RUSYA'DAN

 

 

 

 

 

Rusya'nın Yakın Tarih Bayramları

 

Праздники России

Rusya'nın Resmi Tatil Günleri için Tıklayınız

  

Site İçi Arama  

 

Яндекс.Метрика

Başlangıç Seviye Rusça 4.Ders

 

Ders İçeriği 

 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Лл, Мм, Нн, Рр, Хх, Цц, Чч, Щщ, ъ, ь
2. Rusçada Vurgu. 3.Ritim Modeli.
3. Tonlama. 4. Tonlama.
4. İyelik Adılları (Zamirleri)
5. Diyalog. Telefonda dersin ne zaman olacağını öğrenme

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 


     

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi

 

Bu derste son 10 harf öğreneceğiz.

 

Bugün öğreneceğimiz harflerin çiftleri yoktur.

 

Лл - [el] - ses [l]
Мм - [em] - ses [m]
Нн - [en] - ses [n]
Рр - [er] - ses [sert r]
Хх - [ha] - ses [sert h]
Цц - [tse] - ses [kısa ve sert ts]
Чч - [çe] - ses [ç]
Щщ - [şça] - ses [şç]

 

Alıştırma

 

ла́мпа, ля́ле, ляз, по́ле, лорд, лёр, балы́к, бали́на

 

март, манта́р, мэр, ме́джлис, мо́да, мёд, мы, мир

 

нази́к, ня́ня, нинэ́, нёро́лог, ние́т, нет, не, нэм

 

ром, рёмо́рк, рада́р, рай, Бо́ря, ряд, ру́бле, рюшве́т, рюя́

 

  

хазинэ́, хурма́, хюджрэ́, хэп, хедие́, ходжа́, хёдю́к

 

ца́ца, ца́пля, цыга́н, цыц, паца́н

 

чаба́, коч, хач, кула́ч, чай

 

а́щы, борщ, щу́ка, пи́ща, про́ще

 

  

ve son 2 harf

 

ь - yumuşatma işareti - myáhkiy znak yanında olan harflerini yumuşatır


ъ - sertleştirme işareti - tvö́rdıy znak - sol ve sağdaki harfleri, okunuşta birbirinden ayırır ve onların seslerini daha net çıkmasını sağlar

 

Alıştırma

  

бол - боль (ağrı), марка - Бо́рька (erkek ismi), сол - соль (tuz), пол (zemin)- Поль (erkek ismi)

 

по́лка (raf) - по́лька (bir dans türü veya Polonyalı kadın), лю - лью (döküyorum, akıtıyorum)

 

полё́т (uçuş)- польё́т (sulacak)

 

  

сел (oturdu)- съел (birşey yedi), семь (rakam yedi)- съем (yiyeceğim), обе́д (öğle yemeği) - объе́кт (obje)

 

вы́ехать (araç ile çıkmak) - въе́хать (araç ile girmek), поде́лка (el işi ufak eşya) - подъё́м (yokuş)

 

  

Özet

 

Böylece; tüm Rusça harfler ve onların seslerini öğrenmiş oldunuz.

 

Harflerin alfabetik sıralamasını bilmek size sözlük aramalarında yardımcı olacaktır

 

Аа[a]   Бб[be]   Вв[ve]   Гг[ge]   Дд[de]   Ее[ye]   Ёё[yo]   Жж[je]   Зз[ze]   Ии[i]   Йй[i krátkaya]   Кк[ka] 

 

Лл[el]   Мм[em]   Нн[en]   Оо[o]   Пп[pe]   Рр[er]   Сс[es]   Тт[te]   Уу[u]   Фф[ef]   Хх[ha]   Цц[tse]   Чч[ça]

 

Шш[şa]   Щщ[şça]   ъ[tvyórdıy znak]   ы[ı]   ь[myáhkiy znak]   Ээ[e]   Юю[yu]   Яя[ya]

 

   

 

  

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Rusçada Vurgu. 3.Ritim Modeli.

 

Bu derste 3. ritim modeli ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz.

 

Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

3.Model ' tátata ' - 1.hece bastırarak ve uzatılarak söylenir

 

ко́мната [kómnata] - oda
хо́лодно [hóladna] - soğuk
ба́бушка [bábuşka] - nine, anne anne, baba anne

 

ve yeni sözcükler

 

1.Model 'táta'

 

фо́то [fóta] - fotoğraf
А́нна [ánna] - kız ismi
до́ма [dóma] - evde
за́втра [záftra] - yarın
пло́хо [plóha] - kötü
го́род [górat] - şehir

 

2.Model 'tatá'

 

когда́ [kagdá] - ne zaman
Москва́ [maskvá] - Moskova
страна́ [straná] - ülke
дела́ [dilá] - işler

 

Tek heceli

 

как [kak] - nasıl
клуб [klup] - klüb
стол [stol] - masa
друг [druk] - erkek arkadaş

 

  

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Tonlama. 4. Tonlama.

 

tonlamaBu tonlama: Annem Evde. Peki babam? gibi 'peki' ile başlayan cümlelerde kullanılır.

 

Cümlenin ortasında düşen ses sonuna doğru yükselmektedir.


peki, ya - а

 

 

 

 

   


Alıştırma


Dinleyiniz, okuyunuz, çeviriniz


1. Я тут. А ты?
   [ya tut. a tıı?]


2. Он до́ма. А она́?
   [on dooma. a anaa?]


3. Стол там. А ка́рта?
   [stol tam. a kaarta?]


4. Ма́ма до́ма. А ба́бушка?
   [maama dooma. a baabuşka?]


5. Э́то го́род Москва́. А э́то?
   [eeta goorad maskvaa. a eeta?]


6. Вода́ тут. А чай?
   [vadaa tut. a çay?]


7. Э́то мы. А э́то кто?
   [eeta mıı. a eeta кто?]

 

  

Kendinizi kontrol ediniz


1. Ben buradayım. Peki sen?
2. (eril) evde. Peki o (dişil)?
3. Masa orada. Peki harita?
4. Anne evde. Peki anne anne?
5. Bu Moskova şehri. Peki bu?
6. Su burada. Peki çay?
7. Bu biziz. Peki bu kim?

 

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

4. İyelik (Aitlik) Adılı 

 

iyelik adiliİyelik adılı, adın birine ait olduğunu gösterir: benim, bizim, senin, sizin, onun, onların 

 

Rusçada 1. (ben, biz) ve 2. (sen, siz) şahıs iyelik adılın son eki isim cinsine göre değişir. 

 

Önce cinsiyetin son eklerini hatırlayalım: eril - son eki yok ünsüz ile bitiyor, dişil - 'a', nötr - 'o' 

 

 

  

İyelik adılları

 

Türkçe

Eril

Dişil

Nötr

Benim

Мой дом

[moy dom]

Benim evim

Моя́ мама

[mayá máma]

Benim annem

Моё́ пальто́

[mayó palytó]

Benim paltom

Senin

Твой дом

[tvoy dom]

Senin evin

Твоя́ ма́ма

[tvayá máma]

Senin annen

Твоё́ пальто́

[tvayó palytó]

Senin palton

Bizim

Наш дом

[naş dom]

Bizim evimiz

На́ша ма́ма

[náşa máma]

Bizim annemiz

На́ше пальто́

[náşe palytó]

Bizim paltomuz

Sizin

Ваш дом

[vaş dom]

Sizin eviniz

Ва́ша ма́ма

[váşa máma]

Sizin anneniz

Ва́ше пальто́

[váşe palytó]

Sizin paltonuz

Onun (eril)

Его́ дом

[yıvó dom]

Onun evi

Его́ ма́ма

[yıvó máma]

Onun annesi

Его́ пальто́

[yıvó palytó]

Onun paltosu

Onun (dişil)

Её́ дом

[yiyö́ dom]

Onun evi

Её́ ма́ма

[yiyö́ máma]

Onun annesi

Её́ пальто́

[yiyö́ palytó]

Onun paltosu

Onların

Их дом

[ih dom]

Onların evleri

Их ма́ма

[ih máma]

Onların anneleri

Их пальто́

[ih palytó]

Onların paltoları

   

  

Alıştırma

 

Оkuyunuz, çeviriniz 

 

Eril 

 

Мой дом, мой кот, мой па́па, мой парк, мой брат, мой банк, мой о́фис, мой до́ктор, мой тури́ст, мой го́род, мой клуб, мой стол

 

  

твой / наш / ваш adılları ile örneklerini kendiniz yapınız

  

Dişil 

 

Моя́ ла́мпа, моя́ ма́ма, моя́ вода́, моя́ ва́за, моя́ ка́рта, моя́ луна́, моя́ фа́брика, моя́ стра́на 

 

  

твоя́ / на́ша / ва́ша adılları ile örneklerini kendiniz yapınız

  

Nötr 

 

Моё́ окно́, моё́ пальто́, моё́ фо́то

 

  

Твоё́  / на́ше / ва́ше adılları ile örneklerini kendiniz yapınız

  

3. şahıs adılları ile tüm cinsler 

 

Его́ дом, его́ кот, его́ па́па, его́ парк, его́ брат, его́ банк, его́ о́фис, его́ до́ктор 

 

Её́ го́род, её́ клуб, её́ стол, её́ ла́мпа, её́ ма́ма, её́ вода́, её́ ва́за, её́ ка́рта, её́ луна́, её́ фа́брика 

 

Их страна́, их окно́, их пальто́, их фо́то

 

  

 

Bölümün Videosu (Facebook)

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

 Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Telefonda Dersin Ne Zaman Olacağını Sormak

 

telefon urokİvan Anton'u arıyor. Anton telefonunu açıyor ve 'alo' diyor

 

Антон:

- Алло́! Алло́! [alo, alo!] 

 

Иван:

- Да,да! Э́то Анто́н? [dadaa! eeta antón?]

- Efendim veya alo (cevapladığınızı duydum anlamında)! Anton ile mi görüşüyorum?

 

 

 

Антон:

- Да, э́то я. А кто э́то? [da, eeta ya! aktoo eeta?]

- Evet, benim. Peki ben kiminle görüşüyorum? 

  

Иван:

- Э́то Ива́н. Здра́вствуй, Анто́н! [eeta ivaan. zdraastvuy, antoon]

- Ben İvan. Merhaba, Anton.  

 

Антон:

- Здра́вствуй, Ива́н! Как дела́? [zdraastvuy, ivaan! kak dilaa?]

- Merhaba, İvan. Nasılsın?

 

Иван:

- Спаси́бо, хорошо́. Когда́ наш уро́к? [spasiíba, haraşoo. kagdaa naş urook?]

- Teşekkür ederim, iyiyim. Dersimiz ne zaman olacak? 

 

Антон:

- За́втра. Наш урок за́втра у́тром. [zaaftra. naş urook zaaftra uutram]

- Yarın. Dersimiz yarın sabah olacak? 

 

Иван:

- Спаси́бо, до свида́нья. [spasiiba, dasvidanyya]

- Teşekkür ederim, hoşça kal. 

 

  

Diyalog Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 

 

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

Yorumlar  

Albina
0 #24 Albina 01-03-2017 18:29
merhaba Nermin.

1) 1. bölümün ödevi şu: Aşağıdaki cümleleri Rusçaya çevirmeden Rus harflerle yazınız. cevap anahtarını kontrol ettim, bir sorun yok. Rus harflerle Türkçe kelimeler yazıldı.

2). Soru sözcüğü olan soru cümlesinin standart söz diziminde soru sözcüğü daima cümlenin başında gelmektedir yani Кто это? diğer söz dizimler farklı ses tonu ister ve farklı duygular yüklüyor. Onları ilerde öğrenirsiniz. İsterseniz şimdiden Youtube'ta 2. Okuma video dersimi izleyebilirsiniz. Bu durumu orada detaylı bir şekilde anlatıyorum.

3) здесь=тут eş anlamlı sözcükler. здесь kelimesi biraz daha kibar.
nermin
0 #23 nermin 01-03-2017 14:42
birde kot eta on tut diyoruz ama neden eta palto.ana zdyes diyoruz?yani sormak istediyim ne zaman tut ne zaman zdyes denmesi gerektigini nasil anliyacagiz
nermin
0 #22 nermin 01-03-2017 14:40
hocam bu kimdir derken это кто? ve ya кто это ? arasında bi fark varmı?
nermin
0 #21 nermin 01-03-2017 14:36
hocam 4.bolumun ilk alistirmasinin cevaplari da turkce bu sorunu duzeltirseniz cok sevinirim simdiden tesekkurler
Albina
0 #20 Albina 27-02-2017 18:48
evet, Ali, maYA diyeceksiniz.
maYA daraGAya - canım benim
maYA lüBİmaya - sevgilim
maYA hoROşaya - benim güzelim
maYA DObraya - benim iyi kalplım
ali
+1 #19 ali 26-02-2017 17:22
ben bayan ile konuşerken maya .mı diyecegim
Samet
0 #18 Samet 16-02-2017 14:57
Teşekkür ederim elinize sağlık anlaşılıyor :)
Albina
0 #17 Albina 16-02-2017 12:53
Samet, haklısınız :) bir açıklama yaptım. tekrar bakınız, anlaşılıyor mu?
Samet
+1 #16 Samet 16-02-2017 12:19
Merhaba hocam. Sanırım diyalog kısmında bi terslik var.Dersin kaçta olduğunu öğrenmek için arayan Ivan ama да да diyende Ivan. Benim yanlış öğrendiğim bişey mi var?
Albina
+1 #15 Albina 31-01-2017 19:55
Алтан, teşekkür ederim. Özel ders veriyorum ama şuanda yeni öğrenci alamıyorum. Sitemin Temel seviye gramer dersleri bitirdiğimde temel seviye online konuşma sınıfları oluşturmaya planlıyorum. Şimdilik sadece online derslerimi çalışabilirsiniz.