YAKIN BAYRAMLAR

Праздники России
Праздники Турции
booked.net booked.net booked.net
Яндекс.Метрика

Başlangıç Seviye Rusça 4.Ders

 

Ders İçeriği 

 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Лл, Мм, Нн, Рр, Хх, Цц, Чч, Щщ, ъ, ь
2. Rusçada Vurgu. 3.Ritim Modeli.
3. Tonlama. 4. Tonlama.
4. İyelik Adılları (Zamirleri)
5. Diyalog. Telefonda dersin ne zaman olacağını öğrenme

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 


     

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi

 

Bu derste son 10 harf öğreneceğiz.

 

Bugün öğreneceğimiz harflerin çiftleri yoktur.

 

Лл - [el] - ses [l]
Мм - [em] - ses [m]
Нн - [en] - ses [n]
Рр - [er] - ses [sert r]
Хх - [ha] - ses [sert h]
Цц - [tse] - ses [kısa ve sert ts]
Чч - [çe] - ses [ç]
Щщ - [şça] - ses [şç]

 

Alıştırma

 

ла́мпа, ля́ле, ляз, по́ле, лорд, лёр, балы́к, бали́на

 

март, манта́р, мэр, ме́джлис, мо́да, мёд, мы, мир

 

нази́к, ня́ня, нинэ́, нёро́лог, ние́т, нет, не, нэм

 

ром, рёмо́рк, рада́р, рай, Бо́ря, ряд, ру́бле, рюшве́т, рюя́

 

  

хазинэ́, хурма́, хюджрэ́, хэп, хедие́, ходжа́, хёдю́к

 

ца́ца, ца́пля, цыга́н, цыц, паца́н

 

чаба́, коч, хач, кула́ч, чай

 

а́щы, борщ, щу́ка, пи́ща, про́ще

 

  

ve son 2 harf

 

ь - yumuşatma işareti - myáhkiy znak yanında olan harflerini yumuşatır


ъ - sertleştirme işareti - tvö́rdıy znak - sol ve sağdaki harfleri, okunuşta birbirinden ayırır ve onların seslerini daha net çıkmasını sağlar

 

Alıştırma

  

бол - боль (ağrı), марка - Бо́рька (erkek ismi), сол - соль (tuz), пол (zemin)- Поль (erkek ismi)

 

по́лка (raf) - по́лька (bir dans türü veya Polonyalı kadın), лю - лью (döküyorum, akıtıyorum)

 

полё́т (uçuş)- польё́т (sulayacak)

 

  

сел (oturdu)- съел (birşey yedi), семь (rakam yedi)- съем (yiyeceğim), обе́д (öğle yemeği) - объе́кт (obje)

 

вы́ехать (araç ile çıkmak) - въе́хать (araç ile girmek), поде́лка (el işi ufak eşya) - подъё́м (yokuş)

 

  

Özet

 

Böylece; tüm Rusça harfler ve onların seslerini öğrenmiş oldunuz.

 

Harflerin alfabetik sıralamasını bilmek size sözlük aramalarında yardımcı olacaktır

 

Аа[a]   Бб[be]   Вв[ve]   Гг[ge]   Дд[de]   Ее[ye]   Ёё[yo]   Жж[je]   Зз[ze]   Ии[i]   Йй[i krátkaya]   Кк[ka] 

 

Лл[el]   Мм[em]   Нн[en]   Оо[o]   Пп[pe]   Рр[er]   Сс[es]   Тт[te]   Уу[u]   Фф[ef]   Хх[ha]   Цц[tse]   Чч[ça]

 

Шш[şa]   Щщ[şça]   ъ[tvyórdıy znak]   ы[ı]   ь[myáhkiy znak]   Ээ[e]   Юю[yu]   Яя[ya]

 

   

 

  

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Rusçada Vurgu. 3.Ritim Modeli.

 

Bu derste 3. ritim modeli ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz.

 

Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

3.Model ' tátata ' - 1.hece bastırarak ve uzatılarak söylenir

 

ко́мната [kómnata] - oda
хо́лодно [hóladna] - soğuk
ба́бушка [bábuşka] - nine, anne anne, baba anne

 

ve yeni sözcükler

 

1.Model 'táta'

 

фо́то [fóta] - fotoğraf
А́нна [ánna] - kız ismi
до́ма [dóma] - evde
за́втра [záftra] - yarın
пло́хо [plóha] - kötü
го́род [górat] - şehir

 

2.Model 'tatá'

 

когда́ [kagdá] - ne zaman
Москва́ [maskvá] - Moskova
страна́ [straná] - ülke
дела́ [dilá] - işler

 

Tek heceli

 

как [kak] - nasıl
клуб [klup] - klüb
стол [stol] - masa
друг [druk] - erkek arkadaş

 

  

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Tonlama. 4. Tonlama.

 

tonlamaBu tonlama: Annem Evde. Peki babam? gibi 'peki' ile başlayan cümlelerde kullanılır.

 

Cümlenin ortasında düşen ses sonuna doğru yükselmektedir.


peki, ya - а

 

 

 

 

   


Alıştırma


Dinleyiniz, okuyunuz, çeviriniz


1. Я тут. А ты?
   [ya tut. a tıı?]


2. Он до́ма. А она́?
   [on dooma. a anaa?]


3. Стол там. А ка́рта?
   [stol tam. a kaarta?]


4. Ма́ма до́ма. А ба́бушка?
   [maama dooma. a baabuşka?]


5. Э́то го́род Москва́. А э́то?
   [eeta goorad maskvaa. a eeta?]


6. Вода́ тут. А чай?
   [vadaa tut. a çay?]


7. Э́то мы. А э́то кто?
   [eeta mıı. a eeta кто?]

 

  

Kendinizi kontrol ediniz


1. Ben buradayım. Peki sen?
2. (eril) evde. Peki o (dişil)?
3. Masa orada. Peki harita?
4. Anne evde. Peki anne anne?
5. Bu Moskova şehri. Peki bu?
6. Su burada. Peki çay?
7. Bu biziz. Peki bu kim?

 

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

4. İyelik (Aitlik) Adılı 

 

iyelik adiliİyelik adılı, adın birine ait olduğunu gösterir: benim, bizim, senin, sizin, onun, onların 

 

Rusçada 1. (ben, biz) ve 2. (sen, siz) şahıs iyelik adılın son eki isim cinsine göre değişir. 

 

Önce cinsiyetin son eklerini hatırlayalım: eril - son eki yok ünsüz ile bitiyor, dişil - 'a', nötr - 'o' 

 

 

  

İyelik adılları

 

Türkçe

Eril

Dişil

Nötr

Benim

Мой дом

[moy dom]

Benim evim

Моя́ мама

[mayá máma]

Benim annem

Моё́ пальто́

[mayó palytó]

Benim paltom

Senin

Твой дом

[tvoy dom]

Senin evin

Твоя́ ма́ма

[tvayá máma]

Senin annen

Твоё́ пальто́

[tvayó palytó]

Senin palton

Bizim

Наш дом

[naş dom]

Bizim evimiz

На́ша ма́ма

[náşa máma]

Bizim annemiz

На́ше пальто́

[náşe palytó]

Bizim paltomuz

Sizin

Ваш дом

[vaş dom]

Sizin eviniz

Ва́ша ма́ма

[váşa máma]

Sizin anneniz

Ва́ше пальто́

[váşe palytó]

Sizin paltonuz

Onun (eril)

Его́ дом

[yıvó dom]

Onun evi

Его́ ма́ма

[yıvó máma]

Onun annesi

Его́ пальто́

[yıvó palytó]

Onun paltosu

Onun (dişil)

Её́ дом

[yiyö́ dom]

Onun evi

Её́ ма́ма

[yiyö́ máma]

Onun annesi

Её́ пальто́

[yiyö́ palytó]

Onun paltosu

Onların

Их дом

[ih dom]

Onların evleri

Их ма́ма

[ih máma]

Onların anneleri

Их пальто́

[ih palytó]

Onların paltoları

   

  

Alıştırma

 

Оkuyunuz, çeviriniz 

 

Eril 

 

Мой дом, мой кот, мой па́па, мой парк, мой брат, мой банк, мой о́фис, мой до́ктор, мой тури́ст, мой го́род, мой клуб, мой стол

 

  

твой / наш / ваш adılları ile örneklerini kendiniz yapınız

  

Dişil 

 

Моя́ ла́мпа, моя́ ма́ма, моя́ вода́, моя́ ва́за, моя́ ка́рта, моя́ луна́, моя́ фа́брика, моя́ стра́на 

 

  

твоя́ / на́ша / ва́ша adılları ile örneklerini kendiniz yapınız

  

Nötr 

 

Моё́ окно́, моё́ пальто́, моё́ фо́то

 

  

Твоё́  / на́ше / ва́ше adılları ile örneklerini kendiniz yapınız

  

3. şahıs adılları ile tüm cinsler 

 

Его́ дом, его́ кот, его́ па́па, его́ парк, его́ брат, его́ банк, его́ о́фис, его́ до́ктор 

 

Её́ го́род, её́ клуб, её́ стол, её́ ла́мпа, её́ ма́ма, её́ вода́, её́ ва́за, её́ ка́рта, её́ луна́, её́ фа́брика 

 

Их страна́, их окно́, их пальто́, их фо́то

 

  

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

 Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Telefonda Dersin Ne Zaman Olacağını Sormak

 

telefon urokİvan Anton'u arıyor. Anton telefonunu açıyor ve 'alo' diyor

 

Антон:

- Алло́! Алло́! [alo, alo!] 

 

Иван:

- Да,да! Э́то Анто́н? [dadaa! eeta antón?]

- Efendim veya alo (cevapladığınızı duydum anlamında)! Anton ile mi görüşüyorum?

 

 

 

Антон:

- Да, э́то я. А кто э́то? [da, eeta ya! aktoo eeta?]

- Evet, benim. Peki ben kiminle görüşüyorum? 

  

Иван:

- Э́то Ива́н. Здра́вствуй, Анто́н! [eeta ivaan. zdraastvuy, antoon]

- Ben İvan. Merhaba, Anton.  

 

Антон:

- Здра́вствуй, Ива́н! Как дела́? [zdraastvuy, ivaan! kak dilaa?]

- Merhaba, İvan. Nasılsın?

 

Иван:

- Спаси́бо, хорошо́. Когда́ наш уро́к? [spasiíba, haraşoo. kagdaa naş urook?]

- Teşekkür ederim, iyiyim. Dersimiz ne zaman olacak? 

 

Антон:

- За́втра. Наш урок за́втра у́тром. [zaaftra. naş urook zaaftra uutram]

- Yarın. Dersimiz yarın sabah olacak.

 

Иван:

- Спаси́бо, до свида́нья. [spasiiba, dasvidanyya]

- Teşekkür ederim, hoşça kal. 

 

  

Diyalog Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 

 

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

Albina
0 #45 Albina 17-07-2018 12:12
Arda, evet, doğru. Türkçe'deki gibi
Bu bir ev mi? - ev sözcüğünü daha yüksek sesle söylüyoruz
Ev bu mu? - bu sözcüğünde sesimizi yükseltiyoruz
mantık şu: hangi sözcükle ilgili soru soruyorsak onun vurgulu hecesini daha yüksek okuyoruz.
Arda
+1 #44 Arda 17-07-2018 01:10
Sayın hocam şu kısmı sürekli karıştırıyorum baştan almak zorunda kalıyorum.

Bu ev mi? derken Eta do'm? O harfi vurguda olacak ses tonu yükselecek.


Ev bumu? derken E'ta dom? E harfi vurguda olacak ve ses tonu yükseltilecek.

Doğrumu anlamışım?
Albina
0 #43 Albina 03-06-2018 08:34
pol yolcu, doğru, kaldırdım. çok teşekkür ederim (thanks) . 2 sayfanız oldu (smile)
pol yolcusu
+1 #42 pol yolcusu 02-06-2018 00:40
Merhaba. " Yarın. Dersimiz yarın sabah olacak? " cevabının sonunda soru işareti olmamalı bence
Albina
0 #41 Albina 24-05-2018 17:41
Arda, doğrudur. Bu konu 8. derste var alinkrusca.com/.../...
Arda
0 #40 Arda 24-05-2018 03:26
Hocam ben sizin eğitimlerinizi keşfetmeden önce başka kaynaklardan öğrenmeye çalışıyordum Rusçayı. Onlar çoğul olarak Mayi, Tvayi, Naşi, Vaşi vb. zamirleride söylüyordu ani çatışı altında topluyorlardı bu zamirleri bunun hakkında bilgi verirmisiniz?
Albina
0 #39 Albina 02-03-2018 15:01
Ali Alp Taşkıran, sizden başarı enerjisi, kendine güven ve derslerden zevk alma gibi manyetik dalgalar yayılıyor (smile) (like) adınıza çok sevindim. teşekkür ederim (thanks)
Ali Alp Taşkıran
+1 #38 Ali Alp Taşkıran 01-03-2018 22:36
Çok başarılı bir öğretmensiniz Albina hanım.Bu yaşta Rusça mı öğreneceksin diyenleri Allahın izniyle mahcub etmek istiyorum,Albina hanım sayesinde... Teşekkürler.
Volkan
+1 #37 Volkan 28-02-2018 13:56
Albina Hanım,
Tabi ki siz söylemediniz. Tersini söylediniz. Başka kişilerden duydum bunu.
Başlangıçta sadece vurgusuz o harfi a ya dönüşüyor gözüküyordu. Şimdi bir çok harfte bu durumun olduğunu görüyorum.
Evet zamanlar kuralları öğrenip uygulayacağız. Başka çaresi yok.
Albina
0 #36 Albina 28-02-2018 11:07
Volkan, ben mi dedim? :) dediysem sizi kandırmıştım (no_speak)
Rusça, tabii ki, Fransızca veya İngilizce gibi 3 veya dört harfin yan yana geldiğinde bir harf olarak okunan bir dil değil ve hatta yazıldığı gibi okursanız da sizi rahatça anlarlar ama biraz komik olur, bu yüzden belli başlı okuma kuralları var ama o kadar da zor değil, hepsini kolay hatırlarsınız :)

Sitenin haftalık haber bülteni, kısa Rusça dersleri ve önemli olayların e-mail bildirileri almak istiyorsanız abone olunuz.