YAKIN BAYRAMLAR

Праздники России
Праздники Турции
booked.net booked.net booked.net
Яндекс.Метрика

Başlangıç Seviye Rusça 11.Ders

 

Ders İçeriği  

 

1. Okuma Kuralları. "г" Ünsüzün -ого / -его Soneklerinde 'в' Gibi Okunması
2. Meslek Sormak
3. Fiyat Öğrenmek. 'Сколько стоит?' (Fiyatı nedir?)
4. Uyum Bağlaçları 'Что' (-dığını) ve 'Потому что' (çünkü,... den dolayı)
5. Diyaloglar. Выставка

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 


 

1. "г" Ünsüzün -его / -ого Soneklerinde 'в' Gibi Okunması 

 

İlerdeki derslerde İsimlerin Halleri öğrenirken, Rusçada -in Halindeki (Tamlama Durumu) eril isimleri tarif eden sıfat, sıra sayılar, işaret ve iyelik (aitlik) adıllarının -ого ve -его gibi sonekleri ile bittiğini göreceksiniz.

 

"г" harfi -ого ve -его ile biten sıfat, sıra sayı ve zamirlerinde daima 'в' gibi okunur.

 

Örneğin;

 

дом моего́ брата [dom mayıVO BRAta] - kardeşimin evi

 

маши́на твоего́ хоро́шего дру́га [maŞIna tvayıVO haROşıva DRUga] - senin iyi arkadaşının arabası

 

кого́ здесь нет? его́ нет [kaVO zdyes' nyet? yıVO nyet] - kim burada değil? o (eril) burada değil. 

 

İstisna, сегодня [siVOdnya] - bugün.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Meslek Sormak

 

meslekRusçada birinin mesleğini öğrenmek için 2 tür soru sorabiliriz:

 

1 . Кака́я (iyelik zamiri) профе́ссия? 

 

Örneğin;

Кака́я ва́ша профе́ссия?

 

2. Кто (şahıs zamiri) по профе́ссии? 

 

Örneğin;

Кто ты по профе́ссии?

 

профе́ссия [praFYEsiya] - meslek

 

İki soru da 'Mesleği (n/iz...) nedir?' olarak çevrilir ve 2. soru daha çok kullanılır. 

Ayrıca, 2. soru çoğu zaman kısa şeklinde de sorulur: Кто вы? - Mesleğiniz nedir? 

 

Örnekleri okuyunuz

 

Кака́я твоя́ профе́ссия? = Кто ты по профе́ссии? = Кто ты?
Кака́я ва́ша профе́ссия? = Кто вы по профе́ссии? = Кто вы?
Кака́я его́ / её профе́ссия? = Кто он / она́ по профе́ссии? = Кто он / она́?

 

Cevap verebilmek için en yaygın meslek isimlerini öğrenelim. Bazı mesleklerin ayrı ayrı eril ve dişil cinsleri mevcuttur.

 

Rusça

Okunuşu

Türkçe

студе́нт (eril) / студе́нтка (dişil)

[stuDYENT / stuDYENtka]

üniversite erkek / kız öğrencisi

инжене́р

[injıNYER]

mühendis

врач

[vraç] 

doktor, hekim

до́ктор

[DOktar]

doktor, hekim

спортсме́н / спортсме́нка

[SPARtsmyen / SPARtsmyenka]

sporcu erkek / bayan

журнали́ст / журнали́стка

[jurnaLİST / jurnaLİstka]

gazeteci erkek / bayan

шко́льник / шко́льница

[ŞKOL'nik / ŞKOL'nitsa]

okul erkek / kız öğrencisi

домохозя́йка

[damahaZYAYka]

ev hanımı

экономи́ст

[ikanaMİST]

ekonomist, iktisatçı

юри́ст

[yuRİST]

hukukçu

адвока́т

[advaKAT]

avukat

бизнесме́н

[biznısMYEN]

iş adamı

учи́тель

[uçiTİL']

öğretmen / hoca

преподава́тель

[pripadavaTİL']

öğretmen

дире́ктор

[diRYEktar]

yönetmen, müdür

актёр / актри́са

[aKTÖR / aKTRİsa]

aktör, oyuncu erkek / bayan

певе́ц / певи́ца

[piVYETS / piVİtsa]

şarkıcı erkek / bayan

Alıştırma


Okuyunuz, çeviriniz 

 

-          Кто э́то?

-          Это мой па́па

-          А кто он?

-          Он инжене́р

-          Кто э́то?

-          Э́то моя́ ма́ма

-          А кто она́?

-          Она́ домохозя́йка

-          Кто э́то?

-          Э́то мои́ друзь́я

-          А кто они́?

-          Они́ студе́нты

Kendinizi kontrol ediniz 

 

  

 

-          Bu kim?

-          Bu benim babam.

-          Peki onun mesleği nedir?

-          O, bir mühendis.

-          Bu kim?

-          Annem.

-          Peki onun mesleği nedir?

-          O, bir ev hanımı.

-          Bunlar kim?

-          Arkadaşlarım.

-          Peki onlar ne iş yaparlar?

-          Onlar üniversite öğrencileri

Okuyunuz, çeviriniz

 

-          Я врач. А ты кто?

-          А я певи́ца

-          Он учи́тель

-          А она́ кто ?

-          Она то́же препода́ватель и дире́ктор

-          Вы юри́ст?

-          Нет, не юри́ст.

-          А кто вы?

-          Я адвока́т. А Вы?

-          Я экономи́ст и бизнесме́н

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

 

-          Ben doktorum. Peki senin mesleğin ne?

-          Ben şarkıcıyım.

-          O, (eril) öğretmendir.

-          Peki o (dişil) kim?

-          O da öğretmen ve müdürdür.

-          Hukukçu musunuz?

-          Hayır, hukukçu değilim.

-          Peki mesleğiniz nedir?

-          Avukatım. Peki sizin?

-          Ben ekonomist ve iş adamıyım.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Fiyat Öğrenmek. 'Сколько стоит?' (Fiyatı nedir?)

 

skolko stoitско́лько сто́ит? [SKOL'ka STOit] - kaç para? fiyatı nedir?


ско́лько [SKOL'ka] - kaç, ne kadar


сто́ить [STOit'] - değmek, mal olmak

  

1 ve 2 rakamları, birlikte kullanıldıkları isimlerin cinslerine uygun ekleri almakta. 

 

 

 

 

Örneğin;

 

1 lira (dişil) - одна лира

1 dolar / avro / рубль (eril) - один доллар / евро / рубль

1 pencere - одно окно

 

2 lira - две лиры

2 dolar / avro / ruble - два доллара / евро / рубля

2 pencere - два окна

 

1 ve "один" sözcüğü ile biten sayılarla berbaer kullanılan para birimlerinin soneklerine dikkat ediniz:

рубль, до́ллар, е́вро, ли́ра 

 

Örneğin;

один рубль, двадцать один доллар, сорок один евро, девяносто одна лира, сто один рубль

 

2, 3 ve 4 rakamları ile ve "два", "три", "четыре" sözcükleri ile biten sayılarla berbaer kullanılan para birimlerinin soneklerine dikkat ediniz:

рубля́, до́ллара, е́вро, ли́ры

 

Örneğin;

два рубля, двадцать три доллара, пятьдесят четыре евро, восемьдесят две лиры, сто три доллара

 

5 ila 20 arasında ve yukarıda belirtilen durumlar hariç olduğunda para birimlerinin sonekleri şöyle olacaktır:

рублей, до́лларов, е́вро, ли́р

 

Örenğin;

5 рублей, тридцать пять долларов, сорок семь евро, шестьдесят восемь лир, десять рублей, двенадцать долларов,  двадцать лир

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1. Ско́лько э́то сто́ит? 1 рубль.
2. Ско́лько сто́ит э́то пальто́? 21 рубль
3. Ско́лько сто́ит э́тот шарф? 22 рубля́
4. Ско́лько сто́ит э́та су́мка? 25 рубле́й
5. Ско́лько сто́ят э́ти я́блоки? 4 рубля́
6. Скажи́те, ско́лько сто́ит ко́фе? 2 до́ллара
7. Скажи́те, пожа́луйста, ско́лько сто́ит э́тот большо́й слова́рь? 17 до́лларов
8. Извини́те, скажи́те, пожа́луйста, ско́лько сто́ит э́та кра́сная кни́га? 1 до́ллар
9. А ско́лько сто́ят э́ти больши́е часы́? 150 лир
10. Скажи́те, э́тот журна́л дорого́й? Нет, не дорого́й. А ско́лько он сто́ит? 4 ли́ры.
11. Скажи́те, пожа́луйста, э́тот шкаф дорого́й? Нет. А ско́лько он сто́ит? 125 е́вро

 

Kendinizi kontrol ediniz 

 

 

1. Bunun fiyatı nedir? 1 Ruble.
2. Bu paltonun fiyatı nedir? 21 Ruble.
3. Bu dolabın fiyatı nedir? 22 Ruble.
4. Bu çantanın fiyatı nedir? 25 Ruble.
5. Bu elmaların fiyatı nedir? 4 Ruble.
6. Söyler misiniz, kahvenin fiyatı nedir? 2 Dolar.
7. Söyler misiniz, lütfen, bu büyük sözlüğün fiyatı nedir? 17 Dolar.
8. Affedersiniz, söyler misiniz, lütfen, bu kırmızı kitabın fiyatı nedir? 1 Dolar.
9. Peki bu büyük saatin fiyatı nedir? 150 Lira.
10. Söyler misiniz, bu dergi pahalı mı? Hayır, pahalı değil. Peki fiyatı nedir? 4 Lira.
11. Söyler misiniz, lütfen, bu dolap pahalı mı? Hayır. Peki fiyatı nedir? 125 Avro.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Uyum Bağlaçları 'что' (-dığını vb.) ve 'потому что' (çünkü,... den dolayı) 

 

Uyum Bağlaçlarının görevi, bileşik tümcelerde ana ve yan tümceler arasında bağlantı sağlamaktır. Bu tür bağlaçların bir sürü çeşidi var. Bu derste biz Açıklama Bağlacı 'что' ve Sebep Bağlacı 'потому́ что' ele alalım.

 

Açıklama bağlacı что (-dığını vb.), ana tümcede sözü geçen olayın açıklamasını içeren tümcelerde görünür. Bu bağlaç Türkçeye 'ki' takısı olarak ta çevrilir. 

 

Örneğin;

Я зна́ю (ana tümce), что (-duğunu) Ива́н журнали́ст (açıklamasını içeren tümce).
İvan'ın gazeteci olduğunu biliyorum = Biliyorum ki, İvan bir gazetecidir. 

 

Sebep Bağlacı потому что (çünkü ... den dolayı), bileşik tümcelerde bulunan ve bir olayın sebebini açıklayan bağlaçtır.

 

Örneğin;

Мне нра́вится Стамбу́л (ana tümce), потому́ что (çünkü) это мой родно́й го́род (açıklamasını içeren tümce).
İstanbul'u seviyorum (İstanbul hoşuma gidiyor);  çünkü burası benim doğup büyüdüğüm şehir.

 

Sebebini öğrenmek için почему́ (neden?) sorusu sorulur.

 

Örneğin;

Ахме́т, почему́ тебе́ нра́вится Стамбу́л? - Ahmet, İstanbul'u neden seviyorsun?

 

Önemli! Uyum bağlaçlardan önce virgül konulur.

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1. Я зна́ю, что его́ зову́т И́горь.
2. Я ду́маю, что э́то Москва́.
3. Почему́ тебе́ нра́вится Москва́? Потому́ что э́то большо́й и краси́вый го́род.
4. Я зна́ю, что Ири́на хоро́шая актри́са.
5. Почему́ тебе́ нра́вятся э́ти часы́? Потому́ что они́ краси́вые и недороги́е.
6. Я ду́маю, что А́нна экономи́ст.
7. Почему́ ты ду́мaешь, что он до́ктор?
8. Почему́ ты ду́маешь, что она́ преподава́тель?
9. Я здесь, потому́ что мне нра́вится э́та страна́.
10. - Я ду́маю, что сего́дня хоро́шая пого́да [paGOda](hava)
      - Почему́?
      - Потому́ что сего́дня со́лнце [SONtse](güneş)

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

  

1. Onun adının İgor olduğunu biliyorum.
2. Bunun Moskova olduğunu düşünüyorum.
3. Moskova'yı neden seviyorsun? Çünkü burası büyük ve güzel bir şehir.
4. İrina'nın iyi bir aktris olduğunu biliyorum.
5. Bu saati neden beğeniyorsun? Çünkü o (bu saat) güzel ve pahalı değildir.
6. Anna'nın ekonomist olduğunu düşünüyorum.
7. Onun neden doktor olduğunu düşünüyorsun?
8. Onun neden öğretmen olduğunu düşünüyorsun?
9. Buradayım, çünkü bu ülkeyi beğeniyorum.
10. - Bugün havanın iyi olduğunu düşünüyorum.
      - Neden?
      - Çünkü bugün güneş var.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook) 

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Выставка (Sergi)

 

Вот ста́рый моско́вский парк. Вот вы́ставка. Здесь сувени́ры, кни́ги, карти́ны, матрё́шки.

İşte Moskova'nın eski parkı. İşte sergi. Burada hediyelik eşya (lar), kitap (lar), resim (ler), matruşkalar var.

 

matruskaDiyalog 1

 

- Ты зна́ешь, что ́это?
- Зна́ю. Э́то матрё́шки.
- О́чень краси́вые. Мне нра́вятся э́ти матрё́шки.
- Мне то́же нра́вятся

 

  

- Bunların ne olduğunu biliyor musun?

- Biliyorum. Bunlar matruşkalar.
- Çok güzeller. Bu matruşkaları beğendim.
- Ben de beğendim.

 

Diyalog 2

 

- Скажи́те, пожа́луйста, ско́лько сто́ят э́ти матрё́шки?
- Каки́е матрё́шки?
- Вот э́ти.
- Сто рубле́й.
- Покажи́те, пожа́луйста

 

  

- Söyler misiniz, lütfen, bu matruşkaların fiyatı ne?

- Hangi matruşkalar?
- Şunlar.
- 100 Ruble.
- Gösterir misiniz, lütfen.

 

Diyalog 3

 

- Мне о́чень нра́вится э́та ма́трёшка. О́чень краси́вая. Да́йте, пожа́луйста. Вот 100 рубле́й.
- Пожа́луйста.

 

  

- Bu matruşkayı beğendim. Çok güzel. Verir misiniz, lütfen. İşte 100 Ruble.
- Buyurunuz.

 

Diyalog Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

12. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu çalışınız

 

Pratik Rusça 6. Diyalog ve Alıştırması

 

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

Albina
0 #22 Albina 06-12-2017 17:47
SERVET YILDIRIM, sağ olun (thanks) beğendiğinize sevindim.
SERVET YILDIRIM
+1 #21 SERVET YILDIRIM 05-12-2017 07:44
çok yararlı, teşekkürler...
очень полезно, спасибо ...
Albina
0 #20 Albina 09-11-2017 17:31
kadir1404, этот işaret zamiri (sıfatı) какой? hangi? sorusuna cevap veriyor. Bizim cümlemizde ise это sadece bir işaret takısıdır. Bunu Türkçe cümledeki 'bir' sözcüğünden de anlıyoruz.
Kıyaslayınız:
Какой город ты любишь? - Этот город. - Bu şehri seviyorum.
Что это? - Это город. - Bu bir şehir.
kadir1404
0 #19 kadir1404 09-11-2017 15:20
Hocam uyum bağlaç konusunda 3. Alıştırmada потому что Этот большой и красивый город olmIyacakmıydı acaba
Albina
0 #18 Albina 16-08-2017 20:35
Aydan, aferin size, çok dikkatlisiniz, artık benim Rusça hatalarımı bile yakalıyorsanız, iş tamamdır :))
yanlışlıkla yazıldığı gibi yazdım. doğrusu piVitsa olmalı. düzelttim ve siz istediğiniz sayfanın pdf dosyasını kazandınız :) mailime sayfanın linkini ve bu sayfanın linkini gönderirseniz size pdf göndereceğim.
teşekkür ederim :)
Aydan
+1 #17 Aydan 14-08-2017 17:43
Albina hocam,2-ci bölümde певица sözcüğünde vurgu и harfindeyse,neden okunuşda pivitsa değil de,pyevitsa?
Albina
0 #16 Albina 18-07-2017 18:03
Caner, doğru, düzelttim :) hatayı görüp bildirdiğiniz için çok teşekkür ederim. sitemin bir sayfasının PDF dosyasını kazandınız :roll:
istediğiniz sayfanın ve bu dersin linkini mail adresine gönderebilirsiniz.
Caner
0 #15 Caner 18-07-2017 15:10
Albina Hanım, mesleklerde erkek sporcu стпортсмен olarak yazılmış, aradaki т fazla sanırım
Albina
0 #14 Albina 08-05-2017 14:02
Робин, здравствуйте! evet, aynı anlama geliyor ama bunun için şu şekilde sorarsanız daha güzel ve anlamlı olur: Кто ты такой?
Робин
+1 #13 Робин 26-04-2017 01:52
Здравствуйте Албина
У меня есть вопрос.

"Кто ты" aynı zamanda "sen kimsin" anlamına gelmiyor mu?

Спасибо

Sitenin haftalık haber bülteni, kısa Rusça dersleri ve önemli olayların e-mail bildirileri almak istiyorsanız abone olunuz.