017 14:16
Celal, merhaba. ю soneki -ile halinin çekim sonekidir. Onu 20. dersin 4. konuda öğrenirsiniz. Siz sadece kim? nedir? (кто? что?) sorulara cevap veren sözcükleri gruplara bölünüz. осенью (son baharda) - ne zaman? когда? sorusuna cevap veren sözcüktür.
Celal
0 #24 Celal 11-06-2017 17:18
Merhaba Albina hanım alıştırmalarda sonu ю ile bitenleri hangi gruba alıyoruz
Albina
0 #23 Albina 29-03-2017 17:32
Aida Aqaeva, ь ile biten isimler hem dişil hem eril olabilir. Ama ь tan önce ж, ч, ш gibi harfler varsa isim dişil cinsli bir isimdir.
güzel bir soruydu.
Aida Aqaeva
+1 #22 Aida Aqaeva 28-03-2017 18:36
Ночь neden disil cinste?sonu mekiznak olan isimler disilmi?
Albina
+1 #21 Albina 10-03-2017 18:05
Gül, aslında bu diğer Rusça kurallarına göre en basit konu. Sadece alışkanlık ve pratik ister. Kelimelerin çoğunda çoğul halinde 'ы' soneki gelir: лампА - лампЫ, стол - столЫ. 'и' soneki yumuşak olduğu için yumuşak harflerin yerine gelir: дядя - дяди, семья - семьи. bunun dışında boğazdan çıkan 3 harf var, onları söylerken boğazınıza dikkat ediniz: г, к, х işte bu harflerden sonra da 'и' gelir. bir de son olarak ıslıklı harfler: ж, ш, ц, с - onları söylerken ıslık sesi duyorsunuzdur :) onlar da 'и' harfini ister.
bu durum dişil ve eril için geçerli.
nötr için 'о' yerine 'а' , yine kalın-kalın ilişkisi, 'е' yerine ise 'я', o da ince-ince ilişkisidir. istisnaları ezberlemeniz gerekiyor :)
gül
0 #20 gül 10-03-2017 15:36
Albina hocam bu çoğul isimler çok zor bu konuyu ne kadar incelesemde aklımda kalmıyor bu konuda ne yapa bilirim?
Albina
0 #19 Albina 27-02-2017 18:37
Samet can, çok akıllıca yaptınız :) tebrikler!
Samet can
+1 #18 Samet can 24-02-2017 20:47
Hocam bu dönem Rusça 2 aldım Rusça 1 almadan sayenizde ilk dönem Rusça 1 alan öğrencilere kolaylıkla yetiştim.Çok teşekkür ederim :):) Rusça bu arada bizim alandışı dersimiz
Albina
0 #17 Albina 04-10-2016 18:26
harika :-) size de teşekkür ederim, Ali Bey.
ALİ BEY
+1 #16 ALİ BEY 03-10-2016 14:11
emeğiniz için teşekkür ederim. rusça bana korkutucu zor gelirdi. ama alfabeyi öğrenince daha keyifli olmaya başladı.